Jodal

— woensdag 27 maart 2013, 11:50 | 26 reacties, praat mee

Deel bestuur NVJ stapt op

UPDATE De voorzitter en drie van de negen bestuursleden van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) zijn dinsdag opgestapt. Dat heeft een van de vertrekkende leden, Thom Meens, dinsdag laten weten aan het ANP. Aanleiding is 'een onoverbrugbaar verschil in opvatting over de rol van het bestuur en de aansturing van de werkorganisatie.' Waarnemend bestuursvoorzitter Bert de Jong: "Er was consensus over het bouwen aan een betere NVJ, maar er waren verschillen van inzicht over de manier waarop". Hij wil dat niet verder toelichten. Opgestapt zijn voorzitter Hella Liefting en bestuursleden Tony van der Meulen, Thom Meens en Lize Alink. Het opstappen van de bestuursleden zorgt volgens De Jong dat er een opening is om via een andere weg aan de toekomst van de NVJ te werken. Het tijdelijk bestuur gaat op zoek naar versterking en hoopt tijdens de verenigingsraad op 3 mei met nieuwe voordrachten te komen. Laatste wijziging: 27 maart 2013, 16:12

Bekijk meer van

NVJ

Praat mee

26 reacties

Bart Brouwers, 26 maart 2013, 20:19

Hallo? ‘Een onoverbrugbaar verschil in opvatting over de rol van het bestuur en de aansturing van de werkorganisatie.’ Duiding graag.

Herman Spinhof, 27 maart 2013, 01:22

Wat een vervullend taalgebruik, waar gaat die ruzie over? Onenigheid met richting van de nieuwe FNV? Veel vragen.

Hans Beerekamp, 27 maart 2013, 14:57

Zo te zien is er gevorderde Kremlinologie nodig om dit te begrijpen.

Peter Kuijt, 27 maart 2013, 16:15

Ik betaal de belachelijk hoge contributie van 25 euro per maand voor een vakbond waarvan het bestuur met zichzelf overhoop ligt. Kom op mensen, zit niet zo te kloten! Aan het werk!

Hans Laroes, 27 maart 2013, 18:27

misschien moet hier ‘n journalist op worden gezet?

Herman Spinhof, 27 maart 2013, 18:46

misschien is er op NVJ-kantoor nog een omgevallen prullenbak?

Aad van Cortenberghe, 28 maart 2013, 13:18

Wie zich verdiept in de stukken en achterliggende motieven ziet een tamelijk ordinaire interne machtsstrijd tussen bestuur en secretariaat. Voornamelijk over de vraag hoe het uit de rails gelopen karretje weer op het rechte spoor gezet moet worden. Geen leuke ervaring. Tijd voor een of meer slimme zwaargewicht(en) om de zaak weer in het gareel te brengen. Maar ja, waar vind je die?

Bart Brouwers, 28 maart 2013, 13:52

We zijn 48 uur verder. Als er dan niemand van de Villamedia-redactie in slaagt hier iets aan toe te voegen, kan dan tenminste een NVJ-bestuurslid of desnoods een secretaris enig licht op de zaak werpen? Of komen die nooit op Villamedia?

Tony van der Meulen, 28 maart 2013, 16:27

De omschrijving van Aad van Cortenberghe (‘een tamelijk ordinaire interne machtstrijd tussen bestuur en secretariaat’) maakt de discussie mooi overzichtelijk, maar doet geen recht aan de feiten. Het conflict binnen het bestuur ging vooral over een verschil van inzicht hoe de NVJ zakelijk moet worden geleid in deze lastige tijden. Ik neem aan dat de afgetredenen op de VR alle ruimte krijgen hun vertrek toe te lichten, waardoor duidelijk wordt dat het bepaald niet om een ordinaire ruzie gaat, maar om iets wezenlijks.

Diana Vilé, 28 maart 2013, 17:54

Het zijn moeilijke tijden voor ons allemaal. Alhoewel de kansen tegelijkertijd ook voor het oprapen liggen. Een nieuwe eeuw brengt nieuwe uitdagingen. Met de komst van internet zijn twee zaken belangrijker dan ooit: vertrouwen & duiding. Informatie is er in overvloed, maar hoe weten we nu welke informatie wel/niet geloofwaardig is? Juist in deze tijd hebben wij journalisten de NVJ hard nodig. En daar hoort ook duidelijk communiceren over geschillen binnen de Nvj bij. Lijkt me een prima achtergrond verhaal voor in VillaMedia magazine

Bart Brouwers, 28 maart 2013, 19:56

Dank Tony voor je interventie. Maar wat je schrijft (“Het conflict binnen het bestuur ging vooral over een verschil van inzicht hoe de NVJ zakelijk moet worden geleid in deze lastige tijden”) is even nietszeggend als wat Thom Meens eerder liet weten (“een onoverbrugbaar verschil in opvatting over de rol van het bestuur en de aansturing van de werkorganisatie”) Kun je ook iets zeggen over de aard van dat verschil van inzicht? Waar ging het om? En wie vond wat?

