Leaderboard Journalist van het Jaar PIP Den Haag

— dinsdag 24 oktober 2023, 09:49 | 0 reacties, praat mee

De journalistieke kieswijzer: de verkiezingsplannen van BIJ1

Lijsttrekker Edson van Olf deelt gratis OV-bewijzen uit als onderdeel van de start van de verkiezingscampagne van BIJ1.

Op woensdag 22 november gaat Nederland naar de stembus. Maar welke partijen hebben het beste voor met de journalistiek? Villamedia zet in deze reeks de belangrijkste speerpunten met betrekking tot ons vak, vrije nieuwsgaring en persveiligheid uit de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen op een rijtje. In deze dertiende aflevering: Bij1. Laatste wijziging: 26 oktober 2023, 14:49

BIJ1 wil zich inzetten voor “een bloeiende kunst-, cultuur- en mediasector die de Nederlandse samenleving weerspiegelt, en die toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen. Een sector die ons scherp houdt, ons vermaakt en onderwijst, maar die ook haar verantwoordelijkheid neemt voor haar aandeel in de koloniale geschiedenis en het slavernijverleden. BIJ1 strijdt voor genoeg plekken waar makers en kunstenaars hun werk kunnen maken en tonen, terwijl zij ook eerlijk betaald krijgen. Als we ruimte maken voor alle perspectieven en verhalen die onze samenleving rijk is, kan kunst en cultuur en media van grote betekenis zijn voor iedereen.”

Cultuur is voor de partij geen luxeproduct. “Cultuur is het cement van de samenleving. In geen andere sector wordt de maatschappelijke realiteit al eeuwenlang zo goed vertolkt als in de kunsten. Om tot een gelijkwaardige sector te komen, moeten alle culturele instellingen en media een goede afspiegeling zijn van de samenleving. BIJ1 wil dat inclusiviteit de norm is en niet alleen een mooie alinea in een subsidieaanvraag. We maken de Code Culturele Diversiteit bindend en stellen extra subsidies beschikbaar voor makers en verhalen die nu niet goed vertegenwoordigd zijn. Ook kijken we eerlijk naar hoe het koloniale verleden nog steeds bepaalt voor welke verhalen er wel of geen plek is. Veel van onze museumcollecties zijn gebouwd op de Nederlandse koloniale geschiedenis en het Nederlandse slavernijverleden, en tonen kunst die gestolen is uit andere landen. We geven deze gestolen kunst per direct terug. Daarnaast maken we een einde aan de onzichtbare armoede in de cultuursector. Want alle kunstenaars en creatieven moeten kunnen leven van hun werk.”

Meer fondsen, de Fair Practice Code en de Code Culturele Diversiteit
BIJ1 wil structureel meer fondsen beschikbaar stellen op het gebied van kunst, cultuur en media. “We versimpelen de subsidie en prestatie-voorwaarden, waardoor meer makers aanspraak kunnen maken op deze fondsen.” Daarnaast wordt de Wet Werk & Inkomen Kunstenaars weer in het leven geroepen en er moet structurele inzet komen om een einde te maken aan de armoede in de kunst, cultuur en mediasector. “Bij toekomstige crises, zoals een bankencrisis of een pandemie, worden zzp-ers, flexwerkers, makers en instellingen die weinig of geen subsidie krijgen net zo ruimhartig gecompenseerd als de instellingen die onder de basisinfrastructuur vallen.”

De partij wil fors investeren in de Fair Practice Code en de Code Culturele Diversiteit en deze bindend maken. Verder komen er extra middelen voor kleinere instellingen, onafhankelijke makers en de NPO om deze codes in te voeren. “Het wordt verplicht voor culturele- en media-instellingen om aandacht te hebben voor de Nederlandse koloniale geschiedenis en slavernijverleden, vanuit het perspectief van de voormalige koloniën.”

Daarnaast wil BIJ1 een “sectorbreed onafhankelijk onderzoek naar de stand van zaken op het gebied van representatie en diversiteit in besluitnemende functies binnen media- en cultuurfondsen. We zorgen voor een goede bewaking van de representativiteit van media, waarbij regionale media, lokale media en doelgroepmedia worden beschermd. We willen een publieke omroep die onafhankelijk blijft en niet door de overheid of door de commercie wordt beïnvloed. Omroepen die ongrondwettelijke racistische denkbeelden en nepnieuws verspreiden worden verboden en krijgen geen vergunning.”

Arbeidsmarkt
BIJ1 staat voor een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen zeggenschap heeft over hun eigen werk en er een eerlijke verdeling is van betaald én onbetaald werk. “Daarnaast pleiten wij voor het per direct fors verhogen van het minimumloon, om de grote inkomenskloof te dichten en de groeiende armoede onder werkende mensen tegen te gaan. Vaste contracten en zekerheid worden weer de norm in plaats van de uitzondering, en met goede cao’s en betere rechten voor stakers brengen we de macht terug naar de werknemers.”

“We zetten ons in voor duurzaam, passend werk met fatsoenlijke en rechtvaardige arbeidsvoorwaarden en zelfbeschikkingsrecht bij arbeidsongeschiktheid. Daarom worden medische keuringen bij arbeidsongeschiktheid niet door het UWV gedaan, maar in samenspraak met de persoon zelf en door onafhankelijke artsen.”

“Het minimumloon wordt per direct verhoogd naar 16 euro per uur met een gelijke verhoging van de AOW en de bijstand. We koppelen het minimumloon aan 60% van het mediaan inkomen, zodat het structureel meestijgt met andere lonen. Het minimumjeugdloon wordt afgeschaft en gelijkgetrokken met het minimumloon voor volwassenen. Bedrijven en werkplekken worden democratisch bestuurd en komen in handen van werknemers in plaats van bedrijfseigenaren.”

