word studentlid

— vrijdag 2 november 2012, 13:05 | 17 reacties, praat mee

Publieke omroep volledig afgebroken

Als makke lammeren die naar de slachtbank worden gebracht. De publieke omroep wordt volledig afgebroken, maar de directies en medewerkers van de omroepen blijven doen wat ze altijd al deden, meent NVJ-secretaris Marc Visch. Programma's maken en hopen dat de storm wel overwaait. Maar de storm waait niet over. Vraag het maar de mensen die tot deze maand nog op de loonlijst van de Wereldomroep staan. Of aan de leden van het alom geprezen Metropole Orkest. De bezuinigingen zijn waar en niemand gaat zich er aan onttrekken.
Laatste wijziging: 18 maart 2014, 12:03

De bezuiniging die Rutte-1 de publieke omroepen oplegde waren al exorbitant. Ruim 200 miljoen, meer dan een kwart van de totale begroting. Eerder genoemde Wereldomroep en het Muziekcentrum van de Publieke Omroep werden met grote gretigheid naar voren geschoven om de eerste klappen op te vangen. Verder merkt de kijker en luisteraar niet zo verschrikkelijk veel van die bezuinigingen. Toch? Maar schijn bedriegt. Pas op de begroting van 2013 zal de eerste kaalslag plaatsvinden. Honderden banen gaan de komende jaren verloren. Maar nog veel belangrijker het programma-aanbod zal sterk verschralen.

Ondertussen wordt de regionale omroep gekortwiekt door de provincies. Geheel tegen alle regels in worden veel omroepen gekort op hun basisbudget. Over additionele financiering om het aanbod van de regionale omroep te versterken wordt al helemaal niet meer gesproken. Sommige omroepen hebben de juridische weg gekozen om de kortingen ongedaan te maken, anderen hebben zich er min of meer bij neergelegd en hebben een deal met hun provincie gesloten.

Op zich is er in een tijd dat het economisch slecht gaat niets van te zeggen dat op een publieke voorziening als de omroep wordt gekort. Het is zelfs goed te verantwoorden. Waar Rutte-1 en nu ook Rutte-2 de fout in gaan is dat het zo rigoureus gebeurt, alsof de hele omroep jarenlang gewoon een hobby-project was.
De publieke omroep heeft een belangrijke functie, het voorzien in een publieke nieuwsvoorziening. Die kan je niet zomaar ongestraft met meer dan 30 % korten, juist nu ook de commerciële nieuwsvoorziening regionaal en lokaal wankelt. En al helemaal niet als dat zonder enige vorm van visie gebeurt. Sterker, de taak en missie van de publieke omroep blijft recht overeind. En daarmee wordt het publieke bestel dat we hebben visieloos vernietigd.

De juiste volgorde zou natuurlijk zijn dat er eerst een discussie plaatsvindt over wat we als maatschappij verwachten van een publieke omroep en daar dan een prijskaartje aan hangen. Naast de 200 miljoen korting op de landelijke omroepen door Rutte-1 en de miljoenen bezuinigingen door de provincies komt Rutte-2 met een extra korting van 100 miljoen. De regionale omroepen worden weer gefinancierd door het Rijk, maar moeten wel 25 miljoen inleveren. Het aangekondigde Mediafonds, bedoeld om de journalistiek te stimuleren, gaat niet door; 16 miljoen bezuiniging. De zogeheten 2.42-omroepen, omroepen zonder leden die programma’s vanuit een bepaalde levensovertuiging maken, worden geïntegreerd in de landelijke omroepen; een besparing van 14 miljoen. En dan zullen de landelijke omroepen nog eens 45 miljoen moeten bezuinigen.

Het zal de doodsteek van de publieke omroep betekenen. En toch blijft het stil in ‘Hilversum’ en in de regio. Geen massaprotest. Geen stakingen. Geen ophef. Als makke lammeren laten zij zich naar de slachtbank leiden. Maar waarom blijft het zo stil?

