— maandag 5 september 2011, 12:46 | 11 reacties, praat mee

Ook journalistiek slachtoffer Pukkelpop

In de nasleep van Pukkelpop laten Vlaamse kranten zich gebruiken als podia voor hate speech aan het adres van kritische journalisten, vindt correspondent voor NOS/Radio Nederland Wereldomroep in Brussel, Tijn Sadée. ‘Ze geven de voorkeur aan emoties, huilen mee met de “Pukkelpopfamilie” en laten zich leiden door ongefundeerde woede op sociale media. De journalistiek delft het onderspit.

“Wat vond u van de, vooral Nederlandse, kritiek op de organisatie?” mag De Standaard negen dagen na de Pukkelpop-ramp aan de Hasseltse burgemeester Hilde Claes vragen.
“Ik heb er geen woorden voor,” antwoordt Claes. “Kijk, ik doe mijn werk op zo’n manier dat ik mezelf ‘s morgens in de spiegel kan kijken. Ik vraag me af of die Nederlandse journalisten dat nog kunnen.”

Een week later, op 3 september, schrijft de Vlaamse filmregisseur Marc Didden in De Morgen dat hij boos is op de NOS-reporter (ondergetekende, TS) ‘die zijn kritische commentaar op een natuurramp dacht te mogen besluiten met de vicieuze woorden: ‘“Tsja, het blijven Belgen.” Niets anders dan ordinair racisme was dat, en voer voor een of ander Tribunaal in Den Haag.’
Het had me al die weken na de ramp verstandig geleken – gezien de heersende emoties en woede – even te wachten met een reactie op de geuite kritiek.
Ik ging er zelfs vanuit dat dat nooit nodig zou zijn. Want op een goed moment, hoopte ik, zouden Belgische kwaliteitskranten hun verslaggeving en opinievorming rond Pukkelpop toch zelf wel evalueren. Of op z’n minst concluderen dat de tijd inmiddels rijp is voor een grondiger journalistieke aanpak van het drama.
Dat blijkt niet het geval.

Ik zal voor het leesgemak niet uitwijden over de scheldwoorden en verwensingen in de honderden haatmails die ik binnenkrijg, de Fuck-You-facebookgroep die speciaal voor mij en een collega is opgericht, de waterval aan grove tweets en de opiniestukken in de kranten waar ik word afgeschilderd als gevoelloze xenofoob en riooljournalist.
Beter lijkt het me om deze ruimte te gebruiken voor een reconstructie van wat ieder van ons kan overkomen in de hell called social media.
Donderdagavond 18 augustus: NOS-verslaggever Rick Hoogkamp, in zijn vrije tijd aanwezig op Pukkelpop (geen dienst), doet per telefoon verslag bij de NOS van wat er om hem heen gebeurt. (“Een beetje een ongeorganiseerde puinhoop; mensen liepen van hot naar her, bijna als kippen zonder kop.”)

Diezelfde avond rij ik vanuit mijn standplaats Brussel naar Hasselt, om het van Hoogkamp over te nemen. De hele nacht en vroege ochtend spreek ik tientallen Pukkelpopbezoekers.
Op vrijdagochtend begint NOS Radio1 met mijn verslaggeving: reportages en live-gesprekken.
In één van de reportages zegt een Belgische jongen: “Ze hebben op geen enkel moment gezegd dat iemand gevaar zou lopen. Ze hebben gewoon het laten begaan, op z’n Belgisch. Dus weer al te laat. Zoals altijd.”

In een latere bijdrage, als men mij vanuit de Hilversumse studio vraagt of er al discussie is over mogelijke nalatigheid van de kant van de organisatie, zeg ik: “Het is België; ik kan me voorstellen dat ze dat (vragen over mogelijke nalatigheid, TS)  een beetje voor zich uit gaan schuiven.”
Later, die vrijdagochtend, vraag ik tijdens de persconferentie Pukkelpop-manager Chokri Mahassine om weerwoord. “Of hij zich de kritiek - dat er niet is gewaarschuwd voor aangekondigd noodweer, ‘dat men het heeft laten begaan’ – aantrekt?”

