word studentlid

— donderdag 11 september 2014, 16:28 | 0 reacties, praat mee

Eigen baas en buik

Eigen baas en buik
© Truus van Gog

Toen mijn oma zo’n honderd jaar geleden solliciteerde als naaister in een kledingatelier, sprak haar aanstaande baas de gevleugelde woorden: ‘Als je niet bevalt moet je weg en als je bevalt ook’. ; Nu zal een baas dat nooit meer zo zeggen, maar het College voor de Rechten van de Mens (voorheen Commissie gelijke behandeling) heeft zijn handen vol aan werkneemsters die menen dat hun zwangerschap het (voortgezet) dienstverband in de weg heeft gestaan. Laatste wijziging: 22 september 2014, 17:05

En vaak is dat ook zo, al beweert de werkgever bij hoog en bij laag van niet. De werkgever die niet om de ontslagreden heen draait is al helemaal de Sjaak. Dat gebeurde een cruisebedrijf die juist in de zomerperiode iemand nodig had. Na de melding door de werkneemster van haar blijde verwachting, reageerde de werkgever woedend want de planning van de vrouw was in strijd met haar toezegging deze keer écht het hele seizoen beschikbaar te zijn. En als de kinderwens zo dringend was dan had de werkneemster de baan niet moeten accepteren. De werkgever vernietigde daarom de gesloten arbeidsovereenkomst wegens misleiding. 

Mag niet, zegt het College, want de bedrijfssituatie komt in verband met de juridische bescherming van de zwangere vrouw voor risico van de werkgever. Ook het recente niet verlengen van de tijdelijke arbeidsovereenkomsten van zwangere vrouwen bij de Consumentenbond, de krant Den Haag Centraal en (jawel!) de BabyDump kon niet door de beugel, ook al had de zwangerschap of kinderwens volgens de werkgevers bij de beslissing - echt, erewoord - geen enkele rol gespeeld.

Tot zover de werkneemster.

Maar hoe zit dat nou met de freelancer die zwanger wordt. Wie betaalt dan een zwangerschaps- en bevallingsverlof? 

Tot 2004 gold de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) die voorzag in een uitkering rond zwangerschap en bevalling aan de zelfstandige. Deze wet werd echter in 2004 afgeschaft en pas in juni 2008 is de Wet Zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen in werking getreden. De zwangere zelfstandigen in de periode 2004-2008 vielen dus hard tussen wal en schip. De door een aantal vrouwen (waaronder ook een freelance journaliste) gevoerde procedures tegen de Staat liepen tot en met de Hoge Raad op niets uit. Toen kon alleen het Vrouwenverdrag (waarbij Nederland partij is) uitkomst bieden.

En dat is gebeurd. Onlangs deed het Comité dat toezicht houdt op de naleving van het Verdrag de aanbeveling dat de Nederlandse Staat niet alleen de zes vrouwen die de procedure hebben gevoerd moet compenseren, maar ook alle andere zwangere zelfstandigen die tussen 2004 en 2008 een zwangerschapsuitkering hebben moeten missen.  Namens de zes vrouwen wordt de Staat nu op de huid gezeten. En dat is nog maar het begin.

Naschriftt:Als het aan de Minister ligt: geen uitkering voor zwangere freelancers!
In mijn laatste column (zie hierboven) besprak ik het advies in het kader van het Vrouwenverdrag aan de Nederlandse Staat. Kort gezegd vond het Comité dat de Nederlandse Staat de (destijds zwangere) freelancers alsnog moest compenseren voort het ontbreken van een zwangerschaps- en bevallingsuitkering in de jaren tussen 2004 en 2008. Op 19 september jl. liet Minister Asscher weten hiertoe niet bereid te zijn. Volgens de Minister ziet het Vrouwenverdrag helemaal niet op freelancers en bovendien is een uitkering 10 jaar na de bevalling mosterd na de maaltijd. De Minister wil niet verder gaan dan een compensatie voor de kosten die de zes procederende vrouwen hebben gemaakt. Hier zal het laatste woord nog niet over gezegd zijn. Wordt vervolgd.

Tip de redactie

Logo Publeaks Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Praat mee

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Emiel Smit

Teddy van der Laan

Webbeheer

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

vacatures@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.