Berichtgeving over eigen problemen wordt vaak gezien als niet chic. Ook denkt men het tij niet mee te hebben. Het publiek weet de programma’s van de publieke omroepen hoog te waarderen, maar heeft steeds minder met het instituut publieke omroep. En mag je wel actie voeren voor een publieke omroep als overal mensen hun baan verliezen en er in alle sectoren zwaar bezuinigd wordt?

Ja, dat mag. Nee, dat moet! Er staat hier maatschappelijk en cultureel erfgoed op het spel. En weet, wat je nu kwijt raakt krijg je nooit meer terug. Initieer het maatschappelijk debat over de brede publieke omroep. Dat zou de politiek moeten doen, maar als zij verstek laten gaan moet de omroep het zelf doen. En waarom ik daar een hard hoofd in heb? Het vereist dat de omroepen (landelijk en regionaal) over het totale bestel gaan praten en daarmee de eigen belangen aan de kant willen schuiven. Die verdeeldheid heeft het tot nu toe mogelijk gemaakt dat er fors ingegrepen werd in de publieke omroep zonder dat dit tot grote verontwaardiging leidde. Maar hopelijk is de aangekondigde bezuiniging van nog eens 100 miljoen de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen.

Ik meld me bij deze aan voor de actiegroep Geen Makke Lammeren.

Marc Visch is secretaris Omroep NVJ

Bekijk meer van

Tip de redactie

Logo Publeaks Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Praat mee

17 reacties

Arjan van Bijnen, 30 oktober 2012, 15:32

Tja, en wat voor keuzes er vervolgens worden gemaakt: Tegenlicht op de schopstoel, maar niet-journalistieke programma’s als Boer Zoekt Vrouw en DWDD worden nodig geacht voor de kijkcijfers(niet-journalistiek qua maatschappelijk nut, heb het nu niet over de werkwijze). Visieloos inderdaad.
Wat betreft de regionale omroepen: het zal tot banenverlies leiden en dat vind ik erg, maar je kunt je afvragen hoe veel bestaansrecht ze hebben. Het zijn toch omroepen waar we vroeger (als publiek) prima zonder konden, terwijl regionale informatie op internet gretig aftrek vindt. Ik ken bijvoorbeeld Omroep Brabant als een ontzettend leuke omroep met leuke programma’s, maar uiteindelijk is die omroep bedoelt om regionaal nieuws te verspreiden en een groot deel van het budget wordt niet aan het maken van nieuws besteed, maar aan (geslaagd) entertainment. Dat is in tijden van crisis moeilijker te verantwoorden, lijkt mij.

