— donderdag 16 november 2023, 09:27 | 0 reacties, praat mee

De journalistieke kieswijzer: de verkiezingsplannen van de kleinere partijen

Alle 26 partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023 op een verkiezingsbord - © Gerard van Til

Op woensdag 22 november gaat Nederland naar de stembus. Maar welke partijen hebben het beste voor met de journalistiek? Villamedia zet in deze reeks de belangrijkste speerpunten met betrekking tot ons vak, vrije nieuwsgaring en persveiligheid uit de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen op een rijtje. In deze negentiende (en laatste) aflevering vatten we de verkiezingsprogramma's van de kleinere partijen samen: Lef, Samen voor Nederland, Splinter LP (Libertaire Partij), PartijvdSport, Politieke Partij voor Basisinkomen en NL Plan. Laatste wijziging: 16 november 2023, 15:20

LEF
LEF serveert met het verkiezingsprogramma ‘Voor een nieuwe generatie(.pdf) “een amuse die het ene oor ingaat en het andere weer uit: iedereen is verplicht om iedere dag 1 uur lang naar de Wijsgeer des Vaderlands Johan Derksen te luisteren”. Nee, dit is geen verkiezingsbelofte van de jongerenpartij, maar het satirische standpunt bij het thema nieuwe democratie, want een dag niet gelachen is volgens LEF een dag niet geleefd.

Met betrekking tot het thema nieuwe democratie wil LEF onder andere het ambacht van journalistiek herstellen. “Kritische en onafhankelijke media zijn onmisbaar in de democratie. LEF wil dat journalisten beter betaald krijgen en meer tijd krijgen voor diepgravend onderzoek. Bronnen en klokkenluiders moeten beter beschermd worden tegen vervolgingen door het Openbaar Ministerie. Er komt een speciale onderzoeksafdeling bij de Publieke Omroep, die misstanden als het toeslagenschandaal en de vervuiling door grote bedrijven eerder aan het licht brengt.”

Daarnaast zou de publieke omroep reclamevrij moeten worden. “De publieke omroep vergelijkt zich teveel met de commerciële omroep, terwijl ze een wezenlijk andere taak hebben. LEF wil, naar voorbeeld van het Britse omroepstelsel, een brede programmering met oog voor kwaliteit. Zonder reclames, sponsoring of winstoogmerk.”

De jongerenpartij wil ook lokale en regionale journalistiek ondersteunen. “LEF wil lokale en regionale bladen en omroepen blijven faciliteren via subsidies en zendtijd bij diverse kabelmaatschappijen. Met de invoering van een basisinkomen en een vierdaagse werkweek krijgen burgers meer tijd om lokale besluitvorming te volgen en te corrigeren.”

Woo-verzoeken moeten ook binnen twee weken afgehandeld. “De regering lakt duizenden pagina’s wit. Dat duurt lang en daar hebben journalisten weinig aan. LEF wil een transparante democratie waarin beleidsmemo’s en vergaderingen het daglicht moeten kunnen verdragen. LEF is helemaal klaar met de achterkamertjespolitiek.”

Daarnaast wil de jongerenpartij media-monopolies opbreken. “Christian van Thillo en John de Mol beheersen de media en gooien de burger dood met commercie. LEF stopt deze hersenspoeling door media op te knippen en onder te brengen in stichtingen zonder winstoogmerk. Dit voorkomt sensatiejournalistiek en geestdodende tv.”

Verder moet privacy van burgers beter beschermd worden en achterliggende sturende algoritmes openbaar worden gemaakt. “LEF wil dat de overheid burgers beschermt en geen onnodige data verzamelt alsof ze verdacht zijn, zoals de Belastingdienst heeft gedaan. Algoritmes moeten openbaar zijn.”

Ook moet de macht van Big Tech ingeperkt worden, desinformatie worden tegengaan en wil de partij dat techreuzen “die onze privacywetten schenden hun fouten niet afkopen via boetes, maar worden opgebroken. LEF wil via een databelasting de positie van deze bedrijven die zich als parasieten gedragen, verzwakken. Invloed en verkiezingen mogen niet te koop zijn.”

Basisinkomen, minimumloon en zzp
LEF maakt het toeslagen en salarisstelsel eerlijker door de invoering van een basisinkomen en een degelijk minimumloon. “Niemand hoeft meer te bedelen of geld terug te betalen dat teveel is gestort. Iedereen krijgt één bedrag per maand en iedereen haalt weer het einde van de maand.”

Er komt dan een universeel basisinkomen van €1550 p.p.p.m. “LEF wil een standaard toelage voor iedereen. Daardoor nemen armoede en stress af. Iedereen kan een vrij en waardig leven leiden en het loont eindelijk om (extra) te gaan werken. €1550 is genoeg om de huur en boodschappen te betalen. Voor kleding en vakantie moet je werken.”

DE partij wil gelijk loon voor gelijk werk. “Jongeren en vrouwen krijgen vaak minder betaald voor hetzelfde werk. LEF wil deze vorm van loondiscriminatie per wet verbieden. Dat betekent eindelijk afschaffing van het jeugdloon en de gender pay gap. De werkgever moet ervoor zorgen dat iedereen eerlijk beloond wordt en de arbeidsinspectie ziet erop toe. Er mag meer transparantie over salarissen komen.”

Het minimumloon gaat naar €18 per uur. “Van €14 of €16 minimumloon kan je met de huidige inflatie maar net je hoofd boven water houden. De leefkosten zijn door inflatie te hoog om van minder dan €18 per uur rond te komen.” Omdat zzp’ers veel risico lopen op armoede, moet er volgens LEF een minimumuurtarief komen van 50 euro.

“We willen een beter baanperspectief met semi-vaste contracten van 2, 5 en 7 jaar met een proefperiode van maximaal drie tot zes maanden. Jongeren moeten ook in aanmerking komen voor een vast contract, hypotheek of het sparen van kapitaal voor een onderneming.”

De partij wil ook een verplichte verzekering voor zzp’ers (tot het basisinkomen). “Zelfstandigen zonder personeel lopen vaak hoge risico’s. Het is onrechtvaardig dat freelancers vaak geen andere keuze hebben. LEF wil, totdat er een basisinkomen is, dat ZZP’ers verplicht verzekerd zijn via gespecialiseerde vakbonden of een broodfonds.”

LEF wil ook dat de stagevergoeding omhoog gaat en dat juniorfuncties betaald worden. “Het is absurd hoeveel werk jongeren voor niets doen. Als het aan LEF ligt krijgt iedere student die stage loopt minimaal €500 per maand. Werkervaringsplekken moeten verleden tijd zijn. Als het goed is leert iedereen op de werkvloer. Misbruik jongeren niet als goedkope grondstof.”

