— woensdag 20 januari 2021, 13:30 | 0 reacties, praat mee

Toezichthouder CTIVD bezorgd over voorstellen aanpassing Wiv-sleepwet

De in 2018 na maatschappelijke weerstand toch ingevoerde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) is aan herziening toe. Een commissie die de evaluatie van de Wiv - (in de volksmond ook sleepwet gedoopt - uitvoert wil probleempunten aanpakken, meldt de Volkskrant. Sommige voorstellen leiden echter tot méér speelruimte voor inlichtingendiensten.

Vorig jaar concludeerde toezichthouder CTIVD dat de inlichtingendiensten gegevens van miljoenen Nederlanders veel langer werden bewaard dan wettelijk is toegestaan. Ook zou door het massaal verzamelen van data ook informatie over journalisten en advocaten in de datasets zitten. Zonder rechterlijke toestemming mogen deze beroepsgroepen eigenlijk niet gevolgd worden.

De Commissie Evaluatiecommissie Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (ECW) beveelt in een vandaag gepresenteerd rapport aan om bij bulkdata geen onderscheid meer te maken hoe deze verkregen werd (hacken, kabelinterceptie of via een informant) in ruil voor meer ingebouwde waarborgen én een langere bewaartermijn (tot wel drie jaar) waarbinnen diensten de data op waarde moeten schatten.

De CTIVD had juist bezwaar gemaakt tegen zulke lange bewaartermijnen.

Inlichtingendiensten zouden de relevantie van data niet meer puur op gerichte doelwitten moeten beoordelen maar op “operationele waarde”. Dit biedt inlichtingendiensten meer ruimte de bewaartermijn maximaal te benutten.

Ook daar heeft CTIVD moeite mee: “Het interpreteren en analyseren van door de diensten verzamelde gegevens is waar de diensten hun grootste slagkracht aan ontlenen. Tegelijkertijd is dit ook het terrein waar de grootste zorgen in de samenleving over bestaan. Bijvoorbeeld bij zogenaamde bulkdatasets gaat het immers om gegevens van miljoenen burgers die geen onderwerp van onderzoek door de diensten zijn of dat ooit zullen worden”, stelt CTIVD.

Andere aanbevelingen van ECW zijn geen onderscheid meer tsusen metadata en inhoudelijke gegevens. Die zouden straks beiden onder een even zwaar regime vallen. Inlichtingendiensten zouden verder de vrijheid moeten hebben om al verkennende hacks en metingen te doen bij aanbieders, voor er écht dataverzameling plaatsvindt.

Onder omstandigheden zouden inlichtingendiensten bij conflicten met toezichthouders bij een rechter van de Raad van Sate om interpretatie te vragen. “Dit is een winstpunt voor de geheime diensten, die zich nog weleens beknot voelden door de toezichthouders en nu een soort beroepsmogelijkheid hebben”, stelt de Volkskrant.

In een reactie schrijft de CTIVD dat ze moeten “concluderen dat de operationele belangen van de diensten ten behoeve van de bescherming van de nationale veiligheid en de belangen van de bescherming van fundamentele rechten van de burgers in het rapport van de ECW niet in balans zijn.”

Bekijk meer van

Wiv Sleepwet CTIVD

Praat mee

banner loopbaanontwikkeling NVJ

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Dolf Rogmans
Hoofdredacteur

Marjolein Slats
Adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab
Redacteur

Lars Pasveer
Redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven
Redacteur

Anneke de Bruin
Vormgever

Marc Willemsen
Webontwikkelaar

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.