Leaderboard Journalist van het Jaar PIP Den Haag

— dinsdag 7 november 2023, 08:36 | 0 reacties, praat mee

De journalistieke kieswijzer: de verkiezingsplannen van BVNL

Lijsttrekker Wybren van Haga op de verkiezingsborden van BVNL in Den Haag voor de Tweede Kamerverkiezingen. - © Robin Utrecht

Op woensdag 22 november gaat Nederland naar de stembus. Maar welke partijen hebben het beste voor met de journalistiek? Villamedia zet in deze reeks de belangrijkste speerpunten met betrekking tot ons vak, vrije nieuwsgaring en persveiligheid uit de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen op een rijtje. In deze zeventiende aflevering: Belang van Nederland (BVNL). Laatste wijziging: 7 november 2023, 08:37

In het verkiezingsprogramma ‘Nederland Voorop en Vooruit(.pdf) noemt BNVNL het MKB en de ZZP’ers “de motor van de Nederlandse economie”. “80% van alle banen wordt gegenereerd door ondernemers. De overheid moet zich minder met hen bemoeien. BVNL wil de belastingen en werkgeverslasten voor ondernemers omlaag brengen, de bureaucratie verminderen en het gelijke speelveld weer terugbrengen in de markt door in elk geval geen regels te maken die strenger zijn dan het EUgemiddelde.

Dat betekent: “Minder overheidsbemoeienis en minder vergunningsplichten. De VAR-verklaring moet weer ingevoerd worden, zodat duidelijk is voor een opdrachtgever wanneer een ZZP’er daadwerkelijk een ondernemer is. Het ontslagrecht moet worden versoepeld. Het maximum aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten dat een werknemer en werkgever met elkaar mogen aangaan, moet worden uitgebreid naar drie voor een maximale tijd van drie jaar. Daarna ontstaat er een vast contract. Indien een werknemer zes maanden uit dienst is geweest staat de teller weer op nul.”

En de overheid mag geen ZZP’ers inhuren met een tarief boven de 100 euro per uur.

Werken moet lonen
BVNL vindt dat mensen mogen dromen en ambitieus mogen zijn. Succes moet beloond worden net als mensen die hard werken en veel bijdragen aan de samenleving. Werken moet lonen en meer opleveren dan niets doen. Het verschil tussen een uitkering en werk moet daarom worden vergroot en de armoedeval moet worden opgeheven.

De partij wil daarom “het minimumloon verhogen naar 14 euro per uur om het verschil tussen werken en niets doen te vergroten en tegelijkertijd de werkgeverslasten verlagen zodat de impact op de kosten voor de werkgever minimaal is.”

“Het oude pensioenstelsel moet worden behouden en mensen moeten worden gecompenseerd voor het feit dat jarenlang met een te lage rente is gerekend. De deeltijdmalus moet worden opgeheven zodat méér werken aantrekkelijk wordt. Dit doen we onder andere door het toeslagenstelsel af te schaffen en de belasting op arbeid te verlagen.”

NPO
Er moet volgens BVNL een grondige reorganisatie komen van het openbaar bestuur. “Er is alom sprake van netwerkcorruptie en vriendjespolitiek. Media hoort onafhankelijk te zijn en niet naar de pijpen van de macht te dansen. De verwevenheid tussen de overheid en de media moet worden verminderd.”

“De subsidie aan de NPO wordt verminderd en het programma wordt neutraal gemaakt.”

Open overheid
BVNL vindt een transparante overheid belangrijk. “Openheid en transparantie van bestuur is van groot algemeen belang. Burgers hebben recht op informatie over het bestuurlijk handelen. Dat recht is wettelijk verankerd. Met het opleggen van geheimhouding op stukken dient daarom uiterst terughoudend te worden omgegaan. WOO-verzoeken moeten voortvarend behandeld worden, waarbij de wet als uitgangspunt geldt. Dus ja, tenzij. Zowel de verzoeken als de antwoorden worden voortaan online gezet.”