De partij wil ook een bonusregeling: alle medewerkers delen in de winst. “Werknemers die mede-eigenaar zijn van het bedrijf en delen in de winst zijn productiever, gelukkiger en gezonder. LEF wil dat tien procent van de winst van Nederlandse bedrijven aan sociale aandeelhouders wordt uitgekeerd. Anders krijgen bedrijven geen beursnotering.”

Er moet standaard inflatiecorrectie worden toegepast. “In België worden lonen automatisch gecorrigeerd voor inflatie, dankzij de strijd van de vakbonden. Dat willen we in Nederland ook voor elkaar boksen. Zodat je in een jaar niet plotseling 10% armer wordt door graaiflatie. Al het personeel gaat namelijk meer verdienen.”

Het huidige pensioenstelsel benadeelt volgens de jongerenpartij jongeren, zzp’ers en flexwerkers. “Zij leggen geen of een lager pensioenpotje aan en moeten meer ouderen onderhouden. Jongeren moeten worden uitgenodigd om mee te schrijven en onderhandelen over het nieuwe pensioenstelsel.”

Veilig
De partij wil anonimiteit op sociale mediaplatforms opheffen. “Hoezo kan je in de openbare ruimte worden gearresteerd voor strafbare uitspraken, terwijl dezelfde uitspraken op internet geen gevolgen hebben? LEF wil dat burgers zich veilig en vertrouwd moeten kunnen voelen op het internet. Anonieme ruimtes en zoekmachines blijven bestaan, maar sociale media vergen een vorm van persoonsidentificatie. Dit vermindert de kansen van cybercriminelen, online pesten en desinformatiecampagnes.”

Analoge infrastructuur moet ook intact worden gehouden tegen cybercrime. “LEF wil dat Nederland moet kunnen terugvallen op back-up-systemen in geval van nood. Daarom houden we ouderwetse telecommunicatie zoals kabel en radio intact.”

Onthaasten
LEF vindt verder dat de straat van ons allemaal is. “Onze openbare ruimte kan niet zomaar bezet worden door commerciële bedrijven die ons opjagen tot het willen van meer meer meer. Hoe relaxed zou het zijn als je overal fluitend langs kan lopen zonder iets te moeten kopen of het gevoel te hebben dat je iets ontbreekt?

Dat betekent ook: vaker een digitale detox en smartphonevrije zones. “Hoe heerlijk om af en toe helemaal offline te zijn. LEF pleit voor wifi- en smartphonevrije zones waar mensen niet worden gepusht om informatie te consumeren. Op school, op werk en in de kroeg wordt het allemaal gezelliger zonder deze digitale tijdrover. Bovendien is het beter voor onze ogen, postuur, sociale interactie, concentratieboog en mentale gezondheid.”

Nieuwe economie
Lef wil verder patentvrije kennis (open source commons) stimuleren. “Nederland kan sneller innoveren als we minder vasthouden aan intellectueel eigendom. Als iedereen op een speelse manier mee hackt worden problemen veel sneller opgelost. LEF wil in dit kader het Britse systeem van The Right To Challenge opnemen in de wet. Dit geeft burgers het recht om, als zij het samen beter kunnen, systeemverbeteringen toe te passen.”

—————————————————————————————————————————

Splinter
Hoewel een kleine partij, heeft deze partij ook uitgebreide standpunten over de media en persvrijheid in het verkiezingsprogramma.

Over de publieke omroep zegt Splinter zich in te zetten een pluriforme, kwalitatief goede NPO. “We maken het gemakkelijker om een eigen zender op te richten. Aansluiting bij een bestaande zender is niet verplicht. Desniettemin moet de steun om een zender op te kunnen richten goed aanwezig zijn. Zo worden de media van ons allemaal. We zien erop toe dat de topsalarissen van personen in de media niet boven de Balkenendenorm uitstijgen. In de praktijk zien we dat die norm omzeild wordt. Dat is niet eerlijk.”

Daarnaast wil de partij de betaalde streamingdienst NPO Start afschaffen. “Er is immers al voor betaald door de belastingbetaler. De publieke omroep is, zoals de naam al zegt, van iedereen in Nederland.” De website en streaming van de NPO wordt verbeterd en om een volgens Splinter “interessante publieke omroep te krijgen, wil Splinter buitenproducenten ook de kans geven om hun werk te laten zien op de NPO.”

​Daarnaast moeten journalisten eerlijk betaald worden voor hun werk. “Hier zijn Europese richtlijnen voor. Deze richtlijnen steunt Splinter, zodat journalisten goed gecompenseerd worden.”​

Regionale omroepen moeten blijven en versterkt worden. “Zij vervullen een belangrijke taak in de regio en controleren de lokale overheden.”

“Een gezond journalistiek landschap biedt een platform met een grote verscheidenheid van opvattingen, zodat alle mensen gehoord worden en mensen hun mening op basis van diverse standpunten, bronnen en invalshoeken kunnen vormen”, aldus de partij. “Media en onafhankelijke journalistiek functioneren tevens als waakhond. In een tijd waarin het maatschappelijk middenveld onder druk staat en wereldwijd autoritaire regimes steeds meer macht centraliseren, is onafhankelijke journalistiek belangrijker dan ooit.”​

​“Iedereen in Nederland heeft recht op onafhankelijke, betrouwbare en tijdige informatie. Journalisten dienen veilig hun werk te kunnen doen, zonder bedreigingen, intimidaties en lastercampagnes. De overheid dient hen beter te beschermen: inzetten op veiligheid, juridische ondersteuning en noodhulp aan journalisten wereldwijd, en altijd publiekelijk te spreken over zaken van journalisten in nood.​”

​De mediasector dient volgens Splinter actief te worden betrokken bij het bevorderen van geslachts- en gendergelijkheid wereldwijd. “Media zijn namelijk zeer krachtige actoren in het formuleren en veranderen van maatschappelijke normen en overtuigingen. Vrouwen bekleden slechts een kwart van de managementposities in de mediasector. Daarnaast worden vrouwelijke journalisten bovenmatig geconfronteerd met fysieke, seksuele en online intimidatie en discriminatie.”

​​“Persvrijheid en de onafhankelijkheid van journalisten wordt verdedigd en gestimuleerd. Daarom wordt er op korte en lange termijn geïnvesteerd in het financieel overleven van de onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek en wordt voorkomen dat onafhankelijke media verdwijnen. Door de overheid wordt erkend dat de controlerende taak van journalisten een zegen is voor transparantie, betrouwbaarheid en een consistent overheidsbeleid. De overheid, geeft aan journalistiek speurwerk alle ruimte.”

​​Woo-verzoeken worden onder Splinter binnen de wettelijke termijnen deugdelijk behandeld en uitgevoerd: geen vertraging, obstructie of andere verstoring meer.