Hans Laroes, 30 oktober 2012, 15:51

paar punten:
* regeerakkoord is wat vaag en gaat in dit verband over 2016 en verder, als de eerste 200 miljoen zijn verwerkt. stakings- en actietijd komt nog, hoop/denk ik, toegespitst op besluitvorming
* niemand houdt van ‘Hilversum’. dat is overigens ‘Hilversums’ eigen schuld (langjarig te laat, te traag en te defensief reageren); veel steun is er niet te verwachten voor behoud van het bestuurlijke complex dat Hilversum is, mede als gevolg van langjarige lobby concurrentie (kranten, omroepen)
* niemand houdt dus van Hilversum maar, en dat is de rare discrepantie: wel van de meeste programma’s. Het is heel makkelijk van sommige programma’s te zeggen: ‘dat kan de commercie ook’, maar er is heel veel dat de commercie niet doet en nooit zal doen. Er is -overal- veel waardering voor de programma’s en nauwelijks waardering voor het systeem. Toen ik nog bij de NOS werkte zeiden mensen heel vaak, als we het over bezuinigingen hadden: ‘maar dat gaat toch niet over jullie, de NOS?’. Juist wel, en dan bleek dat eigenlijk niet h bedoeling
* met zulke ingrepen, en gegeven het politiek/maatschappelijke klimaat, is het beter een systeemdiscussie te voren: hoe gaan we vanaf bijv 2020 verder? Niet door hier en daar wat ingrepen en fusies (voor omroepen ingrijpend, voor de buitenwereld oninteressant), maar door een nieuw systeem van publieke media in de digitale eeuw te ontwerpen. Zonder dogma’s, zonder leden, maar met andere vormen van draagvlak.
* nog breder: eigenlijk moeten we met z’n allen vaststellen wat nieuws/informatievoorziening, ons waard is. het is dramatisch dat het veel kranten (vooral de regionale) slecht gaat. het is onzin dat juist mede om die reden ook de publieken moeten worden geamputeerd: samen lijden helpt echt niets. Ik pleit voor een eigentijdse benadering . Betere voorwaarden scheppen voor ‘commercielen’; en heldere rol en functie van de ‘publieken’ formuleren, met bijbehorend budget. Om zo een kennisintensieve samenleving up to date te houden.
Dat kost wat, maar niet eens zo veel. Maarrrr: nieuws is niet gratis. als je het kleed onder de infrastructuur wegtrekt, creëer je een enorme verarming.
* we moeten het vooral zelf doen/bedenken: voor formateurs is publieke omroep oninteressant wisselgeld dat je zo weggeeft- media- en infiormatiebeleid zijn wat te ingewikkeld om een rol te spelen bij een formatie
* feiten helpen niet: we hebben al -ondanks de beeldvorming- de goedkoopste publieke omroep, op Spanje en Portugal, en misschien Bosnie en Kosovo na
* en in zekere zin hebben we al een bananenrepubliek. we schamperen wel over politieke inmenging in andere landen, maar hier wordt al sinds jaren de geldkraan gebruikt als tergend langzame maar effectieve slopershamer
* mijn actie zou zijn: tegenstellingen commercieel/publiek overbruggen, vaststellen wat voor soort land wij willen zijn met welke journalistieke infrastructuur. dat is iets heel anders dan alles nationaliseren; dat is voorwaarden scheppen. wat mij betreft mag de huidige structuur als ‘oude vorm en gedachte’ afsterven, als er maar een eigentijds vervolg komt

koos kalkman, 30 oktober 2012, 18:09

De werkgroep Andere Publieke omroep pleit al jaren voor een hervorming van de publieke omroep. Denken vanuit de kerntaken en niet vanuit het bereiken van marktaandelen.
Volgens het vorige regeerakkoord mochten de bezuinigingen op de publieke omroep niet ten koste gaan van de kwaliteit. Dat zal dus ook niet gebeuren, concludeerde de Boston Consulting Group. Er wordt € 40 miljoen op overhead bespaard.  De resterende €  85 miljoen wordt op het programmabudget afgeboekt. Dat hoeft echter de kwaliteit niet aan te tasten: de programmatitels worden langer uitgesmeerd en er wordt meer buitenlands product aangekocht. Hoe dan ook: de genremix (van de verschillende programmacategorieën) blijft onaangetast. Ten koste van welke programma’s het uitsmeren en aankopen gaat zullen wij pas weten als die programma’s niet meer bestaan. Het kan best zijn dat de kwaliteit van de programmering niet wordt aan getast, want die was al bedroevend: de avond wordt gevuld met amusements- en sportprogramma’s om de kijker te bewegen vooral niet naar RTL of SBS te gaan kijken.  In de tussentijd is het aantal herhalingsuren drastisch toegenomen (de NOS zond in 2010 ruim 2762 uur uit op televisie, inclusief alle herhalingen was dat ruim 5861 uur), neemt de zomerstop buitenproportionele vormen aan (Buitenhof, Pauw en Witteman, DWDD) en wordt de definitie van amusement zodanig afgezwakt dat de publieke omroep in 2010 slechts 5,9% amusement bracht (tijdvak 00.00-24.00). De rest was natuurlijk allemaal hoogwaardig informatief en cultureel. Zo blijven we elkaar voor de gek houden, terwijl een kleuter kan zien dat de verschillen in de programmering van de publieke omroep slechts zichtbaar zijn op tijdstippen dat de meeste mensen op één oor liggen. Mogelijk is er jaren geleden een misverstand ontstaan. De publieke omroep profileerde zich met de slogan: van iedereen, voor iedereen. De roep om meer informatieve of culturele programma’s werd gepareerd met: maar wij moeten breed programmeren. D.w.z. zodanig dat er zoveel mogelijk mensen tegelijkertijd kijken. Breed programmeren? Jazeker, maar dan zo dat ook mensen met uiteenlopende informatiebehoeften en –interesses worden bediend. Door dit langjarige misverstand koopt de publieke omroep ten tijde van bezuinigingen de uitzendrechten van de Champions League voor een periode van 3 jaar. Voor hoeveel? Dat mogen wij niet weten van de UEFA. Wat wij wel mogen weten wordt ons niet verteld, nl. wat de productiekosten van deze aankoop. Die zouden wel eens parallel kunnen lopen met de kosten van de rechten.  Wel wordt ons verteld dat de rechten worden verworven voor een periode dat de bezuinigingen nog niet geëffectueerd zijn.  Dat is niet juist: al in 2013 moet de publieke omroep beginnen met bezuinigen. Resumerend: De kwaliteit van de programma’s kan niet worden aangetast, want die was al aangetast. De kwaliteit kan wel verder worden aangetast. Dat zal niet anders worden zolang de publieke omroep blijft denken in termen van marktaandelen en genremixen.

