— maandag 7 juni 2021, 11:33 | 3 reacties, praat mee

Analyse: DPG Media en Mediahuis staan er financieel uitstekend voor

De Vlaamse uitgever DPG Media kocht vorig jaar de magazines en websites van Sanoma. De Vlaamse landgenoot Mediahuis verwierf onder meer de regionale uitgever NDC. Dat leverde beide uitgevers geen windeieren op. Mede door de aankopen verliep een onstuimig coronajaar verrassend voorspoedig en staan de bedrijven er meer dan goed voor, leert een analyse van de jaarcijfers 2020. Met speciale dank aan de Nederlandse activiteiten. En antwoord op de vraag, wat als de tarieven voor freelancers omhoog gaan? Laatste wijziging: 7 juni 2021, 11:43

In het kort:

 • DPG Media en Mediahuis behaalden in 2020 een mooie omzet en dito resultaat
 • Dat is het gevolg van flink bezuinigen en het positieve resultaat van overnames
 • Zowel de overnames van Sanoma als NDC pakken goed uit
 • Beide bedrijven zullen ergens in 2021 nauwelijks meer schulden hebben
 • Er is weer ruimte voor nieuwe overnames
 • En zeker is er geld om freelancers meer te betalen
 • Eerst maar even een voorbehoud over alle cijfers en conclusies in dit verhaal. Ze zijn gebaseerd op een beperkt aantal gegevens. Voor beide bedrijven geldt namelijk dat het Belgische ondernemingen zijn in handen van families, ook al worden de omzet en ook de verdiensten vooral in Nederland behaald (omzet Nederland 56 procent van totaal omzet DPG Media en 49 procent voor Mediahuis). Omdat de uitgeverijen niet aan de beurs zijn genoteerd ontbreekt de verplichting gedetailleerde jaarcijfers te publiceren. We moeten het dus doen met wat er in persberichten en de jaarverslagen wordt vermeld. Daarbij gebruiken de bedrijven soms net andere begrippen wat het uitleggen en vergelijken van de resultaten lastiger maakt. Bovendien is Mediahuis terughoudender dan DPG Media in het verstrekken van informatie.

  Dat gezegd hebbende, beide bedrijven stuurden al eerder persberichten over hun jaarcijfers. Die bevatten goed nieuws. Op een omzet van 990,5 miljoen euro behaalde Mediahuis in 2020 een bedrijfsresultaat van 121,9 miljoen euro. De nettowinst kwam uit op 58,6 miljoen euro.

  DPG Media meldde over 2020 een omzet van 1,7 miljard een Ebitda-resultaat van 339 miljoen euro en een nettowinst van 178 miljoen euro.

  Kortom, mooie omzetten en veel geld verdiend in moeilijke tijden.

  Wat direct opvalt, is dat Mediahuis kiest voor een bescheiden presentatie van de cijfers. Het bedrijfsresultaat van 121,9 miljoen wordt genoemd en niet het hogere Ebitda-resultaat van 171 miljoen euro (119 miljoen in 2019). DPG Media kiest dan wel weer voor het Ebitda-resultaat.

  Dat Ebitda-cijfer bereken je door de directe kosten af te trekken van (bijna) alle inkomsten. Bij DPG Media komt dat uit op een fraaie 19,2 procent en bij Mediahuis op 17,2 procent. Van elke euro die er binnenkomt, blijft er dus respectievelijk 19 en 17 cent over om te besteden aan belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen en goodwill. En natuurlijk als winst voor de aandeelhouders.

  Freelancers
  Of je laat de kosten wat oplopen, accepteert daarmee een lager Ebitda-percentage en betaalt wat meer aan bijvoorbeeld freelancers. Want laten we die noot maar meteen kraken. Het is natuurlijk graaien in de portemonnee van een ander, maar toch de vraag: Wat als de freelance tarieven omhoog gaan?

  Waarbij overigens aangetekend moet worden dat DPG Media het minimum uurtarief voor freelancers dit jaar al heeft verhoogd van 17 naar 22,25 euro per uur. Maar de NVJ aast op 32 euro. Het minimum tarief bij Mediahuis is niet bekend. In het recente Ser-advies wordt voor 35 euro per uur gepleit. Als dat al ooit werkelijkheid wordt, is dat een bedrag waarbij de zelfstandige aftrek vervalt en verplicht pensioen en verzekeren wordt geïntroduceerd. Dus netto pakt dat zo veel anders uit dan nu, dat we dat advies maar even negeren.