Vrijheid van meningsuiting
“De open samenleving wordt gekenmerkt door een vreedzame strijd van ideeën, waarbij het beste idee steeds aan invloed wint. Geen enkel idee, religieus of profaan, is in het vrije Nederland boven kritiek verheven. De vrijheid van meningsuiting is van levensbelang voor het kunnen voeren van een vrij en open debat, en voor het functioneren van de democratische rechtsstaat in Nederland.”

​“Cancel culture, met groepsdwang en de dreiging van geweld voor anderen bepalen wat wel en niet gezegd en geuit mag worden, ondermijnt de westerse beschaving en moet bestreden worden.”

Het Lale Gülfonds
Een opvallende alinea in het verkiezingsprogramma van Splinter gaat over het zogeheten Lale Gülfonds. “​Splinter staat pal voor een samenleving waarin burgers hun vrijheden volop kunnen aanwenden en invullen. Naast politici ontvangen echter meerdere schrijvers, journalisten en advocaten, aanhoudend bedreigingen. Zo krijgt schrijfster Lale Gül met grote regelmaat abjecte verwensingen en bedreigingen toegestuurd. Voor haar, en veel andere burgers, wordt echter geen bescherming geregeld waardoor zij in haar bewegingsvrijheid wordt belemmerd. Terwijl politici zoals Kamerleden en burgemeesters in het geval van bedreigingen wel op beveiliging kunnen rekenen, staan andere burgers er alleen voor. Die ongelijkheid ondermijnt de vrije samenleving, waardoor bedreigers hun doel bereiken.”

In lijn met de aangenomen motie om geloofsverlaters vanuit de overheid meer bescherming en begeleiding te bieden, stelt de partij voor: “Splinter wil een Lale Gülfonds oprichten, bekostigd door de staat, waaruit beveiliging geregeld wordt voor burgers die structureel bedreigingen ontvangen. Veroordeelde bedreigers moeten, als onderdeel van hun straf, een geldbedrag aan het fonds overmaken. Hoewel symbolisch, worden social media-bedrijven, die met hun algoritmes het plaatsen en delen van haatberichten aanjagen, jaarlijks aangeschreven door de Nederlandse regering met het verzoek ook een bijdrage aan het Lale Gülfonds te verzorgen.”

Zzp
“Gelukkig zijn er veel succesverhalen van ZZP’ers die een goed inkomen hebben en bewust voor het ZPP’erschap gekozen hebben vanwege de vrijheden die het biedt. Daar zal niet aan getornd worden: Splinter steunt deze ondernemende mensen. Voor Splinter is het wel belangrijk dat middelen voor pensioen en voor risico’s zoals arbeidsongeschiktheid en tijdelijke uitval door ziekte, op een sociale en solidaire wijze ook voor ZZP’ers mogelijk worden gemaakt. Splinter gaat hierover het gesprek aan met ZZP’ers, en stelt de volgende maatregelen voor: Schijnzelfstandigheid wordt actief tegengegaan: voor het ondernemerschap moet uit vrije wil en uit volle overtuiging gekozen worden. Dit mag nooit opgelegd worden aan werknemers waarvoor een werkgever het te duur of te risicovol vindt om deze in dienst te nemen.”

“Het wordt voor ZZP’ers eenvoudiger om vrijwillig te sparen voor pensioen of zich te verzekeren. ZZP’ers krijgen toegang tot een (collectieve) arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekering. ZZP’ers die (beperkt) arbeidsongeschikt worden, moeten zich ook kunnen verzekeren voor hun oude dag. Dat is op dit moment niet het geval. Arbeidscontracten worden beperkt tot: tijdelijk en vast voor regulier werk, uitzendcontract om tijdelijk ziekte of grote drukte op te vangen en het zelfstandigencontract voor ZZP’ers. Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in dienst.”

Pensioen
Werknemers krijgen meer vrijheid en flexibiliteit om keuzes te maken in hun pensioenopbouw. “Zo kunnen ze bijvoorbeeld hun pensioen onderbrengen bij een groen investeringsfonds als dat bij hun huidige pensioenfonds niet mogelijk is. Ook kunnen zij kiezen voor een flexibele pensioenleeftijd of een deeltijdpensioen. Tevens moet het mogelijk zijn om een groter bedrag van het pensioentegoed ineens op te nemen.”

“De pensioenfondsen worden gedemocratiseerd, zodat werknemers veel meer zeggenschap krijgen over het belonings- en provisiebeleid en over wat pensioenfondsen met hun geld doen.”

Inclusiviteit in werk en inkomen
Splinter staat voor gelijke kansen voor iedereen en zegt hier fel voor te zullen strijden. “​Deeltijdwerk moet lonender worden. Dankzij deeltijdwerk houden burgers tijd over voor wat echt van waarde is. Voltijds een carrière najagen zou een keuze moeten zijn.”

“Een basisinkomen kan onder de juiste randvoorwaarden inkomenszekerheid bieden en daarmee zorgen voor een betere bestaanszekerheid voor veel mensen die nu moeite hebben om financieel rond te komen. Ook kan het de positie van werknemers richting werkgevers versterken. Er komt een groot pilot naar het basisinkomen waarbij alleen mensen met een lager inkomen daadwerkelijk een basisinkomen ontvangen.”

Wet Open Overheid en transparantie overheidsbeleid
Splinter wil dat het wetgevingskader dat de informatiehuishouding van de Rijksoverheid vormgeeft wordt aangepast. “In 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur vervangen door de Wet open overheid. Al sinds het kabinet Rutte III wordt gewerkt aan een vernieuwde Archiefwet waarmee het duurzaam beheren en toegankelijk houden van overheidsinformatie beter moet aansluiten op digitaal informatiebeheer. Tot slot jaagt de Regeringscommissaris Informatiehuishouding een Algemene Informatiewet aan, met als doel om samenhang tussen bestaande wet- en regelgeving te bevorderen.”

Volgens Splinter moet er echter nog veel meer gebeuren: “Sinds de invoering van de Woo is nog onvoldoende terecht gekomen van actieve openbaarmaking. Dit verdient prioriteit! ​Woo-afdelingen binnen departementen moeten beter uitgerust worden om hun deadlines voor openbaarmaking te halen. Het overschrijden van de Woo-termijnen kost de ministeries tussen 2019 en 2023 alleen al 3,4 miljoen euro. Geld dat veel beter besteed kan worden.”

​Overheden op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau zouden volgens de partij een voorbeeld moeten nemen aan Open Amsterdam en zowel hun Woo-besluiten als de categorieën van informatieobjecten zoals gespecificeerd in de Woo, op soortgelijke wijze proactief online moeten gaan publiceren.

