training eu starters

— dinsdag 17 november 2020, 15:16 | 0 reacties, praat mee

Eerste Kamer kritisch op wetsvoorstel Strafbaarstelling verblijf terreurgebied en dringt aan op verbeteringen

2015: Kobane, Syrië. Het vooraf toestemming moeten vragen om als journalist naar terreurgebied af te mogen reizen is problematisch, stelt de Eerste Kamer. | AFP

Leden van de vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid van de Eerste Kamer zijn uiterst kritisch op het wetsvoorstel dat verblijf in een door terroristische organisaties beheerd gebied strafbaar stelt. Met name het ontbreken van een generieke uitzondering voor journalisten zou via een zogeheten novelle moeten worden gerepareerd. Laatste wijziging: 18 november 2020, 11:12

De Tweede Kamer stemde in september vorig jaar met het wetsvoorstel in, maar de Eerste Kamer dringt aan op aanpassingen.

De regering stelt dat zo’n uitzondering voor hulpverleners en journalisten binnen het wetsvoorstel Strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied rechtsonzekerheid in de hand werkt en de onschuldpresumptie geweld aandoet.

Fracties GroenLinks, SP en PvdD vragen zich af wat het bezwaar is om een uitzondering voor medewerkers van onpartijdige humanitaire organisaties en journalisten in de wet op te nemen. Journalistenverenging NVJ is voorstander van een generieke uitzondering voor journalisten versus de voorgestelde generieke toestemming.

Hoewel - voor leden van de NVJ - die toestemming dus generiek wordt verleend, moet die wel worden aangevraagd bij Justitie. “Het bezwaar hiertegen is dat de overheid zo inzicht krijgt in de (voorgenomen) bewegingen van journalisten en ze vrij eenvoudig kan volgen, beïnvloeden en zelfs direct of indirect zou kunnen weerhouden van verslaggeving”, aldus de NVJ begin vorig jaar.

Ook zijn niet alle journalisten NVJ-lid, waardoor deze groep nog altijd een bewijslast zou hebben, aldus de fracties.

Journalisten zelf wijzen op toenemend gevaar, hoe meer mensen van afreisplannen weten. In oktober vorig jaar stelde oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen het dan principieel op een proefproces te laten aankomen, als het wetsvoorstel het ongewijzigd tot wet zou halen.

Landen als Australië en het Verenigd Koninkrijk hebben in gelijkaardige wetgeving wel zo’n uitzondering opgenomen, stellen GroenLinks, SP en PvdD. Hoewel de regering stelt dat generieke toestemming geen groter risico oplevert, vragen de fracties zich af waar dat vertrouwen op baseert.

De Eerste Kamer-fracties van D66 en PvdA wijzen erop dat Nederlanders die vooraf ‘met toestemming van de Nederlandse regering’ in een terreurgebied zijn, “al snel geassocieerd zullen worden met de politieke stellingname van de Nederlandse overheid”. Terreurgroep IS heeft in het verleden al aangegeven dat hulpverleners en anderen die “op instructie van vijandige overheden werken” in hun ogen een legitiem doel zijn.

D66 en PvdA menen verder dat een uitzonderingsgrond in de wet justitiële controle achteraf niet in de weg hoeft te zitten. “Een bonafide hulpverlener of journalist zal er geen problemen mee hebben desgevraagd na terugkeer aan te geven wat hij/zij in het betreffende gebied heeft gedaan”, stellen ze.

De fracties sporen de regering aan met hulpverlenings- en journalistieke organisaties over in gesprek te gaan. De commissie vraagt de regering binnen vier weken op de aangebrachte bezwaren te reageren.

Tip de redactie

Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Praat mee

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Nick Kivits, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Emiel Smit

Loes Smit

Webbeheer

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

vacatures@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.