— vrijdag 20 mei 2016, 16:45 | 0 reacties, praat mee

Fonds BJP komt in aanmerking voor rijkssubsidie

Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (Fonds BJP) heeft een positief advies gekregen van de Raad voor Cultuur. De Raad adviseert de minister het huidige subsidiebedrag van 400.000 euro per jaar in de periode 2017-2020 voort te zetten.

Het Fonds BJP had om 75.000 euro meer gevraagd, maar dat kan niet in verband met het door de politiek vastgestelde subsidieplafond. Volgens de Raad kan het Fonds BJP nog kijken naar extra middelen bij provincies of gemeenten en naar cofinanciering. Ook zou het Fonds bij een (extreem) verkoopsucces het volledig toegekende bedrag moeten kunnen terugvorderen, en niet slechts een gedeelte, zoals nu het geval is.

De Raad deelt de nodige complimenten uit aan het fonds. ‘Het FBJP heeft de afgelopen subsidieperiode vele waardevolle activiteiten ontplooid en heeft daarmee zijn succesvolle beleid weten voort te zetten. Het hanteert heldere richtlijnen en deugdelijke beoordelingscriteria.’

‘De website is aantrekkelijk en de marketing is goed. Het fonds werkt bovendien efficiënt en toont flexibiliteit. De raad is daarom van mening dat het fonds de afgelopen jaren een belangwekkende bijdrage heeft geleverd aan de journalistieke vitaliteit in Nederland.’

De Raad voor Cultuur wil wel een nieuwe sluitende begroting en een aangepast activiteitenplan. Ook vraagt de Raad een intensivering van het diversiteitsbeleid. “Het FBJP rept met geen woord over het opvallende gebrek aan culturele diversiteit binnen de groep ondersteunde journalisten. De raad zou de visie van het fonds hierop willen vernemen. Het is noodzakelijk dat het fonds, zoals het reeds van plan is, een bestuurslid met een niet-westerse achtergrond aantrekt, juist om op dit terrein voortgang te boeken. In de volgende subsidieaanvraag zou het Fonds zich hiervan rekenschap moeten geven.” 

Het Persmuseum kreeg een voorlopig nee op het rekest van de Raad voor Cultuur.

Bekijk meer van

Raad voor Cultuur Fonds BJP

Praat mee

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Dolf Rogmans
Hoofdredacteur

Marjolein Slats
Adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab
Redacteur

Lars Pasveer
Redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven
Redacteur

Anneke de Bruin
Vormgever

Marc Willemsen
Webontwikkelaar

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.