— maandag 5 november 2012, 12:39 | 7 reacties, praat mee

Etty hekelt angstcultuur NRC

Onder redacteuren van NRC Handelsblad heerst een angstcultuur. Het is onder hoofdredacteur Peter Vandermeersch niet toegestaan zowel binnen als buiten de krant kritiek te hebben op de veranderingen bij de krant. Dat vertelde NRC-redacteur Elsbeth Etty zaterdag tijdens haar 'keynote speech' op het schrijfcongres Schrijf Dat Boek in Utrecht. Hoofdredacteur Vandermeersch spreekt in een reactie tegen dat mensen de mond worden gesnoerd. Laatste wijziging: 6 november 2012, 10:39

Etty heeft zelf een brief van de hoofdredactie in haar personeelsdossier, waarin haar wordt opgedragen niet langer uitlatingen te doen die de belangen van de krant zouden schaden. Doet ze dat toch, dan zou ontslag op staande voet kunnen volgen.

Zij kreeg de brief naar aanleiding van haar laatste column in de krant op 27 december 2011. Die ging over angsthazencultuur, die volgens Etty inmiddels ook bezit heeft genomen van NRC Handelsblad. Volgens de hoofdredactie heeft ze met die afscheidscolumn de belangen van de krant geschaad. Nadat haar column stopte, bleef Etty wel aan als redacteur bij NRC. Etty vertelde dat haar column stopte na 15 jaar en aanvankelijk zonder opgaaf van reden.

Zij legde een verband met een incident een jaar daarvoor, op 5 oktober 2010. Toen werd een half uur voor de deadline een column van haar over PVV’er Martin Bosma uit de krant gehouden. Ze kreeg een half uur de tijd om een nieuwe te schrijven. Dat weigerde ze en verzocht de lezer uit te leggen waarom haar column niet in de krant zou verschijnen. Dat gebeurde niet, maar het stuk verscheen wel op de internetsite van de krant.

Bosma kreeg eind november 2011 een column in NRC samen met twee andere politici.

Etty betoogde zaterdag in Utrecht dat het monddood maken van een columnist niet past binnen de cultuur van een krant als NRC. En dat zij zich niet het woord laat afnemen.

De redacteur van NRC brak een lans voor haar ex-collega Jannetje Koelewijn. Die vertrok onlangs na volgens haar aanhoudende kritiek vanuit de hoofdredactie van NRC op haar verhaal over prins Friso. Etty sprak haar steun uit aan Koelewijn en riep collega-journalisten nadrukkelijk op hetzelfde te doen.

Na haar speech vroeg dagvoorzitter Frederique de Jong aan Etty of ze met haar verhaal zojuist haar baan op het spel had gezet. Etty antwoordde dat ze dat niet wist. ‘Maar ik wil kunnen zeggen wat ik wil’.

Ook gaf ze aan niet uit te zijn op een vertrek bij de krant. ‘Dat kan ik mij helemaal niet veroorloven. Ik ben 61 jaar en heb die baan gewoon nodig om te kunnen leven.’

Vandermeersch wil niet zeggen of Etty een sommatie heeft ontvangen op haar woorden te letten. ‘Ik citeer niet uit het personeelsdossier van redacteuren’.

Bij de krant is ruimte voor kritiek, meent hij. ‘Een week geleden was er een redactievergadering met wel 200 mensen. Daar is veel gezegd. Ik weet niet of Elsbeth er was, maar ze heeft in elk geval niet het woord gevoerd.’

De steunbetuiging aan Koelwijn is hem uit het hart gegrepen. ‘Alles wat er aan toe bij kan dragen dat ze terug komt op haar besluit heeft mijn steun.’

Eind oktober beschreef Geert Mak in een essay in De Groene Amsterdammer zijn indrukken over het huidige NRC Handelsblad.

Daarin gaat het ook over een interne cultuur van angst. In een antwoord daarop schreef hoofdredacteur Vandermeersch dat hij geen brulbrieven aan de redactie schrijft, maar complimenten uitdeelt: ‘Het was zonder meer een geweldige krant met een schitterend magazine (foto’s die je maar blijft bekijken)’, citeerde hij uit een mail aan de redactie.

