website over journalistiek

x

Villamedia heeft een app

 

Mogelijke rechtsgang om sleepnetwet Wiv

Trudy Brandenburg - van de Ven — Geplaatst in afluisteren op vrijdag 31 maart 2017, 13:05

© ANP

Nieuws

Diverse belangenorganisaties zijn van plan een bodemprocedure te starten tegen de Nederlandse Staat vanwege de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Het gaat om de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), Stichting Platform Bescherming Burgerrechten en Stichting Privacy First, zo blijkt uit een concept-dagvaarding die naar leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken van de Eerste Kamer is gestuurd. De Eerste Kamer moet nog een oordeel vellen over de wet die al is goedgekeurd door de Tweede Kamer. De partijen hopen dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel niet ongewijzigd aanneemt en dat het niet nodig zal zijn de Wiv aan de rechter voor te leggen.

Het viertal heeft “fundamentele bezwaren tegen het wetsvoorstel”. “De Grondwet schrijft voor dat de Wiv buiten toepassing moet blijven wanneer deze wet in strijd is met ieder verbindende verdragen, zoals het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Handvest voor de Grondrechten. Tenminste zeven onderdelen van het wetsvoorstel voor de Wiv schenden die verdragen. Als de Wiv ongewijzigd door de Eerste Kamer wordt aangenomen, zal die wet een schending inhouden van het recht op privacy, het recht op vrijheid van meningsuiting en als onderdeel daarvan het recht om vertrouwelijk te communiceren, het recht op een eerlijk proces en het recht op effectieve rechtsbescherming.”

Grote bezwaren zijn onder meer de sleepnetfunctionaliteit, het versnipperde toezicht, bevoegdheden en het respecteren van journalistieke bronbescherming

Ook vanuit het buitenland werden verbeterpunten aangedragen.  OVSE-secretaris Dunja Mijatović, waarschuwde verder dat Nederland als ‘voorbeeldland’ met de nieuwe Wiv ook buiten de landsgrenzen invloed kan hebben, als andere landen wetgeving naar Wiv-voorbeeld modelleren. De NVJ, de NVSE, Stichting Platform Bescherming Burgerrechten en Stichting Privacy First schrijven in de concept-dagvaarding dat het lijkt alsof de Nederlandse wetgever koste wat kost een wettelijke regeling in wil voeren om Nederland internationaal voorop te laten lopen bij het toekennen van bevoegdheden aan de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Nog geen reacties

Om te reageren moet je een Villamedia Account hebben en moet je eerst ingelogd zijn.

Villamedia Sluiten

Inloggen

Registreren

Vul onderstaande gegevens in voor exclusieve toegang voor NVJ-leden.