— dinsdag 1 september 2015, 11:41 | 0 reacties, praat mee

Ernstige bezwaren tegen nieuwe afluisterwet Wiv

Bob Mical / CCBY

Vandaag eindigt de consultatieronde rond het wetsvoorstel voor de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Daarin worden de bevoegdheden van de algemene en militaire inlichtingendiensten AIVD en MIVD fors uitgebreid. Telecombedrijven en diverse maatschappelijke organisaties hebben stevige kritiek op het wetsvoorstel. Laatste wijziging: 1 september 2015, 14:28

Er zijn ruim 500 openbare reacties op de conceptwet gegeven - plus een onbekend aantal die niet openbaar zijn. De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20xx (Wiv20xx) breidt de afluistermogelijkheden flink uit, waardoor er nu ook kabelgebonden (internet)verkeer mag worden afgetapt. Daar valt dan ook meteen mobiel telefoonverkeer onder, aangezien zendmasten via kabels aan het netwerk van de provider zijn gekoppeld.

Verder is in de wet een recht op ‘verkenning’ van computernetwerken opgenomen, waarbij beveiligingsmaatregelen mogen worden doorbroken en versleuteling mag worden gekraakt. Verdachten zouden gedwongen kunnen worden om hun sleutel af te staan. Verder mogen inlichtingendiensten in binnengedrongen systemen gegevens kopiëren en daartoe ‘technische voorzieningen’ aanbrengen. Telecombedrijven moeten verplicht meewerken om de technische kant te faciliteren - iets waar onder meer Tele2 en KPN in afzonderlijke reacties zeer ernstige problemen mee hebben.

Reacties
KPN stelt dat de voorgestelde tapmogelijkheden in direct conflict staan met het grondwettelijk gegarandeerde communicatiegeheim. Dat de overheid bovendien de kosten voor het tappen onder Wiv20xx bij de telecombedrijven neerlegt is een ander - zij het puur commercieel - pijnpunt.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland denken dat de huidige gerichte tap prima voldoet. De proportionaliteit van een breed sleepnet zoals de Wiv20xx voorstelt is volgens hen onvoldoende aangetoond. Het is een sentiment dat ook door softwarereus Microsoft wordt herhaald. “Door de in het voorstel opgenomen verplichtingen op te leggen aan een bredere groep aanbieders en diensten heeft het wetsvoorstel de potentie om het vertrouwen van gebruikers in technologie ernstig te schaden, en innovatie te ontmoedigen”, stelt het bedrijf.

Journalistenvereniging NVJ heeft eveneens stevige kritiek op het wetsvoorstel, dat het vertrouwen tussen potentiële bronnen en journalisten ondergraaft. “Journalistieke bronnen zullen minder bereid zijn om samen te werken met journalisten. Dit raakt de persvrijheid in het hart”, meent NVJ-secretaris Thomas Bruning.

Een speciale Studiecommissie Journalistieke Bronbescherming heeft 19 aanbevelingen voor aanpassingen van het wetsvoorstel gedaan. Het voorstel zoals het er nu ligt, voldoet niet aan minimale juridische eisen en de massale onderschepping van dataverkeer botst met het grondrecht op privacy van alle burgers. “De verplichting om mee te werken aan ontsleuteling kan bovendien een groot chilling effect hebben”, aldus de commissie. Het ontbreekt volgens de commissie binnen Wiv20xx aan onderbouwing van nieuw te verlenen rechten.

Het College voor de Rechten van de Mens maakt bezwaar tegen de gebrekkige onderbouwing binnen het wetsvoorstel. “Het College beveelt aan de noodzakelijkheid en in het bijzonder de effectiviteit van de voorgestelde uitbreiding van de interceptiebevoegdheden nader te onderbouwen”, schrijft het.

Advocaat Otto Volgenant van Boekx Advocaten, die namens onder andere de NVJ eerder dit jaar in kort geding de Wet Bewaarplicht Telecommunicatie buiten werking liet stellen: “Dit wetsvoorstel krijgt vanuit juridisch oogpunt een dikke onvoldoende. We zijn eerder naar de rechter gegaan om de gebrekkige Nederlandse regeling van journalistieke bronbescherming aan de kaak te stellen. Mocht dit wetsvoorstel worden aangenomen, dan stappen we meteen weer naar de rechter. Maar we gaan er vanuit dat het kabinet verstandig is en het wetsvoorstel flink verbetert.”

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International hekelt de brede rechten die aan inlichtingendiensten worden toegekend: “In een democratische rechtsstaat zoals Nederland kan het nooit noodzakelijk zijn om de gehele bevolking onder communicatie-surveillance te plaatsen. Het wetsvoorstel breekt met een wereldwijde trend om meer waarborgen op te nemen in de bevoegdheden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten om niet-noodzakelijke en disproportionele inbreuken op mensenrechten te voorkomen of te compenseren.”

De site Security.nl heeft een helder overzicht van belangwekkende reacties van maatschappelijke organisaties.

Zie verder Internetconsultatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20xx

Tip de redactie

Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Praat mee

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Nick Kivits, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Emiel Smit

Loes Smit

Webbeheer

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

vacatures@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.