Dit zijn de feiten. Allemaal in volgorde terug te beluisteren op www.nos.nl.
Maar vervolgens komt een heel andere dynamiek op gang.
Op internet verschijnt (via tweets? facebook? online kranten?) de volgende zinsnede:
“NOS: ‘Ongeorganiseerde chaos op z’n Belgisch’”
In de Belgische (social) media is het oordeel geveld, en de teneur luidt: “NOS vindt het een ramp op z’n Belgisch.”
De hate mail-campagne begint, De Morgen en De Standaard nemen het ‘publieke oordeel’ over, en in de weken erna mag iedereen zijn vuil spuien over ‘die Nederlandse journalisten’.
Tot op heden. Regisseur Didden mag in De Morgen nog eens foeteren op die NOS-reporter die zijn verslag van een natuurramp afsluit met de woorden “Tsja. Het blijven Belgen.”
Geen enkele NOS-verslaggever heeft gezegd dat het een ‘chaos op z’n Belgisch is’, of dat ‘het Belgen blijven’, als duiding van de gebeurtenissen.
‘Op z’n Belgisch’ kwam uit de mond van een Belg.

Uit mijn mond kwam, op de vraag vanuit Hilversum of er discussie is over mogelijke nalatigheid, het commentaar dat ik vrees dat ‘ze dat een beetje voor zich uit gaan schuiven.’
Die bewering was ingegeven door de klachten van festivalbezoekers én door mijn ervaring als correspondent in België met tal van andere dossiers. Van treinramp tot regeringsformatie tot schandalen in de kerk, steevast luidt het: ‘Hier komt men met alles weg’. En als Belgen dan de verbazing in mijn ogen lezen, luidt vervolgens het mantra: ‘Maar Tijn, dit is België.’
Ik nam dit mantra in een bijzin over, een mantra dat iedere Belg hanteert, maar dat in mijn geval moedwillig op internet in een verkeerde context werd geplaatst. Wat ik feitelijk wél zei, en in welke context, dat ging verloren in de kakafonie, aangejaagd door social media en gestut door de reguliere media.

De échte slachtoffers van het Pukkelpopdrama zijn de doden en vele gewonden. Indirect slachtoffer is de kwaliteitsjournalistiek. Kranten als De Morgen en De Standaard laten zich gebruiken als podia voor hate speech aan het adres van collega-journalisten die hun werk doen. Beide kranten geven de voorkeur aan emoties. Ze huilen mee met de ‘Pukkelpopfamilie’(De Morgen). En ze laten zich leiden door tweets met ongefundeerde woede, zonder de moeite te nemen de inhoud te checken.

Krantenpagina’s werden dag na dag gereserveerd voor sympathisanten van de Pukkelpopfamilie die hun medeleven betuigden.
Het liefst was ik ook lid van die familie. Maar ik ben journalist. En een journalist moet soms rotvragen stellen op rotmomenten. Dat is geen heksenjacht, zoals De Morgen-hoofdredacteur Yves Desmet schreef. Dat is ons vak.

Intussen zijn er op mijn initiële ‘rotvragen’ nog altijd geen antwoorden gekomen.
Vragen als: waarom anticipeerde Pukkelpop niet op code oranje (levensbedreigend; kans op ontwortelde bomen; schade aan gebouwen)? Er waren voldoende signalen om als organisatie overdag al preventieve maatregelen te treffen, zoals: start muziek tot nader order uitstellen, de tienduizenden bezoekers die er al zijn instrueren, de andere tienduizenden die nog willen komen eerder op de dag al oproepen hun komst nog even uit te stellen.

