— vrijdag 6 juli 2018, 11:45 | 0 reacties, praat mee

Platform Makers teleurgesteld over gebrek aan actie bij problemen rond auteurscontractenrecht

Platform Makers is teleurgesteld dat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) slechts een tussenstand heeft gegeven over de wet Auteurscontractenrecht en met evalueren wacht tot 2020. "De brief is grotendeels beleidsarm te noemen", aldus het samenwerkingsverband van vakbonden en beroepsorganisaties voor auteurs, (foto)journalisten en artiesten.

Twee weken geleden had het Platform middels een brief aan de Tweede Kamer opgeroepen tot een evaluatie van de wet om hem te repareren. Uit onderzoek van Platform Makers en beroepsorganisaties NVJ/NVF zou blijken dat de machtspositie van grote uitgevers en exploitanten onverminderd groot is. Uit de brief van de minister blijkt nu wel dat er een geschillencommissie is ingesteld, maar dat makers daar uit angst voor het mislopen van werk, weinig tot geen gebruik van maken. En opdrachtgevers als de publieke omroepen sluiten zich ook niet aan bij de geschillencommissie. Zonder die registratie kunnen geschillen tussen opdrachtgevers en (foto)journalisten niet in behandeling worden genomen.

Het geschetste beeld zou volgens het Platform “reeds aanleiding moeten geven tot beleidsmaatregelen van de overheid. Wij herhalen daarom onze oproep aan Kamer en overheid om aansluiting bij de geschillencommissie Auteurscontractenrecht op te nemen in de subsidievoorwaarden van de publieke omroep en van overige met overheidsgeld gefinancierde instellingen. Het is niet langer uit te leggen dat organisaties die grotendeels bestaan dankzij bijdragen vanuit publieke middelen zich blijven onttrekken aan de wet en de beleidslijnen van onze overheid.”

In het verlengde daarvan heeft de Mediafederatie (voorheen het Nederlands Uitgeversverbond), aangegeven afspraken te willen maken over een code Goed Opdrachtgeverschap, meldt de NVJ. De NVJ onderschrijft de uitgangspunten die de Mediafederatie in zijn brief benoemt, onder meer over transparantie met betrekking tot de afspraken rond de opdracht, het zorgvuldig omgaan met zakelijke belangen en gelijkwaardigheid. Wat betreft de NVJ behoort een eerlijke beloning ten opzichte van de medewerkers in loondienst echter ook uitdrukkelijk tot het gesprek.

Lees ook:
Publieke omroepen mijden geschillencommissie Auteurscontractrecht (4 juli 2018)
Makers worstelen nog altijd met contracten en tarieven 22 juni 2018
NVJ/NVF: maak werk van Geschillencommissie Auteursrechten (4 juli 2017)
Auteurscontractenrecht per 1 juli van kracht (30 juni 2015)

Praat mee

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Dolf Rogmans
Hoofdredacteur

Marjolein Slats
Adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab
Redacteur

Lars Pasveer
Redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven
Redacteur

Anneke de Bruin
Vormgever

Marc Willemsen
Webontwikkelaar

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.