— dinsdag 17 april 2018, 11:27 | 0 reacties, praat mee

Ben je boodschapper of waarheidsvinder? Wierd Duk en Rena Netjes in debat

© Douaa Bagou

Telegraaf-journalist Wierd Duk beschreef in een bijdrage voor Villamedia wat de felle discussies op social media met hem doen en riep op tot een debat met collega’s. Freelance journalist Rena Netjes antwoordde hem dat het zou helpen als Duk zich bij de feiten hield. En wilde graag in debat. Hier de samenvatting van het gesprek. Voor de liefhebbers hebben we ook nog een podcast. Laatste wijziging: 18 april 2018, 08:25

HET DEBAT

Duk: ‘De essentie van mijn stuk in Villamedia is, dat als je afwijkt van de algemene opinie, dat je vooral veel kritiek krijgt. Er komt geen discussie op gang.  Als ik bijvoorbeeld zeg dat Poetin geen vreselijke dictator is en dat Assad misschien niet het slechtste is dat Syrië kan overkomen. Dat zeg ik op basis van een geopolitieke analyse. Ik vind dat je op moet houden alleen anekdotisch te kijken naar de situatie in Syrië. Misschien is het helemaal niet zo slecht dat Rusland daar heeft ingegrepen. Als je dat zegt, gaan mensen daar niet inhoudelijk op in, maar krijg je al snel het verwijt pro-Poetin te zijn. In Frankrijk en Duitsland vindt het debat wel plaats. Van mij wordt ook gezegd dat ik mensen aan het woord laat omdat ik een bepaalde agenda heb. Terwijl ik mensen zoek die de andere kant van een verhaal kunnen vertellen. Als ik zie dat in de media veel mensen met hetzelfde verhaal aan het woord komen, ga ik op zoek.’

Netjes: ‘Ik zou het omgekeerde willen zeggen. Als ik bijvoorbeeld Britse collega’s van de BBC vertel dat hier ’s avonds op televisie mensen aan het woord komen die uitgesproken voor Assad zijn, dan schrikken ze. Hoe kan het met alles wat er aan de hand is, dat Nederlandse media mensen aan het woord laten die zeggen we moeten samenwerken met Assad? Hij is, laten we wel wezen, verantwoordelijk voor meer dan 90 procent van de doden.’

Duk: ‘Je haalt dingen door elkaar.’

Netjes: ‘Ik haal helemaal geen dingen door elkaar. Ik zal heel kort voor je samenvatten.’

Duk: ‘Je haalt allerlei niveaus door elkaar.’

Netjes: ‘Dat doe ik niet. Ik zal mijn punt even maken. Miljoenen op de vlucht binnen en buiten het land, verantwoordelijk voor de meeste doden en dan het toch voor hem opnemen, dat kan er gewoon niet in. Ze staan perplex.’

Duk: ‘De BBC lijkt mij nu niet de meest betrouwbare bron.’

Netjes: ‘Dan houdt het natuurlijk op. Ze hebben dozijnen aan producers waar bijvoorbeeld de NOS niemand daar heeft en ze spreken de taal. Jij spreekt ook geen Arabisch. Jou ontgaat een hele wereld aan Arabisch.’

Duk: ‘Jij verstaat weer geen Russisch en jou ontgaat daar dan weer veel.’

Netjes: ‘Ik schrijf ook niet over Rusland. Dat is dus het verschil.’

Duk: ‘Ik ook niet over Syrië, maar wel over de positie van Poetin. Maar Netjes heeft het dus over de slachtoffers. Dat is het hele punt niet. Als je een geopolitieke analyse maakt wat daar in Syrië aan de hand is dan begin je niet met het aantal slachtoffers.’

Netjes: ‘Wacht even, wacht even. Niet met de doden. 400.000 doden. Dat is niet het punt?’

