— woensdag 19 augustus 2015, 11:20 | 0 reacties, praat mee

Nieuwsgierig Kuifje

© Truus van Gog

Nieuwsgierigheid is slechts ijdelheid, vindt de filosoof Blaise Pascal. Meestal willen we alleen maar iets weten om erover te kunnen praten. Zit wel wat in, maar toch: stel je voor dat er geen nieuwsgierige journalisten waren die over hun ontdekkingen zouden willen praten! Nou dan maar wat ijdelheid.

Overheden zijn meestal niet zo vreselijk gelukkig met het nieuwsgierige Kuifje. Hoe minder gelukkig, hoe meer dictatuur. Maar wij hebben de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), die burgers recht geeft op overheidsinformatie. Journalisten wobben wat af en omdat de overheid een boete moet betalen (dwangsom) als ze niet tijdig op het WOB-verzoek beslist, is dat een dure grap.

Misbruik schijnt 8 tot 14 miljoen per jaar te kosten en dat geeft Plasterk liever aan andere zaken uit. Maar de oppositie is tegen afschaffen van de dwangsom, want zo meent D66: ‘Het afschaffen geeft de overheid de mogelijkheid om zaken lang onder de pet te houden’. De overheid moet nu binnen vier weken op een WOB-verzoek beslissen en kan die beslissing nog eens vier weken uitstellen, maar dan moet er toch echt wat liggen. Zo niet dan is, nadat in gebreke is gesteld, een maximale dwangsom verschuldigd van € 1260,-.

Voorstelbaar is dat burgers (en journalisten zijn ook burgers) met een schot hagel veel, heel veel documenten opvragen. Dan is de overheid al snel te laat. Kassa! Vandaar dat de Wet bepaalt dat het verzoek niet ‘te algemeen geformuleerd’ mag zijn. Wel een beetje concreet graag.

En mag je alles weten? Nee, er zijn grenzen: veiligheid van de Staat, bijvoorbeeld, valt buiten de WOB en ook moet het belang van openbaarheid tegen andere belangenworden afgewogen.

Recent oordeelde de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (in hoger beroep) over een WOB-verzoek naar de inhoud van een met een ambtenaar gesloten vertrekregeling. Want dat willen we weten: hoeveel krijgt die ambtenaar mee bij zijn vertrek? Volgens de rechtbank mochten we dat niet weten. Naast nog allerlei andere geheimen blijft ook ‘inhoud, de hoogte en de gevolgen van de regeling’ geheim. Tja, en daar ging het natuurlijk allemaal om.

De afdeling bestuursrechtspraak ziet het gelet op ‘de maatschappelijke discussies waartoe vertrekregelingen regelmatig leiden’, iets genuanceerder en van de afdeling mogen we ook de ‘relatieve hoogte van de uitkering’ weten. Wat onder ‘relatieve hoogte’ moet worden verstaan? Dat zoeken we nog uit. De uitkomst betekent wel dat de ambtenaar eerder met de billen bloot staat dan de werknemer in de civiele sector, want daar wordt (geheimhoudingsbeding) gezwegen over de gouden handdruk. Is dat onredelijk? Misschien niet echt, want die ambtenaar krijgt overheidsgeld tenslotte.

Bekijk meer van

Recht arbeidsrecht

Praat mee

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl
020-30 39 750

Redactie (tips?)

Dolf Rogmans
Hoofdredacteur, 020-30 39 751

Marjolein Slats
Adjunct-hoofdredacteur, 020-30 39 752

Linda Nab
Redacteur, 020-30 39 758

Lars Pasveer
Redacteur, 020-30 39 755

Trudy Brandenburg-Van de Ven
Redacteur, 020-30 39 757

Anneke de Bruin
Vormgever, 020-30 39 753

Marc Willemsen
Webontwikkelaar, 020-30 39 754

Vacatures & advertenties

Karen Bais
020-30 39 756

Sofia van Wijk
020-30 39 711

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.