— vrijdag 1 oktober 2010, 12:13

Mediagebruik onder moslimjongeren hoger

Een onderzoek naar mediagebruik door de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) onder moslimjongeren wijst uit dat ze meer, en meer verschillende bronnen gebruiken dan niet-moslimjongeren. Globaal gesproken gebruiken ze dezelfde media als niet-moslimjongeren, maar doen dit vaker en intensiever. Zo lezen de moslimjongeren bijna vijftien procent meer van het aanbod aan kranten dan niet-moslimjongeren en bijna acht procent meer van het aanbod aan Engelstalige tv-zenders.

Moslimjongeren reageren duidelijk op hoe zij in de media worden geportretteerd. “Zij volgen de Nederlandse media op de voet, enerzijds om te weten wat er over hen - moslims - wordt gezegd, anderzijds vanuit de behoefte om ‘erbij te horen’. Daarnaast informeren zij zich via buitenlandse media om een completer en ‘meer waarheidsgetrouw’ beeld te verkrijgen”, aldus de onderzoekers.

Per programma geanalyseerd, kijkt twaalf procent meer moslimjongeren naar NOVA en zeven procent meer naar het RTL-nieuws. 24 procent meer moslimjongeren leest de Metro of Spits, en tien procent meer de Volkskrant. “Het volgen van buitenlandse media door de moslimjongeren gaat duidelijk niet ten koste van het gebruik van binnenlandse media”, aldus de onderzoekers.

Het mediagebruik blijkt nauwelijks gerelateerd te zijn aan de houding ten aanzien van geweld: ook daarin zijn de moslimjongeren in grote lijnen vergelijkbaar met niet-moslimjongeren. Er is een zwak verband tussen het raadplegen van Arabische media en een positieve attitude van geweld, maar dat gaat eveneens samen met het zich achtergesteld voelen. Het lezen van Nederlandse kranten gaat samen met een sterkere afwijzing van geweld.

Over het geheel genomen keuren zowel moslimjongeren als niet-moslimjongeren het gebruik van geweld af. Moslimjongeren verschillen evenmin van niet-moslimjongeren in een algemeen positieve houding ten aanzien van de Nederlandse samenleving.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding (NCtb). De resultaten zijn gebaseerd op vragenlijsten van bijna 2400 jongeren in de leeftijdsgroep 13 tot 26 jaar. Van deze groep viel tien procent in de categorie ‘moslimjongere’. Verder werden inhoudsanalyses uitgevoerd op duizenden mediaberichten uit zeven dagbladen en vier allochtone webfora. Daarnaast werden verder verdiepende interviews gehouden met ruim 40 moslimjongeren.

Bekijk meer van

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Dolf Rogmans
Hoofdredacteur

Marjolein Slats
Adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab
Redacteur

Lars Pasveer
Redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven
Redacteur

Anneke de Bruin
Vormgever

Marc Willemsen
Webontwikkelaar

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.