Duk: ‘Bij een geopolitieke analyse ga je niet beginnen met het aantal slachtoffers. Die zijn op zichzelf een tragedie en een ramp. Maar dan begin je te kijken, wat is hier gebeurd? Wie zijn belangrijkste spelers, hoe ziet het slagveld er uit en wat kunnen we verwachten? En dan zie je dat Syrië uit elkaar dreigt te vallen vanwege heel veel buitenlandse strijders die het land in zijn gekomen om daar hun slagveld te creëren. Op een gegeven moment zie je dat kantelen, hoe gruwelijk ook, als Rusland zich er mee bemoeit. Aan de andere wordt het steeds onduidelijker wie daar dan de macht overneemt, mocht Assad omvallen. Dezelfde situatie als in Libië zou kunnen dreigen. In Syrië nota bene. Je zag dat Al Qaida en IS daar actief zijn en dat Rusland dat niet accepteert.’

Netjes: ‘Je gaat voorbij aan het regime van Assad en de roep om vrijheid en democratie. Assad is een Alawiet. Hij was bang dat hij de volgende dictator die moet vertrekken en heeft het daarom de Amerikanen in Irak lastig gemaakt door daar jihadisten in te zetten.’

Duk: ‘Ik zeg dat voordat al deze quasi revoluties begonnen, die vaak ook zijn aangewakkerd door het Westen, er sprake was van dictaturen, ook in Syrië, maar dat er in elk geval sprake was van stabiliteit. Mensen konden er een fatsoenlijk bestaan leiden.’

Netjes: ‘Dat is er in Noord-Korea ook.’

Duk: ‘Het is ontegenzeggelijk zo dat mensen in Syrië er nu veel slechter aan toe zijn dan onder het regime van Assad. Net zo als dat was onder Saddam Hoessein en nu niet meer.’

Netjes: ‘Jouw analyse dat de revolutie is aangewakkerd door het Westen klopt niet. Obama heeft nog heel lang Mubarak gesteund en hem heel laat laten vallen.’

Duk: ‘Er is daar geen traditie rondom democratie. Daarom zijn die revoluties fout gelopen. De grote fout van het Westen is dat wij onze ideeën over democratie daar naar toe willen brengen. Dat zorgt daar voor chaos, dat had ook in Rusland kunnen gebeuren waardoor we oneindig veel slechter af hadden kunnen zijn dan nu met Poetin. Dat is het punt dat ik wil maken. Wat Rena Netjes blijkbaar niet wil accepteren, is dat je voor deze landen nu eenmaal niet dezelfde maatstaf kunt aanleggen als voor landen waar democratieën zijn.’

Netjes: ‘Jij zegt hele boude woorden en je doet heel veel jongeren tekort die met gevaar voor eigen leven hebben gevochten voor de democratie en dat vaak met de dood hebben betaald.’

ACTIVIST OF JOURNALIST?

We hebben een inhoudelijk debat. Wierd zegt in zijn stuk, daar komen we zelden aan toe.

Duk: ‘Ook nu zie je dat Rena zich activistisch opstelt en dat maakt een debat sowieso onzinnig.’

Rena ben jij activistisch?

Netjes: ‘Nee natuurlijk niet. Ik dacht dat we juist een inhoudelijk debat hadden en dan ga jij weer de term activistisch gebruiken. Jij hebt ook bepaalde denkbeelden en daar blijf je aan vasthouden. Dan ben jij heel activistisch en vervolgens niet nauwkeurig genoeg in wat daar precies gebeurt. Jij houdt vast aan jouw lijn. Als je mij activistisch noemt, stop jij de discussie.’

Duk: ‘Het is niet makkelijk discussiëren als je hele andere uitgangspunten hebt. Ik zie het als de taak van een journalist wat er gaande is te analyseren. En dan niet per se te beginnen vanuit die jongeren die daar dan protesteren of de slachtoffers. Die slachtoffers zijn het gevolg van wat daar gebeurt. En het eerste is natuurlijk onderwerp van journalistiek onderzoek. Waarom is het zo dat die revoluties daar zo hoopvol beginnen en waarom lukken ze dan niet altijd? Dan weet je ook waar je de volgende keer op moet inzetten.’

Netjes: ‘Daar ben ik dus dagelijks mee bezig. Libië, Syrië, Egypte en Jemen. Saoedi-Arabië en de Emiraten houden daar alles tegen. Bang dat het overwaait naar hun. Die hebben miljarden betaald aan Sisi in Egypte om de boel daar rustig te houden. Daar kunnen de jongeren niet tegen op. Dat is in het kort de verklaring waarom die contrarevoluties slagen.’

