training eu starters

— donderdag 26 juni 2008, 11:26 | 329 reacties

‘De gemiddelde journalist is een medisch analfabeet’

De afgelopen weken was ik betrokken bij twee televisieprogramma’s over alternatieve behandelwijzen: een Netwerk-uitzending over Simoncini, de bedenker van de natriumbicarbonaat behandeling tegen kanker en de serie Uitgedokterd?!. Het is me niet goed bevallen. In beide programma’s was het de intentie van de (NCRV) programmamakers om het hoor/wederhoor principe toe te passen. Mijn ervaring met dit soort programma’s leert dat het een illusie is te denken dat er over alternatieve behandelwijzen een zinnige hoor/wederhoor discussie gevoerd kan worden. Hoe komt dat?

Laatste wijziging: 3 augustus 2008, 21:40

Er zijn een aantal redenen voor. In de eerste plaats is bij hoor/wederhoor discussie over alternatieve behandelwijzen of kwakzalverij het vrijwel altijd onduidelijk wat de focus is van de discussie. Alternatieve behandelaars redeneren vanuit het patiëntenperspectief en reguliere artsen vanuit een medisch-biologisch perspectief. De alternatieve behandelaars hebben het dan meestal over het effect van de behandeling zoals die door de patiënt wordt ervaren, terwijl voor de reguliere artsen vooral het effect op het ziekteproces van belang is, gaat de tumor in regressie?


Maar stel dat de hoor/wederhoor publieksdiscussie wel gefocust is, bijvoorbeeld over de vraag of schimmels kanker veroorzaken zoals in het Simoncini programma. Dan doemt het probleem op dat de gemiddelde kijker, volstrekt onvoldoende kennis heeft om uit te kunnen maken wie er gelijk heeft. De gemiddelde kijker is een medisch analfabeet, over zulke ingewikkelde medische kwesties kan hij helemaal geen inhoudelijk oordeel hebben.


Hetzelfde geldt voor journalisten. Over het gebrek aan elementaire kennis van journalisten moet je overigens niet gering denken. Ik heb bijvoorbeeld afgeleerd om het woord ‘metastase’ te gebruiken in een gesprek met journalisten. Meestal krijg je alleen maar glazige blikken. Maar er komt nog iets bij. Hoor/wederhoor discussie hebben alleen zin indien de discussianten van dezelfde basisprincipes uitgaan, dezelfde wetenschapsprincipes aanhangen en over hetzelfde kennisniveau beschikken. Het is zinloos om met een chiropactor in discussie te gaan. Immers het centrale dogma in de chiropraxie is ‘dat de lichamelijke oorzaak van de ziekte in eerste instantie gezocht dient te worden in de werking van het zenuwstelsel tengevolge van veranderingen in gewrichten’. Dit staat op gespannen voet met de huidige kennis over de neurofysiologie. Hetzelfde geldt voor de onzin die een ooracupuncturist uitslaat over het feit dat in een oorschelp de organen gerepresenteerd zijn.  Iemand met dergelijke opvattingen plaats zich buiten het wetenschappelijk debat en een zinnige hoor/wederhoor discussie met chiropractoren is bij daardoor voorbaat een verloren zaak. 


Toch neemt de gemiddelde journalist,  alternatieve behandelaars met dit soort opvattingen serieus. In het programma Uitgedokterd?! werd een ooracupuncturist getoond die met een stalen gezicht spelden in iemands oor zette tegen migraine. Er werd geen enkele kritische opmerking gehoord, noch van de presentatrice Ghiselaine Plag die al dit kermisvertoon prachtig vond, noch van de zogenaamde deskundige die de NCRV hierbij adviseerde, de zich professor noemenden acupuncturist Dr. Jan Keppel Hesselink. Overigens moest de patiënte die met ooracupunctuur behandeld was, in het laatste programma onderdeel toegeven dat ze recent nog een aanval had gehad. Daar werd uiteraard snel overheen gepraat.  Kanker kan volgens Simoncini behandeld worden,  met zout,  migraine kan genezen door een bepaalde plek in het oor aan te prikken,  darmproblemen kunnen gediagnosticeerd worden door de pols te voelen. De tijd is niet ver dat er een programma komt met iemand die voorstelt om geboortebeperking te bevorderen door ooievaars af te schieten.


Voor de gemiddelde programmamaker is niets te gek en leent alles zich voor een hoor/wederhoor discussie. Als er dan ook nog patiënten opgevoerd worden die bij hoog en bij laag beweren door de aanblazingen van de ‘alterneut’ genezen te zijn dan wordt het wel heel erg moeilijk discussiëren.


Want een verdere belemmering om tot een evenwichtige meningsvorming te komen, is dat hoor/wederhoor programma’s altijd gelardeerd worden met getuigenissen van halleluja patiënten die zeggen dat ze dankzij de alternatieve behandeling eindelijk pijnvrij zijn, geen jeuk meer hebben of weer kunnen lopen als een kievit. Voor een eerlijke hoor/wederhoor discussie moet je minstens evenveel patiënten in beeld krijgen bij wie de alternatieve behandeling niet of geheel averechts gewerkt heeft. In de Netwerk-uitzending over Simoncini werd mijn bijdrage uiteindelijk niet opgenomen omdat de programmamaker op het laatste moment nog een extra patiënt op wilde nemen en het programma met mij erbij te lang zou worden. Het hoeft geen betoog dat dit weer een ‘halleluja patiënt’ was. Voor een evenwichtig hoor/wederhoor programma moet er ook een balans zijn in patiënten die baat en die geen baat hebben gehad bij de behandeling.