Grondrechten
Een bloeiende digitale samenleving is niet alleen afhankelijk van technologische vooruitgang, maar ook van de bescherming van fundamentele rechten, aldus de partij. “We hechten grote waarde aan privacy voor de burger, ook ten opzichte van de overheid.”

Vrijheid van meningsuiting
BVNL gelooft dat iedereen het recht heeft om vrijelijk zijn of haar mening te uiten, zowel offline als online. “We streven naar een open en inclusieve digitale ruimte waarin diverse perspectieven worden gehoord en gerespecteerd. We zetten ons in voor wetgeving en beleid om de vrijheid van meningsuiting op internet, met name op social media, te waarborgen.”

Privacy
Privacy is voor de partij “een fundamenteel recht dat we koesteren en beschermen. BVNL erkent het belang van privacy in het digitale tijdperk en zal doen wat nodig is om de privacy van burgers te waarborgen. Wij willen strengere controles op het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens, en ervoor zorgen dat digitale systemen veilig en betrouwbaar zijn. Dit alles moet worden ondersteund door transparantie en verantwoordingsmechanismen, zodat burgers erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens veilig zijn.”

“Cameratoezicht is geoorloofd waar dit de veiligheid van burgers bevordert. Vanzelfsprekend wordt bij de weging het belang van ieders privacy betrokken.”

Encryptie
Daarnaast stelt de partij te begrijpen dat privacy en veiligheid hand in hand gaan. “BVNL is vastberaden om het behoud van encryptie te waarborgen, omdat dit essentieel is voor de bescherming van persoonlijke gegevens en het communicatiegeheim. We zullen ons verzetten tegen pogingen om encryptie te verzwakken of te verbieden, en in plaats daarvan investeren in veilige technologieën die privacy en online veiligheid bevorderen.”

Kunstmatige intelligentie
BVNL zet zich in voor de stimulering van onderzoek en innovatie op het gebied van kunstmatige intelligentie en andere digitale technologieën zoals quantumtechnologie. “We willen een innovatievriendelijk klimaat creëren waarin bedrijven, startups en academici kunnen gedijen. Door investeringen in onderzoek en ontwikkeling te vergroten en samenwerking tussen publieke en private partijen te bevorderen, zullen we onze positie als voorloper op het gebied van technologie versterken. BVNL wil bovendien dat het inkoopproces van de overheid minder behoudend is.”

Digitale toekomst
De partij zegt te staan “voor een digitale toekomst waarin burgers vrijelijk hun mening kunnen uiten, waarin encryptie beschermd wordt en waarin technologie de privacy en veiligheid van mensen versterkt. Wij streven naar een overheid die haar digitale dienstverlening op orde heeft, burgers helpt om mee te doen met nieuwe digitale ontwikkelingen, onderzoek en innovatie in kunstmatige intelligentie stimuleert en de privacy van burgers waarborgt.”

BVNL streeft naar een digitale toekomst waarin rechten en vrijheden worden gerespecteerd, zowel online als offline.

De partij wil daarom het volgende: “De overheid mag geen censuur plegen. De overheid mag geen contacten onderhouden met en invloed uitoefenen op social media en techbedrijven over het dwarszitten van Nederlanders met afwijkende meningen en welke opvattingen mogen worden geventileerd. Er komt geen identificatieplicht voor het gebruik van social media. Er komt geen “Ministerie van Waarheid” en alternatieve media en onwelgevallige meningen zijn geen ‘desinformatie’.”

“De invloed van Big Tech bedrijven moet kritisch tegen het licht gehouden worden.”

“Artificial Intelligence (AI) is een welkome innovatie, mits er zorgvuldig mee wordt omgegaan. Het is een taak voor de overheid om na te gaan hoe AI bijvoorbeeld kan worden geïncorporeerd in het onderwijs. Privacy is een groot goed en AI mag geen gevaar worden voor onze privacy.”

Tip de redactie

Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Praat mee

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, coördinator magazine

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Nick Kivits, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Emiel Smit

Teddy van der Laan

Webbeheer

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

vacatures@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.