— woensdag 13 april 2016, 11:09 | 0 reacties, praat mee

Fotograaf wint bodemprocedure rond vrije toegang gevangenis

Catrinus van der Veen / ANP

Fotograaf Robert Glas heeft vorige week een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat gewonnen rond vrije toegang tot detentiecentra. De rechtbank stelt dat de reeks aan randvoorwaarden die de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) aan Glas stelde, zijn vrijheid van meningsuiting op ongeoorloofde wijze inperken. Laatste wijziging: 14 april 2016, 13:40

Centraal in conflict staat een foto- en videoreportage die Glas wilde maken van de vreemdelingenbewaring. DJI eiste inspraak over fotokeuze en de context waarin die werden gebruikt. De Dienst wilde volgens eigen zeggen enkel mogelijke feitelijke onjuistheden corrigeren.

Een rechter vond die wensen eerder redelijk en noemde het recht op vrije nieuwsgaring niet identiek aan ‘ongeclausuleerde’ toegang tot penititiare inrichtingen. Glas was het daarmee oneens en wilde daarom een definitief oordeel over de ‘preventieve censuur’ die justitie in zijn ogen wilde plegen.

De zogeheten Penitentiaire beginselenwet (Pbw) geeft justitie en directie van detentiecentra wel middelen om beperkingen op te leggen als wanordelijkheden en verstoring van de openbare orde wordt gevreesd. “Het artikel verleent de directeur van de inrichting geen bevoegdheid om de verspreiding van de door een journalist in de inrichting gemaakte foto’s te beperken”, aldus de rechtbank.

Glas fotografeerde geen bewoners of medewerkers, waardoor privacy “in ieder geval niet in het geding is”. En een mogelijk onjuist fotobijschrift zal volgens de rechter bovendien niet tot onrust leiden in de inrichtingen. Een poging van de Staat om inspraak in het gebruik onder het journalistieke gebruik van hoor- en wederhoor te laten vallen, werd door de rechter van tafel geveegd.

“Nog daargelaten dat dit eigen gedragsregels van de journalistiek zijn waar de Staat geen rechten aan kan ontlenen, gaan de door de Staat bedongen voorwaarden verder dan deze professionele gedragsregel. Met de litigieuze bepalingen heeft de Staat immers niet louter bedongen om te worden gehoord, maar ook dat [eiser] de foto’s alleen mag verspreiden nadat de Staat zijn toestemming tot verspreiding van de foto’s heeft verleend.” Meer bij Rechtspraak.nl

Tip de redactie

Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Praat mee

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Nick Kivits, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Emiel Smit

Loes Smit

Webbeheer

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

vacatures@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.