word actief nvj klein

— vrijdag 2 september 2011, 08:46 | 8 reacties, praat mee

Kamervragen over rol Sauer bij NRC

PVV-Kamerlid Martin Bosma heeft bedenkingen over de invloed die Derk Sauer heeft op het redactionele beleid van NRC. Hij stelt Kamervragen over dit onderwerp. Volgens de PVV is Derk Sauer een SP-financier - en iemand die 'met een rouwband rondliep toen Mao doodging' - en is het nieuw voor Nederland 'dat iemand met een dergelijk partijprofiel een zo groot gedeelte van een dagblad blijkt te bezitten'. Uit een bericht in de Volkskrant eerder deze week bleek dat Sauer een belang heeft van 9 procent bij NRC Media. Sauer heeft invloed op de benoeming van de hoofdredacteur en op de inhoud van de krant, aldus Bosma. 'Van een scheiding tussen eigendom en redactie is blijkbaar geen sprake. Dat is beangstigend.' Bosma wil van minister Van Bijsterveldt weten of zij de kans aanwezig acht dat NRC Handelsblad - 'voorheen een gezaghebbend avondblad' - 'nog verder links georiënteerd raakt, bijvoorbeeld doordat NRC-journalisten in het gevlei willen komen bij hun radicaal-linkse eigenaar?' Bosma leverde overigens zelf een driewekelijkse bijdrage aan de opiniepagina's van het NRC. Laatste wijziging: 4 september 2011, 14:14

Bekijk meer van

Tip de redactie

Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Praat mee

8 reacties

Arnold Mandemaker, 2 september 2011, 10:21

Kan ik bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ook een aantal vragen indienen over de geestelijke gezondheidstoestand van het PVV-Kamerlid Martin Bosma? Is de minister van mening dat de heer Bosma niet goed snik is, c.q. ze ziet vliegen? Zoiets.

Bert Bakker, 2 september 2011, 10:22

Mijnheer Bosma begrijpt helaas niet waar de politieke arena voor bedoeld is. Het is niet aan de minister om een oordeel te vellen over de koers van een dagblad: dat doet juist bij uitstek denken aan de tijden van Mao.

Juul, 2 september 2011, 13:19

Die meneer Bosma is wel heel erg de weg kwijt. Maar ja, ze hebben weer even publiciteit.
Door wie wordt de PVV eigenlijk gefinancierd?  Dat zou ik wel eens willen weten.  “loser’ die Bosma.

maarten, 2 september 2011, 13:52

1. Bosma heeft kennelijk een (jeugd)trauma overgehouden aan zijn communistische studiegenoten in de jaren ‘70 en meer recentelijk zijn congé als NRC-columnist.
2. Bosma heeft zich ogenschijnlijk niet verdiept in investeerder Sauer die in Rusland onder meer Cosmopolitan en Playboy uitgaf. Sauers Egeria investeert daarnaast geld van de familie Brenninkmeijer, een oer-conservatief-katholieke club.
3. Bosma en zijn PVV hebben weinig recht van spreken als het gaat over financiering en transparantie.
4. Wat Bosma defacto zegt is dat een SP-aandeelhouder bezwaarlijk is, maar een PVV-aandeelhouder wel ‘mag’, als zijn partij het voor het zeggen zou hebben.

Met name dat laatste punt maakt dit nieuwe parlementaire dieptepunt van de politieke dorpsgek Bosma de meest dubieuze aanval op de vrije pers in Nederland die ik me kan herinneren.

Reinjan Mulder, 2 september 2011, 18:19

Ik heb een paar jaar geleden voor Derk Sauers Nieuw Amsterdam een boek geëdit van voormalig VVD-fractievoorzitter Bibi de Vries (met een grappig hoofdstuk over de opkomst en afsplitsing van Geert Wilders in de VVD). Als er iemand gezond rechts is in Nederland, is het Bibi wel: nooit iets van Derk over gehoord.

Rob van der Hilst, 3 september 2011, 06:21

Haha: het was al wat (= lange tijd) stil rond de Geachte Afgevaardigde Bosma, maar de oud-journalist en PVV-tacticus en -strateeg is aan het begin van het nieuwe seizoen vol goede moed begonnen aan de terugkeer in de mediaschijnwerpers van zijn persoon en, via hem, van Wilders’ partij. Hiervoor zijn zogeheten Kamervragen altijd een uitstekend middel.
Bosma is back dus, zo blijkt.

Natuurlijk was het voor de PVVer het vaak zo effectieve mengsel rancune & haat om tot zijn Kamervragen te komen, maar die combi is normaliteit bij hem. En het is zeker niet de kern van zijn Kamervragen.

De eerste die wéét dat de minister er ‘niets mee kan’ (maar er desondanks op in móet gaan) is Bosma zelf. Hij speelt slechts met het parlementaire middel: met ‘geoormerkte media-aandacht’ als doel en als bodem om van daaruit een sterk aandacht-trekkend politiek en publicitair offensief te openen.