Bekijk meer van

Tip de redactie

Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Praat mee

7 reacties

herman, 5 november 2012, 14:13

Wie zijn nou eigenlijk de “Angsthazen” in dezen?
De twee redactrices, de rest van de redactie, de hoofdredacteur, de directie van de krant of de hele krant? Niet bepaald een hecht team, dat bezig is een krant te maken voor de lezer, maar meer met zichzelf bezig is! Komt in ieder geval zelfingenomen en arrogant over…..

JJ Heij, 5 november 2012, 14:31

Het is niet echt een doorslaand succes, dat spreekverbod van ze :-)

janhdevries, 5 november 2012, 15:19

Mijn vrouw bevond zich onder haar gehoor. Nu begrijp ik wat ze bedoelde met de opmerking: er verlieten mensen de zaal omdat ze niet begrepen wat aspirant-schrijvers moesten met de frustraties van mevrouw Etty.

Robert Bleeker, 5 november 2012, 19:29

1. In mijn lezers-commentaar (d.d. 09-10-2012 zie de eerste link hieronder) in VillaMedia op de tamelijk zakelijke, redelijk emotieloze mededeling van de ontslagname - anderen spreken liever van een soort ontslag-vrijwilligheid van Noord-Koreaanse signatuur - van Jannetje Koelewijn, spreek ik in mijn laatste zinnen de hoop uit, dat NRC-redacteuren (na dit zoveelste incident binnen de NRC redactie) wellicht de moed bijeen zouden kunnen vergaren, om publiekelijk hun verontwaardiging uit te spreken over het de facto ”wegpesten” van Koelewijn door Vandermeers en zijn hyper-activistische aandeelhouders.

2. Moge de reactie van Etty daarvan in ieder geval het eerste signaal zijn en een inspirerend effect op de overige NRC redactieleden hebben.

3. Mak schreef niet alleen een open brief aan Vandermeers (die curieuzer-wijze, zelfs zijn bovenbuurman in een A’dams appartementen-complex blijkt te zijn;  dus fysiek is de afstand tussen beiden aanzienlijk kleiner, dan mentaal) en reageerde Vandermeers daar weer op, maar Mak heeft inmiddels ook al weer een reactie op de bijdrage van Vandermeers gepubliceerd (zie tweede link)

4. Hoewel psychologiseren van de bekende koude grond, begin ik in dit drama zo langzamerhand iets van een culture-clash te ontwaren, tussen de (door mij veronderstelde) Belgische managementstijl van Vandermeers - topdown / patriarchaal-hiërarchisch / patroniserend-dictatoriaal - versus de zelfbewuste / anti-autoritaire / liberale / vrijgevochten / literaire / creatieve attitude van (het merendeel van) de huidige NL NRC redacteuren.

5. In die gegeven context zal het mogelijke verwachtingspatroon van Vandermeers jegens zijn NRC redacteuren onherroepelijk botsen en hoogstwaarschijnlijk blijven botsen.

6. Een hoofdredactioneel referentiekader van Belgische arbeidsverhoudingen dus, waarin gehoorzaamheid en serviliteit richting de hoofdredacteur wellicht veel normaler (en gewenst) worden gevonden, dan in ons zelfbewuste, horizontale / egalitaire NL

7. Binnen dat referentiekader zou het eveneens heel goed passen, dat iemand als Vandermeers zich op zijn beurt weer (te) serviel opstelt richting de aandeelhouders.

8. Welnu, mocht mijn analyse van een mogelijke hoofdoorzaak achter de verslechterende werkrelatie tussen de hoofdredactie en zijn redacteuren binnen de NRC organisatie juist blijken, dan is - zoals Mak ook al in de Groene Amsterdammer concludeerde - feitelijk alleen nog maar ruimte voor een spoedig, gereguleerd en beschaafd afscheid door de NRC-redactie, van haar huidige hoofdredacteur.

