persveilig seminar

— donderdag 29 oktober 2009, 15:32 | 13 reacties, praat mee

Cobouw: niet werken voor concurrent

Freelance journalist Mari van Lieshout werkte ruim negen jaar voor dagblad Cobouw. Hij haalde er een jaaromzet weg van rond de 13.000 euro. Sinds kort is dat afgelopen. Reden: Van Lieshout heeft een artikel geschreven voor het concurrerende tijdschrift Bouwformatie. ‘Cobouw zal daarom geen kopij meer van jou plaatsen. Ik hoop je voldoende te hebben geïnformeerd’, schrijft hoofdredacteur Marcel Henst zonder pardon in een brief aan Van Lieshout. Laatste wijziging: 30 oktober 2009, 10:20

Vorig jaar werden de freelancers die voor Cobouw werken al gewaarschuwd door Hensts voorganger Irwin Kraal. In een brief aan hen liet hij weten dat de doelgroep van Bouwformatie dezelfde is als die waarvoor Cobouw schrijft. ‘Ik wil je er om die reden op wijzen dat schrijven of fotograferen voor Bouwformatie betekent dat ik me genoodzaakt voel de samenwerking die je met Cobouw hebt te beëindigen.’

Mari van Lieshout kan zich de brief niet meer herinneren, maar sluit niet uit dat hij hem wel heeft gekregen. Hij is nog te verbaasd om contact op te nemen met de redactie van Cobouw. ‘Van het ene op het andere moment wordt een samenwerking van negen jaar met een nietszeggend mailtje beëindigd. Het was mijn eerste stukje voor Bouwformatie. En Cobouw weet dat ik ook voor andere vakbladen in de bouw schrijf.’

Volgens NVJ-advocaat Petronel van Leeuwen stelt de wet dat een opdrachtgever de relatie met een freelancer ten alle tijde kan beëindigen. ‘Wel zou het redelijk zijn een opzegtermijn van minimaal drie maanden in acht te nemen. Van Lieshout zou een schadevergoeding kunnen eisen voor het nalaten daarvan.’

Adjunct-hoofdredacteur Armand Landman van Cobouw zegt in een reactie dat geen opzegtermijn is gehanteerd omdat de freelancers een jaar ervoor al zijn gewaarschuwd dat wanneer zij in zee gaan met Bouwformatie, ze niet meer welkom zijn in de kolommen van Cobouw: ‘Ik zou als ik zelf freelancer was het niet in mijn hoofd halen om voor een concurrerend blad te werken’, aldus Landman.

Van Lieshout blijkt overigens niet de enige die een dergelijke brief heeft gehad. ‘We hebben recent vier freelancers te kennen gegeven met ze te stoppen omdat ze voor Bouwformatie hebben geschreven’, aldus Landman.

Hoofdredacteur Marcel van Duijn van Bouwformatie neemt het op voor Van Lieshout: ‘Als je afspraken maakt over insteek en exclusiviteit van een opdracht, heb ik er geen moeite mee dat freelance fotografen en journalisten ook voor andere bouwuitgaven schrijven. Indien je volledige exclusiviteit wilt, vind ik het correct dat je dan de freelancer een vaste maandvergoeding overhandigt. Of biedt hem of haar een vast dienstverband aan.’

 

Bekijk meer van

Tip de redactie

Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Praat mee

13 reacties

Fréderike Geerdink, 29 oktober 2009, 18:08

Idioot natuurlijk, een gespecialiseerde freelancer moet natuurlijk gewoon voor meerdere bladen in zijn richting kunnen werken. Maar NVJ, wat is dat nou, een opzegtermijn en een schadevergoeding? Het betreft hier geen loonslaaf maar een freelancer. Die recht zijn rug en schrijft vanaf nu de sterren van de hemel voor Bouwformatie, want die hoofdredacteur snapt tenminste hoe freelancen werkt. Nieuwe ronde nieuwe kansen, hup Mari van Lieshout!

Hans Hermans, 29 oktober 2009, 18:20

Als Cobouw, of welke andere opdrachtgever danook, gaat voorschrijven voor wie je niet mag werken (terwijl je een vrije ondernemer bent), is er naar mijn mening sprake van een gezagsverhouding. De opdrachtgever bemoeit zich met de manier waarop je je werk moet doen. Als er een gezagsverhouding is dan is er ook sprake van een arbeidsverhouding. Bij een arbeidsverhouding is de werkgever verplicht loonbelasting en sociale lasten af te dragen. Het informeren van de UWV en de Belastingdienst over deze gezagsverhouding zou de bemoeizuchtige opdrachtgever wel eens duur kunnen komen te staan als hij een vordering krijgt voor achterstallige belasting en premies. Bij ontslag ontstaat bovendien recht op ww.