Hilde Claes en Chokri Mahassine zeggen: “We waren op de hoogte van de weerssituatie, maar dat het precies boven Hasselt en zó hevig zou toeslaan kon niemand voorspellen.”
Tijdens de persconferentie zei de Hasseltse brandweercommandant: “We waren voortdurend in contact met het KMI (het Belgische weerinstituut, TS).”
Juist omdat je het niet kunt voorspellen ligt minimale preventie en damage control mijns inziens voor de hand. Dan nóg is er kans op een drama, maar je hebt in ieder geval aantoonbaar geanticipeerd. Ik achtte - en acht - het daarom journalistiek urgent om vragen over die gang van zaken te stellen.

Nog altijd mis ik ook het antwoord op de vraag over het optreden van het Hasseltse parket. Dat constateerde al een half etmaal na het noodweer (‘na grondig informatieonderzoek’) dat niemand verantwoordelijk kan worden gehouden.
Was het wellicht beter geweest om dit onderzoek meer tijd te gunnen, en níet uit te besteden aan het parket van een gemeente die als kersverse eigenaar van de Pukkelpopweide partij is?
“Geen enkele Belgische journalist heeft mij na vrijdag 19 augustus nog vragen gesteld,” reageert Rosianne Verheyden, woordvoerder van het KMI, als ik haar donderdag 25 augustus, een week na de ramp, bel.

Ik vraag Verheyden of Pukkelpop zich middels contact met het KMI op de hoogte hield van de weerssituatie.
Verheyden: “Er is die dag vanuit de Pukkelpoporganisatie geen enkel contact opgenomen met wie dan ook binnen KMI.”
KMI toonde zich in een Nederlands ANP-bericht van 19 augustus ‘verbaasd’ over het feit dat de Pukkelpoporganisatie ‘totaal verrast was door het noodweer’.
Verheyden: ‘Ik hou vast aan die woorden. Ik ben nog altijd verbaasd. Donderdag 18 augustus is om 7.00 in de ochtend code-oranje afgegeven. Om 17.00 hebben we die code herhaald.’
Het VRT-programma Terzake was de enige Vlaamse rubriek die Chokri Mahassine wél in detail vroeg naar zijn anticiperen op het aangekondigde noodweer.

Halverwege de reportage zegt Mahassine dat hij het weer constant checkte, ‘om het half uur bij wijze van spreken.’ Mahassine: ‘Het is wel zo dat het normaal gezien vlak langs ons zou gegaan zijn. En het werd aangekondigd als een onweer zoals dat er zovelen geweest zijn.’
Bij KMI heeft Mahassine die geruststelling in ieder geval nooit gekregen, want met KMI was er geen enkel contact.
KMI-woordvoerder Verheyden: ‘Ik weet niet waar Mahassine die informatie dan wel vandaan heeft.’
Wie heeft Mahassine, zoals hij zelf zegt, gerustgesteld met de bevinding dat het noodweer ‘vlak langs ons zou gaan’?
Ik heb Mahassine eind augustus per telefoon en email herhaaldelijk verzocht om antwoorden op die vragen. De Pukkelpoporganisatie staat echter geen interview toe.
Op de vraag of het discours over het Pukkelpopdrama in de nabije toekomst wordt gevoerd, vind ik weinig geruststelling in dezelfde De Morgen-editie van 3 september waarin mij een voorgeleiding voor een Haags Tribunaal wordt toegewenst.

Elders in die editie vertolkt Joke Devynck (actrice in de verfilming van Tom Lanoye’s Het Goddelijke Monster) het Belgische mantra op haar manier.
Devynck: ‘We schuiven de problemen voor ons uit. We zwijgen erover tot het laatste moment en laten het rotten onder de oppervlakte.’
In de nasleep van Pukkelpop werd er alles behalve gezwegen. Iedereen schreeuwde het uit. Maar als die kakafonie niet wordt geredigeerd door professionele journalisten, begint het alsnog te rotten.