Een publieksdiscussie hoor/wederhoor tussen reguliere en alternatieve behandelaars over de waarde van hun behandeling is ook lastig omdat je niet alleen met de alternatieve behandelaars argumenten moet wisselen, maar dat je er ook voor moet zorgen dat de discussie voor het algemene publiek te volgen is. En zoals we al eerder zagen, van het algemene publiek hoeven we qua medische kennis niet al te veel te verwachten. Een alternatieve behandelaar als Simoncini heeft het in zekere zin makkelijk: ‘kanker is een schimmelinfectie’, punt uit. Ga daar maar eens tegen in als reguliere wetenschapper. Je verliest de aandacht van je lekenpubliek als je moet uitleggen dat het toch echt ingewikkelder in elkaar zit.


Tenslotte doet zich nog een ethisch probleem voor. Patiënten die aan een debat deelnemen over alternatieve behandelwijzen vormen altijd een selectie. Het zijn zonder uitzondering degenen die veel baat hebben gehad bij de behandeling door de alternatieve behandelaar die zij dan ook met veel passie verdedigen. Het is aannemelijk dat kijkers naar een televisieprogramma vooral over de streep getrokken door patiënten die zeggen veel baat te hebben gehad bij de alternatieve genezer.  De impact van ‘halleluja patiënten’ is groot en eigenlijk zouden deze patiënten toch met kracht moeten worden tegengesproken. Maar om tegen een dergelijke patiënt te zeggen: ‘mevrouw hebt u wel eens gehoord van een placebo effect’ of ‘uw verbetering heeft vooral te maken met het natuurlijk verloop van uw ziekte’ of ‘u bent toch door de reguliere arts behandeld, hoe weet u zozeker dat de verbetering komt door de homeopaat’ is niet echt prettig. Je ontneemt nu eenmaal niet graag patiënten een illusie.


Wat nu? Journalisten moeten zich realiseren dat er niet zo iets is als alternatieve geneeswijze. Er is maar één medische wetenschap, waar inderdaad veel op aan te merken is, maar beter hebben we niet. Om de gemiddelde journalist alsnog de benodigde wetenschappelijke en medische kennis bij te brengen zodat hij zelfstandig een medisch programma kan maken dat lukt dat lukt toch niet. De uitzendingen van Netwerk en Uitgedokterd zijn daar treurige voorbeelden van. De redacties van dit soort programma’s zouden er verstandig aandoen om een pool op te bouwen van gerenommeerde medici waar ze een beroep op kunnen doen. Ik weet zeker dat alle universiteiten hier deskundigen voor willen leveren die gratis en voor niets deel van uit willen maken van zo’n deskundigen panel.


Zo’n pool van deskundigen kan de NCRV dan ook behoeden voor pijnlijke uitglijders met de deskundige die zij ingehuurd hadden bij het programma Uitgedokterd. De zich ‘professor’ noemende Dr. Jan Keppel Hesselink die zich te pas en te onpas manifesteert als hoogleraar in de (moleculaire) farmacologie is niet bekend bij de Nederlandse Vereniging voor Farmacologie. Hij is naar Nederlandse maatstaven helemaal geen professor. Als hij iets is, dan is hij een actief propagandist van alternatieve behandelwijzen, vermomd in een toga. Hij is uiteraard net zo vrij om zich ‘professor’ te noemen als die Afrikaanse wonderdokters die briefjes bij mij in de bus gooien met de belofte ziektes te genezen en geliefdes terug te brengen. 


Overigens heeft de Vereniging tegen de Kwakzalverij een klacht ingediend tegen de NCRV bij de Raad voor de Journalistiek over het programma Uitgedokterd?! wegens ernstige misleiding van het publiek.


Frits van Dam,
secretaris Vereniging tegen de Kwakzalverij

—De discussie naar aanleiding van dit verhaal is gesloten.

Bekijk meer van

Tip de redactie

Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Reacties

100 reacties

han oomen, 26 juni 2008, 15:09

Van Dam heeft helemaal gelijk, op zijn oplossing na: je hoeft geen medicus te zijn om te snappen hoe tenenkrommend die programma’s zijn. Logsicherwijs ligt de waarheid niet altijd in het midden. Bijvoorbeeld.

Guido van der Heijden, 26 juni 2008, 15:12

Ik ben het helemaal met de schrijver eens. Ik zou nog een knuppel in het hoenderhok willen gooien. Kan ik van een journalist die gelooft in homeopathie, bachbloesemtherapie of desnoods frenologie verwachten dat deze in staat is zin en onzin van elkaar te scheiden en zo een correct beeld van een situatie te schetsen? Met andere woorden zijn werk te doen?