Ik denk dat de PVVtop in het nieuwe parlementaire jaar in zijn mediabeleid de oude truc van het weerhuisje-aan-de-muur van stal gaat halen: nu eens komt Wilders tevoorschijn en dan weer Bosma. Om en om dus, en meer dan voorheen. De kop van dit mediabeleid is er in elk geval al vanaf. Haha.

Robert Bleeker, 4 september 2011, 00:31

Maar het patroon in de opstelling van de PVV en haar ideologische en politiek-bestuurlijke kader wordt steeds duidelijker :

- De PVV hoeft aan niemand verantwoording af te leggen - noch over haar organisatiestructuur, noch over haar financiële voedingsstromen en infrastructuur, noch over haar politieke standpunten en maatschappelijke opstelling en/of de mogelijke consequenties daarvan, voor onze nationale en internationale betrekkingen….

- Maar iedereen die zich tegen de PVV durft af te zetten - of het nu politieke collegae zijn, of rechters, of journalisten, of ‘gewone’ verontruste burgers - wordt linea recta en met veel intimiderend verbaal geweld en een stortvloed aan weerzinwekkende insinuaties aan de publieke schandpaal genageld.

- In het verlengde van datzelfde patroon lijkt bij voortduring een half-uitgesproken, suggestieve dreiging aanwezig, die men zou kunnen omschrijven, als “wacht maar af, totdat wij de absolute politieke macht hebben veroverd”.

- Dan schaffen wij stante pede de democratie af en richten wij de samenleving in, conform ons favoriete, eenhoofdige, top-down organisatiemodel en rekenen wij definitief af met de vrijheid van meningsuiting en die van vereniging.

- Dan rekenen wij definitief af met iedereen, die zich tegen ons durft te verzetten en/of met iedereen, die op andere gronden niet binnen ons mens-, maatschappij- en/of wereldbeeld past, zulks uiteraard exclusief te onzer beoordeling en op straffe van door ons te formuleren en adstrueren sancties.

- Laten wij in dit verband niet vergeten, dat de PVV een donkere sociaal-politieke onderstroom vertegenwoordigt, die het afgelopen decennium binnen de gehele westerse wereld aan aanhang en (politieke) invloed lijkt te hebben gewonnen en derhalve ook steeds door meer bestaande maatschappelijke organisaties, geaccepteerd en uitgedragen lijkt te worden.

- Laten wij evenmin vergeten, dat tijden van financieel-economische neergang en bijbehorende, sociaal-economische en sociaal-maatschappelijke turbulentie, altijd een goede voedingsbodem zijn geweest voor grofgebekte lieden met geprononceerde stellingnames, rigoureuze oplossingen (voor deels zelfgeschapen ‘probleemstellingen’), volumineus uitgedragen politieke wensdenkbeelden en de systematische stigmatisering van politieke tegenstanders en andere bevolkingsgroepen, als de hoofdoorzaak van alle maatschappelijke problemen van toen, van nu en – indien niet rigoureus en rücksichtslos wordt ingegrepen - van straks.

- Dit geldt eens temeer, als het uitdragen en praktiseren van die politiek-maatschappelijke wensdenkbeelden en aanpalende ideologische concepten en percepties (in casu, het metterdaad bevorderen van grootschalige reli-xenofobie, intolerantie en polarisatie als politieke levensstijl in de westerse wereld) zelf in toenemende mate een bepalende factor binnen de maatschappelijke onzekerheid en verwarring zullen blijken te gaan vormen.

Journalisten, let op uw zaak, want ook op en rond uw werkterrein worden door genoemde machthebbers in spe, bijna dagelijks de grenzen van betamelijkheid en verdraagzaamheid verlegd…

G de Bruin, 6 september 2011, 11:24

Als het gaat over transparantie, democratie (fatsoen, eerlijkheid, vul maar aan) van de PVV zijn we snel klaar. Jammer alleen dat de kiezer/poller dat niet opmerkt. Deze zomer (tijdens het reces) werd duidelijk dat het CDA zich door een ‘adviesbedrijf in de financiële sector’ of iets dergelijks had laten fêteren op € 100.000. En nee, we mochten niet weten wie voor dat bedrag precies wat gekocht had. Ik meen me te herinneren dat daarmee het vertrouwen van de gulle gever zou worden beschaamd.
Ik bedoel: de PVV geeft het voorbeeld, maar andere partijen volgen de nieuwe trend maar wat graag. Zo worde partijen zachtjesaan gelijkgeschakeld aan de moers van de PVV (inhoudelijk was dat natuurlijk al een tijdje bezig).

Overigens las ik vanochtend in de krant (Volkskrant of NRC van gisteren) dat Sauer sinds 1989 geen lid meer is van de SP en dat Jan Marijnissen zijn bijdragen altijd heeft geweigerd. Zou zo maar kunnen, maar geen journalist die kennelijk de moeite nam of neemt om dit uit te zoeken.
Misschien is Bosma al veel verder met het sluipenderwijs gelijschakelen van de pers. Net zoals (zie hierboven) met een aantal politieke partijen gebeurd is.

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Jenny Fritschy

Webontwikkeling

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.