website over journalistiek

Taaltip: afkorting miljoen en miljard

Trudy Brandenburg - van de Ven — Geplaatst in taal op dinsdag 10 maart 2009, 08:48

Nieuws

Hoe kort je miljoen en miljard af? De gebruikelijkste (en duidelijkste) afkortingen zijn mln. en mld.; zowel de grote Van Dale (2005) als het Witte Boekje (2006) geeft deze vormen. Ze krijgen een punt omdat je ze, ook al schrijf je ze als afkorting, toch als volledig woord uitspreekt (dus als ‘miljoen’ en ‘miljard’) en niet als afkorting. (Ter vergelijking: wc, dvd, sms en dergelijke spreek je wél als afkorting uit; die afkortingen krijgen daarom geen punten.) Je komt ook weleens milj. of mlj. tegen (milj. staat ook in Van Dale), maar daaraan is niet te zien of miljoen of miljard bedoeld is. Een andere mogelijke afkorting voor miljard is mrd., maar die vorm heeft als nadeel dat er geen goede tegenhanger voor miljoen van bestaat. Ten slotte noemt Van Dale mio en mia, beide zonder punt: we moeten ze kennelijk beschouwen als ingekorte woorden, niet als echte afkortingen. Deze vormen komen in de praktijk ook geregeld voor, zij het vaker in Vlaanderen dan in Nederland. Waarschijnlijk zijn ze overgenomen uit het Frans of Duits, of toch in elk geval mio, dat in die talen min of meer de standaardafkorting voor miljoen is.