Philip Dröge, 26 juni 2008, 16:47

Uiteraard heeft Van Dam gelijk. Het probleem is alleen de toon die hij aanslaat. ‘Ik gebruik de term metastase niet meer’, zegt hij, want dan volgen ‘glazige blikken’ van de journalist. Het is deze houding die zorgt dat patiënten naar pseudomedici gaan en niet naar een reguliere arts. De witte jassen moeten eens snappen dat gewoon doen een van de beste medicijnen is tegen allerlei kwakzalvers.
Heb er overigens ook moeite mee dit soort programma’s als journalistiek te betitelen.
Overigens, volgens Van Dale: me·ta·sta·se (dev; metastasen)(geneeskunde) uitzaaiing

Remco Faasen, 26 juni 2008, 20:26

Wat mij bij mensen zoals Van Dam altijd zo tegen de borst stuit, is het complete eigen gelijk. Het is zoals zij het zeggen. Er is maar één waarheid en dat is die van hen. Ik geloof niet in behandeling van kanker met handoplegging en appels eten, maar erger me mateloos aan de arrogante houding van Westerse medici dat zij alles dat zij niet kennen op één hoop gooien, daar het labeltje ‘alternatief’ opplakken en er vervolgens op af geven.

Reinier Hopmans, 26 juni 2008, 21:52

Er zijn helaas maar weinig journalisten op wie de analyse van Van Dam niet van toepassing is. Voorts lijken de reacties van Faase en Dröge symptomen van onontvankelijkheid voor een kritische benadering waarmee veel journalisten behept zijn als het henzelf betreft. Na enkele tientallen jaren journalistiek ben ik geleidelijkaan (non profit en onafhankelijk) medisch voorlichter geworden. Ik heb geleerd mij te verheugen wanneer een journalist toont te hebben begrepen waar het om gaat en uit de helaas veel talrijker artikelen met geheel of gedeeltelijk ondeugdelijke inhoud de inspiratie te halen om gewoon vol te houden betrouwbare, goed onderbouwde informatie te verstrekken zonder vage praat en onbewijsbare of aantoonbaar onjuiste theorieën.

marie d., 27 juni 2008, 14:40

Van Dam zou Van Dam niet zijn als hij een andere mening zou hebben geventileerd. Wat er voor mij uit naar voren komt is hoezeer het VtdK-bolwerk tekeer gaat (uit angst) tegen alles wat niet-regulier is. Van Dam als psycholoog zou dit toch als eerste moeten herkennen.
Waarom haalt meneer Van Dam (en het VtdK-clubje) niet eens aan wat er in vooraanstaande Amerikaanse kankerklinieken is bereikt voor kankerpatiënten door Integrative Medicine te implementeren en waar o.a. clinical trials lopen mbt acupunctuur.
Dat de journalisten van betreffende programma’s niet op de hoogte zijn, het zij zo maar meneer Van Dam & Co behoren wél te weten wat er in de wereld gaande is en het de Nederlandse patiënt niet te onthouden door hun rigide houding.

Frits van Dam, 28 juni 2008, 20:58

Waar baseert Marie D het op dat wij -de Vereniging tegen de Kwakzalverij-  uit angst te keer gaan tegen alterneuten? Wij zijn niet bang, alleen maar verbaasd en geïrriteerd over zoveel stupiditeit, zoals ook weer uit haar reactie spreekt. Wij vinden dat de consument beschermd moet worden tegen onzinnige claims van alterneuten.
Marie D beweert maar wat. Wat is er bijvoorbeeld bereikt in ‘vooraanstaande’ kankerklinieken met afdelingen integratieve geneeskunde. Uit welke empirische literatuur blijkt dat?  Het is bovendien schrijnend dat de Amerikaanse gezondheidszorg als voorbeeld wordt gesteld voor de zorg van kankerpatienten, ongeveer 35% is niet eens verzekerd.
Er zijn verder vele honderden acupunctuur trials gedaan en uit goede (meta) analyses blijkt keer op keer dat er geen effect is dat uitgaat boven een placebo effect. 
Marie D. is een typisch voorbeeld van een gelovige die in TV uitzendingen als klapvee wordt gebruikt voor kwakzalvers.

David, 29 juni 2008, 20:17

Met modder smijten is eenvoudig, zoals Frits van Dam dit weer doet, dit modder smijten zorgt voor aandacht. Echt de literatuur induiken en een stelling onderbouwen is niet de stijl van de Vereniging tegen de Kwakzalverij die fulmineert tegen alles wat ze niet begrijpt. Maar misschien begrijpt ze wel de meta-analyses van de Cochrane waaruit blijkt dat acupunctuur effectief is bij misselijkheid na operatie of na chemotherapie. Helaas surft de psycholoog, Frits van Dam alleen naar feiten om therapieen in de pan te hakken, die mogelijk zinvol kunnen zijn voor patienten.