​De partij wil ook dat haast gemaakt wordt met de nieuwe Archiefwet, “waar tijdens Rutte IV nauwelijks voortgang op is gemaakt. Het conceptwetsvoorstel moet fundamenteel worden herzien om er zeker van te zijn dat een duurzame Archiefwet ontstaat die aansluit op de Woo en de behoeftes van digitaal informatiebeheer: het oude idee van informatie overbrengen naar een archiefbewaarplaats wordt, voor digitale informatieobjecten, losgelaten. Daarvoor in de plaats komt de verantwoordelijkheid informatie digitaal beschikbaar te stellen en te houden.”

“De rol van het Nationaal Archief verandert wat betreft de omgang met hedendaagse en toekomstige informatieobjecten: van beheerder van papieren en digitale archieven, naar coördinator van duurzaam beheer van digitaal ontsloten informatie. Onderdeel van de nieuwe Archiefwet wordt strafbaarstelling van het onrechtmatig vernietigen van archieven, en van archiefwaardige informatieobjecten.”

Splinter wil voorkomen dat overbodige wetgeving ontstaat. “Daarom moet invoering van de Algemene Informatiewet, bedacht door de Regeringscommissaris Informatiehuishouding buiten het democratisch proces om, voorlopig uitgesteld worden. Prioriteit ligt nu bij uitvoering van de Wet Open Overheid (Woo) en invoering van een nieuwe Archiefwet. Pas wanneer beiden zijn ingevoerd en de uitwerking ervan is geëvalueerd, kan nagegaan worden of extra wetgeving noodzakelijk is.”

Uitgangspunten van de digitale samenleving
“Voor internet geldt het beginsel van netneutraliteit. Burgers hebben recht op een vrij internet zonder filters die discrimineren op basis van gebruiker, inhoud, website, platform, toepassing, type aangesloten apparatuur of communicatiemethode.”

De overheid heeft de verantwoordelijkheid om zich in te zetten voor de bescherming van burgers die digitaal actief zijn op haar grondgebied, met als doel spionage, discriminatie, ernstige privacyschendingen en andere schendingen van digitale grondrechten zoveel mogelijk te voorkomen, aldus Splinter.

“Burgers van wie gegevens zijn geraadpleegd, kunnen eenvoudig en digitaal of schriftelijk om uitleg verzoeken. Ongeoorloofde raadplegingen worden bestraft. Elke organisatie die persoonsgegevens verzamelt of verwerkt, dient deze gegevens op aanvraag online en kosteloos beschikbaar te stellen aan de betrokken persoon. Elke overheidsorganisatie die persoonsgegevens registreert of verwerkt als onderdeel van haar taken, dient deze gegevens volledig en up-to-date te tonen op mijnoverheid.nl, zodat burgers inzicht hebben in hun gegevens. Gegevens van Nederlandse burgers en organisaties moeten bij voorkeur worden opgeslagen in datacentra waar Nederland zeggenschap over heeft, om te voorkomen dat de gegevens onder buitenlandse wetgeving, zoals Amerikaanse of Chinese wetgeving, vallen.”

Kunstmatige intelligentie (AI) speelt een steeds grotere rol in de digitale samenleving. De overheid heeft als voornaamste taak de privacy en digitale veiligheid van burgers te beschermen, en discriminerende AI-toepassingen en -algoritmes actief te vermijden, meldt Splinter. “Daarnaast moet de overheid een duidelijke strategie ontwikkelen voor het veilige gebruik van AI in de overheid, het onderwijs en andere organisaties die beleid of wetgeving voor Nederlandse burgers beïnvloeden. Deze strategie moet worden opgesteld in samenwerking met (internationale) experts op het gebied van AI, ethiek en privacy.”

“Zoals vastgelegd in artikel 13 van de Grondwet heeft iedereen in Nederland recht op vertrouwelijke communicatie, ook via digitale middelen. Dit grondrecht mag op geen enkele manier worden geschonden door doelbewust de digitale beveiliging te verzwakken of zonder geldige reden digitale communicatie van burgers in Nederland te monitoren.”

“De invoering van een Europese Digitale Identiteit in Nederland is alleen acceptabel als de privacy, veiligheid en grondrechten van Nederlandse burgers volledig worden beschermd in de wetgeving. Er moeten voldoende waarborgen zijn voor de beveiliging van persoonsgegevens en toezicht op instanties die toegang hebben tot deze gegevens. Het gebruik van een digitale ID-wallet moet op vrijwillige basis gebeuren, net als de mogelijkheid om deze te koppelen aan een Europese ID of andere (bijzondere) persoonsgegevens.”

Over privacy
Splinter wil dat het verzamelen van informatie door bedrijven over het gedrag van mensen in openbare ruimtes, bijvoorbeeld via Wi-Fi of gezichtsherkenning, verboden wordt. “Uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor beveiligingsbedrijven en particuliere onderzoeksbureaus die werken in opdracht van een overheidsorganisatie. De overheid zelf moet heel terughoudend zijn in het verzamelen van dit soort informatie.”

“Het commercieel gebruiken van (persoons)gegevens die burgers en bedrijven verplicht aan de overheid moeten geven, zoals gegevens in het Handelsregister en het Kadaster, wordt verboden. Ook het geven van kortingen op producten, zoals verzekeringen, in ruil voor gegevens over het gedrag van klanten wordt niet toegestaan.”

Daarnaast moeten alle internetbedrijven die gegevens van burgers opslaan of verwerken, transparant zijn over wat ze opslaan, hoe ze de gegevens gebruiken en hoe hun algoritmes werken. “Het gebruik van persoonlijke gegevens die niet anoniem zijn gemaakt, moet beperkt worden tot wat echt nodig is voor de dienstverlening. Het doorverkopen of delen van gegevens zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf moet verboden worden.”

“Privacy is niet absoluut. De overheid mag privacyregels (AVG) niet misbruiken om dingen te verbergen of achter te houden, zoals het onleesbaar maken van persoonlijke meningen van ambtenaren in documenten die opgevraagd worden via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOO). Jeugdzorginstanties mogen geen gegevens bewaren als dat gevaarlijk is voor hun cliënten. Een verjaardagslijst van een voetbalteam is geen overtreding van de AVG.”

De Autoriteit Persoonsgegevens moet overheidsinstanties op dezelfde manier behandelen als bedrijven. “Dat betekent dat een datalek of andere overtreding van de AVG door een overheidsinstantie net zo snel opgelost moet worden als door een bedrijf. Systemen van de overheid die de privacy van burgers en hun gegevens niet kunnen waarborgen, moeten worden afgeschaft of snel worden aangepast om aan de privacyregels te voldoen.”

