e learning nvj

— woensdag 15 februari 2012, 16:09 | 17 reacties, praat mee

Wegener/MGL starten gevaarlijk avontuur

Het lijkt wel een special event van Apple. Een spreker loopt gebarend rond over een verlicht podium en spreekt het publiek toe via zo'n draadloos microfoontje voor zijn mond. De boodschap wordt aangevuld met sheets, geprojecteerd op grote televisieschermen. De circa 1500 aanwezigen op de donkere tribunes kan niets ontgaan van de peptalk. Topman Tom Toumazis van Mecom neemt in de Brabanthallen in Den Bosch applaus in ontvangt. Een ongewisse toekomst zo verpakken dat het lijkt alsof het alleen maar beter kan gaan, dat is wat de welbespraakte Toumazis prima doet. Na afloop spreken bezoekers van een "goed verhaal". De mensen, voor een groot deel journalisten, geloven in zijn boodschap.

Toumazis heeft sombere berichten tijdens de besloten bijeenkomst: tot 350 banen zullen dit jaar bij Wegener en Media Groep Limburg verdwijnen, waarvan circa 110 op de redacties. De kranten mogen dan wel tien tot twintig procent rendement maken, concurrenten in Europa scoren veel beter. Mecom, Wegener en Media Groep Wegener moeten samen meer trots uitstralen, het suffige imago van zich afgooien. Als één team moeten we de toekomst tegemoet treden, stelt Toumazis.

En die toekomst is digitaal ofwel digital first, zoals Truls Velgaard (Wegener) het even later zal verwoorden. Hij mag het slechte nieuws brengen. Het oude printmodel werkt niet meer. Er rollen wat cijfers over de schermen. In tien jaar tijd hebben de regionale kranten 225.000 abonnees verloren. Dagelijks verliest het krantenbedrijf 70.000 euro aan omzet. De terugloop compenseren met prijsverhogingen - “Daar zijn we erg goed in” - zegt een van de sprekers - kan niet meer.

Tien procent van het personeel vertrekt dit jaar nog. In totaal 50 miljoen moet de komende drie jaar bezuinigd worden. Wegener en MGL steken over naar digitaal. Veel content verdwijnt achter een betaalmuur en wordt te bereiken via betaalde apps voor smartphones en tabletcomputers. Weekbladen en kranten gaan elkaar versterken. Het woord hyperlokaal wordt genoemd. Aanvullende maatregelen: sales en marketing worden gecentraliseerd en de top enigszins uitgedund.

Het personeel kan tijdens de bijeenkomst vragen stellen via sms, alleen werkt de service niet. En dat is toch wel typerend voor het krantenbedrijf dat zich graag wil concentreren op digitaal. De techniek binnen het bedrijf rammelt, met als gevolg ernstige storingen. Velgaard, die de komende weken alle kranten bezoekt, biedt ter plekke zijn excuses aan.

De digital first-strategie moet zorgen voor een duurzame toekomstige groei. “Digital first is een mijlpaal in de rijke geschiedenis van Wegener”, melden de beeldschermen. Op de symbolische datum 12-12-12 moet de operatie gaan rollen.

Dat klinkt stoer, maar wat moet er precies gaan rollen? Conrete verdienmodellen met de krant nieuwe stijl zijn er niet. Goed, de content gaat achter een betaalmuur en de apps moeten de lezers kopen. De vraag is wat dat oplevert. De voorspelde digitale omzetgroei dit jaar - dertien miljoen euro - weegt bij lange na niet op tegen de verliezen op de advertentiemarkt. Het grote geld wordt nog altijd met print verdiend.

Verder is het de vraag of Wegener en de Media Groep Limburg (MGL) de lasten samen willen delen. Die vraag komt niet aan bod tijdens de rondvraag - waarvoor weinig tijd is ingeruimd. De naam MGL wordt in de bezuinigingsplannen ook niet apart genoemd. Feit is dat de Limburgse kranten het beste presteren van allemaal. Bovendien is er bij Dagblad de Limburger en het Limburgs Dagblad de afgelopen jaren al fors gesaneerd. De grote vraag is of MGL nog een keer wil meebloeden? Of zal het team minder hecht zijn dan Toumazis hoopt dat het is?

