Tegel Beeld en Geluid

— dinsdag 31 december 2019, 14:01 | 0 reacties, praat mee

Fotograaf doet aangifte tegen columnist RD wegens smaad en laster

De foto van het achtjarige meisje. - © Foto: Thijs Heslenfeld.

UPDATE Fotograaf Thijs Heslenfeld heeft aangifte gedaan van smaad, laster en belediging tegen het Reformatorisch Dagblad en columnist Steef Post vanwege diens column De perversiteit van het dikke ik op 28 september van dit jaar.

De column heeft online inmiddels de kop Verbazingwekkende verontwaardiging. Post beschrijft hoe hij zich ergert aan de opstelling van Birgit Donker, directeur van het Nederlands Fotomuseum te Rotterdam en fotograaf Heslenfeld. Die deed in augustus aangifte tegen Facebook omdat het platform foto’s van hem offline haalt, onder meer een foto van een achtjarig meisje in een onderbroek.

In zijn column haalt Post dat aan. Heslenfeld ergert zich aan de passage: ‘Natuurlijk weet hij waarom Facebook algoritmen ontwikkelt die geüpload materiaal voortdurend scannen op naaktfoto’s van kinderen. Het zal hem niet ontgaan zijn dat miljoenen kinderen misbruikt worden ten behoeve van foto- en videomateriaal. Er moet dus geconstateerd worden dat Heslenfeld het even offline hebben van zijn eigen foto een groter probleem vindt dan de wereldwijde verspreiding van naaktfoto’s van kinderen’.

Heslenfeld vraagt eerst Post en daarna de hoofdredactie van het Reformatorisch Dagblad de feitelijke onjuistheden in de column te corrigeren. De fotograaf in zijn aangifte: de column van Post is gebouwd op de veronderstelling dat de gedragsregels van Facebook uitsluitend tot doel hebben seksuele uitbuiting en kinderporno te bestrijden. Zoals hierboven aangegeven is dat op zijn minst grotendeels (en mogelijk: volledig) onjuist. Aangever meent dat Post en RD dit hadden kunnen (of liever: moeten) weten. Volgens gangbare jurisprudentie is een uitlating beledigend ‘wanneer zij de strekking heeft een ander bij het publiek in een ongunstig daglicht te stellen en hem aan te randen in zijn eer en goede naam.’ (vgl. HR 15 september 1997, DD 98.007).

Post lijkt in zijn column doelgericht precies dát te willen bereiken. De column leest als een ongenuanceerde persoonlijke aanval op aangevers persoon (en op de persoon van museumdirecteur Birgit Donker). Post heeft zich niet verdiept in de feiten maar louter op basis van eigen veronderstellingen een betoog opgebouwd waarin uiteindelijk gesuggereerd wordt dat aangever zijn eigen foto’s belangrijker vindt dan de strijd tegen kindermisbruik – hetgeen mede verklaard wordt door zijn enorme ego, het feit dat er ‘iets mis is met hem’ en de ‘perversiteit van het dikke ik’.

Vandaar dat Heslenfeld het openbaar ministerie vraagt de columnist te vervolgen. Heslenfeld: ‘Ik heb er een tijdje over nagedacht of ik wel aangifte zou doen, maar ben eigenlijk wel een beetje klaar met dit feitenvrij oordelen over anderen. Ik overweeg ook nog een klacht in te dienen bij de Raad voor de Journalistiek en een civiele zaak.’

Uit de correspondentie tussen Heslenfeld, Post en de hoofdredactie van de krant blijkt dat de laatste twee zich niet herkennen in de klacht van Heslenfeld. Hoofdredacteur Steef de Bruijn schrijft onder meer: ‘In de column staan geen aantoonbaar feitelijke onjuistheden. U verzet zich tegen kennelijke waardeoordelen waar u – begrijpelijkerwijs – niet van bent gediend. Uw stelling dat sprake is van smaad dan wel laster in de zin van het Wetboek van Strafrecht, wijzen wij van de hand. Een column is een zeer vrij genre, waarin het toegelaten is om ongenuanceerde uitspraken te doen en verschijnselen of tendensen uit te vergroten. U geeft dit zelf ook aan’.

Columnist Post voegt daar aan toe: ‘Het punt dat ik heb willen maken richt zich op het fenomeen, dat mensen kennelijk zoveel belang hechten aan het ononderbroken digitaal beschikbaar zijn van hun beeldmateriaal, dat hogere belangen zoals de strijd tegen kinderporno, daarvoor letterlijk genegeerd mogen worden. En dat daar journalistiek niet op werd doorgevraagd.’

Over de aangifte tegen Facebook heeft Heslenfeld niets meer gehoord. ‘Dat kan natuurlijk niet. Ik ga binnenkort eens informeren en anders een zaak beginnen tegen het OM waarin ik zal vragen het OM op te dragen Facebook te vervolgen’.

Praat mee

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Dolf Rogmans
Hoofdredacteur

Marjolein Slats
Adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab
Redacteur

Lars Pasveer
Redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven
Redacteur

Anneke de Bruin
Vormgever

Marc Willemsen
Webontwikkelaar

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.