‘Ik ben ook journalist en ik ben niet vooringenomen. Ik vind het ook een kwalijke uitspraak. Ik ben al mijn hele leven met dat gebied bezig, spreek Arabisch en ik stel nog elke dag mijn mening bij. Maar het is wel zo dat ik ergens een mening over heb. Ik heb heel lang mijn mening voor mezelf gehouden. Pas de laatste jaren denk ik ‘’Ik heb voldoende kennis en expertise heb opgebouwd’’. Als ik nu niets mag zeggen, wie dan wel?’

‘En als je kritiek hebt op het democratische gehalte van die regio, dan valt er over onze regio ook nog wel wat te zeggen. Er is daar geen holocaust geweest. Uiteindelijk kun je het altijd proberen het toch beter te maken. Het is mijn taak om dat te signaleren. Verder is mijn taak helemaal niets. Ik ben Nederlands. Ik heb met die regio verder niets van doen. Het is mijn land niet. Maar ik vind wel dat je een reëel beeld moet schetsen. Het is niet zo zwart wit dat mensen daar niet geschikt zijn voor democratie en hier wel. Het is veel grijzer.’

BOODSCHAPPER OF WAARHEIDSVINDER?

Rena hoe kijk jij tegen Wierd aan? Als journalist.

Netjes: ‘Ik ben blij met dit debat. Ik maak me wel zorgen dat Wierd zo nu en dan hoaxes verspreidt. Bijvoorbeeld het verhaal van de Duitse Midden-Oostendeskundige Michael Lüders die op de Duitse televisie zegt dat Turkije aan de rebellen gifgas had geleverd. En dat een Turkse krant dat had geschreven. Dat laatste is gewoon niet waar.’

Duk: ‘Ik heb nog eens uitgezocht. Lüders vergiste zich in de naam van de journalist die het schreef, maar beroept zich wel degelijk op een krantenartikel uit een Turkse krant. Maar je moet het op meta niveau zien. Het gaat om een groot conflict van deze tijd. Het gaat niet om die ene gifgas aanval en het gaat niet om Lüders. Het gaat om hoe kijken media naar dit soort conflicten. Naar Syrië, naar Poetin en naar Trump. Wordt er op een eerlijke, objectieve manier verslag gedaan? Er wordt gezegd dat het lijkt dat het Assad-regime achter die gifgas aanval zit (van een aantal maanden geleden, red.). Maar bestaat er de mogelijkheid dat de rebellen het hebben gedaan? Dan moet je altijd graven, graven en graven in de media en uiteindelijk kom je op een punt dat iemand zegt dat het niet eens onwaarschijnlijk is dat de rebellen er achter zitten. Net zo goed dat het helemaal niet onwaarschijnlijk is dat veel Amerikanen voor Trump hebben gekozen omdat ze hem een betere kandidaat vinden dan Clinton in plaats van dat Rusland de verkiezingen heeft gemanipuleerd’.

‘Als jij weet als journalist en nieuwsconsument dat een groot deel van de berichtgeving over dit soort belangrijke thema’s gekleurd is, dan vanuit één visie verslag wordt gedaan door BBC en CNN, dan moet je je afvragen wat is de staat van de Westerse journalistiek op dit moment? Daar gaat het mij om. Het gaat mij niet om die ene Lüders. Daarvan zijn er tientallen, een aantal daarvan is inderdaad ter kwader trouw en een aantal is complotdenker, maar een aantal ook niet. En die mensen moet je aan het woord laten over Syrië, Poetin en Trump’.

Wanneer laat je iemand aan het woord, neem je hem serieus? Want iemand die zegt ‘het zou kunnen…’.