Volgens ingewijden krijgen de mensen het opgepoetste toekomstplan te horen. In de aanloop naar de twee massabijeenkomsten is tevens gesproken over het sluiten van drukkerijen en het vervroegen van de sluittijden. De gepresenteerde krant van de toekomst past in die lijn. Actueel nieuws komt op de verbeterde websites, achtergronden in de krant.

Mecom stort in een gevaarlijk avontuur. Die gedachte dringt zich op wanneer een journalist de vraag stelt hoe je geld kunt vragen voor content, die enkele minuten later op tal van websites staat. Gratis. Tal van mediabedrijven leunen op de kranten en presenteren hetzelfde nieuws gratis. Tegen stelen gaat Wegener keihard optreden, luidt het antwoord. Gerechtelijke stappen zullen niet geschuwd worden.

Ook dat klinkt daadkrachtig. Maar de bewijzen dat het allemaal goed komt, ontbreken vooralsnog. Over een half jaar is er wederom een special event in de Brabanthallen. Dan weten we hopelijk meer.

Bekijk meer van

Wegener Mecom

Praat mee

17 reacties

AlexanderPleijter, 15 februari 2012, 17:01

“Alle content verdwijnt achter een betaalmuur en wordt te bereiken via betaalde apps voor smartphones en tabletcomputers.” Klopt dat wel? Ik begreep dat dit niet zo gezegd is. Maar wel dat exclusieve content betaald wordt. Het snelle nieuws blijft gratis online.

Dolf Rogmans, 15 februari 2012, 17:28

@ Pleijter: eens. Alle content is te sterk. Maken er ‘veel’ van.

Redacteur Wegener, 15 februari 2012, 18:48

“Tegen stelen gaat Wegener keihard optreden, luidt het antwoord. Gerechtelijke stappen zullen niet geschuwd worden.”

Stoere taal, maar helaas onrealistisch. Copyright-geneuzel valt eenvoudig te omzeilen door als nieuwswebsite simpelweg berichten over te nemen en daarin te vermelden dat die of die uitgave dat meldt.

Peter de Journalist, 15 februari 2012, 19:15

Ik raad iedere journalist eens aan om wat te lezen over Massapsychologie. Dan is het gauw afgelopen met het manipuleren van de geïnformeerde bezoeker in de zaal (zo is mijn ervaring). Dan klap je na afloop zeker niet meer als je eigen baan op de brandstapel wordt gegooid.

raymond, 15 februari 2012, 21:08

Het was ook zonder het boek massapsychologie gelezen te hebben, behoorlijk gênant. Velgaard antwoordde op de vraag hoe al dat extra werk gedaan moet worden met minder journalisten, doodleuk dat er nu duizend journalisten bij Wegener werken en dat het met negenhonderd journalisten ook wel kan. Een wonderlijke redenering, waarvan er wel meer werden geuit. Zo dalen de inkomsten uit advertenties al jaren. Zou dat misschien komen omdat er al jaren wordt aangerotzooid met de advertentie-afdelingen die steeds meer worden uitgekleed? Ook de oplage daalt al jaren. Zou dat misschien óók kunnen komen omdat steeds minder journalisten steeds meer moeten doen waardoor ze nauwelijks aan de verdieping van verhalen toekomen? Dat de lezer dat steeds minder pikt? Nog zo’n raar verhaal: het rendement van de Wegenerkranten is lager dan het rendement van andere kranten. Zou dat er misschien mee te maken hebben dat het maken van een fijnmazige, regionaal sterk verankerde krant nu eenmaal veel menskracht kost? Meest zorgwekkende was dat er niets concreets gemeld werd. Ja, er wordt 50 miljoen bezuinigd tot 2014 en er moet maximaal 350 man uit. En in 12.12.12 staat er een ongelooflijk gestroomlijnde organisatie en bereiken we het Walhalla - met heel veel minder mensen, dat wel…. Een onrealistisch tijdspad zonder concrete onderbouwing en zonder dat er ook maar een bedrag is genoemd dat Mecom wil investeren om dat Walhalla te bereiken. En zelfs als die 350 mensen eruit vliegen, dan is dat nog niet genoeg om de bezuiniging te halen. Moet er nog wat gebeuren. Wat? ,,Zo concreet is het allemaal nog niet’‘, aldus de mannen in pak. Maar dan in het Engels.