Controle in de digitale samenleving
Aanbieders of makers van software, ICT-apparatuur of communicatiemiddelen mogen niet door de overheid verplicht worden achterdeurtjes in te bouwen ten behoeve van politie en veiligheidsdiensten. “Dit mag ook niet op eigen initiatief door deze partijen gebeuren zonder dat de gebruiker hiervan weet.”

“De Wiv (‘Sleepwet’) wordt aangepast aan redelijke privacy normen. Net als bij tapgedrag wordt het soort gebruik van persoonsgegevens door veiligheidsdiensten gerapporteerd aan de Kamer zolang dit geen onacceptabel risico oplevert voor de veiligheid, de veiligheidsdiensten en haar medewerkers of lopende onderzoeken.”

Kunstmatige intelligentie in de digitale samenleving
De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt vanuit de rol als algoritme waakhond meer budget en mensen om hun taak goed uit te kunnen oefenen. “Algoritme-software die de overheid gebruikt voor (geautomatiseerde) besluitvorming wordt actief openbaar gemaakt, tenzij er een aantoonbaar en zwaarwegend belang is om dit niet te doen. Een dergelijke motivering wordt altijd door de Raad van State getoetst.”

​“Samen met (internationale) experts op het gebied van AI, ethiek en privacy uit het bedrijfsleven moet de overheid tot een goede en heldere AI – strategie komen, vergelijkbaar als de Cybersecuritystrategie. Hierin moet worden bepaald hoe AI op een veilige manier ingezet kan worden binnen de overheid, het onderwijs en andere organisaties die te maken hebben met beleid of wetgeving die Nederlandse burgers raakt.”

Hierbij moet de overheid ervoor zorgen dat de instanties die toezicht gaan houden zoals de Autoriteit Persoonsgegevens voldoende geld, mensen en kennis hebben om deze taak goed te kunnen uitvoeren, aldus de partij.

​“Om de verspreiding van nepnieuws en desinformatie tegen te gaan moet voor het gebruik van AI – toepassingen zoals ChatGPT of Midjourney voor het produceren van tekst – en beeldmateriaal regelgeving komen bij partijen die actief zijn in de nieuws – en informatievoorziening, zoals nieuwswebsites, actualiteitenprogramma’s of nieuwskanalen via sociale media. Deze partijen zijn verplicht het gebruik van AI – toepassingen bij het produceren van content duidelijk te vermelden.”

“Net als bij kinderporno al het geval is (art. 240b Wetboek van Strafrecht), dient ook het gebruik van deepfake-technologie bij het maken van, beschikken over of verspreiden van virtuele / deepfake wraakporno opgenomen te worden in artikel 139h van het Wetboek van Strafrecht.”

“Vooruitlopend op de nieuwe Europese verordening voor kunstmatige intelligentie (AI Act) moeten gebruikers van een digitale dienst geïnformeerd worden op het moment dat zij communiceren met een ‘fake’ personage, bijvoorbeeld op een commerciële website. Een chatbot (eventueel met een realistische videopresentatie) moet dan dus van een consumentenwaarschuwing voorzien zijn. Deze in 2021 door de Europese Commissie voorgestelde verordening op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI Act ) is een goed startpunt voor regelgeving voor het gebruik van kunstmatige intelligentie en moet zo snel mogelijk te worden ingevoerd in Nederland.”

“AI – systemen die vanuit deze AI Act als ‘Onaanvaardbaar risico’ worden gezien en een duidelijke bedreiging voor de veiligheid, de bestaansmiddelen en de rechten van mensen zijn, moeten worden verboden. Hieronder vallen bijvoorbeeld grootschalige biometrische systemen die kenmerken van een persoon herkennen, zoals software voor gezichtsherkenning gekoppeld aan cameranetwerken in een stad. Voor AI -systemen met een ‘Hoog risico’, zoals bepaalde medische hulpmiddelen of wervings- en sollicitatieprocessen komen zeer strenge eisen en verplichtingen op het gebied van beveiliging en privacy.”

Overheid in de digitale samenleving
Als het aan Splinter ligt komt er geen Ministerie van Digitale Zaken. “Hiermee zouden andere bewindspersonen hun verantwoordelijkheid voor een veilig digitaal beleid kunnen afschuiven. In plaats hiervan komt er een adviesorgaan op dit gebied, bestaande uit onder meer leden van de Cyber Security Raad, Bureau ICT Toetsing (BIT), aangevuld met externe experts op het terrein van Cybersecurity, ICT en Privacy. Dit orgaan rapporteert aan een vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken en desgewenst de Kamer en is het belangrijkste adviesorgaan van de regering als het gaat om de Digitale Samenleving, Cybersecurity en Privacy.”

“Markten die gedomineerd worden door een paar leveranciers en waarbij het gebruik van software gefinancierd is uit belastingmiddelen, zoals bij gemeenten, in de zorg of bij woningcorporaties, worden verplicht hun software na maximaal 8 jaar volledig als open source software aan te bieden.”

“Alle software die is gebouwd met belastinggeld moet als open source software vrijelijk door anderen gebruikt kunnen worden, tenzij er zwaarwegende (veiligheids)belangen zijn om dit niet te doen. Dit geldt met terugwerkende kracht ook voor software van mislukte of mislukkende ICT-projecten bij de overheid. Actuele voorbeelden zijn het PGB systeem en de software voor de omgevingswet.”

“Binnen de overheid mogen binnen 10 jaar alleen nog source software of opensource componenten geïmplementeerd worden, tenzij er een duidelijke reden is om hiervan af te wijken. Deze afwijkingen en bijbehorende aangepaste budgetten worden jaarlijks gerapporteerd aan de Kamer en openbaar gepubliceerd.”

Veiligheid in de digitale samenleving
De digitale veiligheid van Nederland en haar burgers moet altijd zoveel mogelijk worden gewaarborgd en iedere verzwakking hiervan moet worden voorkomen. “Dit houdt in dat aanbieders van digitale producten en diensten nooit verplicht mogen worden om hun beveiliging te verzwakken, bijvoorbeeld via een verbod op end-to-end encryptie. Een dergelijk verbod maakt de gehele digitale dienst zwakker en maakt het afluisteren van berichten mogelijk. Het voorstel hiervoor vanuit de EU is een veel te grote inbreuk op de grondrechten, privacy en veiligheid van burgers. Het nieuwe kabinet moet de aangenomen Kamermotie alsnog uitvoeren en tegen het EU-plan stemmen, desnoods met gebruik van het vetorecht.”

“Met de steeds snellere digitalisering van de samenleving, de toename van cybercriminaliteit en nieuwe vormen van werken en leven komt een gezonde balans tussen privacy en (digitale) veiligheid steeds meer onder druk te staan. Gevestigde partijen hebben weliswaar hun mond vol van privacy en bescherming van de burgers maar werken als het ze uitkomt gewoon mee aan maatregelen die ten koste gaan van onze grondrechten,’ aldus de partij.