Duk: ‘Dat is de vraag van deze tijd. In deze tijd van fake news en social media waarin mensen de media niet meer vertrouwen, omdat er voorbeelden zijn dat media de slag hebben gemist. Zie wat er gebeurde in Raqqa of nu met de Koerden. We berichten daar minder over. Het komt niet in onze kraam te pas dat Turkije, een NAVO-lid, een ander land binnentrekt om de Koerden naar de hel te bombarderen.  Zie je dezelfde verontwaardiging als over Assad? Nee. Waarom niet? Ik kan het je vertellen. Want het komt ons niet uit. En dat is een schandaal voor de journalistiek. Daar moet dit gesprek over gaan. Dat geldt ook voor Lüders en voor klokkenluiders. Waarvan je niet altijd weet of ze te vertrouwen zijn. Dat moet je onderzoeken en het moment dat je denkt ze zijn te vertrouwen dan moet je die mensen aan het woord laten. En als ik dat doe, dan moet niet van mij gezegd worden dat ik een Poetin versteher ben. Juist niet. De gekochte journalisten zijn de mensen die niet vragen wat doet Turkije daar en waarom zit Turkije überhaupt in de NAVO?’

Netjes: ‘Jij zegt “hoe kijken media tegen dingen aan”. Dat is voor mij activisme. Het gaat er mij niet om hoe media tegen dingen aankijken. Het gaat er mij om welke feiten we wel hebben. Mijn punt is het gaat dus om onderzoek doen en niet om wat andere media doen.’

‘En ik denk ook dat er in Nederland goede en slechte journalisten zijn. En dat iedereen een bias heeft en dat we allemaal keihard ons best moeten doen die niet te hebben. We komen nu eenmaal uit het Westen en kijken er zo tegen aan. Maar wel proberen verder te komen. Het gaat om feiten. Als je die voldoende hebt, kun je conclusies trekken, daar is ook niets mis mee. Maar het gaat natuurlijk om facts matter.’

Duk: ‘Twee dingen. Rena’s stelling over Lüders is te weerleggen. Dat geeft te denken over ons vak.’

Netjes: ‘Het klopt gewoon niet wat die Lüders zegt. Prima dat Wierd een ander geluid laat horen. Dan moet hij het alleen wel onderbouwen.’

Duk: ‘Dat doe ik dus. Lüders heeft wat mij betreft een punt. Het zou kunnen dat de rebellen gifgas krijgen van de Turken. Het valt niet uit te sluiten en dus neem je het mee in je analyse.’

Rena, wie laat jij aan het woord?

Netjes: ‘Beide kanten. Ik kan alleen niet naar Damascus omdat ze uitleveren aan Egypte. En ik vind, ook al is maar 10 procent van alle doden waar, dat ik dan niet zo iemand een platform moet geven. Dat is iets waar ik moreel een probleem mee heb.’

Ben je boodschapper of waarheidsvinder?

Duk: ‘Volgens mij is je rol als journalist om het probleem van alle kanten te bekijken. En dat is al moeilijk genoeg in deze tijden. Want daar rust al een taboe op als je bepaalde mensen aan het woord laat. Bijvoorbeeld uit extreemrechtse hoek.’

Laat je mensen aan het woord of check je ook wat ze zeggen?

Duk: ‘Nou ja, je kunt ze toch gewoon een vraag stellen? Ondervragen.  Je wordt geacht om als je die mensen bevraagt dat kritisch te doen. Terecht. Maar diezelfde criteria moet je dan ook bij mensen van extreem linkse partijen aanleggen. Alleen dat zie ik dan in andere media weer niet gebeuren. Neem die Duyvendak. Hij komt uit een extreem links milieu en is wel campagneleider van GroenLinks. Dat had je eens andersom mee moeten maken. Dat er op rechts een campagneleider was met zo’n gewelddadig verleden. Pagina na pagina na pagina was dat aan de orde gesteld en was die man met zijn verleden geconfronteerd in de Volkskrant en NRC. Dat is die bias waar ik het over heb. En waar ik mij aan stoor. Ik vind het niet neutraal en professioneel.’

Dus als links niet controleert, dan rechts ook niet?

Duk: ‘Nee. Ik probeer gewoon iedereen aan het woord te laten. Ik ben geen boodschapper, maar zoek wel alle hoeken van de samenleving op. Dan krijg je wel een ongemakkelijker en gesegregeerder beeld van de Nederlandse samenleving, maar dat is wel hoe het in elkaar zit.’