  Dus stel dat DPG Media het uurtarief nogmaals met 5 euro verhoogt naar ruim 27 euro, zou dat het resultaat van het bedrijf erg negatief beïnvloeden? En wat als in lijn daarmee ook de woordprijs wat zou stijgen en de fototarieven omhoog gaan?

  Het is nogal natte vingerwerk om het effect daarvan te berekenen. Maar een poging.

  Eigenlijk weten we niet hoeveel de uitgevers kwijt zijn aan freelancers die hun uren declareren. Wel weten we iets over het woordtarief bij DPG Media. Toen DPG in 2016 nog als De Persgroep door het leven ging, betekende elke cent verhoging van het freelance tarief van 13 cent per woord een kostenstijging van 1 miljoen euro, vertelde zakelijk directeur Bart Verkade in een interview. Inmiddels is het bedrijf zo’n twintig procent gegroeid in omzet en is er het nodige bezuinigd, maar laten we aannemen dat 1 cent erbij nu 1,2 miljoen euro kost. Het minimum woordtarief ligt nu bovendien rond de 16 cent.

  Stel dat wordt 40 cent. Die verhoging zou dan, heel grof, een kleine 30 miljoen euro per jaar kosten. Toegegeven, een meer dan flinke stap. Voor het gemak moet uit die 30 miljoen dan ook het hogere uurtarief en de betere fototarieven worden betaald. Zeker is, dat je met dat bedrag de vergoedingen in elk geval significant kunt verhogen. En aangezien Mediahuis in omvang de helft is van DPG Media, tellen we daar 15 miljoen euro bij de kosten op.

  De inschatting is dus, dat voor respectievelijk 30 miljoen en 15 miljoen euro per jaar DPG en Mediahuis hun freelancers aanzienlijk betere tarieven kunnen bieden.

  Kunnen beide bedrijven dat dragen? Ja. Zeker als ze later dit jaar bijna schuldenvrij zijn (zie verderop in dit verhaal). Ze zouden ook de winstuitkering aan de aandeelhouder wat kunnen verlagen of ergens anders op bezuinigen. Of een combinatie van verschillende kleine maatregelen. Wat er bij gelijkblijvende omstandigheden in elk geval niet gebeurt, is dat de bedrijven in de financiële problemen komen.

  DPG Media
  Hoe stevig zitten beide uitgevers in het zadel? Als we inzoomen op DPG Media in 2020, dan zien we een bedrijf dat zich tevreden toonde met dat resultaat. Topman Erik Roddenhof sprak van een bijzonder jaar, dat met een mooi resultaat werd afgesloten. Het bijzondere zit hem natuurlijk in de coronacrisis die in maart 2020 zorgde voor een lockdown waarbij personeel thuis moest gaan werken en met name de advertentie omzet ineens inzakte.

  DPG Media is actief in Nederland, België en Denemarken. In Nederland werd 202 miljoen verdiend (Ebitda), in België 126 miljoen euro en in Denemarken 10 miljoen. Daarbij zitten Nederland en België rond de 20 procent Ebitda en Denemarken op 10 procent.

  Ook was 2020 het eerste jaar dat de grote aanschaf van de magazines en websites van Sanoma Nederland in de cijfers zijn terug te vinden. Waarschijnlijk ook voor de laatste keer. De activiteiten zijn inmiddels zo geïntegreerd in DPG Media dat een losse rapportage in komende jaren moeilijk en eigenlijk ook vrij zinloos is.

  DPG Media sprak eind 2019 met Sanoma af 460 miljoen euro te betalen voor magazines als Margriet, Libelle, Viva, VT Wonen en Donald Duck en websites als Nu.nl, Startpagina en SchoolBank. De Finse eigenaar had de onderdelen voor 105 miljoen euro meer in de boeken staan en leed dus een boekverlies op de transactie.

  Goed voor DPG Media zou je zeggen. Niet te duur gekocht. Ja en nee. Of eigenlijk andersom. Eerst de nee. De Sanoma-onderdelen tellen vanaf april mee in de resultaten van DPG Media. Het bedrijf liet begin 2020 in een persbericht weten te verwachten dat de Sanoma-activiteiten in 2020 voor 355 miljoen euro omzet zouden zorgen en dat de omzet in Nederland daardoor op 1,2 miljard euro zou uitkomen en die voor het hele bedrijf op 1,9 miljard.

