data als kans

— woensdag 10 maart 2021, 15:51 | 2 reacties, praat mee

Raad van commissarissen L1 opent aanval op ondernemingsraad en hoofdredacteur

© Novum / Jean-Pierre Geusens

UPDATE De raad van commissarissen (rvc) van L1 opent de aanval op de ondernemingsraad (or) van diezelfde regionale omroep. Dat blijkt uit een toelichting aan het personeel op het intranet van L1. Daarin legt de rvc uit waarom ze naar de Ondernemingskamer van de rechtbank stapt. Daarbij krijgt de or er flink van langs. Laatste wijziging: 11 maart 2021, 10:06

Ook de hoofdredacteur Leo Hauben wordt op de korrel genomen, meldt De Limburger. Die krant heeft het verzoekschrift ingezien dat de raad van commissarissen heeft ingediend bij de Ondernemingskamer. Hij zou ook hebben bijgedragen aan het ontstaan van een ‘onwenselijke bedrijfscultuur.’ Tegenover de krant zegt Hauben daarover: ‘Laten we afwachten of de Ondernemingskamer de argumenten voldoende onderbouwd vindt voor een onderzoek.’ Ook noemt hij het aanstellen van een tweede directeur, wat de rvc wil, ‘een begin van een oplossing’.

Aanleiding voor de gang naar de Ondernemingskamer is de impasse die bij L1 is ontstaan sinds de benoeming van directeur Peter Elbers. Het personeel noemt Elbers’ stijl van leidinggeven autoritair en dringt aan op het vertrek van de directeur, terwijl de raad van commissarissen weigert afscheid van de directeur te nemen. De rvc wil dat een onafhankelijke partij onderzoek doet naar de ontstane situatie bij de omroep, de omgangsvormen en de cultuur binnen de omroep.

In de toelichting aan het personeel beschuldigt de rvc de or ervan feitelijk te willen bepalen wie er als bestuurder geschikt is, wat een bestuur wel en niet mag doen en van wie afscheid genomen moet worden. “Hiermee overschrijdt de OR niet alleen de grenzen van haar eigen (ook wettelijke) bevoegdheden, maar wordt ook iedere vorm van constructieve medezeggenschap en daarmee overleg onmogelijk gemaakt.”

De rvc stelt dat de oorzaak van de botsing met de or dateert van begint 2019 toen de rvc een evaluatie topstructuur startte. Dat heeft volgens de Raad van Commissarissen geleid tot veel negatieve energie in de organisatie. “Dat is een onwerkbare maar ook kwalijke zaak en die situatie moet eindigen”, aldus de rvc. “Het leidt immers niet alleen tot onrust intern (en helaas inmiddels ook extern).”

In het verzoekschrift worden twee or-leden met naam genoemd. Tegenover De Limburger zegt or-voorzitter Marcel Ermers: ‘Dit is bijzonder intimiderend. Wie durft er straks nog in de ondernemingsraad te gaan zitten als je zo op de persoon aangevallen wordt?’

Lees ook
Ondernemingsraad L1 start kort geding om benoeming directeur ongedaan te maken
Personeel regionale omroep L1 wil vertrek van RvC
Ondernemingsraad verliest kort geding, L1-directeur Elbers mag blijven
Nieuwe directeur-bestuurder L1 hekelt pestgedrag op de redactie
Ondernemingsraad L1 stuurt brandbrief over vertrouwensbreuk met directeur
L1-personeel: ‘Directeur Elbers heeft geen empathie’
Directeur L1 zet toch geen verborgen camera’s in tegen personeel
Bonden en Raad van Commissarissen L1 met elkaar in gesprek
Overleg tussen bonden en RvC L1 mislukt: rechtszaak volgende stap

Bekijk meer van

L1

Tip de redactie

Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Praat mee

2 reacties

bartebisch, 15 maart 2021, 11:01

‘Hoofdredacteur L1
stookt de boel op’

Via De Limburger, waarvoor ik lang heb gewerkt, volg ik nauwlettend de berichtgeving over de crisis bij L1. Het is voornamelijk aan de poten zagen van de stoel van Peter Elbers, de pasbenoemde directeur. Elbers strooit kwistig met euro’s en bespioneert zijn eigen personeel, of wil dat doen. Wordt stelselmatig beweerd.

Ik ken Elbers als oud-collega bij het Dagblad voor Noord-Limburg in Venlo.  Vakman, hartelijke kerel, gadgetgek. Hij koos voor een loopbaan in de pr, onder andere werkte hij voor Philips en Lenco. In die hoedanigheid heb ik hem enkele keren ontmoet. Nog altijd de Peter van vroeger: vakman, hartelijke kerel en, inmiddels, Apple-nerd.

De berichtgeving rond zijn persoon staat mijlenver af van mijn beeld over hem. Aanvankelijk dacht ik: ‘Wat is er toch met Peter gebeurd?’ Maar hoe gekker de verhalen in de media – de berichtgeving in De Limburger werd gretig overgenomen en aangedikt, zelfs door NRC Handelsblad - des te meer ging ik twijfelen over het waarheidsgehalte van die verhalen.

De affaire doet denken aan de Deventer moordzaak. Bijna alle media wisten het zeker. De klusjesman had de rijke weduwe vermoord. Totdat de boekhouder voor de moord werd veroordeeld. Tunnelvisie heet dat manco. Niet alleen rechercheurs hebben er last van.

Directie en RvC weigeren via de media te reageren, maar leggen het geschil voor aan de Ondernemingskamer, een rechtbank voor bedrijven. Dat gebeurt aan de hand van een zogeheten ‘verzoekschrift’ dat mij is toegespeeld.

