— maandag 11 september 2023, 11:21 | 0 reacties, praat mee

De journalistieke kieswijzer: de verkiezingsplannen van de VVD

VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgoz, tijdens de presentatie van het concept-verkiezingsprogramma 'Ruimte geven, grenzen stellen' van de VVD, in perscentrum Nieuwspoort. - © Bart Maat

Op woensdag 22 november gaat Nederland naar de stembus. Maar welke partijen hebben het beste voor met de journalistiek? Villamedia zet in deze journalistieke kieswijzerreeks de belangrijkste speerpunten met betrekking tot ons vak, vrije nieuwsgaring en persveiligheid uit de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen op een rijtje. In deze eerste aflevering: de VVD. Laatste wijziging: 6 oktober 2023, 10:18

De VVD heeft haar 77 pagina’s tellende concept-verkiezingsprogramma met de titel ‘Ruimte geven. Grenzen stellen’ gepresenteerd. Tijdens het verkiezingscongres op 23 september stellen de leden het definitieve programma vast.

NPO
Wat in het oog springt is de aankondiging dat de liberalen de NPO naar eigen zeggen willen “moderniseren”. “De belangrijkste taak van de NPO is het uitzenden van feitelijk en waarheidsgetrouw nieuws, onderzoeksjournalistiek en educatie. We hervormen de NPO zodat er meer ruimte is voor omroepen om vanuit hun eigen identiteit programma’s te maken. Er komt meer transparantie over de kosten van programma’s.”

En “omroepen houden zich aan hoge journalistieke standaarden. In overleg met de sector worden concretere normen vastgelegd in de Mediawet, zodat het Commissariaat voor de Media effectief toezicht kan houden.”

Veiligheid
Het thema veiligheid komt op verschillende manieren voor in het concept-verkiezingsprogramma. Met betrekking tot de journalistiek gaat het onder andere over de schokkende moord op misdaadverslaggever Peter. R. De Vries in 2021. De georganiseerde criminaliteit moet volgens de VVD worden aangepakt met preventie en repressie en er moet in de volle breedte meer geïnvesteerd worden in veiligheid.

“Daarom hebben we hebben een stevige politie nodig, die onder de meest erbarmelijke omstandigheden juist voor onze veiligheid staat. ... Een krachtig Openbaar Ministerie dat strafbare feiten vervolgt en verdachten voor de rechter brengt. En een rechterlijke macht die voor onze fundamenten staat en deze kan verdedigen.”

Online veiligheid
Omdat onafhankelijke media van essentieel belang is voor de democratie en de VVD staat voor de veiligheid van journalisten wil de partij er dan ook voor zorgen dat “freelancers toegang hebben tot beschermingsmiddelen zoals een noodknop of steekwerend vest via het Flexibel Beschermingspakket Freelancers. Sociale media platformen worden verplicht escalatiekanalen te hebben waar journalisten bedreigingen kunnen melden.”

Daarnaast wil de VVD die algoritmen aan banden leggen, “die op socialemediaplatformen voorrang geven aan extremistische en polariserende content om de razendsnelle online verspreiding van haat, extremisme en verdeeldheid in onze fysieke wereld tegen te gaan en onze democratische rechtsstaat beter te beschermen.
De vrije waarden die ieder kind meekrijgt op school, verdedigen we ook in de media. We zorgen dat journalisten veilig hun werk kunnen doen en staan voor een onafhankelijke media.”

Ook wil de VVD eerlijk gebruik van data en algoritmen. “Er wordt geen gebruik gemaakt van afkomstgerelateerde gegevens zoals nationaliteit, tenzij dit rechtmatig en objectief gerechtvaardigd is. Algoritmen worden gecontroleerd op transparantie, discriminatie en willekeur. Het gebruik van algoritmen in de publieke en private sector moet transparant zijn.”

