basis naar compleet

— dinsdag 27 juni 2023, 07:30 | 0 reacties, praat mee

FD wordt gedagvaard door B&S-aandeelhouder Blijdorp

© Sem van der Wal

Het FD is verwikkeld geraakt in een juridische strijd met Willem Blijdorp, grootaandeelhouder van B&S. Blijdorp verwijt de krant onrechtmatig te hebben gepubliceerd over zijn Iraanse marmerinvesteringen. Het FD wijst de beschuldigingen van de hand. Laatste wijziging: 29 juni 2023, 09:17

Het Financieele Dagblad ontving op 6 april een dagvaarding van Willem Blijdorp, oprichter en meerderheidsaandeelhouder van groothandelsbedrijf B&S. Het gaat om een bodemprocedure bij de Rechtbank Amsterdam, waarin Blijdorp bezwaar maakt tegen twee FD-artikelen van november vorig jaar over zijn investeringen in Iraanse steengroeven. Blijdorp eist rectificatie en schadevergoeding.

Op 2 november vorig jaar verscheen het artikel ‘Multimiljonair gebruikte medewerkers beursfonds B&S voor zaken met Iran én VS’ van de hand van FD-journalisten Vasco van der Boon en Casper Thomas. De krant had tientallen documenten in handen waaruit bleek dat Blijdorp (op dat moment vice-voorzitter van de raad van commissarissen) negen B&S-functionarissen had ingeschakeld voor advies- en uitvoerend werk rond zijn Iraanse privé-investering. Een van hen (een later lid van de raad van bestuur van B&S) werd statutair directeur van de entiteit in Dubai, opgericht voor deze marmerhandel en gevestigd op hetzelfde adres als een entiteit van B&S.

Volgens de krant was de bemoeienis van B&S-medewerkers in tegenspraak met wat de B&S-top in april 2022 aan de aandeelhouders had verteld. Die waren bezorgd toen Blijdorps marmerdeal in het nieuws kwam vanwege een hoogoplopend conflict met zijn zakenpartner in het project, Danial Mahyari. Op vragen van de aandeelhouders antwoordde de B&S-top dat het bedrijf ‘geen enkele betrokkenheid’ bij het project had.

Lees ook: Persvrijheidsfonds steunt betrokken journalisten en het FD in zaak tegen ondernemer Blijdorp

Risicovol
Verder stond in het FD-artikel van 2 november dat Blijdorp in 2016 door advocaten was gewaarschuwd voor het risico dat hij met zijn investering internationale sancties zou kunnen schenden door zaken te doen met Iran én de Verenigde Staten. B&S, waar Blijdorp op dat moment ook vice-voorzitter was van de raad van commissarissen, leverde onder andere aan het Amerikaanse leger, en mijnbouw stond op de Amerikaanse sanctielijst. ‘Ondertussen claimde Blijdorp voor de Nederlandse rechter het bezit van concessies in negen marmermijnen in Iran, verkregen van de Iraanse overheid,’ aldus de krant.

Een door het FD aangehaalde hoogleraar internationaal recht noemde het ‘risicovol om als Nederlander met belangen in de VS in Iraanse mijnbouw te investeren’. De VS zouden iemand op basis daarvan toegang tot de Amerikaanse markt kunnen ontzeggen, aldus de hoogleraar.

Op 3 november verscheen een vervolgartikel onder de titel ‘Amerikaanse waakhond: grootaandeelhouder B&S schendt Iran-sancties’. Hierin reageert de onderzoeksdirecteur van de Amerikaanse non-profitorganisatie UANI op het FD-artikel van de vorige dag. ‘Waakhond’ UANI is, zo staat er, een Amerikaanse non-profitorganisatie, geleid door militaire en politieke kopstukken, die wil voorkomen dat Iran middelen vergaart voor een nucleair programma en daarom toeziet op naleving van de sancties tegen Iran. De UANI-functionaris noemde de gelijktijdige zakelijke relaties van Blijdorp met Iran en de Verenigde Staten een duidelijke schending van de Iran-sancties.

Beide artikelen bevatten een reactie van advocatenkantoor Stibbe namens Blijdorp en B&S. Blijdorp had volgens Stibbe indertijd bij advocaten advies ingewonnen waaruit volgde dat de handel in Iraans natuursteen niet was gesanctioneerd. Er was daarom voor Blijdorp ook geen reden geweest om B&S-aandeelhouders te informeren. Het ging om een privé-investering; dat B&S-medewerkers er bemoeienis mee hadden gehad deed daar niet aan af. Hun betrokkenheid moest worden verklaard uit ‘hun op vertrouwen gebaseerde werkrelatie’ met Blijdorp, aldus de reactie.

