— dinsdag 29 december 2015, 13:57 | 0 reacties, praat mee

Glas mag foto’s detentiecentra publiceren

Robert Glas. Isoleercel in detentiecentrum voor vreemdelingen, locatie Schiphol.

Fotograaf Robert Glas mag zijn foto's van vreemdelingendetentiecentra opnieuw publiceren. Dat heeft het Gerechtshof in Den Haag bepaald. Het Hof vernietigt daarmee een beslissing van de kortgeding rechter.

In een contract dat het ministerie van Veiligheid en Justitie eerder aan Glas voorlegde, eist het ministerie inzage in ieder artikel waar Glas’ foto’s bij verschijnen omdat ‘feitelijke onjuistheden in berichtgeving over vreemdelingen verontwaardigde reacties kunnen uitlokken bij maatschappelijke geledingen, die op hun beurt tot onrust bij gedetineerden kunnen leiden’.

De voorzieningenrechter ging daar in mee. Glas stelde hoger beroep in en startte een bodemprocedure.

In de bodemprocedure is nog geen uitspraak gedaan. Het Hof heeft echter wel bepaald dat zolang de bodemprocedure loopt Glas zijn foto’s mag laten publiceren zonder voorafgaande toestemming van de Staat.

Volgens het Gerechtshof is dit een door de Grondwet verboden bemoeienis van de Staat met de inhoud van publicaties.

Het contract is volgens het hof ook strijdig met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit verdrag vereist een wettelijke grondslag voor inbreuken op het recht op persvrijheid en vrijheid van nieuwsgaring (de ‘freedom of expression’). Die wettelijke grondslag ontbreekt, aldus het hof.

Glas heeft laten weten de foto’s binnenkort via onder meer Hollandse Hoogte aan te bieden.

Bekijk meer van

Robert Glas EHRM

Praat mee

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Dolf Rogmans
Hoofdredacteur

Marjolein Slats
Adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab
Redacteur

Lars Pasveer
Redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven
Redacteur

Anneke de Bruin
Vormgever

Marc Willemsen
Webontwikkelaar

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.