Hans Beerekamp, 28 maart 2013, 20:42

Na 35 jaar overweeg ik echt een einde van mijn lidmaatschap als jullie niets beters hebben te melden over de aard van het conflict dan deze gemeenplaatsen. Jullie lijken wel voorlichters.

Tony van der Meulen, 28 maart 2013, 20:56

Een probleem is dat het resterende bestuur en de algemeen secretaris niets ondernemen om helderheid te verschaffen en dat wij die afgetreden zijn ons terughoudend opstellen om de schade voor de nvj niet te vergroten. Maar dat werkt allerlei speculaties in de hand en dus was het beter geweest als wij bij ons heengaan grote openheid hadden afgesproken. Maar een bestuur in crisis neigt naar voorzichtigheid. De kern van het conflict is, ik zei het al in mijn vorige reactie, de wijze waarop de nvj zakelijk wordt geleid. Waarom is dat niet duidelijk?

Bart Brouwers, 28 maart 2013, 21:05

Omdat het niets zegt.

Herman Spinhof, 28 maart 2013, 23:48

De omgevallen prullenbak gevonden, in de vorm van een mail van de waarnemend voorzitter, Bert de Jong en het secretariaat aan andere bestuurders/ actieve leden van de NVJ die uitlekte:

“Beste collega’s,
Gisteravond en vanochtend hebben wij alle sectie-voorzitters persoonlijk ingelicht over de ontwikkelingen in ons hoofdbestuur. Het mag duidelijk zijn dat we het opstappen van een deel van het bestuur als een verlies beschouwen, maar tegelijkertijd als een onvermijdelijke oplossing voor de in het bestuur gerezen verschillen van inzicht. Gelukkig was er binnen het gehele bestuur het besef dat de NVJ vooruit moet kunnen en dat daarvoor een eensgezind bestuur een eerste vereiste is. Ook was er overeenstemming over het feit dat we ons naar buiten toe beperken tot een summier bericht over deze verschillen van inzicht. Het is zaak om vanaf nu met de resterende 5 bestuursleden vooruit te kijken en snel terug te gaan naar de inhoud.  We realiseren ons dat ons een paar stevige klussen te wachten staan.
We moeten zo snel als mogelijk op zoek naar nieuwe bestuursleden. Ook al omdat de maximale termijnen van Huub Elzerman, Bert de Jong en Agnes Koerts aan het eind van het jaar verlopen. Nicole de Haan en Mark Fuller blijven gewoon onderdeel uitmaken van het bestuur en vanaf 3 mei zal ook Louis van der Geijn tot het hoofdbestuur als nieuwe penningmeester toetreden, als de VR daarmee inwilligt. Bert de Jong zal als waarnemend voorzitter optreden, in ieder geval tot de VR van 3 mei a.s.
Bert de Jong zal als waarnemend voorzitter tevens als woordvoerder namens het bestuur optreden. We kunnen ons voorstellen dat er binnen de sectiebesturen veel vragen zijn over het gepasseerde. Zeker ook in de aanloop naar de VR op 3 mei, waar ook andere belangrijke punten op de agenda staan, zoals de aansluiting bij de nieuwe FNV en een verandering van de contributiestructuur, die ons in het mediaveld aantrekkelijker zal maken voor een bredere doelgroep. 
Als jullie dat willen kunnen jullie uiteraard een extra sectievergadering uitroepen en zullen Marc Visch, Bert of ik tekst en uitleg geven. Uiteraard zullen we tevens ter voorbereiding op de VR van 3 mei een voorzittersberaad organiseren, waar alle sectievoorzitters voor worden uitgenodigd.
Extern willen we het graag laten bij de summiere verklaring, die gisteravond is uitgegaan en die ook op de website is geplaatst. 
Rest ons om onze dank uit te spreken in de richting van de nu afgetreden bestuursleden. Het is nu niet het gepaste moment om uitbundig afscheid te nemen, maar het staat als een paal boven water dat hun onbezoldigde inzet van de afgelopen jaren voor de NVJ door ons zeer gewaardeerd is.
Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur en secretariaat,
Bert de Jong,
Marc Visch,

Thomas Bruning”

Theo Dersjant, 29 maart 2013, 13:20

@Tony Daar kan ik eigenlijk nog steeds geen chocala van maken. Wilde een deel van het bestuur het pand verkopen? Personeel ontslaan? Uit de FNV stappen? Of uit de IFJ? Stoppen met juridische dienstverlening? Kortom: waar bestond dat conflict dan concreet uit? Overigens grote waardering voor het feit dat je als een van de weinige betrokkenen het gesprek niet schuwt!