Tijn Sadée is correspondent voor Radio Nederland Wereldomroep in Brussel

Bekijk meer van

Praat mee

11 reacties

Derek Giroulle, 6 september 2011, 10:56

Dat de hatemail schrijvers u voor een riooljournalist verslijten, is omdat u dat misschien wel bent.
U bent wat mij betreft geklasseerd in het vakje onbetrouwbaar. Want een journalist die beweert correspondent voor België te zijn en die gemakshalve de volgende quote in hun artikel verwerken : “Was het wellicht beter geweest om dit onderzoek meer tijd te gunnen, en níet uit te besteden aan het parket van een gemeente die als kersverse eigenaar van de Pukkelpopweide partij is?” is iemand die willens wetens zaken in een bepaald daglicht wil stellen :
-1 u suggereert hier dat het parket en deel uitmaakt van de gemeentelijke overheid, en dat het parket ‘medeeigenaar van de pukkelpopweide’ zou zijn en dientengevolge vooringenomen zou zijn : dit is een valse en vooral rancuneuze beschuldiging
-2 u bewijst dat u niets kent van de instellingen van dit land en er maar wat op los fantaseert : het parket is de onderzoeksarm van het openbaar ministerie, het parket is een onderdeel van de justitiële macht, het parket wordt geleid door een magistraat en zijn onderzoekers zijn gespecialiseerde politieagenten - die niet tot de lokale politie van hasselt behoren - het parket heeft dus geen uitstaans met de gemeente , m.a.w het parket is de meest geeigende instantie om de strafrechterlijke en burgerlijke vernatwoordelijkheid van de organisatoren en van de gemeente te onderzoeken.

Ik stel mij de vraag als u dergelijke aantijgingen over het OM in nederland -dat zij vooringenomen of niet onafhankelijk zouden zijn, zou publiceren hoelang het zou duren voor u voor een rechter zou staan wegens smaad?

U stelt het hier voor alsof de justitiële overheid hier met de organisator onder een hoedje speelt, en betrokken partij is ... die suggestie is riooljournalistiek.
U bent een vuilspuitend vat vol vooroordelen over Belgen want ze zijn incomptent, corrupt, schuiven hun verantwoordelijkheid voor zich uit etc…

