— donderdag 14 april 2022, 13:05 | 1 reactie, praat mee

Opinie: De NPO wil de functies van het NPO-fonds onverkort in stand houden

© BNNVARA

Schrijver/essayist en ex-commissielid van het NPO-fonds Dirk van Weelden maakt zich zorgen over de onafhankelijkheid van het fonds nu dat in de greep komt van ambtenaren en bestuurders. Hij schreef in een essay op Villamedia dat hij vreest dat makers het onderspit delven. Paul Doop, lid van de Raad van Bestuur van de NPO, laat in een reactie weten dat die vrees ongegrond is. Laatste wijziging: 15 april 2022, 08:38

Waarde Dirk,

De afgelopen periode stelde je je inzicht en deskundigheid ter beschikking om mede te beoordelen of voorstellen van omroepen geschikt zijn om te worden gehonoreerd voor een bijdrage uit het NPO-fonds.

Nadat het kabinet Rutte II had besloten het Mediafonds op te heffen, heeft de NPO besloten zelf budget vrij te maken om bijzondere producties waar het Mediafonds destijds aan bijdroeg mede mogelijk te maken.

Het NPO-fonds is dus door de NPO ingesteld en beschikt over een geoormerkt budget met een waarde van 16 miljoen euro per jaar waaruit wordt bijgedragen aan een deel van de kosten van bijzondere producties van de publieke omroep. Die bijdragen hebben mede geleid tot hoogwaardige programma’s op het gebied van fictie en documentaire voor zowel radio, televisie als online.

Er is een schier aan voorbeelden die we hier kunnen noemen, maar jij noemde ze al. Er is overigens een net zo lang en mooi lijstje te geven van dramaseries of documentaires waar het NPO-fonds niet bij betrokken was. Bijzonder drama en documentaire is zeker niet het exclusieve domein van het NPO-fonds. We noemen de dramaproducties Anne+ (foto) en Penoza, maar ook de impactvolle en bekroonde documentaireserie De Kinderen van Ruinerwold of de onthullende documentaireserie De Villamoord.

De externe deskundigen beoordelen voorstellen vanuit een onafhankelijk en deskundig perspectief. En vaak betekent dat, na een positief advies, een financiële bijdrage voor producties die daardoor kunnen worden gemaakt zoals de makers voor ogen stond. Omdat middelen uit de andere bronnen daarvoor niet altijd toereikend zijn.

‘De waarde van jouw werk is groot’

De waarde van jouw werk en dat van je collega-makers of -deskundigen is groot, zo is ook gebleken uit een verkenning die NPO heeft laten uitvoeren naar de functie van het NPO-fonds. NPO stelt het werk van jou en je collega’s zeer op prijs en wij hebben zeker oog voor de meerwaarde ervan. Het kritische en vakkundige oog van de deskundigen draagt bij aan een fraai pakket programma’s die dankzij het NPO Fonds - en daarmee ook dankzij jou - mede mogelijk zijn geworden.

Ten behoeve van genoemde verkenning werd een rondgang gemaakt langs makers en producenten in de sector omdat NPO een goed beeld wilde vormen van de functies die het NPO-fonds in de ogen van de sector heeft. Die zijn vrijwel unaniem van mening dat het commentaar dat ze kregen van deze externe commissies tot kwaliteitsverbetering van hun productie leidde.

Hoewel dergelijk commentaar in eerste instantie natuurlijk pijnlijk is nadat je als maker je hele ziel en zaligheid in een scenario voor een spannende dramaserie of bijzondere documentaire hebt gelegd, zeggen zij in koor dat het commentaar hout snijdt en hun scenario of documentaire er doorgaans ook daadwerkelijk beter van is geworden.

‘Hier spreekt bijzonder weinig waardering uit’

Waarde Dirk, je vraagt je vast en zeker af waar dit verhaal naar toe gaat. Want jouw betoog op Villamedia gaat er, eigenlijk zonder enige aarzeling maar ook zonder dat duidelijk wordt waar je je wijsheid op baseert, vanuit dat al het mooie dat het NPO-fonds heeft voortgebracht, vervangen gaat worden door een niet-functionerende ambtelijke uitvoeringspraktijk.

Hier spreekt bijzonder weinig waardering en warmte uit voor de toewijding en het vakmanschap van de medewerkers van NPO, die de moeilijke taak hebben om dagelijks een selectie te maken uit alle programmavoorstellen die worden ingediend. De grote vraag is dan ook waar je deze wijsheid op baseert?

Ik zal je uit je droom helpen: jouw argumenten voor handhaving van het NPO-fonds zijn ons uit het hart gegrepen. Het zijn precies de argumenten die het bestuur van de NPO gebruikt om het werken met externe commissies in stand te houden, onder handhaving van hun autonomie en onafhankelijkheid, op een manier dat het blijft bijdragen aan al het goede dat het NPO-fonds de afgelopen jaren heeft voortgebracht. En misschien is dit een werkwijze die ook op andere terreinen zijn vruchten zou kunnen afwerpen maar dat vraagt nog nadere uitwerking.

Begin mei gaat NPO in gesprek met de schrijvers van de brandbrieven en andere vertegenwoordigers van de sector. Daar worden de resultaten van de verkenning gepresenteerd en vertelt NPO hoe zij voornemens is de functies van het NPO-fonds onverkort in stand te houden.

Of misschien wel nog sterker verweven laat zijn met de nieuwe werkwijze van het integraal programmeren: het beoordelen van programmavoorstellen op genreniveau in plaats van op hun geschiktheid voor profielen van netten of zenders, wat - met de expertise die de nieuwe genreteams op hun vakgebied hebben - ook meer ruimte geeft voor het inhoudelijke gesprek met omroepen.

Want wij zijn van mening dat voor de miljoenen aan publieke middelen die jaarlijks worden besteed aan voorstellen van omroepen, producenten of individuele makers, ook steeds moet worden nagegaan of we de organisatie nóg beter kunnen inrichten dan nu al het geval is. Zo vatten wij onze taak bij NPO op. En dat is precies wat er nu binnen de inborst van NPO aan het gebeuren is. Dat daar onrust over kan ontstaan, weerhoudt ons daar niet van.

Wij nodigen je hierbij van harte uit om aan dat gesprek deel te nemen en je zult daarvoor een uitnodiging ontvangen.

Bekijk meer van

NPO-fonds

Tip de redactie

Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Praat mee

1 reactie

Jasper, 15 april 2022, 09:22

Makkelijk om Dirk aan te spreken op zijn waardering. Alsof makers zich zo gewaardeerd voelen. Lijkt mij verder vanzelfsprekend dat er mensen met toewijding en vakmanschap werken, maar daar gaat het niet om. De vraag is waarom je stopt met wat goed werkt. Dan krijg je inderdaad onrust.

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Jenny Fritschy

Webontwikkeling

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.