Leaderboard Journalist van het Jaar PIP Den Haag

— donderdag 12 oktober 2023, 11:09 | 0 reacties, praat mee

De journalistieke kieswijzer: de verkiezingsplannen van JA21

De Algemene Ledenvergadering van JA21, 16 september 2023 - © Sander Koning

Op woensdag 22 november gaat Nederland naar de stembus. Maar welke partijen hebben het beste voor met de journalistiek? Villamedia zet in deze reeks de belangrijkste speerpunten met betrekking tot ons vak, vrije nieuwsgaring en persveiligheid uit de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen op een rijtje. In deze tiende aflevering: Ja21. Laatste wijziging: 12 oktober 2023, 11:23

Het meest opvallende in het verkiezingsprogramma ‘Nederland weer op de rit’, (.pdf) van JA21, is dat het budget van de NPO volgens de partij wel gehalveerd kan worden terug en de publieke omroep kan volgens de partij ook wel worden teruggebracht naar één net. “De Nederlandse cultuursector is een ideologische eenheidsworst. Kunst en cultuur worden vrijwel standaard omlijst met een sterk progressief en links georiënteerd kader. Aangezien de macht in Nederland altijd veel progressiever en linkser is dan de samenleving die die subsidies voor kunst en cultuur moet overmaken, is hier nooit serieus iets aan gedaan.”

Dit moet wat JA21 betreft echt anders. “Het moet afgelopen zijn met eenzijdige ideologisering van kunst en cultuur. Ons hele culturele bestel lijkt een tot slaaf gemaakte van een dwingend discours dat geprogrammeerd is zichzelf eindeloos te herhalen; de werkelijkheid is alleen te bekijken door de lens van ras, klasse en gender en wie het daarmee niet eens is, staat buiten de orde en is wezenlijk slecht. Hier moet een breed maatschappelijk debat over gevoerd worden. Voor JA21 staat één ding vast: dergelijke ideologisering mag niet worden beloond. “

Tegelijkertijd staan kunst en cultuur in Nederland wel degelijk onder druk, aldus de partij. “Er is de afgelopen jaren veel veel bezuinigd. De financiering daarvan kan uitstekend worden geregeld door het budget voor de NPO te halveren. De NPO kost jaarlijks meer dan de marine en hoopt de komende periode elk jaar meer dan een miljard te krijgen. De halvering van het budget past bij teruglopende interesse voor lineaire televisie en de opkomst van streamingdiensten. De NPO kan worden teruggebracht naar één net. Van deze besparing kan onder andere ons cultuurgoed beter onderhouden worden.”

Inhoudelijk betekent dat: “opdoeken al die subsidies. Eigen broek ophouden en als er geen behoefte is aan jouw kunst, dan is het geen beroep maar een hobby. Waar JA21 WEL geld aan wil besteden is aan het behoud, de restauratie en het toegankelijk maken (denk aan bijvoorbeeld digitalisering van archieven en kwetsbare boeken) van ons cultureel erfgoed. Dat is ons cultureel kapitaal. Wie nu kunst maakt, kan met de aantrekkelijke plannen van JA21 voor ondernemers een prima praktijk opzetten maar wie niet voldoende kaartjes of kunstwerken verkoopt, zal er niet van rondkomen.”

Vrijheid van meningsuiting
Een ander belangrijk punt voor JA21 is de vrijheid van meningsuiting. De partij richt zich op betere en directere democratische inspraak bij het nemen van grote beleidsbeslissingen. “De partij wil betere bescherming van de klassieke vrijheden als vrijheid van meningsuiting.”

“De klassieke waarden van een pluralistische democratie zijn echter geen gegeven, ze moeten voortdurend nagestreefd en opnieuw bevestigd worden. Een van de belangrijkste waarden is de voornoemde vrijheid van meningsuiting; deze is fundamenteel voor een liberale rechtsstaat. Deze vrijheid komt helaas in toenemende mate onder druk te staan, bijvoorbeeld door islamisering, en door het beklemmend politiek-correct klimaat dat de woke-cultuur wil afdwingen. Wanneer de vrijheid van meningsuiting in het gedrang raakt, kiezen wij voor een overheid die de vrijheid van meningsuiting met hand en tand verdedigt. Dus bijvoorbeeld ook als een uitspraak als kwetsend wordt ervaren.”

