persveilig seminar

— maandag 14 juli 2014, 11:05

Vaste fotografenpool voor Koninklijk Huis

De fotopersbureaus ANP, Hollandse Hoogte en Novum Nieuws en enkele internationale bureaus hebben met de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) een permanente, roulerende fotografenpool ingesteld. De afspraken gelden voor foto-evenementen waarbij de RVD de regie heeft. Dat zijn in elk geval (officiële) foto-evenementen rond het Koninklijk Huis en bezoeken van buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders. Volgens Johan Groeneveld, adjunct-hoofdredacteur van het ANP, is het voordeel dat er nu gegarandeerd goede fotografen aan de slag gaan en dat al het werk direct voor alle deelnemers tegelijk beschikbaar komt. Laatste wijziging: 17 juli 2014, 15:07

In het convenant met de RVD is ook vastgelegd dat het alle fotografen in principe vrij staat foto’s te maken het Koninklijk Huis. Alleen als er ergens ruimtegebrek is of de veiligheid dat vraagt, wordt de toegang beperkt en gaat de RVD over tot het instellen van een pool.

Groeneveld: ‘We willen de concurrentie tussen bureau en tussen fotografen onderling zo min mogelijk uitschakelen.’

Nieuw is ook, dat ANP, Hollandse Hoogte en Novum Nieuws bij toerbeurt de pool bemensen. Aan de internationale pools doen behalve de nationale bureaus ook AP, Getty Images en Reuters mee.

Grote delen uit het convenant:
CONVENANT ROTAPOOL (NEDERLAND)

Afspraken en uitgangspunten voor de officiële (nationale en internationale) roterende foto-pool, kortweg Rotapool NL.
DEELNEMERS
- Nationale deelnemers in de fotopool zijn het ANP, Hollandse Hoogte en Novum Nieuws.
- Internationale deelnemers zijn AP, Reuters Thompson, Getty Images (en, vertegenwoordigd via het ANP: AFP en EPA).
- De combinatie van deze fotobureaus garandeert toegang tot nieuwsfotografie voor alle nationale en internationale nieuwsmedia. De pool beperkt zich daarom tot deze fotopersbureaus.
- Counterpart voor de officiële fotopool is de Rijksvoorlichtingsdienst, de RVD. De RVD onderschrijft en respecteert de in dit document geformuleerde uitgangspunten. ij grote en exceptionele evenementen (zoals in het recente verleden de troonswisseling en de NSS-top) wordt een speciale poolorganisatie opgetuigd.

UITGANGSPUNTEN EN AFSPRAKEN
- Deze afspraken en uitgangspunten gelden (nu ook officieel) vanaf 1 juli 2014. Deelnemers kunnen, met opgaaf van redenen, op elk moment uit de pool stappen; de RVD kan de samenwerking, eveneens met opgaaf van redenen, op elk moment opzeggen. Alle reeds voor een eventuele opzegging geplande poolevenementen zullen ook na een opzegging van een van de partijen conform de gemaakte afspraken worden uitgevoerd. Voor 31 december 2014 evalueren de deelnemers en de RVD het functioneren van de Rotapool. Reacties van andere media worden hierin meegenomen.
- Het belangrijkste uitgangspunt is en blijft dat persvrijheid en, daarmee samenhangend, vrije concurrentie tussen fotobureaus waarden zijn die altijd moeten worden nagestreefd en waaraan slechts kan worden getornd als daar goede redenen voor zijn, bijvoorbeeld evident ruimtegebrek of aspecten van veiligheid en/of vertrouwelijkheid. De RVD bepaalt of een pool wordt ingesteld; de poolpartners (de fotobureaus) bepalen onderling of ze het instellen van een pool gerechtvaardigd achten.
- Indien een fotopool wordt ingesteld dan is deze bij voorkeur zo ruim mogelijk. Indien gewenst en mogelijk wordt er naast de pool van fotopersbureaus een pool van royalty-fotografen ingesteld. Een kleine(re) foto-pool moet altijd de laatste van alle opties zijn en moet dan ook uit te leggen zijn aan de poolpartners.
- We maken onderscheid tussen nationale en internationale pools. Een pool wordt per definitie internationaal als een van de internationale deelnemers (vooraf) interesse toont voor een pool-onderwerp en ervoor geaccrediteerd is.
- Bij (belangrijke) internationale pools opteren de poolpartners voor twee of meer posities, om een brede en adequate coverage met meer angles/invalshoeken te kunnen garanderen. 
- Fotopools worden door de poolpartners bij toerbeurt uitgevoerd. Nationale pools rouleren (in alfabetische volgorde) tussen het ANP, Hollandse Hoogte en Novum Nieuws. Aan de internationale pools doen behalve de nationale bureaus ook AP, Getty Images en Reuters mee.
- Uitgevoerde fotopools en de volgorde van beurten worden bijgehouden op een lijst, waartoe alle poolpartners toegang hebben. 
- Het bureau dat de poolbeurt heeft, draagt zelf zorg voor adequate verspreiding via een ftp-server. Alle poolfoto’s komen voor elk bureau tegelijkertijd beschikbaar, bij voorkeur in volgorde van (journalistieke) relevantie. Het bureau dat poolt verschaft zichzelf geen tijdvoordeel.
- Poolfoto’s kunnen door alle bureaus zonder restricties worden gevoerd. Het bureau dat poolt licenseert bij de fotografen alle foto’s voor de volle 100 procent.
- De fotopool levert geen handout-foto’s. In uitzonderlijke gevallen kan de RVD met de poolpartners afspreken dat er toch een of meer handouts ter beschikking worden gesteld. In deze gevallen worden specifieke afspraken gemaakt, die (ook om licentietechnische redenen) per e-mail worden gewisseld en bevestigd.
- Alle poolfoto’s worden zo snel als mogelijk geupload, voldoen aan de algemeen geaccepteerde internationale kwaliteitsstandaards en zijn voorzien van adequate captions (wie, wat, waar).
- Als een poolsituatie bijzondere (out of pocket-)kosten met zich meebrengt, dan worden deze kosten versleuteld tussen de poolpartners.
- In gevallen waar door de RVD ad hoc ter plekke onverwacht een foto-pool wordt ingesteld, ontvangen alleen de aanwezige fotografen het beeldmateriaal.
- Communicatie van de RVD richting de poolpartners verloopt bij voorkeur via een gezamenlijk e-mailadres dat als distributielijst naar alle deelnemende fotobureaus fungeert.
- Elk bureau wijst één aanspreekpersoon aan. Alle gesprekken en afspraken tussen de RVD en de Rotapool zijn strikt vertrouwelijk en vallen onder een journalistiek embargo. Er kan op geen enkele wijze over worden gepubliceerd. Overtreding van deze spelregel leidt tot verwijdering uit de Rotapool.
- De RVD heeft als regel dat er in principe wordt gewerkt met een vaste club fotografen die allen bekend zijn met het reilen en zeilen bij evenementen rond het Koninklijk Huis. Dit voorkomt dat de aanwezigheid van de fotograaf/fotografen als storend wordt ervaren.

Tip de redactie

Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

banner zwolle 2

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Jenny Fritschy

Webontwikkeling

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.