“Deze zorgwekkende situatie om concrete actie en heldere standpunten als het gaat om een gezonde, ook digitaal veilige samenleving waarin privacy overeind blijft. Splinter is bezorgd. Wij willen dat er, uiteraard met respect voor de rechten van alle inwoners en organisaties, meer aandacht besteed wordt aan het veiliger maken van Nederland, haar burgers en bedrijven.”

“Elke overheidsorganisatie die persoonsgegevens registreert of verwerkt als onderdeel van haar taken, dient deze gegevens volledig en up-to-date te tonen op mijnoverheid.nl, zodat burgers inzicht hebben in hun gegevens. Gegevens van Nederlandse burgers en organisaties moeten bij voorkeur worden opgeslagen in datacentra waar Nederland zeggenschap over heeft, om te voorkomen dat de gegevens onder buitenlandse wetgeving, zoals Amerikaanse of Chinese wetgeving, vallen.”

“De Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS), ook wel ‘Super SyRI’ genoemd, kan leiden tot meer affaires zoals de toeslagenaffaire en moet definitief van tafel. De wet geeft overheden en bedrijven te veel ruimte om gegevens met elkaar te delen, wat niet opweegt tegen het doel: fraude en criminaliteit bestrijden met data-analyse.”

“Vanuit de EU is een voorstel gedaan om communicatie via chatapps zoals WhatsApp of Signal actief te contoleren via ‘client side scanning’ Hierbij worden chatberichten actief gecontroleerd op het apparaat van de gebruiker zelf. Deze controle schendt het grondrecht (art. 13 Grondwet) van vertrouwelijkheid bij digitale communicatie via ‘end-to-end encryptie’.”

Het bestrijden van online (kinder)misbruik en kinderporno mag, hoe belangrijk ook, niet worden misbruikt om actief alle digitale communicatie van alle EU-burgers te controleren, waarmee ook inbreuk gemaakt wordt op art. 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), aldus Splinter. “Het nieuwe kabinet moet alsnog de in meerderheid aangenomen Kamermotie hierover uit april 2023 uit te voeren en tegen het EU-voorstel te stemmen.”

“De Nederlandse overheid tapt in het kader van opsporing en veiligheid burgers af. Politie en veiligheidsdiensten worden verplicht om de Kamer hierover minimaal jaarlijks te rapporteren. Ook worden burgers tegen wie geen onderzoeken meer lopen met vertraging via mijnoverheid.nl geïnformeerd dat ze zijn afgetapt.”

“Overheidsorganisaties die de burgers en bedrijven bij wet verplichten om (persoons)gegevens aan te leveren mogen deze niet ‘verrijken’ met gegevens van derden, vooral als dit gedragsgegevens zijn. Dit mag alleen als hier duidelijke wetgeving voor is. Camerabeelden, parkeerinformatie, abonnementen, energieverbruik, telefoon- en internetgedrag, kijk- en luistergedrag, reisinformatie, enzovoorts worden alleen gebruikt voor de directe doelstelling (veiligheid, tol, kostenberekening) en niet voor andere doeleinden. Gedragsgegevens mogen alleen worden opgevraagd en gebruikt bij concrete vermoedens van fraude en andere criminaliteit. Het is niet toegestaan om dergelijke gegevens van burgers tegen wie geen verdenking bestaat gedurende een langere periode te bewaren.”

“Controles worden niet uitgevoerd door organisaties die zich kunnen onttrekken aan het zicht van burgers en de Kamer. Het Inlichtingenbureau moet afgeschaft worden of worden aangepast naar een vorm die gecontroleerd kan worden door de Kamer of instanties als de Rekenkamer.”

“Overheidsorganisaties met veel macht moeten verplicht worden een overzicht te geven van welke gegevens zij bewaren. Tot deze organisaties behoren in elk geval de Belastingdienst, het UWV, de Politie en de gemeenten. De enige uitzondering op publicatie is de nationale veiligheid of als de gegevens onderdeel zijn van een lopend onderzoek door opsporing of veiligheidsdiensten.”

​Fraudepreventie en -bestrijding kan een legitieme reden opleveren om algoritmen waarmee controles worden uitgevoerd niet vrij te geven, aldus de partij. “Waar dit gebeurt dienen deze algoritmen en de onderliggende gegevens wel te zijn beschreven en beschikbaar te zijn voor controle. Bij (vermoedens van) misbruik of knevelarij zoals bij de Toeslagenaffaire door de Belastingdienst/Toeslagen worden deze vrijgegeven voor inspectie.”

“(AVG) verwerkingen van persoonsgegevens door overheidsorganisaties of ICT stichtingen die verbonden zijn aan de overheid zoals Inlichtingenbureau, Stichting ICTU, Stichting RINIS worden voor iedere burger toegankelijk.”

Veiligheidsdiensten in de digitale samenleving
Splinter wil dat de Tijdelijke wet Cyberoperaties alsnog wordt ingetrokken. “Deze wet geeft de inlichtingen – en veiligheidsdiensten te vergaande bevoegdheden zonder een goede toetsing vooraf door de TIB (Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden) of een goed toezicht op de uiteindelijke werkwijze. Zaken als het ongericht kunnen tappen van internetkabels zijn een te grote inbreuk op de privacy en levenssfeer van burgers. Met minimale aanpassingen hebben de diensten genoeg bewegingsruimte om hun werk in het cyberdomein goed te doen.”

Splinter wil meer duidelijkheid over de privacygevoelige informatie die wordt gedeeld met andere landen, inclusief haar bondgenoten. “Hierbij dient het doel voor het delen van dergelijke informatie duidelijk en proportioneel te zijn.”

“De onafhankelijke Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) controleert het werk van de diensten en beoordeelt of zij haar taken volgens de wet uitvoeren. De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie leggen van tijd tot tijd verantwoording af aan het parlement over het werk van de diensten. Voor zover dit in het openbaar gebeurt wil Splinter meer duidelijkheid over de daadwerkelijke uitvoering van de WiV (Sleepwet) en de inmenging van buitenlandse diensten binnen vitale ondernemingen. Bij het laatstgenoemde wil Splinter ook onderaannemers kunnen informeren en voorbereiden, voor zover dit geen onaanvaardbare veiligheidsrisico’s oplevert.”

———————————————————————————————————————

NL PLAN
Nederland met een PLAN is een politieke beweging die open staat voor samenwerking met vrije partijen, verbinding zoekt en aangaat binnen diverse culturen en maatschappelijk betrokken personen met een eigen specifieke expertise, zo valt te lezen in de inleiding van het verkiezingsprogramma.