Netjes: ‘Ik vind het nog wel meevallen. Geert Wilders of Thierry Baudet zijn vaak aan het woord en mogen van alles zeggen. Ik spreek journalisten er ook op aan. Ik mis doorvragen. Links en rechts. Mij wordt wel verweten dat ik links ben, terwijl ik twintig jaar actief ben geweest voor het CDA.’

Rena, wordt links meer aan het woord gelaten dan rechts in Nederland?

Netjes: ‘Nee, ik denk het niet. Ik kijk niet dagelijks naar de Nederlandse televisie. Maar Wierd heeft ook niet te klagen over aandacht volgens mij. Ik ga aan het eind van de dag wel zitten voor iemand die er echt voor heeft doorgestudeerd. In plaats daarvan zijn er altijd maar die meningen. Die zijn lang niet altijd gebaseerd op onderzoek. Dat is mijn probleem. Links of rechts maakt mij niet uit. Er zijn onderwerpen waar ik niets van weet en ik zou dan graag iets horen van een deskundige in plaats van een mening.’

SOCIAL MEDIA

Wierd, in je opiniebijdrage klaag je over aanvallen op social media. Zelf doe je dat ook.

Netjes: ‘Of je reageert helemaal niet.’

Duk: ‘Toen ik terug kwam in Nederland ben ik mijn oor te luister gaan leggen in de samenleving en ben ik gaan schrijven over de islamisering van Nederland. Op social media ging ik er met gestrekt been in om dat taboe te doorbreken. Dat doe ik af en toe nog. Je ziet bij sommige mensen dat dat totaal verkeerd valt. Het gaat wel beter nu met het debat. De onderwerpen waar ik nu over schrijf zijn breder. Denk aan Bij1 en Forum voor Democratie. Dat is goed, want dat leidt tot discussie. Ik vind wel dat collega’s vaak niet zo nieuwsgierig zijn als ik. En snap niet waarom ze mij dan wel framen en niet in discussie gaan. Dat dedain van “Ach die Duk staat te schreeuwen maar wij weten wel hoe de maatschappij in elkaar zit”. Dat is op niets gebaseerd.’

Jij deelt nog steeds uit. Laatst nog heel persoonlijk richting Hans Laroes.

Duk: ‘Hans Laroes is een van die mensen die bij uitstek de hele tijd zuigen.’

Liet je je daar niet een beetje gaan?

Duk: ‘Één, twee keer per jaar laat ik mij gaan. Omdat de kritiek dan zo los gezongen van de werkelijkheid is. Het gaat zo totaal niet over wat in doe, maar over het frame dat zij willen plaatsen over mijn activiteiten. Dat vind ik dan zo merkwaardig. Omdat de instelling waarmee hij dat doet de belichaming is van een ernstig fenomeen namelijk dat dedain de arrogantie, ook bij de NPO, waarmee gedacht wordt dat de werkelijkheid is zo als zij hem zien. Daardoor, door die bias, is populisme ontstaat. Omdat mensen elke dag gevoed worden met een frame waarvan ze elke dag zien dat het gewoon niet klopt. En in plaats van dat je je als hoofdredacteur openstelt voor kritiek uit het veld omdat je anders nog meer lezers en kijkers kwijtraakt, sluit je je af. Ik heb het opgegeven. Het gaat niet meer goed komen. Er moet eerst een generatie overheen gaan voordat begrepen wordt wat er gaande is.’

Rena, Wierd zegt ‘journalisten kijken weg, missen onderwerpen’. Kijk jij de verkeerde kant op?

Duk: ‘Ik zeg, we investeren niet in die milieus en daarom missen we dingen. Je moet je in die gebieden begeven. Het gaat over de algemene trend. Er zijn collega’s die het ook doen, maar die moeten dan wel door een paar sluizen heen om hun verhaal gepubliceerd te krijgen.’

Netjes: ‘Ik heb net een documentaire geresearcht over het red light district in Amsterdam. Dat is een taboe. We hebben terecht een hele grote mond over de vrouwen in Irak en Syrië en wat IS daar doet. Maar dat hier in hartje Amsterdam elke avond op zijn minst 400 meisjes tegen hun wil worden verkracht, 20 tot 30 keer op een dag. Daar hoor je niemand over. Dat is echt een dubbele maat. Door de legalisering van prostitutie kan de vrouwenhandel zich hier vrijer bewegen.’

