— dinsdag 31 augustus 2010, 09:33 | 0 reacties, praat mee

SP wil duidelijkheid over VNG

SP-Kamerlid Ronald van Raak heeft aan de minister van Binnenlandze Zaken vragen gesteld over de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Aanleiding is een rechtszaak die journalist Brenno de Winter voerde - en verloor - om middels een WOB-procedure documenten over falend ICT-beleid los te krijgen bij de VNG. De rechtbank oordeelde echter dat de VNG geen bestuursorgaan is waarop de WOB van toepassing is. De Winter gaat in beroep tegen die uitspraak. Van Raak wil onder meer weten waarom de VNG deelneemt aan ambtelijke overleggen, die voor andere belangenorganisaties zijn gesloten. Zo is de VNG gesprekspartner over wijzigingen aan de WOB, maar mag de Nederlandse Vereniging van Journalisten - als vertegenwoordiger van een groep die regelmatig WOB-verzoeken doet - bij hetzelfde overleg niet aanschuiven.

Hieronder staan de vragen die Van Raak heeft ingediend:

1.    Bent u bekend met de uitspraak van de Rechtbank Arnhem met betrekking tot de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) (LJN: BN5180)?

2.    Deelt u mijn opvatting dat uit deze uitspraak blijkt dat de VNG niet een belangenbehartiger is zoals elke andere? Zo nee, waarom niet?

3.    Klopt het dat de VNG actief deelneemt aan diverse ambtelijke overleggen, die niet open staan voor andere belangenorganisaties? Kunt u een overzicht geven van alle ambtelijke overleggen bij de rijksoverheid waar de VNG aan deelneemt?

4.    Kunt u een overzicht geven van samenwerkingsprojecten tussen de verschillende ministeries en de VNG waar sprake is van het vormen of uitvoeren van beleid? Zo nee, waarom niet?

5.    Bent u met mij van mening dat de Wet openbaarheid van bestuur bestemd is voor de reconstructie van beleid, het volgen daarvan of het toetsen daarvan? Deelt u mijn opvatting dat na bovengenoemde uitspraak van de Rechtbank Arnhem een onwenselijke lacune in de wetgeving ontstaat, omdat de Wob niet langer lijkt toe te zien op alle documenten die beleid aangaan?

6.    Kunt u de Tweede Kamer informeren wat de status is van de inventarisatie voor wetgeving voor het ondertekenen van het Verdrag van Tromsø? Indien nee, waarom niet?

7.    Klopt het dat de VNG betrokken is bij een ambtelijke werkgroep die zich bezighoudt met aanpassingen van de Wet openbaarheid van bestuur, terwijl de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) het deelnemen aan die werkgroep is geweigerd? Kunt u dat toelichten?

8.    Deelt u de mening dat wanneer de VNG slechts een vereniging naar publiek recht is het lidmaatschap en de bijbehorende dienstverlening onder het aanbestedingsrecht valt?

9.    Klopt het dat uw ministerie regelmatig geld verstrekt voor het organiseren cursussen, bijeenkomsten, conferenties, etc. door de VNG? Zo ja, hoeveel geld is daarmee voor 2009 en 2010 gemoeid?

10.    Krijgt de VNG geld voor haar bijdrage aan het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP)? Zo ja, hoeveel geld is dat?

11.    Is naar uw mening Stichting ICTU ook een orgaan naar publiek recht en geen bestuursorgaan? Kunt u deze mening toelichten?

12.    De VNG is al enige tijd verlieslatend. Klopt het dat de gemeenten en dus de belastingbetaler opdraait voor deze verliezen?

Bekijk meer van

wob WOB

Praat mee

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Dolf Rogmans
Hoofdredacteur

Marjolein Slats
Adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab
Redacteur

Lars Pasveer
Redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven
Redacteur

Anneke de Bruin
Vormgever

Marc Willemsen
Webontwikkelaar

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.