Publieke omroep, vrijheid van internet en radicale meningsvorming
De publieke omroep is grotendeels rijksgesubsidieerd, maar komt door haar concurrentie met de commerciële omroep met een steeds oppervlakkiger programmering, aldus de partij. “Die concurrentie met subsidiemiddelen pakt negatief uit en is ongewenst. Publiek geld is alleen te legitimeren als de programma’s een maatschappelijke, educatieve of kunstzinnige waarde hebben. Kijkcijfers moeten slechts een beperkte rol spelen bij de beoordeling van de financiering.”

Voor toegepaste beroepswetenschap en onderzoeksjournalistiek komen ruimere fondsen.

Over vrijheid van het internet en anti-censuurwetgeving zegt de partij het volgende: “De vrijheid van het internet is een fundament van het moderne kennissysteem. NL PLAN wil een einde maken aan de massale censuur van platformen op het internet. Preventieve censuur op uitingen via de drukpers en, zoals in de rechtspraak is erkend, via daarmee op één lijn te stellen uitingsmiddelen, is bij grondwet verboden. Internetplatformen die censureren worden aangeklaagd en financieel vervolgd.”

Desinformatiecampagnes worden afgeschaft. “‘Bestrijding van desinformatie’ door overheden en gesubsidieerde instellingen is een gevaarlijke ontwikkeling die makkelijk kan leiden tot top-down-bestuur en censuur. Burgers zijn volwassen genoeg om hun eigen keuzes te maken. Het pakket Digital Services Act (DSA) die door de Europese Commissie wordt opgedrongen moet onmiddellijk van tafel. Als het aan NL PLAN ligt zal Nederland zich daar niet aan houden en zich er tegen verzetten.

Politieke diversiteit en radicale meningsvorming krijgen meer ruimte bij NL PLAN. “Tijdens de coronacrisis, maar ook tegenwoordig ten tijde van het Russisch-Oekraïens gewapende conflict of het klimaatverhaal, toont de dominante traditionele massamedia, en publieke media in het bijzonder, zich zeer eenduidig en gezagsgetrouw aan het voorgeschreven overheidsmantra. Het heeft urgentie om meer diverse, kritische en onafhankelijke geluiden aan het woord te laten.”

ZZP
Wij zijn voor ruimte om te ondernemen als zzp’er, maar dit mag niet leiden tot schijnzelfstandigheid en loonwerk. Dit kan worden opgevangen door enkele eenvoudige voorwaarden te stellen.

Archief
NL PLAN wil afschaffing van het gebruikersrecht. “De historische archieven zijn vrij toegankelijk, maar als een persoon, instelling of bedrijf wat wil kopiëren of gebruiken zijn er hoge barrières. Het gebruiksrecht wordt opgeheven, auteursrecht en leges worden geminimaliseerd. Ieder archief krijgt een webwinkel, waarbij gebruikers tegen consumententarieven historisch erfgoed kunnen downloaden en gebruiken.”

Tech
NL Plan wil de de invloed van de dominante internetgiganten en farmaceutische industrie op de wetenschap verminderen. “Onderzoeken die gefinancierd worden door grote farmaceutische of technologische bedrijven moeten extra worden gecontroleerd door een wisselend samengesteld panel van emeritus wetenschappers.”

———————————————————————————————————————-

Libertaire Partij (LP)
De Libertaire Partij (LP) hanteert als kernprincipe het Non-Aggressie Principe (NAP). “Wij zijn ervan overtuigd dat mensen het beste gedijen in een open samenleving waarin iedereen de vrijheid heeft om zijn of haar eigen toekomst na te streven. We streven naar een samenleving waarin we het beste uit onszelf halen en onze ambities kunnen verwezenlijken, zonder de rechten van anderen te schenden.”

Minimumloon en pensioen
De LP streeft naar het afschaffen van het minimumloon en het minimumjeugdloon. “De beloning voor werk is een vrijwillige overeenkomst tussen twee partijen en geen taak van de overheid.”

De LP zegt een samenleving te willen van weerbare burgers, die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun oudedagsvoorziening en niet afhankelijk zijn van de overheid. “De nieuwe pensioenwet bevat verschillende positieve aspecten, zoals verbeterde flexibiliteit, transparantie en individuele keuzevrijheid. Het stelt werknemers in staat om hun pensioen aan te passen aan hun specifieke behoeften, biedt duidelijkere informatie over pensioenuitkeringen en geeft werknemers meer zeggenschap over de beleggingsstrategie van hun pensioenfonds. Ondanks deze verbeteringen blijft de verplichte deelname aan het pensioenstelsel een onterechte inbreuk op de economische vrijheid. LP pleit ervoor dat de overheid zich niet bemoeit met beleggingsbeslissingen en dat pensioenfondsen volledig privaat en op vrijwillige basis opereren. Tot slot moet voorkomen worden dat pensioenfondsen verplicht worden om pensioenvoorzieningen in te zetten voor politiek gewenste investeringen.”

Macht grote bedrijven
De overheid is volgens LP in grote mate verweven met het bedrijfsleven. “Multinationals weten via lobbyisten de regelgeving te beïnvloeden en hebben teams van specialisten om ingewikkelde wetten en vergunningstelsels te doorgronden. Kleinere bedrijven en consumenten zijn hier de dupe van.”

“In een werkelijk vrije markt zal de macht van grote bedrijven (big pharma, big tech, big oil) afnemen. De LP bepleit eerlijke concurrentie met zo min mogelijk belasting en regels. De LP is voor: gelijke behandeling van bedrijven: geen bevoordeling door subsidies of regelgeving; controle op bedrijven door rechtspraak in plaats van toezicht en wetgeving; een zo eenvoudig mogelijk belastingstelsel; afschaffing van het liberale idee van de overheid als marktmeester.”

Privacy
Geen vrijheid zonder privacy, aldus de Libertaire Partij. “Alleen als jijzelf bepaalt wat anderen van je weten, ben je vrij om te leven zoals jij dat wil. Een machtige overheid die surveilleert en profileert hoort niet thuis in een vrije wereld. Dat de overheid onze privacy kan beschermen tegen grote bedrijven is een illusie. De beste bescherming is de eigen verantwoordelijkheid.”

De LP is daarom voor: “een overheid die niet hoeft te weten met wie je woont of voor wie je werkt; terugdraaien van de Sleepwet, geen ruimte voor massasurveillance; autonomie over medische gegevens, geen verplichte centralisering; financiële privacy dankzij het bankgeheim.”

De beste bescherming is eigen verantwoordelijkheid, stelt de partij. “Met vrijheid komt verantwoordelijkheid. Als vrij mens kan en hoef je niet te rekenen op de bescherming van een ander. Ook niet tegen grote bedrijven als het gaat om privacy. Wetgeving creëert een ‘one size fits none’ model, waar partijen met de diepste zakken de beste lobbyisten op af sturen. Alleen wanneer jij zelf je bescherming kiest, zullen er diensten ontstaan die dat aanbieden. Dit is niet alleen eerlijker, maar ook effectiever.”