Janneke de Vries, 31 oktober 2012, 07:27

Zo lang er presentatoren bij de publieke omroep zijn die meer dan de premier verdienen is het heel logisch dat men vindt dat er meer bezuinigd kan worden op de publieke omroep.

Erikvh, 31 oktober 2012, 08:43

Even op persoonlijke titel: ik ben het grotendeels met Koos eens. Er dient een gedegen discussie op gang te komen over wat we van een publieke omroep verwachten. Een duidelijk verhaal waar we ook langdurig kunnen staan. En dan mag er best meer nadruk naar de zaken waar het echt om moet gaan: journalistiek, kwaliteitsreportages, innovatie, cultuur… Nu is amusement volgens mij officieel nog een speerpunt van de publieke omroep en dat is natuurlijk vreemd.

Dat er breed wordt geprogrammeerd, veel te breed ook naar mijn idee, is daarentegen niet iets dat Hilversum helemaal zelf heeft verzonnen. De targets worden hen ook opgelegd, zij dienen een relevant marktaandeel te bedienen. En eerlijk gezegd is het omgekeerde ook een schrikbeeld; eens staatsomroep die met elitaire programmering nog maar een paar procent van de mensen bereikt.

Kortom, een goede discussie is nodig. Zeker in de mediastormen die gaan komen. Elke keer maar flink snijden omdat het kan, is veel te pijnlijk. Voor de mensen die er (nu nog) werken, maar ook pijnlijk visieloos. Niet uit te leggen.

Erikvh, 31 oktober 2012, 08:52

Overigens Marc, dat lijken mij dat de twee verklaringen te zijn waarom omroepmedewerkers zich als ‘makke lammeren’ gedragen.
+ Je geeft zelf al aan dat mensen weinig steun zien voor het instituut, met hun ‘te dure salarissen’ (Jannekes reactie is tekenend). Dat is vaak feitelijk nogal geneuzel of symbolisch, maar niettemin een belangrijk geluid.
+ Maar daarnaast denk ik dat het gebrek aan visie over wat een publieke omroep is de hoofdrol speelt. Moeten we nu op de bres voor het bestaan van ‘Strictly come Dancing’ ‘Lingo’, of ‘Ranking the Stars’? Terwijl er zoveel prachtige publieke dingen gemaakt worden in Hilversum. Pas als we een duidelijk idee hebben waar we echt voor staan, kunnen we een principieel standpunt innemen en een streep in het zand trekken. Tot die tijd voelen heel veel mensen zich daar wat ongemakkelijk bij, vermoed ik zo.

Jaap Friso, 31 oktober 2012, 10:37

Je moet geluid gaan maken op het moment dat het effect kan hebben en het is duidelijk tegen wie je waarover je stem moet verheffen. De vorige bezuinigingsronde was heftig maar is geaccepteerd. Er is nu een proces gaande waarin een nieuw model wordt gecreëerd dat een zeker draagvlak heeft.

Het lijkt er op dat dit kabinet nu weer een spaak in het wiel steekt, maar op welke plek precies is niet duidelijk. Ook niet of we daardoor over de kop vliegen. Zeker, er is een bepaalde apathie en berusting. De oproep tot een gedegen discussie over de omroep is prima. Maar is die al niet veel en vaak gevoerd?