Frits van Dam, 29 juni 2008, 23:28

Ik zou na chemotherapie bij kanker toch liever vertrouwen op moderne anti-emetica.
De samenvatting van het meest recente Cochrane review van Ezzo J.M. et al, (http://www.cochrane.org/reviews/en/ab002285.html) laat namelijk weinig overtuigende resultaten zien ” Electroacupuncture is effective for first day vomiting after chemotherapy, but trials considering modern antivomiting drugs are needed.
This review looked at whether stimulating acupuncture points could reduce nausea and vomiting caused by chemotherapy. Acupuncture points can be stimulated by acupuncture applied with electricity (electroacupuncture), acupuncture without electricity (manual acupuncture), acupressure (pressing on the points usually with fingertip), or electrical stimulation on the skin surface such as wristwatch-like devices. Electroacupuncture reduced first-day vomiting, but manual acupuncture did not. Acupressure reduced first-day nausea, but was not effective on later days. Acupressure showed no benefit for vomiting. Electrical stimulation on the skin showed no benefit. All trials also gave antivomiting drugs, but the drugs used in the electroacupuncture trials were not the most modern drugs, so it is not known if electroacupuncture adds anything to modern drugs. Trials of electroacupuncture with modern drugs are needed.”

Vic Timmer, 30 juni 2008, 22:25

Beste Frits,
Jij bent het levende bewijs dat anti-depressiva niet werken.
En daar is geen evidence-based onderzoek voor nodig. Wat een treurigheid! Waren het eerst de alternatieven die het gedaan hadden, nu zijn de journalisten aan de beurt. Pas maar op dat je ze niet wakker maakt…..

Kees Vermeer, 1 juli 2008, 09:23

Het is inderdaad jammer dat discussies over verschillende manieren van behandelen vrijwel nooit goed van de grond komen. ‘Regulier’ en ‘alternatief’ staan als kampen tegenover elkaar, en discussie versterkt meestal alleen maar de eigen mening. Ik denk dat men beter open kan staan voor elkaar en het beste uit beide werelden kan gebruiken om ziekte te genezen. Want waarom zouden we ‘maar 1 medische wetenschap’ hebben? Opvallend is wel dat ‘de regulieren’ het placebo-effect als vast gegeven accepteren. Maar hoe kan een pilletje met niets iemand beter maken? Kan die ene medische wetenschap dat verklaren? Misschien zijn er, buiten het toedienen van medicijnen, toch meer factoren waardoor iemand beter kan worden. Misschien kan de wetenschap dat eens serieuzer, zonder vooroordeel onderzoeken en integreren in de westerse zorg. Maar daar is denk ik nog een lange weg te gaan…

Kees Braam, 1 juli 2008, 09:31

Gachte heer van Dam, het verbaast mij steeds weer waarom de journalistiek u en uw collega’s van de VdtK vraagt om een mening te geven over alternatief/complementair. Zo u ook hier weer een prominente plaats krijgt op de website van de Journalist. De journalistiek zou inmiddels toch moeten weten dat de VdtK, vooral in uw persoon en uw collega Renckens zo vaak te kijk is gezet met uw provocerende en vaak kwetsende en ongefundeerde inbreng dat het bijna gaat lijken op massochistische neigingen uwerzijds. Of is dat wellicht de bedoeling van de Nederlandse journalistiek? Provoceren om aandacht te krijgen, dondert niet hoe en niet zoals m.i. de journalistiek zou moeten werken (achtergrond-) nieuws brengen op basis van opmerkelijke (nieuws-) feiten?

Ook in dit artikel bv. slaat u de plank volledig mis met uw opmerkingen over bewijs dat acupunctuur wel of niet werkt. Er zijn vele studies die bewijzen dat acupunctuur als monobehandeling bij vele aandoeningen uitstekend werkt en als AANVULLING op reguliere aanpak bij kanker bijzonder goed werkt t.a.v. pijnvermindering, effectiviteit van de behandeling en kwaliteit van leven, zie o.a. http://www.kanker-actueel.nl/index.asp?blz=an_al.acupunctuur voor een aantal studie abstracten hierover. Of zoek in Pubmed op acupuncture + bepaalde aandoening.

Soms vraag ik me wel eens af of omroepen en redacties niet bewust manipuleren om de reguliere bobo’s, inclusief woordvoerders van het KWF en farmaindustrie te vriend te houden. Zo werkte ik mee aan de uitzending van NOVA (m.i. toch een uitstekend en normaal gesproken objectief gemaakt programma). Maar wat was ik teleurgesteld over de uitzending. Ik was zelf aanwezig bij opnames in Keulen bij dr. Robert Gorter toen NOVA daar was en heel bewust werd in de montage van die uitzending alleen gefocused op de financien. Dat in Nederland uitbehandelde kankerpatienten uitzonderlijk goede resultaten hebben met hyperthermie en dendritische celtherapie werd heel bewust uit de uitzending gehouden. Ook werden geinterviewde kankerpatienten die het bijzonder goed doen op complementaire aanpak van arts-bioloog drs. E. Valstar niet in de uitzending getoond. Overigens met alle patienten uit die uitzending gaat het op dit moment nog steeds erg goed. Zie o.a. filmpjes over behandelingen in het buitenland en dendritische celtherapie en ook bij de andere onderwerpen worden patienten getoond die er baat bij hebben gehad. Zie op http://www.tegenkanker.nl en klik op video op startpagina aldaar.

