— dinsdag 10 januari 2017, 10:38 | 0 reacties, praat mee

‘Waarom niet vaker adverteren in regionale pers?’

'Zou de provincie niet vaker betaalde advertenties moeten plaatsen in de regionale dagbladpers (en regionale huis-aan-huis bladen), uiteraard zonder daarmee enige invloed te willen uitoefenen op de inhoud van de verslaggeving?'. Die vraag stelt de SP in de Provinciale Staten van Noord-Holland aan het dagelijks bestuur van de provincie. Laatste wijziging: 10 januari 2017, 10:47

Aanleiding voor de vraag is het nieuws dat de regionale kranten in Noord-Holland van plan zijn een kwart van de journalisten te ontslaan.

De SP vraagt Gedeputeerde Staten of het bereik van 147.000 betalend abonnees rechtvaardigt dat er meer wordt geadverteerd in de krant.

Het valt de partij op dat de provincie in een notitie over het communicatiebeleid wel rept over het meer inzetten van internet maar niet over de relatie met de geschreven pers.

ook constateert de partij dat de regionale kranten in Noord-Holland het moeilijk hebben. Een paar extra advertenties van de provincie zouden kunnen helpen, lijkt de partij te willen zeggen.

Alle vragen van de SP

VRAGEN

Vraag 1:
Is het gedeputeerde staten bekend dat de directie van de Telegraaf Media Groep (TMG) op 31 december 2016 heeft aangekondigd dat bij de regionale dagbladen van de uitgeverij 45 van de 185 banen zullen verdwijnen?

Vraag 2:
Begrijpen gedeputeerde staten dat hierdoor het aantal verslaggevers op de redacties van het Noordhollands Dagblad / Helderse Courant / Schager Courant / Dagblad voor West-Friesland Enkhuizer Courant / Alkmaarsche Courant / Dagblad Kennemerland / Dagblad Waterland / Dagblad Zaanstreek, IJmuider Courant, Haarlems Dagblad en De Gooi- en Eemlander verder zal verminderen?

Vraag 3:
Onderschrijven gedeputeerde staten het oordeel van vragenstellers dat een onafhankelijke, vrije regionale dagbladpers noodzakelijk is voor het kritisch volgen en controleren van de provinciale politiek?

Vraag 4:
Is het gedeputeerde staten bekend dat de in vraag 2 genoemde regionale dagbladen gezamenlijk een verspreide oplage hebben van 147.445 en een bereik van 501.000 lezers ?

Vraag 5:
Is het gedeputeerde staten bekend dat onder lezers van regionale dagbladen de belangstelling voor provinciale politiek en provinciaal beleid groter is dan gemiddeld?

Vraag 6:
Hoe groot is het bereik van corporate accounts van de provincie op Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube? Hoeveel unieke views heeft gemiddeld elk weblog van de commissaris en de respectievelijke leden van gedeputeerde staten?

Vraag 7:
Is het gedeputeerde staten bekend dat de door de directie van TMG voorgenomen maatregelen niet zo zeer zijn ingegeven door daling van de betaalde oplage, maar vooral door afname van het advertentievolume?

Vraag 8:
Hoeveel bedroegen de uitgaven van de provincie voor advertenties in de regionale dagbladen en huis-aan-huis-bladen van de TMG in 2015 en in 2005, en indien reeds bekend in 2016?

Vraag 9:
Waarom zijn in de Notitie Communicatie Noord-Holland 2016-2019 van gedeputeerde staten, kenmerk 794863/794923, onder het motto ‘digital first’ als instrumenten van communicatie¬beleid wel de sociale media opgenomen maar niet betaalde advertenties in de regionale dagbladpers?

Vraag 10:
Delen gedeputeerde staten de veel gehoorde zorg over de verdringing van onafhankelijke, feitelijke berichtgeving in de (regionale) dagbladpers door niet zelden feitenvrije meningsuitingen op sociale media? Is het gedeputeerde staten daarnaast echter ook bekend dat op sociale media veelvuldig wordt geput uit berichtgeving in de regionale dagbladpers?

Vraag 11:
Hechten gedeputeerde staten belang aan het voortbestaan van een onafhankelijke, vrije regionale dagbladpers?

Vraag 12:
Zou de provincie, gelet op het in vraag 4 genoemde bereik, niet vaker betaalde advertenties moeten plaatsen in de regionale dagbladpers (en regionale huis-aan-huis bladen), uiteraard zonder daarmee enige invloed te willen uitoefenen op de inhoud van de verslaggeving?

Bekijk meer van

TMG SP Provincie Noord-Holland HMC

Tip de redactie

Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Praat mee

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Nick Kivits, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Emiel Smit

Loes Smit

Webbeheer

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

vacatures@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.