Ik zie mijn collega’s en mezelf niet als makke lammeren. Allesbehalve. Berichtgeving over ‘je eige’ mag best en is bijvoorbeeld in een veelgebruikte Altijd Wat Wijzer genuanceerd gedaan. In mijn ogen een goed middel.

Op dit moment is er vooral veel verwarring door de duidelijkheid. We willen graag een vuist maken, maar dan moeten we wel weten tegen wie en wat. Weet jij het Marc? Mij kwalificeren als een willoos dier dat zich naar de slachtbank laat leiden, stimuleert me in ieder gevalt niet en sluit voor mijn gevoel naadloos aan bij de manier waarop we elkaar in Hilversum vaak de maat nemen. En ik denk nog steeds dat het de kijkers en luisteraars zelf zijn, die hun stem moeten verheffen, met een klein duwtje in de rug vanuit Hilversum.

Joël Batenburg, 31 oktober 2012, 10:48

Een aantal opmerkingen:
1 - Volgens Marc staan ‘Maatschappelijk en cultureel erfgoed op het spel’. Mooi gesproken, maar je krijgt er geen mens mee in beweging. Een boodschap zonder impact. Zeg gewoon dat bevlogen programmamakers hun baan verliezen; de publieke omroep afscheid moet nemen van een net of enkele titels. Dat 100 miljoen ongenadig veel pijn doet.
- Hilversum huilt en doet dat off te record. Alleen Jan Slager (MAX) lijkt zich twitterend druk te maken. En terecht. Maar hij is een roepende in de woestijn. ‘Onze’ publieke omroep is een lege huls. Vrijwel alle bestuurders bewaken hun velden, lijnen en spelen het liefst thuis. De publieke omroep is vervreemd van hun traditionele achterban. Dat is niet erg, maar verwacht van je leden geen bijval. Het bestel vraagt om een nieuwe inrichting, infrastructuur. Wat dat betreft heeft Laroes gelijk: ontwerp een nieuw systeem voor publieke media in de digitale eeuw. En organiseer dat buiten de gevestigde kaders, zou ik daaraan toe willen voegen. Scherpe keuzes. Met visie en lef.
- Makke lammeren. Ik kom vaak in Ierland en die beesten lijken een gen te hebben dat ze mak houdt. Suffe boel. Boeren komen pas in beweging met free spirits. Zo noemen zij de beesten die overal en nergens grazen en altijd een gat weten te vinden in de omheining. Aan die types heeft Hilversum behoefte. Energiek en eigenzinnig. Ga ik dat nog meemaken? Ik mag het hopen, maar ondertussen begin ik al wel vast voor mijzelf en zeg ik Hilversun vaarwel.


hen valt sowieso geen protest te verwachten. Laten we gewoon toegeven dat de omroep er voor de kijker (of bepaalde type kijkers) is en niet namens.

Luc, 31 oktober 2012, 11:01

De verbolgenheid van Marc Visch is zeer te begrijpen. Het lijkt er toch op dat hij onderschat hoezeer de excessief hoge salarissen van figuren als Antoinette Hertsenberg, Yvon Jaspers, Paul de Leeuw en Patrick Lodiers (die daar qua inspiratie, transpiratie en werkuren weinig tot zeer weinig voor terugdoen)in politiek Den Haag uitwerken als een rode lap op een stier.

Hans Laroes, 31 oktober 2012, 11:23

ik snap de opmerkingen over de salarissen van een enkeling. maar dat zijn er dus echt maar een paar,. en het zou kortzichtig zijn de waarde van een heel publiek systeem af te laten hangen van wat paul de leeuw cs verdienen. duizenden en duizenden kunnen alleen maar dromen van de balkenendenorm en zijn zuinig met ‘belastingeld’.