Paul van Weel, 29 oktober 2009, 18:52

De NVJ zou het lidmaatschap van de hoofdredacteur Marcel Hengst, Armand Landman, Johan van Spanjen (chef fotoredactie) en Irwin Kraal (ex-Parool, ex-AT5 en ex-Cobouw, de initiatiefnemer van de brief destijds) op moeten zeggen. Deze mensen -als zij lid zijn van de NVJ- zijn een schande voor de vereniging en hebben geen principes.

Het geeft hun angst aan voor het verdwijnen van Cobouw als krant maar dat gebeurt toch, vroeger of later. Nog vijf jaar, hoogstens…

John Krasen, 29 oktober 2009, 19:21

‘Ik zou als ik zelf freelancer was het niet in mijn hoofd halen om voor een concurrerend blad te werken’, aldus Landman.

Dat zegt Landman ook alleen maar omdat hij een keurig maandsalaris toucheert. 13.000 euro per jaar, daar kun je als gespecialiseerde journalist niet van leven. Enige coulance was op zijn plaats geweest.

Michel Robles, 29 oktober 2009, 20:56

Interessante ontwikeling, bladen die tussentijds eenzijdig een concurrentiebeding invoeren. Tot dusverre was de informele code dat je HETZELFDE STUK niet ook bij de concurrent wegzette. Nu wordt de code venijnig aangescherpt en geformaliseerd. En ik verwacht dat meer opdrachtgevers dit zullen proberen. Tegelijkertijd blijven freelancers natuurlijk uitgebuit worden. Nog interessanter dan de actie van Cobouw vind ik daarom de suggestie van Hans Hermans. Zit hier een proefproces in? Wat vinden de NVJ-juristen daarvan? Gezien de omzet die Van Lieshout bij Cobouw draaide, was misschien sowieso al sprake van een dienstverband? Met spanning wacht ik op de gedegen bespreking in Villamedia…

Jan Dijkgraaf, 30 oktober 2009, 07:49

Libelle-Margriet. Privé-Story. Telegraaf-Volkskrant. Niemand vindt het toch gek dat freelancers maar voor één van de twee titels uit deze setjes kunnen schrijven?
En verder: freelancers zijn niet verplicht te leveren aan medium X, medium X is niet verplicht af te nemen. Dat is -dacht ik altijd- het kenmerk van de relatie tussen twee zelfstandige bedrijven, dat ze voor elkaar mogen, maar niet moeten kiezen.
Verder wel eerlijk van die Cobouw-hoofdredacteur; als hij had geschreven dat het wegens ‘bezuinigingen’ was, had er geen haantje naar gekraaid.

Jaap Jansen, 30 oktober 2009, 09:11

Misschien is het goed om te weten dat Marcel van Duijn voorheen bij Cobouw werkte. Daar heeft hij nooit potten kunnen breken. Zijn sneer richting de hoofdredactie van Cobouw moet natuurlijk in dat licht worden gezien. Hij heeft na zijn overstap na Bouwformatie vele Cobouw-correspondenten benanderd. De meeste (lees: de goede) werken nog altijd voor Cobouw, een krant met aanzien. Dat laatste kan niet gezegd worden van Bouwformatie, dat niets meer is dan een sponsored magazine. Ik zou het als journalist wel weten moest ik kiezen tussen Cobouw en Bouwformatie.

dude, 30 oktober 2009, 10:09

Elke werkgever bepaalt zelf de voorwaarden waarop hij/zij iemand in dienst wil nemen. Dat is voor de opdrachtnemer nu eenmaal om te accepteren - of een andere opdrachtgever te zoeken.
Voor een interim manager bijvoorbeeld is het niet erg om maar 1 opdrachtgever tegelijk te hebben omdat het meestal gaat om een klus voor langere tijd waarnaast geen ruimte is voor andere klussen en de remuneratie uitstekend is.
in het geval van de gespecialiseerde journalist liggen de zaken heel anders. Die verdiept zich in een onderwerp, en verdient de kosten daarvan terug door te publiceren in meer bladen. je kunt tenslotte niet alles kwijt in 1 medium.
Het is een lastig parket waarbij zowel journalist als hoofdredacteur een belang hebben om eruit te komen.
De hoofdredacteur wil immers iemand inhuren met gedegen en up to date kennis van het onderwerp; de journalist wil voldoende verdienen om in levensonderhoud te voorzien. Om de tafel dan maar, dus, lijkt mij.

den haag24, 31 oktober 2009, 13:10

Een freelancer MOET zelfs voor meerdere opdrachtgevers werken, anders is er sprake van een verkapte arbeidsrelatie. Als de opdrachtgever dit verbied, impliceert dit inderdaad zoals Hans stelt dat de freelancer geen freelancer is in de enge zin der wet, maar een arbeidskracht. Als dan de opdrachtgever ook nog eens om deze reden de samenwerking opzegt, dan is dit de tweede indicatie van een verkapte arbeidscontract, namelijk ontslag. Kortom Mari en alle andere freelancers die om deze reden hun heil elders moeten zoeken, zijn dus eigenlijk ontslagen en kunnen dus een ontslagpremie aanvragen conform de kantonrechter formule.

