e learning nvj

— vrijdag 26 juni 2009, 15:02 | 4 reacties, praat mee

NRC wraakt lid Raad Journalistiek

UPDATE Joep Dohmen (NRC Handelsblad) heeft donderdag een lid van de Raad voor de Journalistiek gewraakt. Dat komt zelden tot nooit voor. Het gaat om Peter Olsthoorn, die volgens Dohmen niet onafhankelijk kan oordelen in een zaak waarvoor de NRC-verslaggever voor de raad moest verschijnen. Na intern beraad besloten de overige leden van de raad Olsthoorn te wraken. De motivering volgt over zes weken gelijk met de uitspraak. Laatste wijziging: 29 juni 2009, 17:34

Per zitting bestaat de raad uit een jurist-voorzitter, twee journalisten en twee niet-journalisten. Zij worden bijgestaan door een onafhankelijk secretaris. Volgens artikel 7 van het reglement kunnen klager en verweerder elk lid van de raad wraken op grond van feiten of omstandigheden waardoor de onpartijdigheid van de raad schade kan lijden. Bovendien kunnen leden van de raad de eer aan zichzelf houden door zich te verschonen.

Volgens het online archief van de raad is het de afgelopen tien jaar 2 keer voorgekomen dat een verzoek tot wraking werd ingediend. In beide gevallen werd dat verzoek afgewezen. Verschoning komt vaker voor. Volgens het archief is dat 43 keer keer gebeurd.

Aan het begin van de zitting donderdag gaf Sjoerd de Jong, adjunct-hoofdredacteur van NRC Handelsblad, aan dat Dohmen en hij bezwaar maakten tegen de aanwezigheid van Olsthoorn in de raad. Dohmen: ‘Ik ken Peter goed. We zijn beiden lid van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) en drinken daar aan de bar een biertje. Ook mailen we regelmatig over stukken die hij en ik schrijven. Ik vind het principieel onjuist dat een bekende vervolgens in de raad over mijn werk oordeelt. Ook voor de klagende partij is dat niet fair.’

‘Wat daar in deze kwestie bijkomt is, dat Peter ook wel eens verslag doet van zaken die bij de raad spelen en daar over publiceert. De vorige keer toen ik moest verschijnen, zat hij achter me als verslaggever en de laatste keer voor me als lid van de raad. Ik vind dat dat niet kan. Hij blijkbaar wel. Daarover verschillen we dus van mening. Ik zou het goed vinden als er in de beroepsgroep een discussie ontstaat over de vraag waar de grens ligt voor journalisten om zitting te nemen in de raad.’

Olsthoorn: ‘Het is goed dat Dohmen dit heeft aangekaart. Hij had valide argumenten voor de wraking, maar vreesde hij wellicht ook mijn onafhankelijk oordeel? Immers, recent moest Bart Brouwers oordelen over Dohmen en die was 15 jaar lang zijn collega bij De Limburger. Joep vertelde me een fijne smoes om hem toen niet te wraken. Volgens mij waren onze contacten opgeteld niet zo onevenwichtig dat ik niet meer neutraal de klacht kon beoordelen. Inderdaad bericht en spreek ik veelvuldig over media - niet zelden een nogal incestueuze bezigheid.’

‘Juist omdat ik verschillende geledingen goed ken - bijvoorbeeld ook de mores van weblogs - heeft de NVJ mij voorgedragen als lid van de raad. Wat Leugens.nl betreft: daar heb ik met voorzitter Ton Herstel en secretaris Daphne Koene afspraken over gemaakt. De raad kent geen regels voor verschoning en wellicht zijn die wel te bepalen.’

Dohmen: ‘Brouwers was de vorige keer een van de leden en ik twijfelde achteraf of dat te ver ging. Ik heb jaren met Bart in de kantine geluncht. Het is precies waarom ik denk dat het goed is daar een debat over te voeren.’

Dohmen moest voor de Raad verschijnen vanwege een klacht over het artikel “Mogelijk fraude met Limburgs vastgoed”. Volgens de klager is in de publicatie ten onrechte gesuggereerd dat zijn bedrijf is betrokken bij een transactie die niet deugt.

Tijdens de behandeling van de zaak tegen Dohmen waren vier raadsleden aanwezig. Na de wraking van Olsthoorn hebben drie leden zich vervolgens over de zaak tegen Dohmen gebogen. De raad wil nu niet reageren, maar komt in de uitspraak over zes weken op de kwestie terug.