Zoals ook de uitzending “Uitgedokterd” toch echt mooie resultaten liet zien van de mensen die voor een bepaalde alternatieve c.q. complementaire aanpak kozen. En u kunt toch niet beweren dat deze mensen pas achteraf hun verhaal deden? Nee zij zijn gevolgd en hadden al snel resultaat. Bv. die vrouw die door darmproblemen altijd heel vroeg op bed lag, niets meer echt kon betekenen voor haar dochter en man en nu weer een kwalitatief uitstekend leven heeft. In 6 weken tijd geloof ik.

Nee meneer van Dam u hebt voor mij afgedaan als waakhond binnen de gezondheidszorg. Echte kwakzalverij en oplichters (Simoncini bv.) moeten worden bestreden, ben ik volledig met u mee eens maar u en de VdtK zijn veel en veel te ver doorgeschoten. Ook dat zou de journalistiek moeten weten en u weren van de buis en uit de dagbladen en tijdschriften. En eens echte deskundigen aan het woord laten als het gaat over alternatief/complementair, bv. arts-bioloog drs. E. Valstar. Deze man heeft echt verstand van zaken en schroomt niet ook zijn eigen beroepsgroep regelmatig wakker te schudden.

Kees Braam
webmaster http://www.kanker-actueel.nl
Ex-kankerpatient en journalist

N.H. de Vries, 2 juli 2008, 13:41

door N.H. de Vries           2 juni 2008

De onsmakelijke uithaal van Frits van Dam over het professoraat van dr Jan Keppel Hesselink biedt mij een uitstekende gelegenheid om ook het hoogleraarschap van - de inmiddels emeritus - professor Frits Van Dam eens tegen het licht te houden.
Een ware professor is naar mijn mening niet degene die deze academische titel slechts op zijn naamkaartje bezigt, maar uitsluitend de persoon die tevens en bovenal waarachtig is, in die zin, dat hij zich in al zijn handelen uitsluitend schatplichtig weet aan de totstandkoming van de wetenschappelijke waarheid. Op basis van dit doorslaggevende criterium is Van Dam als hoogleraar volstrekt door de mand gevallen door in 2004 de rol van co-promotor te vervullen bij het verlenen van het ‘doctoraat in de medische wetenschappen’ door de Universiteit van Amsterdam aan de gynaecoloog drs C.N.M. Renckens, voorzitter van de Vereniging tegen de kwakzalverij. Van Dam is er aldus als secretaris van dezelfde Vereniging in geslaagd het ius promovendi in wezen aan die Universiteit te ontfutselen en over te hevelen naar de door Renckens aangevoerde club van regulier-medische satrapen die al decennia lang grote schade toebrengt aan het vertrouwen en het aanzien van de medische stand en de integratie van bewezen vormen van complementaire geneeskunde stelselmatig saboteert. Het proefschrift van Renckens, getiteld ‘Dwaalwegen in geneeskunde’, vormt daarvan het dramatische bewijs doordat daarin, naast de ellenlange roddelrubrieken over alternatieve genezers, slechts plaats wordt ingeruimd voor het uitventen van de reeds overbekende en monomane vooroordelen van Renckens jegens de complementaire geneeskunde. Niet professor van Dam maar Van Dam als de blinde mede-propagandist van de Vereniging tegen de kwakzalverij heeft zich aldus gecomitteerd aan het verschijnen van een proefschrift dat geen enkele wetenschappelijke betekenis en houdbaarheid heeft en dat dus niet in enige universitaire bibliotheek thuisbehoort.
Mij dunkt dat aan Van Dam reeds om die reden het recht moet worden ontzegd zich enig oordeel aan te matigen over het hoogleraarschap van Keppel Hesselink, laat staan dat het Van Dam vergund zou zijn zich daarover in uiterst krenkende bewoordingen uit te laten.

Frits van Dam, 2 juli 2008, 16:25

Mijn opmerking over het vermeende professoraat van Keppel Hesselink was gemaakt om duidelijk te maken dat journalisten er verstandig aan doen om de credentials van hun deskundigen te checken. Het zou voor de discussie verhelderend zijn als de oud-rechter N.H. de Vries mijn opmerkingen over het professoraat van Dr. Keppel Hesselink zou weerleggen in plaats van een gruwelijke ad hominem argumentatie te gebruiken. 

De promotie van Cees Renckens er verder wel heel erg met de haren bijgesleept. Ik neem aan dat Mr. N.H. de Vries niet gepromoveerd is, anders zou hij toch weten dat een promotie geen eenmanszaak is. De Promotiecommissie van Cees Renckens was als volgt samengesteld:
Promotores: Prof. dr. O.P. Bleker, Prof. dr. F.S.A.M. van Dam
Overige leden:
Dr. E. Borst-Eilers, Prof. dr. P. Borst, Prof. dr. J. van Heerden, Prof. dr. J. Hoogstraten, Prof. dr. E. Schade, Prof. dr. F. van Veen.

