— maandag 10 september 2018, 11:54 | 0 reacties, praat mee

Hoge Raad: geen bezwaren voor data-delen door inlichtingendiensten

De Nederlandse inlichtingendiensten AIVD/MIVD kunnen doorgaan met het uitwisselen van informatie met partners NSA in de Verenigde Staten en GCHQ in Groot-Brittannië. Een rechtszaak van diverse maatschappelijke partijen, waaronder de Nederlandse Vereniging Van Journalisten, is door de Hoge Raad verworpen.

Centraal stond de uitwisseling in het licht van de onthullingen van voormalig NSA-medewerker Edward Snowden. Die toonde aan dat de NSA soms uitzonderlijke methoden inzet om massaal informatie te verzamelen - methoden die in Nederland op basis van de toen geldende inlichtingenwet Wiv 2002 niet zijn toegestaan.

De organisaties maakten bezwaar tegen deze ‘bulkverzameling’ en het risico dat de Nederlandse inlichtingendiensten materiaal zouden ontvangen dat op ongeoorloofde wijze was verkregen. Slepende rechtszaken volgden. De Wiv werd uiteindelijk licht gewijzigd na een afwijzend referendum, maar verkreeg daarmee ook sleepnet-elementen.

De Hoge Raad stelt dat niet is te controleren of de Britse en Amerikaanse collega’s van de AIVD en MIVD onrechtmatig handelen. Er zijn post-Snowden wijzigingen doorgevoerd in hun beleid en de diensten moeten zich houden aan diverse nationale en internationale (mensenrechtelijke) verdragen bij het inzamelen van informatie.

“Het hof stelt voorop dat er in beginsel op moet worden vertrouwd dat de VS en het Verenigd Koninkrijk hun verplichtingen uit deze verdragen nakomen. Dat vertrouwen behoeft slechts te wijken indien voldoende concrete omstandigheden zijn gebleken op grond waarvan moet worden aangenomen dat het niet gerechtvaardigd is”, aldus de uitspraak.

Het is volgens de Hoge Raad ook niet na te gaan of de inlichtingendiensten buiten de de grenzen van de diverse beperkingen opereren. Ook is niet na te gaan of de AIVD/MIVD “systematisch of willens en wetens gegevens van buitenlandse inlichtingendiensten zouden ontvangen omtrent Nederlandse ingezetenen, terwijl zij deze gegevens niet op grond van hun eigen bevoegdheden hadden kunnen vergaren.”

Op Netkwesties stipt Peter Olsthoorn het probleem van ontbrekende bewijs aan: “Bewijsvoering ligt moeilijk, en zaken rusten te veel op vermoedens en indirect bewijs. Harde bewijzen en voorbeelden ontbreken domweg. Zo hebben de Amerikaanse diensten rond het bezoek van president Obama aan Nederland met de Nuclear Security Summit (NSS) in 2014 ongetwijfeld hier activiteiten uitgevoerd, al dan niet samen met de Nederlandse diensten. Maar toon dat maar eens aan.”

Meer bij Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2018:1434

Praat mee

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Dolf Rogmans
Hoofdredacteur

Marjolein Slats
Adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab
Redacteur

Lars Pasveer
Redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven
Redacteur

Anneke de Bruin
Vormgever

Marc Willemsen
Webontwikkelaar

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.