Bescherming rechtstaten
De VVD stelt dat onze digitale veiligheid randvoorwaardelijk is voor onze fysieke veiligheid. “Dit vraagt om het versterken van onze digitale muren om onze nationale veiligheid zo goed mogelijk te kunnen beschermen tegen digitale dreigingen. We mogen geen concessies doen op zaken als vrije media, onafhankelijke rechtspraak en de bescherming van minderheden.”

Daarom zouden lidstaten die consequent hun rechtsstaat beschadigen, hard gekort moeten worden op EU-gelden. “Sterke weerbare rechtsstaten zijn nodig om ongewilde invloeden van buitenaf te weerstaan en zijn essentieel voor een functionerende democratie.”

Technologische innovatie
De VVD wil inzetten op het verstevigen van de digitale infrastructuur. “Om onze toekomstige economie en soevereiniteit te verstevigen, versterken we Nederland als internet- en dataknooppunt van Europa door ons zeekabelnetwerk te ontwikkelen. We zetten ons in voor een Europees datacenterbeleid en besteden extra aandacht aan veiligheid, autonomie en duurzaamheid.”

Daarnaast wil de partij er voor zorgen dat er binnen Nederlandse en Europese wet- en regelgeving maximaal geëxperimenteerd mag worden met AI. “Daarentegen mogen we de risico’s van het gebruik van AI niet bagatelliseren. Nederland moet zich daarom internationaal inzetten om afspraken te maken over het gebruik van AI door bedrijven en overheid. Gecombineerd met deze internationale afspraken is het van belang om de kennis over de kansen en gevaren van AI binnen de overheid uit te breiden.”

En “om digitaal voorop te kunnen blijven lopen streven we er daarom naar dat iedere Nederlander toegang heeft tot glasvezel en/of snel internet, met speciale aandacht voor de gebieden waar dit tot nu toe niet mogelijk is. Bovendien pleit de VVD voor meer tempo met het veilen van de benodigde frequenties voor de volledige uitrol van 5G en dat we een leidende rol gaan spelen bij het bepalen van de standaarden voor 6G.”

Zelfstandigen
Last but not least: de zelfstandigen. Wat zijn de plannen van de VVD op dat vlak? De partij wil dat de regels meebewegen met de tijd waarin werkenden zelf willen bepalen hoe ze hun werkzame leven inrichten.

Dat betekent: “Zekerheid bieden voor wie hard werkt. Werkende armen hebben nu vaak last van een te onzeker arbeidscontract. Daarom gaan we door op de ingezette hervormingen op de arbeidsmarkt, waarmee we meer zekerheid willen bieden aan mensen die in een flexibel contract zitten en meer wendbaarheid willen geven aan ondernemers om een goede werkgever te kunnen zijn.”

Werknemers meer vrijheid geven. “We willen dat werkenden, in overleg met werkgevers, meer vrijheid krijgen om hun werk en leven in te richten zoals zij dat zelf willen. Daarbij moet meer ruimte zijn voor verzoeken van werkenden voor flexibelere werktijden. Thuiswerken gaan we extra stimuleren.”

En zelfstandigen ook opvangen bij een tegenslag. “Veel zelfstandigen zijn nu kwetsbaar bij arbeidsongeschiktheid. Daarom gaan we door met de invoering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, met keuzevrijheid tussen een publieke en een private verzekering. Bij de vormgeving van deze nieuwe verzekering zijn zelfstandigen een gesprekspartner.”

Daarnaast: een goed pensioen voor zelfstandigen. “Met de nieuwe pensioenwet breiden we de mogelijkheden voor zelfstandigen om fiscaal aantrekkelijk pensioen op te bouwen, uit. Als de experimenten voor zelfstandigen om direct bij een fonds pensioen op te bouwen succesvol zijn, komen we tot een permanente regeling.”

Tip de redactie

Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Praat mee

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Nick Kivits, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Emiel Smit

Loes Smit

Webbeheer

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

vacatures@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.