Duk: ‘Rena heeft gelijk. Een deel van de prostitutie is tegen de wil van vrouwen. Dat komt doordat wij als maatschappij niet merken dat tolerantie en individualisme ook hun grenzen kennen.’

Journalisten stellen misstanden aan de kaak. Dan krijg je drek over je heen via social media, begrijp ik. Hoort dat erbij?

Duk: ‘Social media zijn anoniem. En symbool voor de weerstand die je ontmoet als je de schuivende panelen aan de orde stelt. Zaken die volgens jou urgent zijn en volgens anderen onaanraakbaar.’

Netjes: ‘Ik kom uit Egypte en daar is het nog erger. Ik zie daar dus hoe propaganda op televisie werkt. Daarom ben ik er denk nogal fel op als ik zie dat propaganda van dictators wordt verspreid. Die zetten bevolkingsgroepen tegen elkaar op, want dat is hun enige bestaansrecht. Als het pais en vree is dan zouden mensen tijd hebben voor wat anders. Een dictator zegt “Ik bescherm jullie wel tegen de onrust’’.’

In Nederland valt de toon van het debat wel mee.

Netjes: ‘In Nederland is het ook wel heftig en moet je er voor waken dat het niet de verkeerde kant op gaat. Daarom ben ik ook zo fel op dat sektarisme. Dat is precies wat dictators in het Midden-Oosten in de kaart speelt. We zullen het nooit met elkaar eens worden. Ook de katholieken en de protestanten in Nederland al niet. Laten we elkaar alsjeblieft iets ruimte gunnen en mensenrechten boven religie stellen.’

Wierd, onlangs zei je in een debat dat je dagelijks overweegt te stoppen met Twitter. Waarom?

Duk: ‘Op een gegeven moment heb je zoveel volgers, dan komt er een omslag. Ik heb nu meer dan 40.000 volgers. Daar zit aantoonbaar een aantal rare types tussen. Maar die kun je niet allemaal gaan blokken want dan ben je een paar weken bezig. Dus zitten in mijn tijdlijn mensen die alleen maar lopen te schreeuwen en te zeuren.  Dat wordt dan dagelijkse kost en dat is niet altijd een aantrekkelijk schouwspel.’

Mensen die het eens of oneens met je zijn?

Duk: ‘Ook mensen die het met mij eens zijn en tegenstanders. Die medestanders gaan dan Rena Netjes helemaal de huid vol schelden. Daar zit ik ook niet op te wachten.’

Netjes: ‘Ik vind dat niet erg. Ik kan het handelen.’

Duk: ‘Ik wil niet de aanvoerder zijn van een trollenleger dat andere mensen loopt uit te schelden. Ik kan wel eens per week of twee weken zeggen kap eens met dat gescheld of zo maar daar trekken ze zich niets van aan. Twitter was bij uitstek een medium waar je heel veel aan kunt hebben. Omdat mensen je op dingen attenderen, je nieuws sturen. In dat opzicht is het voor journalisten een fantastisch medium en daarom blijf ik er ook op zitten omdat ik er soms ontzettend veel aan heb. Maar voor het debat hoef ik er niet meer te zijn en dan heeft puur te maken met het aantal volgers dat je op een gegeven moment hebt.’

Netjes: ‘Ik heb iets minder dan de helft aan volgers, 18.000. En ik vind het grotendeels positief. Ook al zijn vrienden van mij er af gegaan. Je kunt heel snel contact leggen. Ik kan mensen in Egypte en Syrië heel snel bereiken. De wereld is een stuk dichterbij. En ik ben veranderd. Tien jaar geleden had ik meer moeite met kritiek. Nu weet ik, het is nu eenmaal zo. Ik kan dat handelen.’

BELUISTER HIER HET HELE DEBAT (met excuus voor de slechte kwaliteit van het geluid. Er is iets misgegaan tijdens de opname)

 

Tip de redactie

Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Praat mee

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Nick Kivits, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Emiel Smit

Loes Smit

Webbeheer

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

vacatures@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.