“In een sterke rechtsstaat kun je het als burger makkelijk opnemen tegen bedrijven of de overheid als het gaat om jouw privacy. De LP ziet binnen de definitie van het Non Agressie Principe, misbruik en misleiding als een vorm van agressie. Een bedrijf dat onduidelijk is over de manier waarop ze met iets gevoeligs als jouw data omgaan maakt zich schuldig aan misleiding.”

De LP wil dat overheden en bedrijven zich niet kunnen verschuilen achter wetgeving, maar te allen tijde worden gehouden aan het non-agressie principe. “Dit betekent dat je als burger sterk staat, juist wanneer je misschien weinig kennis hebt van data of van het internet.”

“Het grootste gevaar voor de privacy is de overheid, zo vindt de partij. “De overheid verplicht je niet alleen om gevoelige informatie te delen, maar heeft ook de macht om jouw vrijheid in te perken. Die combinatie is gevaarlijk. Het toeslagenschandaal is hiervan een pijnlijk voorbeeld, maar de ware risico’s zijn veel groter.”

De LP wil daarom een kleine overheid die extreem voorzichtig te werk gaat in het verzamelen van gegevens en zich beperkt tot het absolute minimum. “Gegevens over met wie je woont, voor wie je werkt en wat je gezondheid is, zijn onnodig. Biometrische gegevens waarmee jij kan worden herkend moeten per direct vernietigd worden.”

De partij noemt ook het gevaar van ongecontroleerde macht: massasurveillance. Het op grote schaal monitoren van menselijk gedrag. “Door technologische ontwikkelingen en steeds verdergaande bevoegdheden beschikken veel inlichtingendiensten in de wereld over een infrastructuur die niet zou misstaan in Orwells 1984. Niet alleen overheden, maar ook bedrijven maken op grote schaal gebruik van technologieën zoals gezichtsherkenning. Dit gebeurt ook in Nederland.”

“Massasurveillance is niet alleen een inbreuk op onze privacy maar vormt ook een groot gevaar voor onze vrijheid. Het zet de deur open voor ongecontroleerde macht. De roep om meer bevoegdheden bij iedere nieuwe ‘crisis’ moet een halt toegeroepen worden. De LP is daarom voor: “terugdraaien van de ‘Sleepwet’; alle door de overheid verzamelde biometrische data worden vernietigd; politiecamera’s uit het straatbeeld verdwijnen; optreden tegen bedrijven en particulieren die met beveiligingscamera’s de openbare ruimte filmen.”

——————————————————————————————————-
PartijvdSport
PartijvdSport heeft één alinea in het verkiezingsprogramma ‘Kwaliteit van leven loont’ (.pdf), die nog interessant is voor de werkenden in ons vak. Ze willen het werk aantrekkelijker maken “door onder meer een hoger minimumloon, het goedkoper maken van vaste contracten voor werkgevers, en het makkelijker maken om mensen in dienst te nemen.”

Daarnaast stelt de partij dat werken altijd moet lonen, “zowel financieel als voor een betere kwaliteit van leven”.

———————————————————————————————————-

Politieke Partij voor Basisinkomen (PPvB)
Het speerpunt in het programma ‘Leefgeld, omdat iedereen telt’ (.pdf) van de PPVB is de invoering van een onvoorwaardelijk en leefbaar basisinkomen voor elke burger. De komst van een basisinkomen brengt rust in onze samenleving, verbindt burgers en geeft een fatsoenlijke levenstandaard met behoud van individuele vrijheid.

ZZP
Mensen met flexibele arbeidscontracten zijn minder kwetsbaar. Werken in dienstverband, als zzp’er, of als ondernemer wordt volgens de partij letterlijk lonend en je positie wordt steviger. Deze standpunten zijn hier uitgewerkt. “Met het basisinkomen is de beroepsbevolking niet meer afhankelijk van de werkgevers. Het basisinkomen is genoeg voor onze basisbehoeften daardoor hebben de werknemers een vrije en een eerlijkere positie bij het onderhandelen van de arbeidsvoorwaarden. Als de arbeidsvoorwaarden je niet bevallen is het makkelijker om weg te gaan en kun je ergens anders gaan werken. Ook kun je voor werktijden te kiezen die beter bij je levensstijl passen. Door het basisinkomen krijgt een groot deel van de bevolking meer inkomen en meer tijd. Dit zal de koopkracht verhogen en worden er meer producten gekocht. Dit komt de economie ten goede. Doordat onze samenleving zo snel verandert is er een grote vraag naar nieuwe ideeën en producten.”

Industrie, innovatie en infrastructuur”
Op de industrie zal de invoering van het basisinkomen een hele grote invloed hebben, denkt de PPvB. “In de eerste plaats zullen de werkverhoudingen veranderen. Door het basisinkomen is een werknemer niet meer volledig afhankelijk van het inkomen dat verdient wordt door het werk bij een bedrijf. Hierdoor heeft de werknemer een betere onderhandelingspositie als het gaat om het onderhandelen van arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaarden binnen bedrijven zullen verbeteren. Een werknemer zal meer tijd hebben om zich te scholen en dit zal ten goede komen aan de kwaliteit van het bedrijf. Door de financiële zekerheid van het basisinkomen zullen meer mensen een eigen bedrijf (startup) starten. Hierdoor zal het aanbod van bedrijven erg gaan veranderen en is de markt ook flexibeler om in te springen op nodige nieuwe ideeën en producten. Hierdoor zal ook onze infrastructuur gaan veranderen. Er zullen hyperloops (net zoals de buizenpost maar dan voor grote producten) gebouwd worden en dat zal het vervoer met de trein en (vracht)auto veel verminderen waardoor de luchtvervuiling zal afnemen en de vervoerskosten verminderen.”

—————————————————————————————————————————

Samen voor Nederland
Samen voor Nederland is kort over ons vakgebied. In het partijprogramma staat welgeteld één alinea:

“De vrijheid van meningsuiting moet weer in ere worden hersteld. Voor een functionerende democratie is de vrijheid van meningsuiting een essentieel (grond)recht. Iemand moet immers kunnen kiezen uit verschillende visies over de werkelijkheid. Het eenzijdig weergeven van deze werkelijkheid (zoals) bijvoorbeeld thans ten aanzien van covid, Oekraïne of het klimaat) en het uitsluiten of censureren van nadere geluiden, of zelfs het verbieden en criminaliseren van andere meningen, staat een democratisch debat in de weg.”

Tip de redactie

Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Praat mee

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Nick Kivits, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Emiel Smit

Loes Smit

Webbeheer

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

vacatures@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.