Herman Spinhof, 31 oktober 2012, 13:29

‘Denken vanuit de kerntaken’ schrijft Koos Klakman van de Werkgroep Andere Publieke Omroep. Des te opmerkelijker is het voornemen van het nieuwe kabinet om het Mediafonds te ‘hervormen’ (=afschaffen) waarmee 16 miljoen euro bezuinigd wordt. Juist het Mediafonds financiert die programma’s die de werkgroep tot de kerntaken ziet van de publieke omroep: kunst, cultuur, Nederlands drama! Dat moet voor de werkgroep dan toch ook een onbegrijpelijke bezuinigingsoperatie zijn die de nieuwe regering in petto heeft.

http://www.mediafonds.nl/nieuws/88347/regeerakkoord-zet-streep-door-culturele-mediaproducties-en-integraal-mediabeleid

M. M. Visch, 31 oktober 2012, 15:55

Ik lees allemaal zeer steekhoudende argumenten. Mijn punt is dat doordat het zo akelig stil blijft vanuit de omroep het lijkt of iedereen ook vindt dat het er allemaal niet zo toe doet. En de publieke omroep doet er wel toe!
De politiek bezuinigt grof, maar maakt geen fundamentele keuze wat zij nu eigenlijk wil met het bestel. En dat is de verkeerde volgorde. Eerst vaststellen wat je met de publieke omroep wil en dan een prijskaartje er aan hangen. Mijn angst is dat met deze aangekondigde bezuiniging iedereen weer in zijn schulp kruipt en aangeeft hoe de vooral de buurman de bezuiniging op kan vangen.
Uiteraard snap ik dat het beeld dat gecreëerd wordt met de topsalarissen niet in het voordeel van de publieke omroep werkt. Maar het doet geen recht aan al die honderden omroepmedewerkers die voor een heel normaal salaris dag in dag uit prachtige programma’s maken. En natuurlijk kom ik ook op voor de werkgelegenheid, maar ik hoop dat mijn oprechte bezorgdheid voor het publieke bestel doordringt.
Ik ben groot voorstander van de vrije markt, maar het is niet zaligmakend. Ook dat wordt gewoon door de burgers via de adverteerders opgehoest.
Mijn hoop is dus dat iedereen bij de publieke omroep nu opstaat en duidelijk maakt dat de omroep, in welke vorm dan ook en met welke taak dan ook, de moeite waard is en er toe doet. Een oproep Jaap en geen aanval. Werp de schroom van je af en wees trots op wat jullie dagelijks presteren.

Janneke de Vries, 1 november 2012, 08:22

Ik ben een publieke omroep fan en ook werkzaam bij een omroep bij een grote spel-show, maar zo lang het “volk” niet ziet dat er bezuinigd wordt bij de PO zal men denken “ze doen hetzelfde met minder geld, dus er kan nog wel meer bezuinigd worden”. Laat NED3, themakanalen en een aantal grote show’s verwijnen, dan ziet men ook dat er bezuinigd wordt en kan achteraf gezegd worden of de Nederlander die programma’s ook mist bij de PO.

Datzelfde geldt voor het honorarium van de presentatoren. Ze kunnen een bepaald bedrag verdienen en willen ze meer dan de balkenende-norm gaan ze maar naar de commerciëlen. Als de PO die regel hanteert ziet het volk dat er iets gebeurt en zal men weer meer waardering voor de PO krijgen.

peter klein, 1 november 2012, 23:29

‘Het zal de doodsteek van de publieke omroep betekenen. En toch blijft het stil in ‘Hilversum’ en in de regio. Geen massaprotest. Geen stakingen. Geen ophef. Als makke lammeren laten zij zich naar de slachtbank leiden. Maar waarom blijft het zo stil?:

En zo stil waren de omroepen ook toen klaas knot zei dat ie instemde met de ESM omdat (zuid)Europees belang gaat boven nederlands belang; en zo stil zijn ze ook wanneer dit kabinet 16 miljard wil bezuinigen, terwijl de ESM zo 45 miljard direct kan opeisen, ten laste van de nederlandse belastingbetaler !
Geen enkel kritisch geluid gehoord!


Zoals janneke de vries het hierboven treffend, want badinerend, verwoordt: het ‘volk’ wil wáár voor zijn geld, en geen omroepen die alleen de eigen meningen en eigen werkgelegenheid propageren!

voor buitenlands nieuws kijk ik naar de buitenlandse tv, schandalig dat de ster moet zorgen programma’s te betalen die gewoon bij de commercielen horen.