ers. Het enige concrete cijfer is de bezuiniging

W. Monsieurs, 15 februari 2012, 21:47

Opvallend hoe weinig er gereageerd is over het feit dat Mecom -en dus ook Wegener- de huis-aan-huiskranten zowat in de ban doen. Het is geen core busines, dat voorspelt niet veel goeds. Vooral in die gebieden waar Wegener geen dagbladen heeft is de toekomst van hah ongewis. De kwaliteitslag die hah de afgelopen jaren heeft gemaakt telt niet. Ook de omzet die hah genereert staat hiermee op het spel. In het boekenonderzoek van de NVJ moet ook naar deze tak van sport gekeken worden. Menig collega is nu bang voor zijn of haar baan. Dat doet in elk geval de sfeer geen goed. Ik heb het gevoel dat de oude schoenen worden weggegooid, maar dat we nieuwe niet eens hebben uitgezocht.

Paul Disco, 15 februari 2012, 22:11

Kennelijk spraken zowel Toumazis als Velgaard in het Engels. Ik wil niet het feestje bederven, maar hoe beoordelen deze mannen nou dat de Nederlandstalige inhoud van de Wegenerkranten achter een betaalmuur, sorry paywall, moeten?
En dan nog een detail, ik geef het onmiddellijk toe, waarom zou Wegener wel slagen daar waar niemand slaagt? Geef eens een succesvol voorbeeld van een paywall, zijnde niet vak- of wetenschappelijke informatie.
Ik ga niet lullig doen over het personeel dat klapt, het is hun baan en ik sta echt open voor elk commentaar, maar waarom zou dit een succesvolle strategie zijn?

Paul Disco, 15 februari 2012, 22:15

moet

Franky Degener, 15 februari 2012, 22:21

Bij MGl zijn laatst betaalde themasites opgedoekt deze desinvestering kwam tot stand met subsidiegelden ben benieuwd of het met operatie digital first nu wel gaat lukken.

Paul Disco, 15 februari 2012, 22:28

@frankydegener
Oja, die was ik helemaal vergeten ;-)

Sent Wierda, freelancejournalist, 16 februari 2012, 09:18

Paul Disco slaat de spijker op de kop.
In zo’n hal moeten luisteren naar Engelstalige sprekers die pretenderen de wijsheid in pacht te hebben over Nederlandse regionale kranten: genant!

Mark van der Linde, 16 februari 2012, 10:55

Het ontstellende gebrek aan creativiteit bij de top van Mecom en Wegener blijft zo te zien nog even aanhouden. Iets met klok horen luiden, zal ik maar zeggen. Doorspek je showverhaal met wat hippe termen en het lijkt heel wat… Hyperlokaal willen gaan, maar wel met een gecentraliseerde afdeling sales en marketing; knap. Ik vrees het ergste voor Wegener en MGL…

Willem van Altena, 16 februari 2012, 11:31

@W.Monsieurs: zoals wel vaker is er minder ophef om de bijna terloopse opmerkingen dat de h-a-h bladen feitelijk gedegradeerd zullen worden tot de ‘sufferdjes’ die het allang al niet meer zijn. Triest en onheilspellend nieuws: hoe veel van de 100 journalisten die hun baan gaan verliezen komen er straks uit de h-a-h hoek? Onevenredig veel, reken er maar op. En daarmee wordt enorm veel lokale expertise, passie en betrokkenheid overboord gegooid. Dat de h-a-h bladen het relatief goed doen, in het verleden zelfs de kurk zijn geweest waar de boel op dreef, wordt vergeten. En of de lezer er wel aan wil blijft ook onduidelijk. Inderdaad: oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt.

Jan van den Oord, 16 februari 2012, 12:43

“De mensen, voor een groot deel journalisten, geloven in zijn boodschap.”
Wel erg kort door de bocht, ik schat dat nauwelijks een derde journalist was. En zo unaniem was dat geloof ook niet.