Katrien, 6 september 2011, 11:49

Beste meneer Sadée,

ik kan goed begrijpen dat u geschrokken bent van alle mediaheisa naar aanleiding van uw uitspraken na het Pukkelpopdrama. Hatemail is niet netjes, kritiek moet wel kunnen. Toch een paar bemerkingen bij uw betoog van hierboven:
- Uw uitspraken die ochtend zijn uit de context gerukt, zegt u, en bovendien gebaseerd op wat een Belgische Pukkelpopganger zei. Mag ik dan even opmerken dat uw uitspraken toch klonken als een conclusie van uwentwege, en niet gekaderd werden als een uitspraak van iemand anders.
- Er was inderdaad onweer aangekondigd. Ik heb al meermaals een onweer meegemaakt op een festival. Nog nooit heb ik een inferno meegemaakt als daar op de Pukkelpopwei. Een paar kilometer verder heeft het op dat moment flink gegoten, maar is er geen blaadje van de bomen gewaaid. Is het zo moeilijk om toe te geven dat deze storm uitzonderlijk was, en dat niet te voorspellen was dat hij net op die plek zo lelijk zou huishouden? Zelfs het KMI kon niet voorspellen dat het precies op de Pukkelpopweide er zo lelijk aan zou toegaan. Heeft u hen dat dan niet gevraagd tijdens uw talrijke contacten met hen? En een festival uitstellen of afgelasten omdat er een zwaar onweer aankomt: ik moet het in Nederland eerlijk gezegd ook nog zien gebeuren, hoor.
- Dat brengt me bij de preventiemaatregelen die u voorstelt: a) de start van het festival uitstellen. Duizenden festivalgangers waren al van daags voordien aanwezig. Was het er veiliger aan toe gegaan als die hadden moeten wachten op muziek totdat het onweer gepasseerd was - terwijl het net zo goed gewoon een zwaar onweer had kunnen zijn zonder dergelijke zware gevolgen? b) Welke instructies had u dan in gedachten voor de aanwezige festivalgangers? Ga weer naar huis? Ga niet in een tent staan? Welke instructie had wat dan ook uitgemaakt?
- Uw insinuatie dat het parket bevooroordeeld zou zijn omdat het toevallig in dezelfde stad gevestigd is die de Pukkelpopweide heeft opgekocht, vind ik ronduit beledigend. Het parket maakt deel uit van de rechterlijke macht, het gemeentebestuur van de uitvoerende macht. Tot nader orde geldt in België de scheiding der machten, net zoals in Nederland. U mag uiteraard twijfelen aan de scheiding der machten, maar als journalist zou u dat dan toch beter op een gefundeerde manier doen. Zoniet is het gewoon lasterpraat.
- U vindt dat de voorlopige vaststellingen van het parket er te snel kwamen, al daags na de feiten. Uw eigen veroordeling kwam er nog véél sneller, nog voor het onderzoek van het parket. Had u toen al een uitgebreid onderzoek gedaan? Bovendien gaat het om voorlopige vaststellingen: het onderzoek is nog niet afgesloten.
- Het kan best zijn dat er in België al gauw eens gekankerd en gezucht wordt dat iets ‘op zijn Belgisch’ verloopt. Daarom is dat nog geen objectieve waarheid, die als zodanig in nieuwsberichten moet worden verkondigd.
Tot slot: er is niet altijd netjes gereageerd op wat u gezegd heeft, en dat is een understatement. Maar heeft u zich dan op geen enkel moment afgevraagd of u er zelf wel goed aan gedaan heeft om die uitlatingen doen, op dat moment?  Heeft u daar zelfs niet aan getwijfeld toen de ouders van de slachtoffers zeiden dat ze de PP-organisatie helemaal niks verweten, dat het een natuurramp was, die niet te voorkomen was? Als die mensen dat soort begrip kunnen opbrengen, bent u zelf dan niet tot een kléin beetje gewetensonderzoek in staat?

Met vriendelijke groeten,
Katrien

har van de bekker, 6 september 2011, 14:25

Beste Tijn,
Ik ben Nederlander en aan mijn hoofd, jukbeen en nek gewond geraakt tijdens Pukkelpop, weliswaar zonder blijvende gevolgen.
Had u mij en mijn broer als eerste getroffen bij het festivalterrein en gevraagd naar een reactie, dan had u als antwoord gekregen dat er in onze ogen totaal geen sprake was van paniek, dat de hulpverlening snel en goed op gang kwam en dat de organisatie de juiste beslissingen genomen heeft (ook door aan te kondigen dat het programma zo spoedig mogelijk herstart zou worden; hiermee werd naar mijn mening voorkomen dat tienduizenden, die nauwelijks beseften wat er gebeurt was, gelijktijdig naar de door modderwater en obstakels lastig te bereiken uitgang zouden toestromen met kans op LoveParade 2010 toestanden).
Wij wisten dat er een zeer hevig onweer aan zou komen. Toch kozen wij voor de Chateau om te schuilen. Hoewel we dicht bij de uitgang stonden (bewust) gingen we niet weg toen de decoratie en de trussen hevig heen en weer slingerden. Pas toen het tentzeil scheurde reageerden wij.
In de week na Pukkelpop is voor mijn regio nog 3 keer een code oranje afgegeven, waarbij niets gebeurd is op een enkele flinke regenbui na. De natuur is onvoorspelbaar. Leven ook. Laten we proberen dit te accepteren, hoewel het vreselijk is voor slachtoffers en nabestaanden.
Wie is er trouwens verantwoordelijk voor die miljoenen mensen die in de buurt van de San Andreasbreuk wonen?

Har van de Bekker

Ellen, 6 september 2011, 14:25

Een verhaal heeft altijd 2 kanten. Tijn heeft hier zijn uitleg gegeven over zijn verhaal tijdens PP drama. TIjn had dit misschien ook deels anders kunnen/moeten doen op het moment van het drama, maar de Belgische kranten hadden ook wel iets anders kunnen/moeten doen of reageren?! Een vraag waar we nooit antwoord op zullen krijgen.

