— donderdag 20 november 2014, 13:19 | 13 reacties, praat mee

Weer kleine stijging werkloze journalisten

De daling van het aantal bij het UWV ingeschreven journalisten van de zomer van 2014 heeft de afgelopen maanden niet doorgezet. In oktober stonden er 2475 vakgenoten ingeschreven als werkzoekend, waarmee het aantal weer bijna op hetzelfde niveau is als in juni. Die maand geldt met 2478 werkloze journalisten nog altijd als het dieptepunt van de markt. Het aantal collega's dat de hand moet ophouden ligt in oktober 2014 14,27 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Laatste wijziging: 27 februari 2015, 10:32

Net als de voorgaande maanden ligt de werkloosheid onder journalisten flink hoger dan die binnen de totale beroepsbevolking. Van alle Nederlandse werknemers zit 8 procent (627.000 zielen) thuis zonder werk. Als we uitgaan van een totaal van 15.000 journalisten in Nederland (UvA, 2010), dan staat daar nu 16,5 procent van ingeschreven als werkzoekende.

De werkloosheid onder journalisten loopt al sinds het begin van de economische crisis in 2008 op. Vooral in 2012 en in de eerste helft van 2013 verliep die stijging in een moordend tempo. In anderhalf jaar tijd (tussen januari 2012 en juni 2013) schoot het aantal werkzoekende journalisten met 58 procent omhoog. Daarbij vergeleken is 2014 een relatief rustig jaar. In de eerste tien maanden van dit jaar liep het aantal bij het UWV ingeschreven journalisten met 3,7 procent op.

Bekijk meer van

Werk UWV

Tip de redactie

Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Praat mee

13 reacties

Bart Oosterveld, 20 november 2014, 19:21

‘De hand ophouden’, dat weet de redactie van Villamedia misschien niet, dat hoeft tegenwoordig niet meer. De uitkering wordt tegenwoordig via de bank overgeboekt.

Luc, 24 november 2014, 10:07

Bijna 2500 journalisten werkloos. Geen uitzicht op nieuwe banen. Kan iemand uitleggen waarom de journalistenopleidingen toch blijven doorgaan met vele honderden studenten opleiden voor de WW? Kan iemand uitleggen waarom minister Bussemaker niet ingrijpt door minstens de helft van de opleidingen op te heffen en de vrijkomende miljoenen te stoppen in opleidingen die wel beantwoorden aan de vraag op de arbeidsmarkt?
Waarom wordt de discussie over de vele overbodig wordende journalistenscholen niet gevoerd?

Thomas Bruning, 24 november 2014, 14:33

@luc: DE NVJ pleit al jaren bij de minister voor een beperkter aantal opleidingen journalistiek, lees de brieven van de NVJ aan OCW er maar op na! deze bv uit 2010!!!http://www.nvj.nl/nieuws/minister-van-bijsterveldt-vraagt-mediavisie-nvj

F. van Overbeeke, 25 november 2014, 10:16

Aangezien de link wat ingewikkeld is plaats ik hier nog even de belangrijkste alinea uit de bewuste brief. Waar zit de pijn? Juist, follow the money. Minder studenten betekent dat honderden, duizenden docenten moeten afvloeien. Dus vrijwillig zullen de opleidingsinstellingen er niet aan beginnen.

De alinea: ‘Wildgroei opleidingen’

Een ander hachelijke kwestie die Huub Elzerman aansneed was de wildgroei van de opleidingen journalistiek. ‘We maken ons grote zorgen daarover. Er is geen hogeschool of universiteit te vinden die er een nieuwe journalistieke variant op nahoudt. Het gevolg is dat er 4500 studenten zijn voor een paar honderd banen. Stageplaatsen zijn er genoeg, maar deze plaatsen worden oneigenlijk gebruikt als besparing op redactiebudget, er is geen betaald werk dat hieruit voortvloeit. De kwaliteit van die opleidingen laat te wensen over. Concentratie zou veel meer kwaliteit kunnen opleveren.’