Paul Disco, 16 februari 2012, 21:16

Ik heb het eens doorgelezen. Volgens mij verwart Mecom het begrip strategie met tactiek. Tactisch klopt het allemaal vast. Je zou bijna zeggen: waarom duurt dat allemaal zo lang?

1. Titels eind van dit jaar op iPad uitbrengen (denken jullie aan het nieuwe iOS?), dat is niet echt strategie, hoor.
2. Vernieuwde sites, leuk, maar de penningmeester houdt het rustig. En hoeveel beter wordt zo’n betaalde site dan de talloze gratis hyperlokale sites, onder andere van mededinger De Telegraaf? 3. Apps, oeh spannend, dat kan wat zijn. Maar Sanoma heeft een voorsprong van zeker 3 jaar en zet nu nog maar 3 miljoen om met 73 apps. Dicht je geen gaten mee.
4. Commitment aan print, verstandig, maar is ook het grote probleemveld.
5. Aan kostenbesparingen valt niet te ontkomen, maar het is niet per definitie zo dat als je kosten bespaart de winst structureel omhoog gaat. Sterker nog, als dat wel zo zou zijn heeft er iemand langdurig zitten slapen.
6. Versimpelde structuur, hmm, ik zou eerst een strategie ontvouwen en daar de structuur op aanpassen.
7. En modernisering sales, efficiënter, effectiever, klantrelaties verbeteren, best practices toepassen, da’s de afdeling open deuren. Dat is geen strategie, dat is bedrijfsvoering.

Het probleem van Wegener is dat er geen strategie is. Er is geen keuze gemaakt. Digital First is er een van het kaliber Klant Voorop, Passie voor Nasi. Als Wegener eind 2012 gaat doen wat concurrenten al jaren doen, dan kan ze nooit in marktaandeel groeien. Daarbij daalt de totale gekozen markt in omvang. Natuurlijk, de appmarkt is een groeimarkt. Maar niet die van betaald nieuws, maar van games.

Laten we wel wezen: Wegener moet een behoorlijke nieuwe omzetmarkt vinden. Met 3 miljoen omzet, we hebben het niet over winst, hou je 15 man aan de praat. Het kan natuurlijk best zo zijn dat er een geniale geheime strategie is. Zo zou ik dat wellicht ook doen. Maar dan zou ik wel een slimmere dekmantel kiezen.

Jan van den Broek, 19 februari 2012, 15:08

Tien tot 20 procent rendement weinig? Dat is toch een pracht resultaat voor dagbladen of h-a-h-kranten. Probleem zijn deze durfinvesteerders die alsmaar hogere winsten willen zien. Schande! En deze plannen hebben naar mijn idee geen schijn van kans.

Jacqueline Steenwijk, 20 februari 2012, 20:27

Ik ben een van die mensen die die exclusieve content leveren die straks achter een betaalmuur eindigt. Wij, de gpd, hadden namelijk als taak exclusief nieuws te brengen voor alle regionale dagbladen in Nederland. Niet alleen voor Wegener.

Ik geloof niet in nieuws achter een betaalmuur, omdat het immers eerst in de krant staat.  En dus meteen wordt overgenomen door andere pers.

Of ze moeten ervoor kiezen exclusieve kopij niet meer te publiceren, maar alleen on line te zetten. In dat geval is de krant ten dode opgeschreven.

Een zeer mooi bedrijf, met excellente journalisten dreigt ten onder te gaan, omdat de winstmarges van sommige kranten minimaal 20 procent moeten zijn. Dit heeft niets meer te maken met mee gaan met de tijd, met de ontwikkelingen.

Dit is willens en wetens een vak de nek om draaien, omdat het niet langer om de inhoud gaat, maar om geld. Niet voor ons, niet eens voor deze kranten, maar voor de aandeelhouders.

Diep triest vind ik deze stap. Alleen als al het nieuws achter betaalde portalen gaat, kan het werken, anders niet. En dat is.. een utopie.

nvj e-learning  artikel

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Dolf Rogmans
Uitgever

Marjolein Slats
Waarnemend hoofdredacteur

Linda Nab
Redacteur

Lars Pasveer
Redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven
Redacteur

Marc Willemsen
Webontwikkelaar

Karin Bais
Sales

Sofia van Wijk
Sales

Jenny Fritschy
Sales

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.