Sancties geschonden?
Volgens de dagvaarding schreef het FD ten onrechte dat Blijdorp sancties tegen Iran zou hebben geschonden door medewerkers van B&S in te schakelen voor zijn investeringen in Iran. Er waren pas betalingen aan Iraanse partijen gedaan nadat de Europese sancties op financiële transacties begin 2016 waren opgeheven, aldus Blijdorp. En marmerexploitatie door Blijdorp was vanwege het conflict met Mahyari nooit tot stand gekomen, dus waren de sancties op mijnbouw die de VS in 2020 invoerde evenmin van toepassing. Het FD zou door die tijdlijn te verzwijgen de geïnterviewden en de lezer op het verkeerde been hebben gezet.

Daarbij zou de term ‘waakhond’ voor UANI misleidend zijn; de term zou duiden op toezichthouders van overheidswege.

Ook zou Blijdorp onvoldoende wederhoor zijn geboden doordat de krant niet had verwezen naar de recente Amerikaanse sancties – dan hadden de advocaten meteen kunnen zeggen waarom die volgens hen niet relevant waren.

Weerwoord
Uit de dagvaarding blijkt ook wat het weerwoord van (de advocaat van) de krant is op de belangrijkste punten. Blijdorp gaat volgens de krant uit van een verkeerde lezing van de artikelen: de krant had niet geschreven dat Blijdorp de sancties had geschonden – de journalisten hadden de vraag opgeworpen of er een risico van schending was, en daar anderen over aan het woord gelaten. En de term ‘waakhond’ is volgens het FD niet gereserveerd voor overheidsorganisaties, terwijl bovendien in het stuk stond wat voor organisatie UANI was.

Maar zelfs als er wel had gestaan dat Blijdorp sancties had geschonden zou dat toelaatbaar zijn geweest, aldus het FD, gezien het beschikbare feitenmateriaal. Niet alleen hadden volgens het FD de advocaten Blijdorp in 2016 wel degelijk gewaarschuwd, ook was het met de belangen van Blijdorp in de Iraanse mijnbouw niet afgelopen na het stranden van de samenwerking met Mahyari in 2017. Na een mislukte poging van Blijdorp om alsnog nakoming van de overeenkomst door Mayari te krijgen, spraken partijen namelijk af dat de leningen die Blijdorp had verstrekt via een trust uit de opbrengsten van de mijnconcessies zouden worden terugbetaald. Zou betaling achterwege blijven, dan zou Blijdorp zich dankzij een pandrecht op de mijnconcessies zelf kunnen verhalen. Blijdorp hield volgens het FD dus een zakelijk belang bij marmerexport, waarmee ook het risico van sanctieschending volgens de krant actueel bleef.

De krant had bij het vragen van wederhoor ruim verwezen naar ‘de (internationale) sancties van de VS en Iran over en weer’; een opsomming van alle mogelijke toepasselijke regels afzonderlijk was volgens de krant niet nodig. Het was de keuze van Blijdorp geweest om ‘smal’ te antwoorden dat uit juridisch advies destijds volgde ‘dat de handel in Iraans natuursteen niet was gesanctioneerd’.

Dat Mahyari Blijdorp had bedrogen en helemaal geen mijnen had gekocht, zoals Blijdorp stelde, acht het FD heel onwaarschijnlijk, maar zelfs als dat zo zou zijn, bleef nog overeind dat Blijdorp een samenwerking was aangegaan en € 75 miljoen had uitgeleend om in mijnen te investeren, aldus de krant.

Overige bezwaren
Blijdorp maakt de krant in de dagvaarding ook verwijten over de werkwijze bij informatievergaring. Zo denkt Blijdorp dat Mahyari heeft gelekt en had het FD volgens hem kritischer moeten zijn omdat deze man een belang zou hebben om hem zwart te maken. Maar het FD, in het midden latend van wie de stukken afkomstig zijn, stelt dat het zich niet heeft gebaseerd op standpunten van Mahyari en dat het de nodige distantie heeft bewaard tot beide partijen.

Verder zou het FD volgens Blijdorp ten onrechte vertrouwelijke informatie hebben gebruikt, (privé-)foto’s van Blijdorp hebben geplaatst bij een beschuldigend artikel en op een foto van een contract zijn naam- en adresgegevens onbedekt hebben gelaten (dit laatste is inmiddels online aangepast).

Vordering
Blijdorp vordert naast rectificatie en verwijdering van de artikelen een verklaring van de rechter dat het FD onrechtmatig heeft gehandeld. Aan immateriële schade vordert hij € 150.000; de materiële schade zou in een nadere procedure moeten worden berekend.

Het schriftelijke antwoord van het FD wordt binnenkort verwacht. Een bodemprocedure kan, in tegenstelling tot een kort geding, jaren duren – wordt dus vervolgd.

Bekijk meer van

FD

Tip de redactie

Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Praat mee

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, coördinator magazine

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Nick Kivits, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Emiel Smit

Teddy van der Laan

Webbeheer

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

vacatures@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.