Dat in deze reactie er andere dingen worden bij gehaald als het parket of OM van België en/of Nederland doet nu eigenlijk niet ter zake…

Wel kan ik zeggen dat ik dit jaar 3 keer in Nederland op een festival ben geweest waarvan er 2 zijn afgelast op het moment dat deze al bezig waren met duizenden bezoekers. Afgelast door (aankomend) noodweer (concert at sea en concertreunië van de Kromme Jongens) En de laatste van de 3 (Lowlands)heeft op voorhand preventieve maatregelen genomen voor het aankomende noodweer wat uiteindelijk niet is geweest.
Als mensen op voorhand hierover worden ingelicht, weten de mensen wat ze kunnen verwachten en kunnen zij ook zelf al maatregelen hiervoor nemen.  Bijvoorbeeld later op het festival aankomen.

Ik vind dat organisatie verantwoordelijkheid moeten nemen als deze weersvoorspellingen gedaan worden. Het gaat immers om mensen levens. Veiligheid voor alles, ook al betekend dit afgelasting voor of tijdens een evenement!

Ellen, 6 september 2011, 14:29

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat ik vind dat PP dit niet goed heeft gedaan. Hier kan ik gewoon totaal niet over oordelen. Gelukkig heeft Har van de Bekker hier boven mij over gereageerd.

Dre de jong, 7 september 2011, 12:08

Alles zeer herkenbaar wat Tijn schrijft. Als Nederlander die al heel lang in Belgie woont ken ik de ‘dit is Belgie’-mentaliteit van de Belgen heel goed, maar ik herken ook de woede als je daarmee spot, helemaal als Nederlander. Ook ik heb me ook onmiddellijk verbaasd over het gemak waarmee de organisatie van Pukkelpop wegkwam met de ongevallen. Een lichtmast die op een tent valt? Die mast stond gewoon niet goed vast, op z’n minst niet vast genoeg om aan mogelijke stormvlagen weerstand te bieden. Dat is uiteraard wel de verantwoordelijkheid van de organisatie. Maar ‘verantwoordelijkheid’ heeft in Belgie een zeer rekbare betekenis, en eigenlijk is niemand hier verantwoordelijk voor iets. Je kan in Belgie vier fietsers dronken dood rijden en vrijgesproken worden omdat dit nu eenmaal ‘iedereen kan overkomen’. Dit is een restant van het diep in de structuur gekerfde katholicisme. En de media zijn hier verre van objectief. Maar is dat nieuw? Nee, alleen Tijn Sadee heeft dat nu ontdekt en zich er over verbaasd met zijn Nederlandse instelling. Goed aan deze hele geschiedenis met Sadee is dat Nederlanders zich erdoor in toenemende bewust van zullen worden dat Belgie echt een heel ander land is, bijna diametraal het tegenovergestelde van Nederland, en dat al het geroep in Nederland over ‘Belgie inlijven’ en geflirt over ‘samengaan met Belgie’ geen enkele realiteitszin bevat, alleen maar iets zegt over de ongenoegens van de Nederlanders met hun eigen land en het onvermogen dat te veranderen.

Peter de Journalist, 10 september 2011, 20:50

Nee, er zijn wel degelijk grote fouten gemaakt door de organisatie van Pukkelpop door niet tijdig maatregelen te nemen naar aanleiding van Code Oranje uitgegeven door het KMI, dat nota bene verschillende keren heeft gewaarschuwd voor zeer zwaar weer. Als in Nederland Code Oranje wordt uitgegeven dat wordt jan-en-alleman gewaarschuwd (tegenwoordig ook via Twitter). Men zou daarom zeker de hand in eigen boezem moeten steken.