N.H. de Vries, 2 juli 2008, 17:33

De stellingname van Van Dam tegen mijn reactie nr. 13 is een omtrekkende beweging die eerder getuigt van wansmaak dan van overtuigingskracht. Er valt, anders dan Van Dam insinueert, namelijk niets af te dingen op het professoraat van dr J. Keppel Hesselink aan een Duitse universiteit, tenzij, zoals Van Dam klaarblijkelijk meent, de Universiteit van Amsterdam het middelpunt van de wetenschappelijke kosmos is. Er valt in dit opzicht door mij dan ook niets te weerleggen.
De promotie van Renckens waaraan Van Dam in een dubbele kwaliteit actieve medewerking heeft verleend, is naar mijn oordeel een uiterst betreurenswaardig incident dat aan het wetenschappelijke prestige van de Amsterdamse Universiteit ernstige schade heeft toegebracht.
De gebruikelijke de gang van zaken bij een universitaire promotie is mij uiteraard (zeer) bekend. Ruim 25 jaar was ik namelijk als universitair hoofddocent/associate professor verbonden aan de juridische Faculteit van de Universiteit Leiden,in welke functie ik vele promovendi heb begeleid en deel heb uitgemaakt van diverse promotiecommissies. Van de door Van Dam op dit terrein bij mij veronderstelde onbekendheid is dan ook geen sprake.
Tenslotte nog dit: uiteraard dragen ook de andere leden van Renckens’ promotiecommissie- zij het in wisselende zwaarte -  verantwoordelijkheid voor de volstrekt onwetenschappelijke inhoud van diens dissertatie. Anders dan Van Dam heb ik deze leden echter niet kunnen betrappen op de uiterst onbehoorlijke publiekelijke bejegening die Van Dam zich jegens dr Keppel Hesselink heeft gemeend te kunnen veroorloven. Vandaar dat uitsluitend Van Dam de oren gewassen moeten worden.

David, 2 juli 2008, 19:45

Nu Mr. de Vries de oud-hooggeleerde van Dam de oren gewassen heeft, en de oud-hooggeleerde van Dam aangaf dat hij ook graag een weerlegging van zijn onder de gordel treffende opmerkingen over het naar Nederlandse maatstaven niet geldende professoraat van Keppel Hesselink zou willen horen, het volgende.
Het professoraat van Keppel Hesselink is onbesproken, behalve door de leden van de vereniging tegen de kwakzalverij, die grote angst hebben voor zijn kennis op het gebied van de academische wetenschap, de ontwikkeling van geneesmiddelen en de alternatieve geneeskunde.
Om zijn positie te ondergraven proberen zij hem al 5 jaar zwart te maken, met die infame aantijgingen, die ook Mr de Vries signaleert.
Keppel Hesselink is al meer dan 10 jaar hoogleraar, en zijn benoeming werd indertijd officieel vermeld in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, door de toenmalige hoogleraar van Gijn, die hoofdredacteur was. van Gijn kent Keppel Hesselink nog uit de kliniek in Utrecht, en zou als er al maar 1% twijfel was aan deze benoeming nooit toegestaan hebben dat deze benoeming in het NTvG vermeld werd.
Voorts heeft Keppel Hesselink officieel het recht om zowel in Duitsland als in Nederland promotor te zijn, aan welke universiteit ook. Dat feit kent van Dam ook, en dat is mij weer bekend. Toch werpt hij steeds weer met modder, en we weten dat dat de strategie is van de vereniging tegen de kwakzalverij, als zij een geduchte tegenstander op hun weg vinden.
Ook in hun eigen anti-kwak blaadje vermeldden ze keer op keer aperte leugens over KH. Wanneer gaat de vereniging eens zuiver op het niveau van de inhoud het debat aan? Nooit?? Zou me niets verwonderen. Demagogie is het enige dat ze kennen. Foei!

marie d. (klapvee), 2 juli 2008, 21:20

Eigenlijk is de heer Van Dam best wel zielig en al zegt hij in zijn reactie op mijn bericht “niet bang, alleen maar verbaasd en geïrriteerd”, bij mij wordt toch het beeld van dat kleine driftkikkertje dat zijn zin niet krijgt opgeroepen. De koppigheidsfase ?

Velen in de huidige samenleving begrijpen waarom een club als de VtdK door de begane blunders van de afgelopen jaren, haar achterban (ook klapvee?) heeft ziet krimpen en dat beeldvorming en hierarchie drastisch zijn gewijzigd. De betreffende club heeft hier geen oren naar en wenst dat alleen zij de dienst uitmaakt en dat de meute het simpelweg niet kan weten en dient te slikken als zij iets voorkauwen. Echter het ‘klapvee’ is wijzer geworden en slikt niet meer alles voor zoete koek.

Wee degeen die professor Van Dam en co. tegenspreken, hij zal blijven proberen ze een lesje te leren vanuit de gigantische tunnelvisie dat alleen de VtdK het gelijk aan haar zijde heeft en de regels van het spel mag bepalen.
Een tv-uitzending moet zijn zoals zo’n avond om donateurs te werven voor het KWF bijvoorbeeld. Daar wordt wel niet de barre ellende getoond waarmee mensen worstelen maar toont vooral een afspiegeling van successen die zijn behaald. Niks geen opiniestuk daarover of een hoor/wederhoor discussie en zeker géén kritiek op de programmamakers of omroep die een dergelijk programma samenstellen/verzorgen. 
Dat die club (het KWF) haar forum pardoes dichtgooide en daarmee de kankerpatiënt en naasten even een psychologische dreun van jewelste verkocht, dat behoeft geen publiciteit en een discussie over het waarom wordt lekker weggemoffeld/verzwegen.