Fred van Overbeeke

Hans de Clercq, 26 november 2014, 18:02

Alumnionderzoek van de School voor Journalistiek in Utrecht van twee jaar geleden toont aan dat 4% van de afgestudeerden geen baan heeft. Recenter alumnionderzoek van de opleiding Journalistiek van Windesheim liet een soortgelijk cijfer zien.  Vanuit de School voor Journalistiek willen we overigens nog meer inzicht opbouwen in waar onze studenten terechtkomen. Ook bij de andere drie opleidingen hoor ik dat terug. Bovenstaand beeld dat opleidingen niet nadenken over beroeps- en werkgelegenheidsperspectief, herken ik dus niet. Voor wat het waard is: bij diploma-uitreikingen blijkt merendeel der geslaagden een baan te hebben (dat soort cijfers willen we beter gaan verzamelen). Recent onderzoek van de Vereniging van Hogescholen bevestigt overigens dat studenten journalistiek best goed & best snel een plek vinden op de arbeidsmarkt:  82% binnen zes maanden.

Kees Schaepman, 27 november 2014, 00:07

Ik vraag me af wat Hans de Clerq met éen baan’ bedoelt. Een journalistieke functie? Een jaarcontract of een vaste aanstelling? Een veredelde stageplaats bij een redactie? Freelancer? Of werk dat niets met de opleiding te maken heeft?

Hans de Clercq, 27 november 2014, 10:37

Alle door Kees genoemde mogelijkheden inderdaad. Goed is denk ik te zien hoe nieuwe generaties journalisten zich een weg zoeken om aan de slag te komen. En vandaaruit ook verder een loopbaan gaan opbouwen. Reden dat de vier hbo-opleidingen Journalistiek er werk van moeten maken (wat ze ook doen) om nog meer & beter dan nu professionals met de juiste en deels ook veranderde competenties de wereld in te sturen. Want met het veranderende medialandschap is ook de vraag vanuit de arbeidsmarkt veranderd.  Sneller wellicht dan het aanbod. Dat is een overigens hierboven niet echt benoemde reden die een rol kan spelen bij werkloosheid. Naast natuurlijk ook economie & disruptie.

Mark Deuze, 4 december 2014, 07:44

Zijn er teveel journalistenopleidingen (MBO, HBO en WO)? Ja, als je hun missie beperkt ziet tot het aanleveren van panklare arbeidskrachten voor de traditionele nieuwsmedia (omroep, dagbladen, opinietijdschriften).

Nee, als je er vanuit gaat dat een opleiding journalistiek de beste voorbereiding is op overleven in een informatiesamenleving cq kennismaatschappij, waarbij journalistieke technieken onmisbaar zijn om het hoofd boven water te houden.

Terug naar ‘ja’: de opleidingen moeten zich steeds nadrukkelijker van elkaar profileren. Ook al zijn er initiatieven daartoe, lijken de curricula en visies van de verschillende opleidingen nog veel teveel op elkaar. Vanzelfsprekend zou het fantastisch zijn als we allemaal veel strenger konden selecteren aan de poort, maar dat is enorm tijdrovend en (dus) duur, en sluit talent uit dat niet voldoet aan traditionele normen maar wel een unieke stem heeft (en daar is in dit medialandschap behoefte aan).

Terug naar ‘nee’: opleidingen in Nederland zijn over het algemeen echt beter dan die in bijvoorbeeld Amerika, spreek ik uit eigen ervaring. Er is meer diepgang, meer reflectie, meer aandacht voor veranderingen en vernieuwing - en meer samenwerking. De contacten in het veld - tussen opleidingen en met de beroepsgroep - zijn goed.

Wat wel belangrijk is dat we erkennen dat onze percentages van ‘alumni die een baan hebben’ een vertekend beeld geven - want wat is de ‘kwaliteit’ (als in: duurzaamheid) van die baan? In hoeverre maken we de arbeidsomstandigheden en de invloed daarvan op de kwaliteit van de journalistiek voldoende bespreekbaar in onderzoek en onderwijs? Daar is nog werk te doen.