  En toen brak corona uit. DPG Media kwam in Nederland uiteindelijk uit op 1043 miljoen euro omzet (iets meer dan 1 miljard) en bedrijfsbreed op 1736 miljoen. Sanoma droeg 215 miljoen daar aan bij. Fikse tegenvaller zou je zeggen. Iets voor 460 miljoen kopen, er in negen maanden 335 miljoen omzet van verwachten en op 215 miljoen uitkomen.

  Als je Sanoma niet zou meetellen, zou de omzet van DPG Media over 2020 zelfs gedaald zijn. Dat deed het in België en Denemarken al, maar zonder Sanoma ook in Nederland. Door flink in de kosten te snijden, wist DPG Media ook zonder Sanoma 2020 toch nog een mooi financieel jaar te maken. Maar toch, een dalende omzet uit de bestaande activiteiten en een tegenvallend Sanoma, dat valt dus twee keer tegen.

  Nee. Met en door Sanoma werd 2020 juist in financieel opzicht een heel mooi jaar. DPG Media meldt, dat de 215 miljoen die de Sanoma-onderdelen wel opbrachten, goed waren voor 2/3 van de stijging van het Ebitda-resultaat. Dat is dus 54 miljoen euro. Terwijl het hele concern goed was voor 19 cent verdienste op elke euro omzet, was dat voor het Sanoma-onderdeel dus 25 (pro)cent. Een prachtig resultaat.

  En dan die overname van 460 miljoen euro. Hangt die als een molensteen om de nek van DPG Media? Nou nee. In 2020 werd voor 468,3 miljoen euro aan aankopen en desinvesteringen gedaan. In dat bedrag zit de 460 miljoen voor het Sanoma-onderdeel. Om dat te betalen, werd voor 357 miljoen aan nieuwe schulden aangegaan waarvan in 2020 al 155 miljoen werd afgelost.

  Als DPG in dat tempo doorgaat, heeft het halverwege dit jaar voldoende geld vrijgespeeld om de overname geheel te hebben verwerkt. Zeker omdat in het jaarverslag staat dat er nog 130 miljoen euro aankomt uit de verkoop van mobiele telefonie aan Proximus. Ook werden uit de Sanoma-boedel Startpagina en SchoolBank verkocht. Voor hoeveel is niet bekend gemaakt, maar zit wel in de bovengenoemde totaalcijfers verstopt.

  Kortom, in anderhalf jaar tijd weet DPG Media een aankoop van 460 miljoen euro financieel te absorberen en er in de eerste negen maanden van 2020 al 54 miljoen aan over te houden. Daar waar de omzet door corona tegen viel, wisten kostenbesparingen het resultaat overeind te houden, voor een belangrijk deel bereikt door de Sanoma-overnames snel te integreren. Met recht dus een succesvolle aankoop.

  Dan nog een paar constateringen op basis van de jaarcijfers. De opbrengsten van de online services (zoals Independer) stegen van 118 naar 130 miljoen. De advertenties zakten van 496 naar 471 miljoen ondanks de komst van Sanoma. De opbrengsten uit lezers kwamen uit op 820 miljoen. Een cijfer voor 2019 wordt niet gegeven. Wel wordt gemeld dat er sprake is van een stijging. Conclusie: lezers zijn in 2020 weer belangrijker geworden dan adverteerders.

  Na zo’n mooi jaar is de familie zichzelf ook niet vergeten. De aandeelhouders kregen 40 miljoen euro dividend bijgeschreven over 2020 tegenover 42 miljoen over 2018. Over 2019 kenden de aandeelhouders zichzelf niets toe.

  Mediahuis
  Dan het Mediahuis. Daarvan zijn nog minder cijfers voorhanden dan bij DPG Media. Het bedrijf is actief in België, Ierland en Nederland. Ook hier weer is Nederland veruit de grootste, 49 procent van de omzet komt uit ons land. Op een omzet van 990 miljoen is dat dus ongeveer 485 miljoen euro.

  Het effect van de overname van de noordelijke kranten van NDC is maar deels in de cijfers verwerkt, want het bedrijf werd in december 2020 overgenomen. Voor hoeveel is niet bekend gemaakt. Wel blijkt uit de gepubliceerde jaarcijfers en de toelichting dat Mediahuis in 2020 naast NDC nog meer heeft gekocht en ook verkocht.

  Zo werd Luxemburgs grootste mediagroep Saint-Paul Luxembourg overgenomen net als het digitale autoplatform Cartelle. Mediahuis maakt verder geen enkel detail bekend, maar we mogen aannemen dat juist door die aankopen de omzet van het bedrijf in coronatijd steeg van 858 naar 990 miljoen euro. Ongetwijfeld vielen advertentie-inkomsten tegen en lezers-inkomsten mee, maar Mediahuis doet er geen exacte mededelingen over. Maar net als bij DPG Media mag je aannemen dat kostenbesparingen plus de aankopen ook bij Mediahuis het jaar 2020 hebben gered.