Nee doe voor meneer Van Dam ook nog maar zo’n uitzending van Nova (10 april jl.) waarin Clairy Polak zich liet ontvallen “alternatief noemt men tegenwoordig complementair, geloof ik”. Ik (klapvee) val dan zowat van mijn stoel omdat de mij zo sympathieke Clairy zich slecht voorbereid blijkt te hebben, want de term complementair (aanvullend) bestaat al járen.
Geen onvertogen woord van de VtdK-woordvoerders, want hun favoriete stokpaardje is weer eens ten tonele gevoerd.

Als ik Van Dam’s opinie nog eens overlees dan spreekt er toch wel behoorlijk wat jalouzie uit omdat de schijnwerper in zijn ogen niet gericht mag zijn op een club die niet de zijne is en dan mag alléén hij zich bedienen van uitspraken die ver beneden de maat zijn.
Het was mij een genoegen dat mijn reactie de heer Van Dam heeft geïnspireerd tot het geven van een weerwoord.

Jan Willem Nienhuys, 2 juli 2008, 23:24

Ik weet niet zoveel van professoren af en zeker niet van Duitse professoren, maar aan die Duitse universiteit waar Keppel Hesselink professor zou zijn, staat hij niet op de lijst van personeelsleden. Dat kan iedereen gemakkelijk vaststellen.
http://wga.dmz.uni-wh.de/medizin/html/default/personen

http://wga.dmz.uni-wh.de/stufu/html/default/koepfe

Een instituut of iets dergelijks waar farmacologie zou thuishoren is er ook niet. In het wintersemester 2002/2003 was er een eenregelige vermelding van hem in de studiegids, als een soort van onderafdeling bij de leerstoel van prof. Hans Peter Bertram in het kennelijk niet meer bestaande Instituut voor Farmacologie en Toxicologie. Bertram zit nu bij het “studium fundamentale” en gezien zijn promotiejaar 1971 zal hij al bijna gepensioneerd zijn.

Bij het dekanaat van de medische faculteit aldaar weet men alleen dat er wel eens naar KH ge-informeerd wordt.

Het is in Nederland niet comme il faut dat men zich professor blijft noemen als men anders dan door emeritering het dienstverband verlaten heeft. Dat doen bijv. Balkenende en Plasterk ook niet. De kwaliteit van ‘s mans proefschrift of van andere proefschriften of de promotores daar weer van staat daar helemaal los van.

Natuurlijk mag KH zich best professor noemen, dat mag ook elke waarzegger die briefjes in brievenbussen stopt (‘Professor Abu Dafa voor al uw liefdes- en geldproblemen’), maar netjes is het niet.

Marie P. Prins, 3 juli 2008, 06:35

Zoveel drukte over een programma dat een 21e eeuwse versie is van de propaganda voor snake oil in de VS in de tweede helft van de 19e eeuw.

Marie Prins

Hetty van Doorn, 3 juli 2008, 10:42

Dit is alweer een voorbeeld van zo’n ‘discussie’ waar de deelenemers een volstrekt andere taal spreken en die dus ook nergens toe leidt. Ik wil er slechts één punt uitlichten waar Frits van Dam de plank aantoonbaar volledig misslaat.
Al 25 jaar bekleed ik functies binnen de consumentenorganisaties die gelijke rechten opeisen voor alle behandelingen die helpen en een Keurmerk verlangen voor behandelaars die gekwalificeerd zijn. (Een streven dat mede door de activiteiten van de VtdK en haar aanhangers weinig vooruitgang boekt.)
In al die jaren ben ik vele malen benaderd door ‘de media’ als men voor een programma of artikel ‘patiënten’ nodig had. Zonder uitzondering ging het dan om patiënten met slechte ervaringen in de niet-reguliere zorg! Nooit was men geïnteresseerd in goede ervaringen. Als wij eisten dat er evenwichtig aan goede én slechte ervaringen aandacht zou worden gegeven, ging het verhaal niet door.
Overigens zijn ook de vele persberichten en acties van consumentenorganisaties richting de media vrijwel altijd genegeerd.

In Uitgedokterd?! was er voor het eerst sinds de klassieke Rondom Tien (geloof ik)  uitzendingen van zeker 30 jaar geleden sprake van open en eerlijke benadering van het onderwerp. Maar nog steeds niet ideaal: niet de consument maar een eigenwijze ‘professor’ stond centraal.
De keuze van de behandelwijze was niet in alle gevallen een zinnige.
Inbreng van belangenorganisaties, of zelfs verwijzen daarnaar was niet gewenst. Toch een stapje in de goede richting.