Hebben fabrieken geen werk meer, moet er ingekrompen worden. Nu is de dienstensector aan de beurt. Gezegend zij die zich als programma formule met eigen bv’s konden verkopen, jammer dat die programma’ s nu ook gestopt worden.
ZZp-ers, iemand gehoord van deze nieuwe armoedevorm?

RNI2020, 4 november 2012, 12:51

DE PVV heeft zich in Rutte 1 sterk geprofileerd als anti omroepbestel partij.
In Rutte II speelt deze partij niet meer mee.
De Wereld omroep is de nek omgedraaid omdat met name Blonde Geert zich aangevallen voelde door de kritische opstelling van de Wereld omtoep t.o.v. zijn organisatie ( ik vertik het om de PVV een politieke partij te noemen ).
Misschien heeft U het nog niet vernomen maar de Wereldomroep is terug als Traffic Radio op 6095 KHZ, commercieel en keihard te ontvangen in geheel Europa. Ma - Vr 10.00 - 12.00 en op za/zo 11.00 - 18.00 uur. Programma’s i.s.m. KBC en Michelin.
Een 2e frequentie, 9.700 KHZ richting USA en Afrika gaat binnenkort on air.
Binnen 12 maanden zullen de de uitzendingen op meer tijdstippen te beluisteren zijn
En….dit keer zonder enige storende invloed van teveel masturberende politici.

Voor de omroepen zelf heb ik maar 1 advies:
Stap uit het omroepbestel, huur een AM zender in een der omliggende landen ( de meeste oude propagandazenders bereiken NL ook overdag met gemak en kosten qua huur een fractie van hetgeen U nu betaalt aan licentierechten.
Voordeel is dan dat elke zuil de kans krijgt zich 24/7 te profileren en er ontstaat een zeer kleurrijk radio landschap.
Ook m.b.t. TV is het verlaten van het omroepbestel alleen maar gunstig: Een digitale transponder kost veel minder als het door monopolist ATT gecontroleerde zenderpark en straalverbindingen, de kabelmaatschappijen hebben ruimte genoeg in hun digitale pakket plus…. U kunt zichzelf eindelijk voilledig profileren zonder rekening te moeten houden met allerlei beperkende regeltjes qua financiering.

En voor alle middengolf critici: Stations als radio Waddenzee, Yazoo, Paradijs, Seagull en 10 Gold tonen nu al enkele jaren aan dat heel veel NL ers de AM hebben terug gevonden.

hbhjv, 4 november 2012, 14:58

Er is amper sprake van ‘publieke omroep’ in Nederland. Wellicht is de NOS er eentje, maar voor de rest kent Nederland louter private omroepen. Er is niks publieks aan de TROS, en ook niet aan de VPRO.

Janj223, 7 november 2012, 23:08

Omdat hierboven het kopje ‘Opinie’ staat, zal ik proberen aan deze discussie bij te dragen door ook een opinie van de andere kant te geven. Dit omdat de commentaren hier nogal eenzijdig zijn.

Ik ben ruim 20 jaar als zelfstandig ondernemer in de omroep werkzaam.

Ik kijk of luister uit principe niet naar de publieke omroep. Dit omdat ik tegen publieke omroep ben. Kijk wel eens het journaal of een actualiteitenprogramma, omdat dit de kerntaken zijn.

Graag wil ik op een aantal punten reageren:

>> Vraag het maar de mensen die tot deze maand nog op de loonlijst van de Wereldomroep staan.

Dat zijn dan mensen die niet hebben ingezien dat het concept van een wereldomroep al een jaar of 10 achterhaald is, en onvoldoende zich hebben ingespannen zich voor te bereiden op de toekomst.