Tony van der Meulen, 29 maart 2013, 14:14

Theo, de vier afgetreden bestuursleden wilden het bondskantoor niet verkopen en ook niet in de brand steken, we wilden niemand ontslaan, nergens uit stappen en creatief bezig blijven met een verbreding van de NVJ, maar de NVJ is ook een bedrijf dat zakelijk wordt geleid en over de manier waarop dat gebeurt en verder moet gaan gebeuren kun je een groot verschil van mening krijgen. Dat is gebeurd, helaas,wij wilden het schisma daarover in het bestuur niet langer laten voortduren omdat dit verlammend werkt op de organisatie en zijn eruit gestapt, ook omdat wij geen verantwoordelijkheid meer wilden dragen voor het beleid op dit punt van de overige bestuursleden.
Puurder kan ik de door jou terecht verlangde chocola niet maken.

Hans Heynen, 31 maart 2013, 22:03

Wanneer jullie nieuwe bestuursleden willen is het misschien handig open kaart ter spelen en alle leden duidelijk te vertellen wat er speelt en waar de problemen liggen. De NVJ drijft zo van haar belangrijkste functies, belangenbehartiging van de leden en verdediging van de persvrijheid, af.

TL, 2 april 2013, 11:27

Ach de vakbond, na 15 jaar had ik mijn lidmaatschap al rond 2004 opgezegd. Met hele goede argumentatie, zoals het een goede journalist betaamt. De NVJ nam niet eens de moeite om op mijn kritiek te reageren. Old school, niet meer van deze tijd, zielige interne paleisrevoluties, gepleegd door vijftigers in ribcord of gedateerde spijkerpakken.

TL, 2 april 2013, 11:32

By The Way: TL staat voor Ton Lankreijer

W. Monsieurs, 3 april 2013, 22:48

De reacties die ik heb gelezen liegen er niet. Paleisrevolutie, machtstrijd, enz. De vraag die nog steeds niet wordt beantwoord is: wat is nu de echte reden van het conflict. Er wordt door Tony wel aangegeven wat het niet is maar wat dan wel. Ik vind dat de afgetreden bestuursleden in elk geval op de VR moeten kunnen toelichten waar hun problemen liggen met de zakelijke leding. Zoals het in de journalistiek gebruikelijk is past hoor en wederhoor hier.
Ik hoop verder dat nieuwe bestuursleden niet alleen uit de grachtengordel worden geworven, maar vooral dat we een bestuur gaan krijgen die duidelijkheid schept als er gedonder in de vereniging is.

Rob, 4 april 2013, 11:14

Doorvragen helpt niet blijkbaar. In twaalf van de bovenstaande posts staat de vraag: Wat is er nu eigenlijk aan de hand? Wat is dat schisma dan Tony. Zeg het eens. Is de eenheid binnen de NVJ belangrijker dan de leden uit te leggen waar het GROTE CONFLICT over gaat? Als NVJ wordt je behoorlijk ongeloofwaardig als je enerzijds strijdt voor vrijheid van de pers maar anderzijds diezelfde hang naar transparantie geweld aandoet met obscuur taalgebruik als het om je zelf gaat.
Pomtidom, intussen krijgen we wel een oproepje om te gaan stemmen op een nieuwe voorzitter voor de FNV.
Ik vat even samen: Je houdt je eigen leden van de domme over wat er speelt, als onmondige kindertjes, en vervolgens geef je hen het schijngevoel dat ze iets te zeggen hebben.
Na 25 jaar NVJ-lid zit mijn stem heel dicht in de buurt van NEE, Dislike, Dit is niet OK. Hier wil ik niet meer bij horen.
Kom op Bruning, reageer eens inhoudelijk.

willem ammerlaan, 4 april 2013, 18:03

Kafka zelf zou erbij in de lach schieten. Ik kijk hier al lang niet meer van op. Een kleine vijftig jaar ben ik al lid van onze vakbond, omdat je nu eenmaal vindt dat het erbij hoort, niet omdat ik er ooit iets aan heb gehad. Een club navelstaarders, die vooral met zichzelf bezig zijn en niet met de leden. Stellinkjes betrekken, belangetjes verdedigingen. Een vakbond heeft wel andere zorgen om zich druk over te maken in tijden van uitbuiting van freelancers en toenemende onzekerheid van mensen in loondienst. Hou op met dit geneuzel, zeg wat er aan de hand is, los het op en zet de ramen eens goed tegenover elkaar open.

Hans Heynen, 4 april 2013, 19:18

Helemaal mee eens. Openheid van zaken nu, misschien is het tijd een ouderwetse leus op het kantoor aan de Vermeerstraat te kalken.
Gelukkig kan je via de NVJ wel openlijk on line schoenen kopen.

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Jenny Fritschy

Webontwikkeling

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.