9. Een voortijdig afscheid van Vandermeers derhalve, in plaats van het scenario, waarin steeds meer redacteuren zich gedwongen zullen voelen, om de NRC-redactie-lokalen voortijdig te verlaten en op zoek te gaan naar een andere, meer aan hun eisen aangepaste werkomgeving (hoe moeilijk wellicht ook te vinden binnen het huidige onzekere media-klimaat)


http://www.villamedia.nl/nieuws/bericht/koelewijn-stapt-op-bij-nrc/

http://www.groene.nl/commentaar/2012-10-29/geert-mak-antwoordt-peter-vandermeersch

Jan Hiddink, 5 november 2012, 22:46

Mij een raadsel waarom journalisten of columnisten als Etty denken de vuile was buiten te mogen hangen, daarbij evident het eigenbelang van de bedrijfsvoering schadend. Betaald worden voor een mening zou juist tot prudentie moeten nopen, en niet tot indiscrete confidenties. In het gewone bedrijfsleven is men niet houdbaar bij dergelijke ontsporingen, schat ik.

Robert Bleeker, 6 november 2012, 00:14

@Jan Hiddink, 5 november 2012, 22:46

Hoewel Elsbeth Etty - als publiekelijk afgewezen columnistieke minnares - in deze droeve saga wellicht door sommige kwaad-denkenden, nog een vorm van ego-trippende retributie-politiek zou kunnen worden aangewreven, van Mak echter zullen wij datzelfde natuurlijk al veel minder stellig kunnen beweren.

Geert Mak, die zich hier gepassioneerd opwerpt, als zowel de eloquente spreekbuis van veel eminente NRC (ex-)(hoofd-) redacteuren, alsmede, als een zeer verontruste, zeer aan de NRC verknochte lezer…en ex-NRC redacteur.

Het is zijn hoofd-stelling, dat de rigide, monomane, negativistische, destructieve, monopolistische, demotiverende, contra-productieve en a-sociale management-stijl van Vandermeers (et al.) - met de verlamming van de creatieve hart van de krant, zijnde natuurlijk de onderzoekende, onthullende, verklarende en vermakende schrijvende actoren - een rechtstreeks gevaar vormt voor het voortbestaan ueberhaupt van de krant.

Een managementstijl, die, bij ongewijzigd beleid, bijna onvermijdelijk, de onherstelbare verwoesting van de NRC tot gevolg lijkt te zullen hebben.

De verwoesting zelfs van een deel van ons aller cultureel erfgoed, waarvan immers ook het bedreigde bastion van de vrijheid en onafhankelijkheid, dat de NRC heet, zo lang en zo prominent deel heeft uitgemaakt en nog lang behoort deel van uit te maken.

Het is, tot slot, natuurlijk ook het eeuwige dilemma van de één-dimensionale wetten van de commercie versus de multi-dimensionale wetten van de creativiteit v.v. te midden van een snel veranderende wereld :

Zonder schrijvers/journalisten geen krant, en zonder krant geen schrijvers/journalisten.

Ik voeg daar zelf volledigheidshalve nog aan toe :

Zonder krant, geen intrinsieke, individuele en sociaal-maatschappelijke vrijheid, want geen controle op het maatschappelijk krachtenveld, waarbinnen de macht op het scherpst van de snede - en vaak met inzet van alles wat is geoorloofd en niet is geoorloofd - wordt bevochten..

Hoe lang nog, zal de NRC in dat krachtenveld stand houden, als de samenstellende delen van datzelfde instituut niet in staat blijken, om het krachtenveld binnen de eigen organisatie, zo in te richten, dat zowel de belangen van de eigen groep, als de belangen van de lezende afnemers, als de belangen van de maatschappij als geheel worden gediend.

Constantijn Hunsinger, 8 november 2012, 11:15

Tijdens het congres “schrijf dat boek” voor aspirant schrijvers, mocht ik de keynote speech aanhoren van mevrouw Etty.

Afgezien van de daadwerkelijke inhoud en de juistheid daarvan, is deze voor dit publiek volkomen misplaatst. Het publiek kwam voor inspiratie en tips. Niet voor een persoonlijke klaagzang met betrekking tot de huidige werkgever van mevrouw Etty.

Wat voor het overgrote deel een geslaagde dag was, heeft deze laatste speech dit gevoel geen goed gedaan.

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, coördinator magazine

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Nick Kivits, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Emiel Smit

Teddy van der Laan

Webbeheer

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

vacatures@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.