— maandag 10 november 2014, 14:00 | 1 reactie, praat mee

Villamedia gidst: aftrekposten voor zzp’ers

Slimme freelancers doen er goed aan optimaal gebruik te maken van de voordelen die er voor hen in de wet zijn vastgelegd. Villamedia gidst je er doorheen. Deze week: de zelfstandigenaftrek, extra hulp voor starters, de MKB-winstvrijstelling, hulp van een partner en antwoord op de vraag: btw, ja of nee?

Hoe zit dat nou met die zelfstandigenaftrek?
De zelfstandigenaftrek is in 1975 in het leven geroepen. Wat eerst als tijdelijke maatregel bedoeld was, werd uiteindelijk een blijvertje. Hoewel de hoogte van de aftrek de eerste jaren nog gebonden was aan de hoogte van de winst (hoge winst = lagere aftrek) om zo de kleine ondernemer te helpen, is het aftrekbare bedrag sinds 2012 voor alle zelfstandigen gelijk. De zelfstandigenaftrek bedraagt sindsdien 7280 euro. Dat bedrag mag in mindering gebracht worden op het winstinkomen. De aftrekpost geldt alleen voor ondernemers die per jaar minimaal 1225 uur (zo’n 47 werkweken van 25 tot 30 uur) en 50 procent van hun arbeidstijd in het bedrijf steken. 65 jaar of ouder? Dan heb je recht op de helft van de maximale aftrek. Weten wat het je écht oplevert? Neem het percentage van de hoogste schijf waar je belasting in betaalt en vermenigvuldig dat met 7280 euro. Heb je eens een minder jaar waarin je niet de hele zelfstandigenaftrek op maakt, dan schuift het restant daarvan automatisch door naar het daaropvolgende jaar.

Extra hulp voor starters
Alle begin is moeilijk en dat geldt helemaal voor het beginnen van een eigen zaak. Van alle zzp’ers legt 70 procent er in de eerste vier jaar het bijltje alweer bij neer. Die starters, die kunnen wel wat extra hulp gebruiken. Om die reden is er de ‘extra zelfstandigenaftrek starters’. Die stelt dat ondernemers drie jaar lang een bedrag van 2123 euro van hun inkomstenbelasting mogen aftrekken, mits ze voldoen aan de urennorm (1225 uur in de zaak steken). De startersaftrek geldt voor maximaal drie jaar en mag alleen worden gebruikt door ondernemers die in de eerste vijf jaar van hun zelfstandig bestaan zitten.

Het recht van de ondernemer
Elke ondernemer heeft recht op de MKB-winstvrijstelling. Dat is een vrijstelling van een vast percentage van de winst. Voor het jaar 2014 is de MKB-winstvrijstelling vastgesteld op 14 procent en wordt afgetrokken van de winst die overblijft na verrekening van de zelfstandigenaftrek en de oudedagsreserve (zie onze editie van volgende week). Alleen freelancers die door de belastingdienst worden gezien als ondernemer (meer informatie over wat dat inhoudt) hebben recht op deze vrijstelling. De belastingdienst past de vrijstelling automatisch toe bij de winstaangifte. Iemand die als zelfstandige zijn geld verdient betaalt hierdoor nooit 52 procent belasting, maar maximaal 44,72 procent.

Btw, hoe en wat?
Journalistieke diensten zijn vrijgesteld van btw. Dat betekent dat je geen btw mag rekenen over je puur journalistieke werkzaamheden. Wie naast zijn werk als journalist ook commercieel werk verricht dient over dat commerciële werk wél btw te heffen en af te dragen. Wie wél btw berekent, kan ook de btw op voor de zaak gekochte materialen van de belasting aftrekken naar rato aftrekken (is 50 procent van je werk belast, dan kun je 50 procent btw aftrekken). Wanneer bepaalde kosten expliciet gemaakt zijn voor de btw belaste dienst, is de btw wel geheel aftrekbaar. Wat het meeste voordeel oplevert is per situatie verschillend en met name afhankelijk van hoe groot het deel van de van btw vrijgestelde werkzaamheden is. Freelancers die maar enkele kleine met btw belaste klusjes per jaar doen en het totale btw-bedrag onder de 1883 euro houden komen in aanmerking voor de kleineondernemersregeling. Dat kan voor een een klein financieel voordeel zorgen. Breng je in een jaar tijd minder dan 1345 euro aan btw in rekening, dan mag je dat bedrag zelfs houden.

Hulp van een partner
Al dat belastinggedoe te moeilijk voor je, maar is je partner wel goed met cijfertjes? Of helpt je fiscale partner op een andere manier mee aan je bedrijf? Dan kan ook dat voordeel opleveren. Steekt een fiscaal partner op jaarbasis meer dan 525 uur in de zaak zonder daarvoor betaald te krijgen (of in ieder geval niet meer dan 5000 euro), dan heb je recht op de zogenoemde meewerkaftrek. De hoogte van die aftrek is afhankelijk van het aantal uren dat de partner een helpende hand verleent. Bij meer dan 525 en minder dan 875 uur bedraagt de aftrek 1,25 procent. Tussen de 875 en 1225 uur mag je 2 procent van de winst inhouden en tussen de 1225 en 1750 uur 3 procent. Meer dan 1750 uur onbetaalde hulp van je partner gehad? Dan mag je 4 procent van de winst aftrekken.

Volgende week deel 2. Daarin gaan we in op de fiscale oudedagsreserve, afschrijfposten en het wel of niet aftrekken van kantoorruimte aan huis.

Meer tips over freelancen? Kijk bij de NVJ.

Met dank belastingconsulent en NVJ-expert Marina Clausing voor de feitelijke check.

Bekijk meer van

Villamedia gidst

Praat mee

1 reactie

Miro Lucassen, 10 november 2014, 21:56

Extra tip over de btw: het is niet altijd te voorspellen hoe de verhouding uitvalt tussen omzet met en zonder btw-afdracht en welk gedeelte van de betaalde btw dus in aanmerking komt voor vooraftrek. Ik los dit op door in de eerste drie kwartalen geen vooraftrek toe te passen en dit bij het vierde kwartaal, als ik de verhouding kan berekenen, recht te trekken.

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Dolf Rogmans
Hoofdredacteur

Marjolein Slats
Adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab
Redacteur

Lars Pasveer
Redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven
Redacteur

Anneke de Bruin
Vormgever

Marc Willemsen
Webontwikkelaar

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.