De inhoud van het schrijven is onthutsend. De kwade genius blijkt Leo Hauben te zijn, de hoofdredacteur van L1.  Directie en RvC willen de bedrijfscultuur aanpassen, maar daar wil Hauben niets van weten. Samengevat: Hauben is de baas en wil dat blijven. Hij heeft vazallen om zich heen verzameld met maar een doel: ‘Ik bepaal wat hier gebeurt’. Daarvoor lekt hij zelfs vertrouwelijke informatie.

Dat schrijven directie en RvC ook in hun verzoekschrift. Hauben wordt genoemd als onruststoker. ‘De RvC heeft zich bij herhaling afgevraagd hoe het mogelijk is dat zowel aan de zijde van de OR als van de zijde van de Redactieraad feitelijke onjuistheden, en dan ook nog op deze toon, worden gedeeld. Dit terwijl ook duidelijk was dat deze berichtgeving stelselmatig extern werd gelekt naar de pers, waarmee het creëren van een onjuist beeld (‘framing’) de facto werd gefaciliteerd. Een gang van zaken die ook nadien veelvuldig valt te bespeuren en die heeft bijgedragen aan de verdere escalatie van het conflict’.

Samengevat:
- er wordt welbewust interne informatie gelekt naar andere media;
- hoor en wederhoor wordt binnen onze eigen organisatie niet toegepast, er is sprake van eenzijdige en tendentieuze berichtgeving;
- collega’s worden negatief beïnvloed;
- Leo Hauben was een van de drijvende krachten achter de strijd van het personeel om behoud van de zittende bestuurders;
- Leo Hauben lekt c.q. plaatst bewust onjuiste informatie;
- alle berichtgeving over het conflict verloopt via het bureau van de hoofdredacteur/hoofdredactie;

bartebisch, 15 maart 2021, 11:01

Deel II

Etterende bestuursperikelen bij L1 zijn er de oorzaak van dat Elbers vanaf zijn eerste werkdag wordt tegengewerkt. De voorzitter van de Ondernemingsraad, zo staat te lezen, breekt in in de directiekamer. ‘Dat daar privacygevoelige informatie aanwezig is, hoeft geen betoog’. Elbers ontdekt dat L1 geen wettelijk verplicht privacyreglement kent. Dat wordt opgesteld door een advocatenkantoor en met medeweten van de OR en de hoofdredactie.

Kort daarna verschijnt in De Limburger het verhaal dat Elbers verborgen camera’s wil laten ophangen en zijn personeel wil bespioneren. ‘Dat is allemaal aantoonbaar onjuist, maar het beeld is dan al gecreëerd, ook omdat berichten van gelijke strekking door nagenoeg alle landelijke media worden opgepakt’. Hoofdredactie en OR dringen, ondersteund door de gekleurde berichtgeving in de (landelijke) media, aan op het ontslag van Elbers, die geen krimp geeft.

De RvC ontvangt berichten van verontruste medewerkers.  ‘Er wordt gerept van een angstcultuur, waarin het niet mogelijk is af te wijken van de opvattingen van de hoofdredacteur, die in zijn inmiddels 30-jarige carrière bij L1 een schier onaantastbare positie heeft opgebouwd’

(…) De RvC realiseert zich, dat dit allemaal forse beschuldigingen van medewerkers zijn, maar ook dat deze beschuldigingen worden geuit door verschillende medewerkers en dat die beschuldigingen onafhankelijk van elkaar worden geuit’. 

(…)  ‘De RvC hecht er tenslotte aan om op te merken dat hij inmiddels eveneens informatie heeft ontvangen, waaruit blijkt dat zijn voorgangers (maar eveneens: de voorgangers van Elbers) geconfronteerd zijn met vergelijkbare kwesties, hetgeen de RvC tot de overtuiging heeft gebracht dat de rust niet zal wederkeren vóórdat het probleem in de kern en daarmee duurzaam en structureel is opgelost. Ook die conclusie, hoe pijnlijk ook, verklaart de stap naar de Ondernemingskamer’.

De Limburger berichtte afgelopen vrijdag over de affaire. De verslaggever doet alsof hij beschikt over het verzoekschrift, maar gezien de gebrekkige inhoud en enkele foutieve quotes, zogenaamd uit het verzoekschrift, heeft hij zich waarschijnlijk laten influisteren. Hij rept over een ‘kwalijke’ situatie. Het woord kwalijke komt niet voor in het verzoekschrift, evenmin de woorden ’onwenselijke’ bedrijfscultuur en ‘onwerkbare’ situatie.

Het enige feit dat de krant weet te melden is dat Hauben en de OR worden aangewezen als oorzaak van het conflict – maar de duiding ontbreekt volkomen in het artikel op de voorpagina. In de plaats daarvan mag de OR vervolgens zijn handen wassen in onschuld, wordt twijfel gezaaid en krijgt Elbers er opnieuw van langs. Een dag later mag een lezer in een ingezonden brief dat dunnetjes overdoen.  Zo werkt framen. Iedereen gaat je geloven - als je het maar vaak genoeg herhaalt.

Op 8 april dient de zaak voor de Ondernemingskamer in Amsterdam. De rechter wordt gevraagd onderzoek te doen. Niet iedereen is daar blij mee. ‘Inmiddels is de RvC duidelijk geworden dat men in bepaalde hoeken van de organisatie niet zit te wachten op een onderzoek en dat er druk wordt uitgeoefend om dit te voorkomen. Als Eibers maar zou verdwijnen, dan zou alles weer goed zijn en zou de RvC ook weer de vriend van het personeel zijn. Voor de RvC onderstreept dit alles de noodzaak voor dit onderzoek des te meer’.

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Jenny Fritschy

Webontwikkeling

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.