Naeweb

— donderdag 4 februari 2010, 13:47 | 1 reactie, praat mee

Wie de jeugd heeft

In het gebruik van journalistieke media door jongeren is al geruime tijd een neerwaartse trend waarneembaar. Vooral betaalde papieren dagbladen hebben moeite om jongeren aan zich te binden. Als oorzaak daarvan worden vaak ‘de nieuwe media’ aangewezen: jongeren gaan naar internet, omdat informatie daar gratis is. Daarmee wordt te gemakkelijk aan meer inhoudelijke factoren voorbijgegaan, zo volgt uit onderzoek van Nico Drok en Fifi Schwarz onder ruim duizend Nederlandse jongeren in de leeftijd van 15 tot 29 jaar.

Laatste wijziging: 4 februari 2010, 15:00

Dat jongeren zich niet interesseren voor nieuws, blijkt een hardnekkig misverstand. Jongeren vinden nieuws volgen juist belangrijk. Hun voornaamste beweegreden daarvoor is dat nieuws en actualiteiten gespreksstof opleveren, thuis of met vrienden.

Veel jongeren zitten in een levensfase waarin zich op belangrijke gebieden veranderingen voordoen, met veel zogenoemde ‘eerste keren’ (relatie, studie, werk, op kamers gaan). Dat voedt de informatiebehoefte. Jongeren zijn daarbij meer dan vroeger gericht op vergelijking van informatie. Dat actieve zoekgedrag strekt zich uit tot de nieuwsconsumptie, waar vergelijking van informatie en gezichtspunten ook een belangrijke plaats inneemt. Jongeren willen graag kennis kunnen nemen van een brede en gevarieerde selectie aan bronnen, opvattingen en invalshoeken. Juist kranten zouden daar beter op in kunnen spelen.

Een andere praktische verbetering ligt in de presentatie van de berichtgeving. Veel jongeren kennen de krant een bijzonder laag gebruiksplezier toe. Dat staat een intensiever gebruik danig in de weg.  Maar de oplossing ligt niet in het versimpelen of opleuken; dat wordt door 15-29-jarigen niet erg op prijs gesteld. Innovatie op het gebied van vormgeving (compact formaat , pakkende beelden, frisse genres, alternatieve vertelvormen) helpt wel. Net als een betere bewegwijzering en een ruimhartiger gebruik van toelichtende kaders.

De belangrijkste kansen liggen echter op het vlak van relevantie – een criterium waar kranten nu slecht op scoren. Dat is niet een kwestie van meer aandacht voor typische jongerenonderwerpen (lifestyle, games, celebrities) of meer human interest. En zeker niet van een aparte jongerenpagina;  de steun daarvoor is bijzonder gering.  Jongere lezers wensen niet als aparte groep behandeld te worden, maar door de hele krant heen kunnen zien dat ook zij er toe doen . Dat kunnen redacties beter niet doen door hen stelselmatig in verband te brengen met problemen of geweld, maar wel door meer ruimte te geven aan het perspectief van jongeren bij de gewone dagelijkse actualiteit.

De rode draad uit het onderzoek is dat de positie van de krant (betaald, gratis, online, mobiel, e-paper, iPad) veel minder beroerd hoeft te zijn dan vaak wordt aangenomen. Nieuws wordt door een grote groep jongeren nog wel degelijk belangrijk gevonden. Inclusief maatschappelijk belangrijk nieuws. Voorts maakt het onderzoek duidelijk dat jongeren vooral aan dagbladen waarderen dat ze uitleg en achtergronden bieden.  De problemen zitten op het vlak van het gebruiksplezier en van de relevantie, wat sterk te maken heeft met herkenning en erkenning.

