— woensdag 28 augustus 2013, 10:58

RTL verliest bij Raad van State

Het ministerie van Veiligheid van Justitie hoeft het merendeel van de documenten met betrekking tot de DSB Bank niet openbaar te maken. Dat heeft de Raad van State geoordeeld. RTL had daar om gevraagd. De documenten hebben betrekking op een onderzoek naar het lekken van informatie rond de val van DSB. Ondanks een oordeel vorig jaar van de rechtbank in Amsterdam tot gedeeltelijke openbaarmaking, heeft RTL nog steeds niet ontvangen. Volgens de Raad van State heeft de minister aannemelijk gemaakt dat de informatie uit het Rijksrecherche-onderzoek 'van belang kan zijn voor enige beslissing die naar aanleiding van de nieuwe aangifte moet worden genomen en dat openbaarmaking hiervan ertoe kan leiden dat de opsporing en vervolging van strafbare feiten wordt gefrustreerd'. "De minister mocht het belang van opsporing en vervolging dan ook zwaarder laten wegen dan het publieke belang bij openbaarmaking van de informatie."

De minister moet wel een proces-verbaal van de Rijksrecherche openbaar maken over een kort geding tussen De Nederlandsche Bank en RTL Nederland. Verder moet een passage openbaar worden gemaakt uit een samenvatting van de bevindingen van het onderzoek van de Rijksrecherche tot dan toe. De Raad van State is van oordeel dat zowel het proces-verbaal als de passage uit de samenvatting informatie bevat die vergelijkbaar is met informatie die wel openbaar gemaakt is en openbaarmaking daarvan daarom niet achterwege mocht blijven.

Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Dolf Rogmans
Hoofdredacteur

Marjolein Slats
Adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab
Redacteur

Lars Pasveer
Redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven
Redacteur

Anneke de Bruin
Vormgever

Marc Willemsen
Webontwikkelaar

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.