training eu starters

— vrijdag 9 oktober 2015, 13:06 | 0 reacties, praat mee

Dekker neemt wensen Kamerfracties niet over

De Tweede Kamer heeft donderdag 12 amendementen en 16 moties ingediend tijdens het plenaire debat over de nieuwe Mediawet. Daarvan neemt staatssecretaris Sander Dekker geen enkel amendement over en datzelfde geldt voor de moties. In een aantal gevallen zal de staatssecretaris zich echter niet verzetten mocht de Kamer toch een motie aannemen. Geen enkele fractie heeft aangegeven tegen het wetsvoorstel te zullen stemmen komende dinsdag. Laatste wijziging: 9 oktober 2015, 16:52

Dat blijkt uit het stenogram van het debat (.docx). De Kamer sprak tot vrijdagochtend 03.41 uur met de staatssecretaris.

De bewindsman is het eens met de Kamer dat de omroepen transparanter moeten worden over de besteding van het geld. Dat kan wat hem betreft op programma- of genreniveau. Dekker: ‘Of het nu op genreniveau of op programmaniveau gaat, het is beide een stap in de goede richting. Ik had graag nog een stapje extra gezien. Als een meerderheid van de Kamer echter zegt dat zij het genoeg vindt als het ophoudt bij genreniveau, dan ben ik democratisch genoeg om me daarbij neer te leggen.’

De motie van PvdA en CU om bestuurders van de NPO niet meer door de minister te benoemen, raadde Dekker weliswaar af, maar wil hij nog wel ‘onderzoeken’: ‘Ik zei al dat ik daartegen ben. In die zin ontraad ik de motie. Ik ben wel bereid om dit punt mee te nemen in het onderzoek naar de status van de NPO als zelfstandig bestuursorgaan. Met minister Blok heb ik afgesproken om te bekijken hoe dat zit en wat de NPO als zbo betekent voor de harmonisering van de zbo’s. In dat onderzoek komen ook dit soort aspecten terug. Naar aanleiding daarvan zal ik de Kamer informeren, maar de motie die hier wordt voorgelegd, ontraad ik.’

De amendementen en het advies van Dekker:
1. Amendement van de leden Segers en Pieter Heerma waarmee het geven van inzicht in de kosten van programmering bij AMvB wordt geregeld. Ontraden, wel uitleg
2. Amendement van het lid Verhoeven waarmee de publieke omroep publiek trekt door zicht te focussen op zijn kerntaken. Ontraden
3. Amendement van het lid Verhoeven waarmee de STER ten hoogste 8% van de zendtijd van de PO voor reclame mag gebruiken. Ontraden
4. Amendement van het lid Klein waarmee de doelstellingen voor publieksbetrokkenheid en -bereik worden uitgewerkt met betrokkenheid van de leden van de omroepen. Ontraden
5. Amendement van het lid Mohandis over talentontwikkeling.
6. Gewijzigd amendement van de leden Segers en Pieter Heerma waarmee het Commissariaat ook gaat handhaven op doelmatigheid. Oordeel Kamer
7. Amendement van het lid Jasper van Dijk waarmee omroepen verantwoordelijk zijn en blijven voor de vorm en inhoud van hun media-aanbod. Ontraden
8. Amendement van het lid Klein waarmee het begrip ‘sturing’ komt te vervallen en de huidige terminologie “samenwerking en coördinatie” gehandhaafd blijft. Ontraden
9. Amendement van het lid Klein waarmee het college van omroepen kan adviseren over bindende regelingen van de NPO. Ontraden
10. Gewijzigd amendement van het lid Mohandis over talentontwikkeling. Oordeel Kamer
11. Amendement van het lid Klein over het behoud van de profileringseis. Ontraden
12. Amendement van het lid Klein over de samenstelling van de genre-redacties. Ontraden
13. Amendement van de leden Klein en Jasper van Dijk ter vervanging van nummer 23 over het geven van advies door het CvO over bindende regelingen van de NPO. Ontraden
14. Amendement van het lid Klein over het introduceren van een benoemingscommissie voor de raad van toezicht voor de NPO. Ontraden
15. Amendement van het lid Verhoeven waarmee de beperking om reclame op zondag uit te zenden komt te vervallen.


De moties en het advies van Dekker:
1. Motie van het lid Klein over omroepverkiezingen Ontraden
2. Motie van de leden Mohandis en Segers over bestuurders van de NPO benoemen door de raad van toezicht en niet door de minister Ontraden
3. Motie van de leden Verhoeven en Mohandis over een volwaardige plek voor soul & jazz op de publieke radio Oordeel Kamer
4. Motie van het lid Jasper Van Dijk over het overeind houden van Radio 6 Ontraden
5. Motie van het lid Jasper Van Dijk over bezuinigen door het aantal voorlichters en communicatiemedewerkers bij alle ministeries te halveren Ontraden
6. Motie van de leden Segers en Pieter Heerma over een leidende rol van de NPO en de omroepen ten opzichte van de buitenproducent Oordeel Kamer
7. Motie van de leden Segers en Bisschop over levensbeschouwelijk media-aanbod integraal onderdeel uit laten maken van de publieke mediaopdrachtOordeel Kamer
8. Motie van de leden Rutte en Grashoff over bekendmaking achteraf van de totale kosten van een programma Oordeel Kamer
9. Motie van het lid Segers over onafhankelijk toezicht door het Commissariaat voor de Media Ontraden
10. Motie van het lid Jasper Van Dijk over verlagen van de btw op digitale nieuwsproducten Ontraden
11. Motie van het lid Grashoff over afzien van de bezuiniging van 17 miljoen op de regionale omroepen Ontraden
12. Motie van de leden Rutte en Mohandis over wijziging van de eigendomsbeperking van landelijke radiokavels Oordeel Kamer
13. Motie van de leden Pieter Heerma en Segers over de verankering van de regionale omroep borgen binnen de concessie van de RPO Oordeel Kamer
14. Motie van het lid Jasper Van Dijk over de begeleiding van werk-naar-werk Aangehouden, Dekker kijkt of het kan
15. Motie van de leden Verhoeven en Mohandis over maximale transparantie over de kosten van programmering op het niveau van de genres Ontraden
16. Motie van de leden Pieter Heerma en Segers over de bijzondere positie van Omrop Fryslán Steun (is al zo)

Lees ook:
VVD en PVV: NPO verliest snel markt

Bekijk meer van

Sander Dekker PvdA NPO Radio 6 CU

Tip de redactie

Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Praat mee

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Nick Kivits, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Emiel Smit

Loes Smit

Webbeheer

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

vacatures@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.