— dinsdag 7 februari 2012, 15:20 | 5 reacties, praat mee

Mediacode in strijd met Europees recht

Uit een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zou blijken dat de Mediacode van de Nederlandse koninklijke familie strijdig is met Europees recht, dat meldt advocaat Jens van de Brink bij Kennedy Van der Laan op Media Report. Het draait om het arrest van prinses Caroline von Hannover II. Zij probeerde de publicatie van foto’s van haar skivakantie te verbieden. Ze beriep zich op een arrest uit 2004, waarin het Hof eerdere publicatie van foto’s van Caroline verbood, mede omdat zij volgens het Hof op die de foto’s niet naar buiten trad in een officiële functie. In het arrest staat echter niet dat iedere foto waarop zij is in niet-officiële capaciteit staat afgebeeld onder dat verbod valt. Uit het eerste arrest volgt slechts dat dit een verzwarende omstandigheid kan zijn. Deze uitspraak wordt in het nieuwe arrest nog eens bevestigd. Het enkele feit dat leden van het Koninklijk Huis (of andere publieke figuren) niet op grond van hun officiële functies naar buiten treden, is geen zelfstandige reden publicatie van foto’s te verbieden, zo schrijft Van de Brink. Laatste wijziging: 8 februari 2012, 11:19

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) heeft dit gegeven echter wel in de Mediacode staan. Wie zich niet houdt aan de mediacode, wordt niet toegelaten tot de door de RVD georganiseerde mediamomenten. De afgelopen jaren zijn er regelmatig conflicten geweest over de eenzijdig opgelegde regels van de RVD. Meer bij Media Report

Bekijk meer van

RVD Europa

Tip de redactie

Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Praat mee

5 reacties

wim hendriks, 8 februari 2012, 11:29

Dus, met andere woorden,de foto die verleden jaar, een beetje ophef maakte, (door een fotoamateur werd aangeboden,maar dat is een ander verhaal ) over dat de Koningin op het landgoed het Loo in Apeldoorn, een rond ritje maakte in een open rijtuig, was toegestaan?

Peter de Journalist, 8 februari 2012, 15:10

Ik neem aan dat fotograferen op een privéterrein, of het fotograferen van een privésituatie op de openbare weg wel (achteraf) de nodige juridische consequenties kan hebben (daar zijn voorbeelden van in de rechtspraak)..maar een vakantie..is dat zodanig privé dat je niemand meer op de openbare weg mag fotograferen, dus ook Leden van het Koninklijk Huis niet als zij bijvoorbeeld winkelen of met vakantie zijn? Dat gaat nogal ver vind ik. Ik zeg overigens niet dat er niet coulant kan worden opgetreden door de fotograaf. Maar gezien de jurisprudentie vond ik de hele Mediacode altijd een rammelende code.

Yvonne Berkeljon, 10 februari 2012, 09:23

Het lijkt erop dat het Europese Hof met bovenvermelde uitspraak de vrijheid van persfotografen om royalty’s en andere beroemdheden te fotograferen iets heeft verruimd. Dat zou gevolgen kunnen hebben voor de Mediacode voor leden van het Koninklijk Huis.
Die mediacode bepaalt dat de leden van het Koninklijk Huis “erop mogen vertrouwen met rust gelaten te worden op de momenten, dat zij niet op grond van hun officiële functies naar buiten treden”. Fotografen die zich daar niet aan houden, worden ‘geweerd‘ bij de fortomomentjes die het Koninklijk Huis organiseert. Eerder heeft de rechter zich al uitgelaten over de status van de Code: het is geen wet, dus de Code kan niet de basis vormen voor een verbod op publicatie of schadevergoeding.

Anders is dat met arresten van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. En het Hof deed onlangs een belangrijke uitspraak die er kort gezegd op neer komt dat het enkele feit dat prinsesjes, koningen of andere publieke figuren niet op grond van hun officiële functie naar buiten treden, geen zelfstandige reden is publicatie van foto’s ter verbieden. En dat is nu precies wat de Mediacode wèl doet. Of de Mediacode, die nu zo duidelijk in strijd is met de rechtspraak van het Europese Hof gehandhaafd kan blijven is dus maar de vraag.

Maar wat zegt het Hof nu nog meer in de recente uitspraak die (weer) over Caroline van Monaco gaat. Caroline, op vakantie in het ski-oord St. Moritz, was gefotografeerd en de foto was geplaatst bij een artikel over de ziekte van haar vader. De foto diende als illustratie van het feit dat Caroline de bloemetjes buiten zette, terwijl haar zuster zich om de zieke Rainier bekommerde. Caroline verzette zich tegen publicatie, want de foto droeg niet bij aan het publieke debat. Het zou slechts gaan om een foto van een individu die geen officiële functie uitoefende. Deze argumenten zijn ontleend aan een eerdere door Caroline aangezwengelde kwestie, waarover het Hof zich in 2004 heeft gebogen.

Het Hof handhaaft in haar recente arrest het criterium of de foto een bijdrage levert aan het debat dat in de publieke belangstelling staat en, zegt het Hof, dat hoeft niet altijd ‘hard nieuws’ te zijn, maar kan ook over sport of entertainment gaan. Het Hof meent vervolgens dat de ziekte van Rainier een gebeurtenis van de hedendaagse maatschappij is. De foto van de flierefluitende Caroline draagt bij aan een debat dat in de publieke belangstelling staat. Het Hof verwerpt het verweer van Caroline dat ze geen officiële functies uitoefent.
Al met al geeft het Hof een vrij ruime interpretatie van wat een “event of contemporary society” is en wordt tevens benadrukt dat het al dan niet uitoefenen van officiële functies niet altijd bepalend is voor de vraag of de publicatie mag.
We gaan het zien met die Mediacode.


Yvonne B. Berkeljon
Advocaat
NVJ Advocaten & Juristen

Hans Hermans, 25 april 2013, 06:59

De mediacode van het hof mag dan geïnspireerd zijn door het eerdere arrest van het Europese Hof over prinses Caroline, het is in feite een privaatrechtelijke overeenkomst tussen het hof en de fotografen die foto’s van de koninklijke familie willen maken. In zo’n overeenkomst kan veel. Ga je nooit naar de fotosessies van de RVD, dan ben je niet gebonden aan de mediacode. Daarnaast is het wel een richtlijn voor wat gebruikelijk is in het sociale verkeer en kan de mediacode in die zin een rol spelen bij een rechterlijk vonnis.

Van belang blijft natuurlijk dat iedereen recht heeft op de bescherming van zijn privacy (art. 8 van het verdrag van Rome), maar dat het publiek debat (het vergaren van informatie) soms voorrang krijgt op de privacy. Het Europese Hof stelt echter bij herhaling, ook in het laatste vonnis, dat puur het bevredigen van de publieke nieuwsgierigheid niet het recht geeft om een foto van een publiek persoon te publiceren. Een foto van een hockeyend minderjarige prinses valt waarschijnlijk onder het bevredigen van de nieuwsgierigheid. Het is nu afwachten wat de rechter zegt.

Hans Hermans

rockn73, 3 mei 2013, 14:33

Ik ben ervan overtuigd dat alle slechte dingen gebeuren als gevolg van slechte politiek.
ApkAndroidFree

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Nick Kivits, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Emiel Smit

Loes Smit

Webbeheer

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

vacatures@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.