“Werknemers die langer dan negen maanden met een tijdelijk contract werken, krijgen een vast contract. We verbeteren de ontslagbescherming en gaan schijnzelfstandigheid tegen.” Er komt een Nationaal Pensioenfonds waarbij collectiviteit voorop staat en waarop ook zzp’ers aanspraak maken.

“Staken is een recht. We zorgen dat alle bedrijfstakken een cao hebben, zodat bescherming van werknemers beter geregeld is. Bij cao-onderhandelingen doen alleen vakbonden mee die voldoende onafhankelijk zijn van werkgevers.”

Privacy en veiligheid
Toegang tot het internet is voor BIJ1 een basisrecht en moet daarom voor iedereen toegankelijk zijn. “Er komt gratis internettoegang voor iedereen. Om digitale ongeletterdheid tegen te gaan, moet iedereen gratis toegang kunnen krijgen tot educatieprogramma’s over (verantwoord) internetgebruik en digitale rechten. Het ontwikkelen, onderhouden en innoveren van technologische ontwikkelingen, zoals het gebruik van AI, berust op de uitbuiting van grondstoffen en mensen uit het Globale Zuiden, terwijl het slechts ten goede komt aan het Globale Noorden. Digitaliseringsbeleid bestrijdt daarom deze vormen van hedendaags kolonialisme.”

De overheid moet zich volgens de partij inzetten voor de ontwikkeling van open source en open standaarden in de publieke en private sector. “De handel in privé-informatie wordt volledig verboden en het opslaan van privé-gegevens door bedrijven en overheid wordt verder geminimaliseerd.”

Surveillance en communicatie
Online en offline surveillance wordt flink ingeperkt en in sommige gevallen verboden. “Zo wordt het cameratoezicht in de openbare ruimte en het aantal camera’s in de publieke ruimte teruggebracht. Technologie die het mogelijk maakt om mensen op afstand te identificeren, zoals gezichtsherkenningstechnologie, wordt verboden. Surveillance van activisten, vreedzame demonstraties en protest stopt. Communicatie wordt veilig verstuurd en is alleen te lezen voor de afzender en ontvanger. De inhoud van iemands telefoon, cloud of ander apparaten blijft privé. Alleen als er een strafrechtelijke verdenking is, kan dit onder strenge voorwaarden anders zijn.”

BIJ1 wil per direct een stop op het ontwikkelen van AI-systemen voor militaire doeleinden: “De ontwikkeling en het gebruik van AI zijn nog altijd doordrongen van discriminerende algoritmes en data. In de praktijk leidt dit ertoe dat gemarginaliseerde groepen disproportioneel harder worden getroffen door de gevolgen van onrechtvaardige AI-systemen.”

Rechtstaat
Bij1 wil een rechtsstaat die vrij en veilig is. “Een rechtsstaat waarin klokkenluiders en journalisten goed worden beschermd. Waar democratie niet leidt tot competitie, maar tot solidariteit en respect. Want een échte democratie is er voor iedereen.”

“De onafhankelijkheid van journalisten wordt beschermd. Intimidatie, opsluiting en tracking van journalisten door het OM en veiligheidsdiensten stopt. De overheid gaat zich harder inzetten voor het vergroten van de veiligheid, ondersteuning en noodhulp aan journalisten in binnen- en buitenland.”

“Veiligheidsdiensten (zoals de AIVD en de NCTV) en politie-onderdelen zoals TOOI en IDWIV, worden ontmanteld. Tot dit gerealiseerd is, intensiveren en verbeteren we de strenge, bindende, onafhankelijke democratische controle over deze diensten. Hun bevoegdheden worden ingeperkt, en gegevensverstrekking aan buitenlandse geheime diensten wordt aan banden gelegd.”

Big Tech
De partij wil verder dat Big Tech monopolies worden opgebroken. “Het op surveillance gebaseerde bedrijfsmodel van Big Tech wordt verboden. Belangenorganisaties worden in staat gesteld goede controle te kunnen uitoefenen op ‘Big Tech’ en de overheid, in het bijzonder waar het gaat om AI.”

“Er komt een integrale aanpak om techbedrijven aan te pakken die misbruik maken van geavanceerde kunstmatige intelligentie (AI) en algoritmes. Dit omvat onder andere optreden tegen het promoten van mis- en disinformatie en racisme door techbedrijven, en het rangschikken en scoren van medewerkers en verdelen van werk met algoritmes, in de tech platform economie. De data en informatie waar AI-systemen op zijn gebouwd zijn niet discriminerend of zonder toestemming van en vergoeding voor de oorspronkelijke bron ingezet.”

Ministerie van Digitale Zaken
BIJ1 wil ook dat er een ministerie van Digitale Zaken komt. “Zij overzien alle digitaliseringsprojecten bij alle overheidsdiensten. Zij bewaken dat mens en planeet hierbij centraal staan, en bouwen hierin voort op bestaande kennis in het veld, van NGOs tot aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP krijgt daarnaast meer middelen om hun taak als waakhond ter bescherming van persoonsgegevens goed te kunnen uitvoeren.”

“De overheid investeert in (digitale) infrastructuur en technologie, waaronder AI-technologie in het publieke belang. Het garanderen en beschermen van mensenrechten blijven hierin centraal staan, en zullen worden gecontroleerd. De afhankelijkheid van techbedrijven wordt verminderd.”

Tip de redactie

Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Praat mee

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, coördinator magazine

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Nick Kivits, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Emiel Smit

Teddy van der Laan

Webbeheer

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

vacatures@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.