word studentlid

— donderdag 4 augustus 2011, 14:03 | 4 reacties, praat mee

‘GroenLinks wilde publicatieverbod’

Volgens HP/De Tijd wilden Kamerlid Mariko Peters en GroenLinks op dinsdag 2 augustus per kort geding een publicatieverbod bij HP/De Tijd afdwingen van een artikel over Peters. Daarin wordt zij onder meer ‘medeplichtig’ gehouden van ontvoering van de kinderen van haar partner Robert. ‘Na overleg met hun advocaat durfden ze zo'n kort geding toch niet aan. Dit blad ziet die eventuele juridische stappen dan ook met vertrouwen tegemoet’, stelt hoofdredacteur Frank Poorthuis van het opinietijdschrift vanaf zijn vakantieadres. Hij voegt eraan toe dat hij er geen punt van maakt. ‘Ieder maakt zijn eigen afweging’. GroenLinks ontkent dat ze heeft overwogen een publicatieverbod af te dwingen. Laatste wijziging: 5 augustus 2011, 09:56

Peters is zelf op vakantie. In een verklaring stelt zij dat het artikel ‘Het Kamerlid, de liefde & de ontvoering’ in HP/De Tijd vol staat met ‘feitelijke en juridische’ onjuistheden. ‘Er is geen sprake van kinderontvoering of enige belangenverstrengeling. Mijn partner heeft (gezamenlijk) ouderlijk gezag over zijn kinderen. Ik beschouw de publicatie als een ernstige schending van privacy over de hoofden van mijn partner en zijn kinderen. Wij beraden ons op eventuele verdere juridische stappen. Ik voel geen behoefte hierover verder in de media te treden.’

In een verklaring op zijn website concludeert HP/De Tijd dat de enige inhoudelijke kritiek op het vier pagina’s lange artikel ‘het ouderlijk gezag’ betreft, dat haar partner Robert wel degelijk met diens ex zou delen, terwijl in het artikel nadrukkelijk wordt vermeld dat Robert geen ouderlijk gezag verkreeg.

Plaatsvervangend hoofdredacteur Boudewijn Geels, in deze verklaring: ‘Dat zou echter niets afdoen aan de kern van de zaak: het feit dat er volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie sprake is van een situatie die als “ontvoering” kan worden betiteld. Robert had de kinderen al lang terug naar hun moeder in Engeland moeten brengen. Hij deed dat niet. Dat heet ontvoering.’

Bekijk meer van

Tip de redactie

Logo Publeaks Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Praat mee

4 reacties

Rob van der Hilst, 4 augustus 2011, 15:30

Wat betreft de laatste alinea van dit stukje: wat is de relevantie ervan m.b.t. de positie en het werk van het Tweede Kamerlid M. Peters (GL)?

‘Slechts’ (poging tot) onderbouwing van verondersteld laakbaar handelen ooit van M.Peters in een vorig bestaan als ambtenaar?

Waar of niet - de lezer van het HP|dT-artikel beoordele de aangedragen bewijsvoering zelf - maar het roept de verdenking op dat die bewijsvoering van HP|deT zelf spillebenen heeft. En ‘dus’ werd een akkefiet betreffende de partner van M.Peters erbij gehaald.
Dit beeld dus.

Komkommer?

Frans van Velden, 5 augustus 2011, 06:43

Absoluut geen komkommer. Het is ernstig als een Tweede Kamerlid betrokken is bij opzettelijk wederrechtelijk handelen en voorzover de informatie strekt is dat toch echt het geval.

Robert Bleeker, 6 augustus 2011, 17:29

De hamvraag in deze casus is volgens mij vooraleerst : Wie heeft, op dit moment, welk belang bij de val van het GL Tweede Kamerlid Peters.

Want uit de VK hebben wij inmiddels kunnen optekenen, dat de casus (hoewel wellicht gefaseerd) gedocumenteerd en wel aan de betrokken pers lijkt te zijn aangeleverd.

Ik vraag mij dit ondermeer af, omdat het mij zou verbazen, wanneer niet – na een beetje journalistiek researchwerk door een beginnende stagiair, al dan niet gekruid met een flinke dosis politieke motivatie, door een loslopende, waarnemend redacteur - in no time een vergelijkbaar suggestief belastend dossier over (misschien wel veel) meer TK leden zou kunnen worden geproduceerd…

Hoewel al evenzeer educated guesswork van mijn zijde, heeft de journalistiek-logistieke opzet voorts alle schijn van een een-tweetje tussen HPDT en de VK.