Werk en ZZP
JA21 wil “een overheid die ondernemers en werknemers niet frustreert, maar faciliteert. De inkomstenbelasting sterk vereenvoudigen. Minder regeltjes, regelingen, belastingen en verplichtingen voor een gezond en concurrerend ondernemersklimaat.

“De Nederlandse arbeidsmarkt is dynamisch, pluriform en kent hierdoor verschillende arbeidscontracten en werkvormen. Dit maakt onze arbeidsmarkt, waarvan 1,6 miljoen zelfstandigen deel uitmaken, wendbaar en slagvaardig. Veel werkenden kiezen derhalve bewust voor een bepaald type contract. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat het grootste deel van zzp’ers bijzonder tevreden is over hun werkomstandigheden, gevoel van autonomie en werk-privé balans. Daarom zijn duidelijke ondernemerscriteria om te bepalen of er sprake is van een werknemer of zelfstandig ondernemer erg belangrijk. Zzp’ers bieden uiteenlopende diensten en producten aan, hebben soms veel of weinig opdrachtgevers en ook de lengte van de opdrachten zijn zeer verschillend. Generieke maatregelen zullen om die reden lastig uitvoerbaar en handhaafbaar zijn.
JA21 wil ruimte bieden aan sectoraal maatwerk en op sectoraal niveau criteria te formuleren om te bepalen of er sprake is van een zzp’er of werknemer. In de zorgsector zijn deze gesprekken inmiddels vergevorderd en het is nu aan de politiek om eenzelfde soort gesprek op gang kan brengen in andere sectoren. Wij willen ruimte geven aan mensen om zelf keuzes te maken en op hun eigen manier hun werkende leven in te vullen.”

De partij wil duidelijke ondernemerscriteria om te bepalen of er sprake is van een werknemer of zelfstandig ondernemer. En toekomstige wet- en regelgeving binnen het zzp-dossier moet uitvoerbaar en handhaafbaar zijn.

Veiligheid en Justitie
“Nederland kan en moet veel veiliger. Nog altijd voelen veel Nederlanders zich onveilig in hun eigen straat, in het openbaar vervoer, tijdens hun werk of bij het uitgaan. Wie zich onveilig voelt, leeft niet in vrijheid. Het veiliger maken van ons land moet daarom een absolute topprioriteit zijn. En die handschoen pakt JA21 als de partij van ‘law and order’ graag op. Dat betekent meer blauw op straat, het strenger straffen van zware criminelen en het met hand en tand verdedigen van onze rechtsstaat en vrijheid.

JA21 wil “uitbreiding van het cameratoezicht, wegnemen van juridische belemmeringen voor het maken, opslaan en uitkijken van camerabeelden, fors investeren in geavanceerde surveillancetechnologie om drugssmokkel tegen te gaan.”

China en technologie
Volgens JA21 is Nederland volstrekt onvoldoende doordrongen van het gevaar dat uitgaat van Chinese inmenging. “Er is meer daadkracht nodig om te voorkomen dat gevoelige Nederlandse informatie en data in Chinese handen vallen, maar ook om te voorkomen dat China haar grip op essentiële domeinen zoals telecomnetwerken en onze energievoorziening kan versterken. Nederland moet krachtige maatregelen nemen om Chinese inmenging in ons land onmogelijk te maken. Dat hoeft een voortgaande dialoog
met China niet in de weg te staan. Integendeel; het verschaft ons een sterkere uitgangspositie.”

JA21 wil: “een blokkade op het gunnen van aanbestedingen aan Chinese staatsbedrijven door Nederlandse staatsdeelnemingen. Een wettelijk verbod op het verder in Chinese handen laten vallen van vitale infrastructuur en processen. Een direct einde aan de financiering van Huawei vanuit EU-(onderzoeks)projecten. Steun voor een Europabreed verbod op Huawei-apparatuur in de kern van 5G-netwerken. Een verbod op Huawei-apparatuur in (toekomstige) 6G-netwerken en verder.”

“De ophanden zijnde wetgeving steunen om Chinese studenten te weren van spionagegevoelige universitaire opleidingen. Blijven openstaan voor onderhandelingen met China, desnoods in EU-verband, om een gelijk speelveld te creëren op het gebied van handel, intellectueel eigendom en technologie.”

Tip de redactie

Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Praat mee

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, coördinator magazine

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Nick Kivits, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Emiel Smit

Teddy van der Laan

Webbeheer

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

vacatures@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.