Kranten zullen meer moeten investeren in hun relatie met de lezers van de toekomst. Een praktische stap in de goede richting is hen vaker om onderwerpen, invalshoeken, opinie of feedback te vragen. Vooralsnog niet zozeer met het oog op verkrijgen van user generated content – het animo daarvoor blijkt onder jongeren zelf nog gering – maar als onmisbare input voor het professionele journalistieke proces. De centrale vraag is niet hoe de krant meer jongeren kan bereiken, maar hoe de krant meer voor jongeren kan betekenen. Dat vereist een andere manier van denken. Als die omslag kan worden gemaakt, is er zeker nog toekomst voor de krant.

Nico Drok is Lector Media & Civil Society op Windesheim.

Fifi Schwarz is directeur van Stichting Krant in de Klas

Het hele onderzoek is te vinden op www.jongerennieuwsmediaenbetrokkenheid.nl

 

 

Bekijk meer van

Praat mee

1 reactie

redactie 7Days en Kidsweek Junior, 4 februari 2010, 17:59

Wij hebben de jeugd! Krantenlezen begint niet pas op je vijftiende

Natuurlijk is het interessant om te weten hoe jongeren vanaf 15 jaar denken over kranten. Toch zijn we op de redacties van Kidsweek Junior en 7Days, wekelijkse nieuwskranten voor respectievelijk kinderen in de basisschoolleeftijd en jonge mensen op de middelbare school, nogal verbaasd over dit onderzoek.

Kranten lezen is naar ons idee helemaal niet voorbehouden aan 15-plussers. Wij zijn ervan overtuigd dat geen enkele leeftijdsgroep nieuwsgieriger is naar wat er op de wereld gebeurt dan 8- tot 15-jarigen. Op deze leeftijd kunnen kinderen dus prima beginnen met het lezen van de krant. En dan niet met de ‘gewone’ krant, maar met een krant die speciaal voor hen gemaakt is.

Dat uitgangspunt brengen wij nu al zo’n zeven jaar wekelijks in praktijk. Met twee kranten die informeren, duiden en vermaken. Zo’n 245.000 kinderen in de basisschoolleeftijd lezen al jaren iedere week hun eigen krant, Kidsweek Junior. Nog eens 120.000 jongeren in de middelbare-schoolleeftijd lezen 7Days (het voormalige Kidsweek). Die krant is voor jongeren tot achttien jaar, maar een substantieel deel is nog geen vijftien. Over al die jonge krantenlezers worden in het hele onderzoek met geen woord gerept. Wel constateren de onderzoekers uiteindelijk twee problemen voor de dagbladen bij het bereiken van jongeren: het gebrek aan gebruiksplezier en relevantie, oftewel erkenning en herkenning van de doelgroep. Het antwoord op die problemen lag al voor hun neus: kranten voor jonge mensen.
Kranten die niet betuttelen, maar in onderwerpkeuze, toon en vormgeving aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en jongeren. Kranten die uitdragen dat nieuws lezen gewoon leuk is en helemaal niet iets dat door volwassenen aangeleerd moet worden. Kranten die gemaakt worden door volwassenen die de inhoud wekelijks toetsen bij de doelgroep.

En daar is ook vraag naar. Terwijl de meeste ‘volwassen’ dagbladen hun oplages de afgelopen jaren gestaag hebben zien dalen, zag Kidsweek Junior het aantal particuliere abonnees het afgelopen jaar met ruim 25 procent stijgen. Wij zijn daarom helemaal niet zo somber over de toekomst van de kranten. De redding van de dagbladen zal alleen niet komen van het geforceerd blijven proberen ‘de jongeren’ erbij te trekken. Wel door jongeren en kinderen kranten te blijven bieden die van voorpagina tot achterblad speciaal voor hen gemaakt zijn.  Zodat ze zo rond hun 18e moeiteloos de overstap kunnen maken naar een van de grote-mensendagbladen. Daar blijven wij graag ons best voor doen.

Namens de redactie van Kidsweek Junior en 7Days,
Lotte Stegeman (hoofdredacteur) en Maarten Hogenstijn (adjunct-hoofdredacteur)

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Jenny Fritschy

Webontwikkeling

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.