Mogelijk, dat in dit verband de voormalige chef van de Haagse politieke VK redactie en huidig hoofdredacteur van het inmiddels tot een veredeld roddelblad afgegleden HPDT, van zijn toenmalige collegae, een primeurtje toegespeeld is geworden.

Een scoop in wording, waarvan in het stadium van overhandiging nog niet helemaal vaststond of het zou stranden als een ordinaire, VK-onwaardige gossip, dan wel zou uitgroeien tot een volwassen komkommerstory.

Enfin, om de initiële vraag naar het waarom juist nu en (afkomstig) van wie, te beantwoorden, zou men - alweer gemeten met de spreekwoordelijke natte vinger - kunnen opperen, dat hier wellicht het Kunduz dossier een rol zou (hebben) kunnen spelen.

Uitgaande bijvoorbeeld, van het feit, dat Peters in haar arbeidsverleden, veel diplomatiek fieldwork in Afghanistan heeft mogen verrichten - en dus als iemand met een hoge graad aan locale expertise en relevante dossierkennis zou kunnen worden beschouwd - lijkt de aanname gewettigd, dat haar stem in de politieke besluitvorming rond de omstreden uitzending, binnen GL mogelijk van doorslaggevend belang is geweest.

Mogelijk hoopt de aangever dus, dat met het wegvallen (lees : de politieke liquidatie) van Peters, de steun aan het PVV-VVD-CDA kabinet van GL voor de zogenaamde politie-instructie missie zou kunnen komen te ontvallen.

Hierdoor zou zelfs de missie in zijn totaliteit voortijdig kunnen komen cesseren te bestaan, hetgeen bijvoorbeeld weer zou kunnen verklaren, waarom de vrijgestelde politieman Brinkman – in plaats van het doen van een voorspelbare, substantiële uithaal naar de “leugenachtige Linkschmensch” Peters – nu zegt, eerst te willen wachten op de uitslag van het onderzoek terzake door BuZa, vooraleer in het openbaar te reageren.

N.B. Vanuit GL beredeneerd lijkt men a. te zijn overvallen door deze kwestie en b. slecht te zijn geadviseerd, door niet direct volledige opening van zaken te hebben willen eisen van Peters.

Want deze affaire lijkt met het verstrijken van de tijd en de opeenhoping van bijna aandoenlijk amateuristisch opgestelde verklaringen en dito dreigementen uit de mond van Peters - ongeacht het verdere verloop hiervan - de hele partij (onnodige) schade toe te brengen.

Mij dunkt, dat de PR afdeling van GL, ook al moet men daarvoor een korting op de vakantie voor lief nemen, beter per ommegaand de persregie naar zich toe zou kunnen trekken, in plaats van het laten ontstaan van een steeds groter wordend reactievacuüm, dat hoe dan ook gevuld gaat worden…!

Robert Bleeker, 8 augustus 2011, 17:30

Hierbij nog een aantal links, waaronder nader verschenen informatie over ogenschijnlijke nieuwe ontwikkelingen, dan wel, mogelijke nieuwe perspectieven n.a.v. oudere ontwikkelingen, inzake de maar onverminderd voortdenderende poli-soap annex relatie-soap rond het GroenLinks TK lid Mariko Peters, haar ‘nieuwe’ partner Robert Kluijver, zijn drie kinderen en zijn ex-vrouw Ana Rodriguez.

Wellicht kunnen de NL broadsheets een wat meer factueel georiënteerde structuur aanbrengen in deze tot nog toe, weinig verheffende midzomer-feuilleton, zodat niet alles bij voorbaat wordt ingekleurd door de quasi-journalistieke zwart/wit-kalkers van deze wereld, zoals die in NL een prominent podium worden geboden door nieuwbakken internetmedia, als @GeenStijl.

http://tinyurl.com/3u4fflt
http://robertk.asia/
http://tinyurl.com/3kadsbw


Erratum mbt bijdrage 3. hierboven, door Robert Bleeker, 6 augustus 2011, 17:29   : 

“Mogelijk, dat in dit verband de voormalige chef van de Haagse politieke VK redactie en huidig hoofdredacteur van het inmiddels tot een veredeld roddelblad afgegleden HPDT, (stond “VAN”, maar moest natuurlijk zijn) DOOR zijn toenmalige collegae, een primeurtje toegespeeld is geworden.”

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Emiel Smit

Teddy van der Laan

Webbeheer

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

vacatures@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.