Bekijk meer van

Raad voor de Journalistiek

Praat mee

4 reacties

Micha Kat, 27 juni 2009, 04:02

Jammer dat Villamedia niet eerlijk bericht over de Raad en het meest stuitende geval van wraking niet vermeldt. Toen Pamela Hemelrijk voor de Raad moest verschijnen in een zaak die het MDI had aangespannen, werd ze niet allleen geconfronteerd met Theo Bouman, bestuurder van het concern (PCM) waarmee ze (AD) verwikkeld was geweest in een fel arbeidsconflict (dat ze winnend heeft afgesloten), maar ook met G. J. Wolffensperger met wie ze het bed heeft gedeeld. Hemelrijk vroeg Wolffensperger zich te verschonen, maar dat weigerde hij. De oud-politicus werrd vervolgens door de voorzitter gedwongen plaats te maken. Bouman vertrok uit eigen beweging.
Ik vind het stuitend en ontoelaatbaar dat deze website zijn lezers blijft bedriegen en net doet alsof de Raad een eerlijk orgaan is. Dat is het niet.
De zaak waarop Dohmen doelt waarin Olsthoorn er als journalist bijzat werd door mij bepleit (Het Vrije Volk / NRC en Dohmen). In deze zaak heeft Dohmen meerdere malen gelogen en kreeg een reddingsboei toegeworpen van een compleet partijdige Raad.
Eerder ontdekte ik dat de voorzitter van de Raad, Ton Herstel, een topman is geweest van de super-geheimde para-militaire organsatie Gladio en een cruciale rol heeft gespeeld bij de doofpot rond de vuurwerkramp te Enschede. Ik vind het een schande dat Villamedia aan die primeur geen aandacht heeft besteed.
Nogmaals: ik wil de redactie van deze website erop wijzen dat slechts eerlijke journalsitiek tot iets positiefs leidt maar dat de wijze waarop men nu bezig is, de totale ineenstorting van de MSM, NRC voorop, alleen maar versnelt. Wat mij betreft mogen jullie dus zo door gaan, maar ik zeg het om jullie te helpen.

Micha Kat, 27 juni 2009, 04:53

Ik stel dat dit artikel van Olsthoorn de werkelijke reden is voor Dohmen hem te wraken:

http://www.leugens.nl/2007/10/19/nrc-knoeit-met-extreemrechts/

Dohmen liegt dus als hij zegt: ‘Ik ken Peter goed. We zijn beiden lid van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) en drinken daar aan de bar een biertje. Ook mailen we regelmatig over stukken die hij en ik schrijven. Ik vind het principieel onjuist dat een bekende vervolgens in de raad over mijn werk oordeelt. Ook voor de klagende partij is dat niet fair.’

Overigens zou bovenvermeld stuk voor Olsthoorn wel reden kunnen zijn zich te verschonen.

Micha Kat, 28 juni 2009, 03:26

Tot slot, voor het complete beeld in deze belangrijke kwestie (het gaat over de houding van de MSM ten opzichte van de PVV, en is dus te zien als de ‘demoniserings-kwestie’ van 2002 revisited) hier de bewijzen voor de leugens van NRC en Dohmen in de onderhavige zaak:

http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=4331

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=4762&titel=NRC_gaat_diep_door_het_stof

en hier een stuk waarin de hetze van Dohmen tegen alles wat in de policor-ogen van NRC ‘extreem rechts’ is wordt vergeleken met de jacht op Nazi’s door Simon Wiestenthal:

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=4273

Daarenboven schreef Olsthoorn ook nog eens een uitgebreid artikel over de kwestie in twee delen op netkwesties.nl, reden te meer waarom hij zich had moeten verschonen:

http://www.netkwesties.nl/editie154/artikel3.html

Ik wil de redactie van Villamedia vriendelijk vragen zich in het vervolg eerst in een zaak te verdiepen. Op deze manier worden de lezers compleet verkeerd ingelicht en staat deze site eens te meer te kijk als MSM-propagandist.

Marcel, 29 juni 2009, 07:44

Geachte mijnheer Kat,

het is voor mij tegelijkertijd bewonderenswaardig en aandoenlijk, om te zien hoe u volhardt in uw strijd voor een eerlijke samenleving. Persoonlijk heb ik dat utopie allang laten varen. Ik wil u niet ontmoedigen, maar IK heb allang geen vertrouwen meer in menselijke rechtspraak. Of die nu van een echte rechtbank afkomstig is, of van de figuren die de in het artikel genoemde schertsvertoning ten tonele brengen. Men zou mij cynisch kunnen noemen, maar ik vind het veeleer van realisme en levenservaring getuigen. U heeft indertijd zelf meegewerkt aan een programma, nota bene bij de publieke omroep, waar een tipje van de sluier wordt opgelicht. http://video.google.nl/videoplay?docid=-3366087071189201879&hl=nl
Dramatisch dieptepunt daarin is misschien wel de “journalist” die er niet voor schroomt om, op gelofte van geheimhouding, aan te mogen schuiven bij de “groten” der aarde, tijdens een Bilderberg-conferentie. Zou de idioot niet hebben beseft, dat het waarom van deze uitnodiging, zijn medeplichtig is? Of zouden zij dusdanig weinig fatsoen hebben, of mogelijke machtswellust, dat het hen niets kan schelen? Zeg maar een soort van bunkerbouwers. In ieder geval wens ik u, mijnheer Kat, veel goeds toe, en de rest van de journalisten… Ach, laat ik het maar op “veel wijsheid en inzicht” houden.

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Jenny Fritschy

Webontwikkeling

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.