>> Of aan de leden van het alom geprezen Metropole Orkest

Heb ik wel eens mee gewerkt. Heb nog nooit zo’n stelletje ambtenaren meegemaakt die zich uitsluitend bezig houden met bij-snabbelen. De helft komt te laat omdat ze de vorige avond een snabbel hadden die laat is geworden. De andere helft moet vroeg weer weg omdat ze die avond een snabbel hebben. En in de tussentijd maken ze zich alleen druk om het zichzelf niet te moeilijk te maken, terwijl ze geen idee hebben hoeveel mensen in hun schoenen zouden willen staan en zich professioneel met muziek willen bezighouden.

>> Honderden banen gaan de komende jaren verloren.

Probeer uzelf eens in de échte maatschappij te begeven, de MKB-ers die hun eigen geld moeten verdienen. Daar zijn deze banen al verloren, of komt dat veel eerder. Dit terwijl ze het dubbele van uw uren per week maken, om uw salaris te kunnen betalen. En dat voor een fractie van uw salaris.

>> De publieke omroep heeft een belangrijke functie, het voorzien in een publieke nieuwsvoorziening.

Inderdaad. Als U mij een rode pen geeft kan ik dan nog 500 miljoen bezuinigen.

>> Over additionele financiering om het aanbod van de regionale omroep te versterken wordt al helemaal niet meer gesproken.

Schandalig! Hoe durft U het in deze tijd te hebben over additionele financiering voor uw hobby’s? U dient zich te schamen.

>> alsof de hele omroep jarenlang gewoon een hobby-project was

Het woord Hobby impliceert dat U dit gratis doet. Als dit het geval zou zijn, zou het geen probleem zijn. Omdat U dit niet gratis doet, en tegen een salaris dat bij uw commerciële tegenpolen exorbitant wordt geacht, dient er een afweging in de samenleving te worden gemaakt. Voor de kosten van één Lingo kunnen namelijk (Volgens mijn berekeningen) 123,2 bejaarden worden gewassen, verzorgd en een goed gesprek mee worden gevoerd. De samenleving dient deze feiten te kennen en een afweging te maken.

>> Als makke lammeren laten zij zich naar de slachtbank leiden. Maar waarom blijft het zo stil?

Misschien dat na jaren van geld over de balk smijten waar anderen voor hebben moeten ploeteren, er toch enig gevoel van schaamte is ontstaan? Dat dit écht niet meer kan?

>> Berichtgeving over eigen problemen wordt vaak gezien als niet chic.

U kent het programma Pauw en Witteman?

>> Maar hopelijk is de aangekondigde bezuiniging van nog eens 100 miljoen de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen.

De spreekwoordelijke druppel is de additionele financiering die U hier noemt. Volgens mij bent u in deze economische tijd totaal de weg kwijt.

>> Visieloos inderdaad.

Inderdaad.

>> Dat is in tijden van crisis moeilijker te verantwoorden, lijkt mij.

Zeker.

>> genremix (van de verschillende programmacategorieën) blijft onaangetast.

Dat is nu juist het probleem. Indien de PO visie had getoond en een besluit als de BBC had genomen, geen populaire programma’s maar zicht te richtten op de kerntaak, was dit niet gebeurd.

>> ik snap de opmerkingen over de salarissen van een enkeling. maar dat zijn er dus echt maar een paar,.

Ik denk dat U niet geïnformeerd bent over hoe de salarissen in de rest van de sector liggen. Informeer eens bij RTL nieuws dat een kwalitatief beter nieuwsprogramma maakt met een fractie van het budget van de NOS. Een technicus van een publieke regionale omroep, die dan inderdaad net nog niet aan de Balkenende norm zit. Die zie je dan op een vacaturesite terugkomen, salariswens € 8.000 bruto. 500 meter verderop verdient iemand voor hetzelfde de helt.

>> Ik ben een publieke omroep fan en ook werkzaam bij een omroep bij een grote spel-show,

Dan heb ik voor U de volgende mededeling. Elke keer als U uw salarisstrook toegezonden krijgt, betekent dit dat er minder bejaarden verzorgd worden vanwege U, er minder politie op straat is, U de genezing van ernstige ziekten in de weg staat.
Dit omdat het publieke geld wat U opmaakt een beter publiek doel kan dienen dan uw spelshow.

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Emiel Smit

Teddy van der Laan

Webbeheer

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

vacatures@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.