Michael van Os, 4 december 2014, 20:45

Bar slecht nieuws over Wegener. Waar stopt die glijbaan?
Een journalist vertelde me over het coveren van de gemeenteraad van Amstelveen vier decennia geleden. Dan zaten er op de perstribune vertegenwoordigers van het ANP, het Vrije Volk, Nieuws van de Dag, Het Parool en het Amstelveens Weekblad. Dus in totaal vijf verslaggevers/waakhonden.
En nu? Alleen een gratis weekblad? Hoe onafhankelijk van de gemeente kun je dan nog zijn?
Uiterst zorglijke ontwikkeling dus, de gestage neergang van de lokale pers, als je die paar enthousiaste, op een houtje bijtende bloggers niet meerekent.
Wanneer wordt ‘men’ wakker? En, als men wakker is, wat is er aan te doen? De advertentie-gelden keren niet terug in print, dat is welhaast zeker. Zullen de burgers ooit bereid zijn om voor dat soort waakhonden te betalen? Om te beginnen is goed onderzoek naar het belang van effectieve hoeders voor de burger, lokaal en regionaal, met goede cases, nuttig. Dan weten we in ieder geval wat we dreigen te verliezen.

bouma, 5 december 2014, 10:00

Ik zou wel willen weten hoeveel van die werkloze journalisten die ingeschreven staan bij het UWV boven de 50 zijn, en hoeveel er beginners zijn.
Hilda Bouma

Nick Kivits, 10 december 2014, 10:14

Dat hebben we al eens opgevraagd bij het UWV Hilda, maar helaas konden ze ons toen niet helpen. We gaan er nog eens achteraan.

JW van Teeckelenburgh, 16 december 2014, 16:02

@Hans de Clercq:  Die percentages verbazen me niks. De opleidingen spuwen jaar na jaar goedkope arbeidskrachten uit die door mediabedrijven worden gebruikt om dure (oudere) vaste krachten te vervangen. Zie wat er nu bij Wegener gebeurt, zie de eeuwige stagiairs waarvan het stagecontract keer op keer wordt verlengd, zie het AD dat nu in ene vacature vraagt om journalisten die ‘minder dan een jaar geleden zijn afgestudeerd’, wat verkapte leeftijdsdiscriminatie is.

De opleidingen werken zo, met de werkgevers, mee aan de onttakeling van de Nederlandse journalistiek en faciliteren asociaal, a-collegiaal en leeftijdsdiscriminerend beleid. Maar dat is natuurlijk in hun eigen belang: ze verzekeren hun eigen bestaan door telkens weer nieuwe goedkope arbeidskrachten af te leveren, zonder zich te (hoeven) bekommeren om wat er met hun voorgangers gebeurt.

Ben erg benieuwd hoe hoog het percentage afgestudeerden is dat na 5, 10 en 20 jaar nog een volwaardig inkomen uit journalistiek activiteit heeft.

E. Meijer, 18 december 2014, 12:01

De wereld van de journalistiek verandert in razend tempo en wie in oude structuren blijft denken, krijgt het erg moeilijk of heeft het allang erg moeilijk. Ik ben een van die velen die de afgelopen jaren (in 2010) zijn baan kwijtraakte - als chefredacteur bij huis-aan-huisbladengroep Maaasstad Weekbladen (Rotterdam - PcM).

Op dat moment was allang duidelijk dat de huis-aan-huisbladen hun langste tijd wel hadden gehad. De afgelopen jaren hebben we in die wereld dan ook de ene reorganisatie (lees: bezuiniging) op de andere gezien. Kantoren sluiten, titels samenvoegen, het aantal redactiepagina’s verminderen… Uiteraard gekoppeld aan ontslagrondes.

De toekomst van (hyper)lokaal ligt op het internet en omdat de grote uitgeverijen het daar volkomen laten liggen, ben ik het in mijn woonplaats zelf maar gaan doen met http://www.vlaardingen24.nl. Inmiddels is er met http://www.maassluis24.nl een eerste nakomeling en we staan te popelen om ook in andere gemeenten op een professionele manier met lokaal nieuws te beginnen. Dus waar zijn al die journalisten met hart voor lokaal op zoek naar een prachtige toekomst als journalist/ondernemer? Neem gerust contact met me op!

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Nick Kivits, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Emiel Smit

Loes Smit

Webbeheer

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

vacatures@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.