  Hoe goed Mediahuis de aankopen heeft geabsorbeerd, blijkt uit de schulden. Die zijn gedaald van 360 naar 323 miljoen euro. Dus terwijl de aankoop van de NDC al wel in de cijfers zit en de opbrengsten nog niet, gaat de schuld omlaag en de omzet en het bedrijfsresultaat beide omhoog.

  Wat ook opvalt is dat Mediahuis in 2020 de aandeelhouders vriendelijk gezind is. Waar DPG Media, bijna twee keer zo groot, 40 miljoen uitkeert, kiest Mediahuis voor 59 miljoen euro tegenover 15 miljoen in 2019. Of de aandeelhouders hadden een nieuwe boot op het oog en wat cash nodig of er zijn niet direct plannen om het geld dat over is te investeren.

  Tot slot
  Dan nog een vergelijking op hoofdlijnen tussen DPG Media en Mediahuis. Ruwweg is DPG tweemaal zo groot als Mediahuis, qua omzet én als balanstotaal. Bij DPG Media is het eigen vermogen 18 procent van het balanstotaal, bij Mediahuis 34 procent. Wat laat zien dat DPG nu wat veel geld heeft geleend ten opzichte van wat het bezit. Financiële analisten gaan uit van een percentage tussen de 20 en 40 procent eigen vermogen. DPG had daar kunnen uitkomen als ze geen dividend van 40 miljoen had uitgekeerd. Aan de andere kant, zal door verdere schuldaflossing de verhouding eigen vermogen en balanstotaal in 2021 naar verwachting aanzienlijk verbeteren. Dus niets aan de hand. Ook bij Mediahuis zal door aflossingen het eigen vermogen naar verwachting verder oplopen.

  Conclusie: Mediahuis is iets conservatiever met geld lenen voor aankopen, maar dat kan ook een momentopname zijn. DPG vaart wat agressiever aan de wind zonder er een zwakke balans op na te houden. Beide bedrijven lossen flink af en zijn mede daardoor kerngezond en zijn indien gewenst zelfs klaar voor meer overnames. Zou DPG bijvoorbeeld interesse hebben in (delen van) RTL Nederland of Talpa? Of meldt Mediahuis zich?

  Met dank aan Hans van Brussel en André de Vos.

  Bekijk meer van

  Sanoma NDC-VBK Mediahuis DPG Media

  Tip de redactie

  Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

  Praat mee

  3 reacties

  Inge, 7 juni 2021, 17:20

  Zo’n verhoging van freelancetarieven moet je niet alleen als concern bekijken maar op titelniveau of zelfs op regionale editie. Kan je verwachten dat met de winsten van bijv. Independer en Relatieplanet de regiojournalistiek gesubsidieerd wordt? Lijkt me geen duurzaam model.

  Dolf Rogmans, 8 juni 2021, 09:16

  Goed punt. Nu zijn het de freelance medewerkers die die edities subsidiëren. Dat lijkt mij ook geen duurzaam model.

  Inge, 8 juni 2021, 21:40

  Het is vloeken in de kerk hier, maar zo gek is een tarief van 22,35 toch niet voor een startend journalist? Even snel gerekend is dat 3500 op maandbasis. Ik snap de negatieve teneur op VM rondom met name DPG niet zo.

  Colofon

  Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

  Uitgever

  Dolf Rogmans

  Postadres

  Villamedia Uitgeverij BV
  Postbus 75997
  1070 AZ Amsterdam

  Bezoekadres

  Johannes Vermeerstraat 22
  1071 DR Amsterdam

  Factuurgegevens

  Villamedia Uitgeverij BV
  Johannes Vermeerstraat 22
  1071 DR Amsterdam

  Contact

  redactie@villamedia.nl

  Redactie (tips?)

  Chris Helt, hoofdredacteur

  Marjolein Slats, coördinator magazine

  Linda Nab, redacteur

  Lars Pasveer, redacteur

  Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

  Rutger de Quay, redacteur

  Nick Kivits, redacteur

  Sales

  Sofia van Wijk

  Emiel Smit

  Teddy van der Laan

  Webbeheer

  Marc Willemsen

  Vacatures & advertenties

  vacatures@villamedia.nl

  Bereik

  Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

  Rechten

  Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.