Daarnaast moet Cobouw niet betaalde sociale lasten voor freelancers van het afgelopen jaar (dato eerste brief dhr. I. Kraal) alsnog afrekenen met de fiscus, zowel van freelancers die ontslagen zijn als van freelancers die aangegeven hebben te blijven werken voor de Cobouw. De VAR verklaring is immers door eigen verklaring buiten werking gesteld.

dude, 1 november 2009, 09:38

@den haag 24
de VAR verlkaring vereist 3 of meer opdrachtgevers. er zijn vast opdrachtgevers die Cobouw niet kwalificeert als concurrent.

alanis, 5 november 2009, 10:55

Ik vind echt dat de NVJ nu moet optreden: dit is in strijd met regelgeving, trek je abonnement van Cobouw bij NVJ in. Dit mag niet. Dan moet je het ook niet gedogen. Freelancers werken gemiddeld onder bijstandsniveau: ze staan in weer en wind altijd klaar. Als je ze dan ook nog gaat verbieden om voor een ander blad te werken: dan moet je ze op de loonlijst zetten. Betaal je ze niet, alleen een paar cent per woord, dan moet je dus ook voor andere bladen werken, anders kun je niet leven. Het valt me ontzettend tegen van Cobouw, ze staan er gekleurd op. Ik hoor ook links en rechts dat alle freelancers bij Cobouw gechanteerd worden, dat ze niet voor dat andere blad mogen werken. Ik vind dit middeleeuwse toestanden. Ik hoop dat de NVJ al zijn mogelijkheden gebruikt om Cobouw te stoppen met deze chantage

alanis, 5 november 2009, 11:52

als je een artikel schrijft over de bouw. Dan biedt je het aan aan meerdere bladen. Dan verkoop je het tegen de hoogste prijs. Dan kun je goed worden, je specialiseren, je langer ergens in verdiepen, omdat goede journalisten meer verdienen. Specialisten. Als er maar twee bladen zijn, en een blad verbied het je aan een ander aan te bieden, dan is er geen concurrentie. Dan bieden ze een heel laag bedrag. Je kunt niet onderhandelen want als je alleen voor het andere blad werkt, is er niet genoeg te schrijven met jouw specialisme. Dus dan kies je ervoor niet meer over bouw te schrijven. Moet de samenleving ook niet vreemd opkijken als jarenlang er bouwfraude gepleegd wordt, zonder dat iemand het in de gaten heeft. Want je kunt je niet specialiseren tegen een bijstandloontje, dan kies je een ander beroep, of een ander onderwerp om over te schrijven. In een sector waar je nog wel als freelancer kunt functioneren. Dit heeft veel meer gevolgen voor de journalistiek, als er zo weinig specialistische bladen zijn en ze doen dit: dit is een messteek in de rug van journalistiek die die mesteek niet overleeft. Dan maar geen vrije journalistiek in de bouw. Dan alleen maar advertorials schrijven zoals de SDU steeds meer doet.

Jaap Jansen, 30 januari 2010, 10:25

Nou Alanis, je geeft er in ieder geval blijk van dat je niet weet hoe het in de bouwjournalistiek aan toe gaat. Hongerloontjes? Ik denk dat Cobouw beter betaald dan welk dagblad dan ook. Het aantal in bouw gespecialiseerde freelancers is trouwens zeer beperkt. Geen enkele freelancer specialiseert zich zo diep;ze blijven liever wat breder zodat ze voor meer kranten en bladen kunnen schrijven. En terecht natuurlijk. En wat betreft die bouwfraude? Dat soort primeurs komen echt niet van freelancers. Vroeger niet, nu niet en in de toekomst niet. Daarvoor beschikt de redactie van Cobouw zelf over uitstekende nieuwsjagers. En als je zegt dat er nog maar zo weinig specialistische bladen zijn, moet je toch wat beter in de schappen gaan kijken. Cobouw is een journalistiek product van hoog niveau en wil dat niveau vasthouden. Daarbij past niet dat ingeschakelde journalisten ook voor de concurrent werken. Ik denk dat de Volkskrant en de Telegraaf ook graag hun verhalen exclusief willen hebben en houden.

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Jenny Fritschy

Webontwikkeling

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.