— maandag 15 februari 2016, 09:23 | 0 reacties, praat mee

Dekker past procedure NPO-benoemingen aan

Bart Maat / ANP

Na bezwaren rond de benoemingen bij topfuncties bij de publieke omroep past staatssecretaris Sander Dekker de procedure aan. Dat blijkt uit de brief die de staatssecretaris afgelopen vrijdag heeft verstuurd aan de Eerste Kamer. De Eerste Kamer vroeg om een dergelijke brief na het debat begin februari over de nieuwe Mediawet.

Er kwam veel kritiek op de benoeming van Bruno Bruins als voorzitter van de Raad van Toezicht van de NPO. Dekker was fractievoorzitter van de VVD in Den Haag, toen Bruins daar VVD-wethouder was. De staatssecretaris heeft nu de toezegging gedaan dat ‘de leden van de raad van bestuur in het vervolg direct worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van toezicht van de NPO. Instemming van de Minister met deze besluiten verdwijnt. Hetzelfde geldt voor het instemmingsrecht van de Minister bij de benoeming van de raad van bestuur van de Regionale Publieke Omroep (RPO)’.

Ook zegt Dekker een serieuze verkenning toe naar de procedures voor benoemingen in de gehele publieke mediasector. Naast de benoemingsprocedures van de raden van toezicht van de NPO en de RPO gaat het om de andere publieke mediaorganisaties de NOS, NTR, Ster, het Commissariaat voor de Media (CvdM) en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.
“Bij het wijzigen van de rol van de Minister bij de benoemingsprocedures van de raad van toezicht van de NPO, moet rekening worden gehouden met de stelselverantwoordelijkheid van de Minister voor de NPO als zelfstandig bestuursorgaan. Het uitgangspunt bij deze wijziging is een open en transparante procedure, zonder directe benoeming van de leden van de raad van toezicht door de Minister.”

Verder staat in de brief dat het aantal leden van de Raad van Toezicht van de NPO wordt uitgebreid van vijf naar zeven leden. De staatssecretaris zegt toe de voordracht van de benoemingsadviescommissie daarbij integraal te zullen overnemen. Ook wil de staatssecretaris kijken hoe nieuwe en oude bestuurders kunnen toe- en aftreden om te voorkomen dat een algehele raad van toezicht moest worden vervangen, zoals recent bij de NPO.

Met betrekking tot de nieuw te vormen Regionale Publieke Omroep (RPO) schrijft Dekker dat hij zich realiseert dat de regionale omroepen moeite zullen hebben om de bezuiniging van 17 miljoen euro in 2017 voor te bereiden omdat het wetsvoorstel nog niet in werking is getreden en er dus nog geen RPO is. De staatssecretaris “wil de regionale omroepen graag tegemoet komen bij de mogelijke effecten van het later in werking treden van de wet. Daarom heb ik toegezegd dat het ministerie van OCW eventuele extra frictiekosten die voortvloeien uit de enkele maanden vertraging die dit wetsvoorstel oplevert, zal opvangen binnen wat redelijkerwijs mogelijk is.”

Het debat over de nieuwe Mediawet gaat 1 maart bij de Eerste Kamer verder. Meer bij de Rijksoverheid

Bekijk meer van

Sander Dekker RPO NPO

Praat mee

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Dolf Rogmans
Hoofdredacteur

Marjolein Slats
Adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab
Redacteur

Lars Pasveer
Redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven
Redacteur

Anneke de Bruin
Vormgever

Marc Willemsen
Webontwikkelaar

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.