Peter de Journalist, 10 september 2011, 20:56

Even een reactie aan Dre de Jong. U beweert, en ik citeer: “e kan in Belgie vier fietsers dronken dood rijden en vrijgesproken worden omdat dit nu eenmaal ‘iedereen kan overkomen’. Dit is een restant van het diep in de structuur gekerfde katholicisme.”
Op grond van welk wetenschappelijk onderzoek zegt u dit? Zou dit graag even willen lezen. Met dank natuurlijk.

Rob van der Hilst, 11 september 2011, 19:00

Wat momenteel in Utrecht aan het opstomen is, kritiek (och arme: zelfs intern) op de rol van de media over berichtgeving in de affaire-Wolfsen, heeft dezelfde grondtoon als de opwinding over de NOSverslaggeving van het Pukkelpopdrama.

Hier komt-ie: De Boodschapper Van Het onheil Heeft Het GEDAAN.
Business as usual dus.

En al blijken hate-mails, therapeutische scheldklodders via sociale media en gispende uitingen in Belgische media NOSredacteur Tijn Sadée behoorlijk te hebben geraakt. Mijn heilbede voor hem luidt, dat de spreekwoordelijke koude kleren tegen dit soort gevoelserupties snel tot zijn standaard-beroepsuitrusting gaat behoren.

Als er werkelijk iets onzuivers in zijn berichtgeving over Pukkelpop aan de hand was dan hadden betrokkenen, mét gerede klachten, de weg naar de Raad voor de Journalistiek allang ingeslagen.
Zo zit de wereld namelijk ook nog eens in elkaar.

Dat dit niet gebeurd is, zegt al genoeg.

Tijn Sadée, 12 september 2011, 12:29

Ik suggereer nergens dat het Hasseltse parket ‘mede-eigenaar is van de Pukkelpopweide’, zoals een schrijver stelt. De gemeente Hasselt is, sinds dit voorjaar, eigenaar van de weide. En het Hasseltse parket bracht na informatieonderzoek amper een dag later al naar buiten dat niemand nalatigheid kan worden verweten. De vragen die ik vervolgens oproep zijn: had het onderzoek naar een ramp van dergelijke omvang niet wat meer tijd moeten worden gegund?; is het een overweging om een dergelijk onderzoek, naast het haastige informatieonderzoek van het parket, voor ‘second opinion’ ook uit te besteden aan een onafhankelijke onderzoeksraad? Die vragen stellen is verplichte kost voor een journalist.
Juist omdat de Pukkelpoporganisatie met het oordeel van het parket (‘niemand valt iets te verwijten’) al op vrijdagmiddag - dus een chaotische nacht en ochtend na de ramp - schermde, achtte ik het urgent om de organisatie daarover kritische vragen te stellen. Dat heeft me geen slecht geweten opgeleverd, waarmee ik in het reine moet komen, zoals een andere schrijver suggereert.
In een andere reactie wordt gesteld dat de natuur nu eenmaal ‘onvoorspelbaar’ is. Mijns inziens biedt een herhaalde ‘code oranje’ (levensbedreigend) toch minstens enig houvast. Je kunt die waarschuwing naast je neerleggen. Je kunt ook preventief reageren. Juist over die keuze wilde ik met mijn verslaggeving het debat aanzwengelen.

Jan Hiddink, 13 september 2011, 21:55

Dat Tijn Sadee met z’n gedram over verantwoordelijkheid bij een natuurramp het onderspit delft betekent heus niet dat “de journalistiek” het slachtoffer zou zijn in deze zaak.
Het aanjagen van een aansprakelijkheidscultuur, waaraan hij zich bezondigt, is geen journalistieke verdienste maar een tekortkoming die niet hard genoeg bestreden kan worden. De reacties in de Belgische media zijn dan ook de enige juiste.

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Dolf Rogmans
Hoofdredacteur

Marjolein Slats
Adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab
Redacteur

Lars Pasveer
Redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven
Redacteur

Anneke de Bruin
Vormgever

Marc Willemsen
Webontwikkelaar

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.