Ik begrijp werkelijk niet waar van Dam het idee vandaan haalt dat de media altijd positieve verhalen laten zien!

j.t.lumeij, 3 juli 2008, 11:00

Naar aanleidng van de opmerking van Kees Braam op dit discussieforum eens gekeken op Pubmed.
13068 hits voor het trefwoord “acupuncture”.  Dat lijkt een mooie basis om een conclusie op te baseren. Echter het grote aantal vraagt om kritische overzichtsartikelen: ‘Systematic reviews’. De combinatie “acupuncture en systematic reviews” leverde 1507 hits op. Nog steeds een beetje veel voor de gemiddelde lezer.
Dan maar eens gezocht naar een systematic review of systematic reviews. In 2006 bleek er een gepubliceerd door Derry et al. (Clin Med, 6, 381-386).
De belangrijkste conclusies zijn de volgende:
1) Systematic reviews neigen ernaar de toepassing van acupunctuur te ondersteunen, maar weinig onderzoeken hebben strikte toetsingscriteria gehanteerd.
2) Indien strikte toetsingscriteria worden gehanteerd (randomiseren, blinderen, uitkomsten van minstens 4 afzonderlijke onderzoeken of van meer dan 200 patiënten) blijven er slechts 35 systematic review over ter evaluatie. 
3) Bij toepassing van strikte criteria was er geen enkele van de 35 systematic review die de toepassing van acupunctuur ondersteunde.
4) Zes systematic reviews van acupunctuur met meer dan 200 patiënten in dubbelblind en gerandomiseerde studies hadden goed bewijs voor géén effect.
In datzelfde jaar heeft Ernst een kritische analyse geschreven over de veronderstelde effectiviteit van acupunctuur op basis van gepubliceerde systematic reviews (J. Int Med, 259, 125-137). Hij concludeert o.a. dat er grote controverse bestaat door de heteroginiciteit van de klinische studies en de systematic reviews. Sommige van deze controversen zouden door het gebruik van placebonaalden kunnen worden opgelost. Het merendeel van de studies dat gebruik heeft gemaakt van placebonaalden laat zien dat acupunctuur geen betere resultaten geeft dan een placebobehandeling.

Frits van Dam, 3 juli 2008, 11:11

Mevr. van Doorn, het ging mij om hoor/wederhoor programma’s over en met alternatieve behandelaars. Daar zal je maar hoogst zelden een patient zien opdraven die zegt dat de behandeling niets gedaan heeft of haar of hem alleen maar ellende bezorgd heeft. Overigens was er pikant genoeg gisteravond een exemplarisch slecht programma van de NCRV programma over kwakzalverij in de plastische (cosmetische) chirurgie. Daar kwam een wel zeer treurige patient in beeld, maar hier ging het over een ongelukken in de reguliere behandeling, weliswaar in particuliere klinieken, maar toch. Ik werd ongeveer 6 uur(!)voor dat het programma uitgezonden werd, opgebeld met de vraag of de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) een mening had over kwakzalverij in de cosmetische chirurgie. Het is duidelijk dat daar de Inspectie voor de Gezondheidszorg daar naar moet kijken en niet de VtdK. Een belangrijk onderwerp maar zoals gebruikelijk langzamerhand bij de NCRV buitengewoon beroerd voorbereid en uitgevoerd. Ze moeten daar toch echt maatregelen nemen om de kwaliteit van hun programma’s over medische onderwerpen op te krikken.

David, 3 juli 2008, 12:18

De opmerkingen van Nienhuys geven aan dat hij de universiteit van Witten niet kent, KH is verbonden aan de universiteit als apl hoogleraar, wat in Nederland vroeger buitengewoon heet. Daarom is hij niet te vinden als personeelslid, hij is hoogleraar wegens zijn verdienste op het gebied van de geneesmiddelenontwikkeling en werkt zoals alle buitengewon hoogeleraren BUITEN de universiteit.  Al die verdachtmakingen worden steeds weer opgebraakt omdat mensen zoals Nienhuys en van Dam liever met slijk smeuren dan met respect voor elkaar op de inhoud van de debatten in te gaan! Bah!

N.H. de Vries, 3 juli 2008, 13:04

Ter aanvulling op mijn reactie nr 15 aan het adres van Frits van Dam, secretaris van de Vereniging tegen de kwakzalverij, leg ik hem hierbij de indringende vraag voor alsnog bekend te maken welke leden van de promotiecommissie van drs C.N.M. Renckens ten tijde van diens dubieuze promotie in 2004 - of vlak daarna-  tevens lid waren/zijn geworden van de Vereniging tegen de kwakzalverij. Een eventueel beroep van Van Dam op het argument dat de privacy van de betrokkenen zich hiertegen zou verzetten, acht ik op voorhand een laffe uitvlucht nu de Vereniging er op haar beurt reeds jaren lang niet voor terugdeinst om medici die (tevens) complementaire geneeskunde beoefenen met naam en toenaam publiekelijk aan de schandpaal te nagelen.
Daarom heer Van Dam: toon Uw open vizier nu eens aan de gehele Nederlandse bevolking door Uw kaarten voor iedereen duidelijk zichtbaar op tafel te leggen.

sophie jitta, 3 juli 2008, 13:36

Wat een vuilspuiterij tegen de Vereniging tegen de Kwakzalverij in het algemeen en en de heren van Dam en Renckens in het bijzonder. Dergelijke emotionele reacties bevestigen slechts wat van Dam stelt: met gelovigen valt niet objectief te discussiëren. Wat het door van Dam veronderstelde journalistieke medische onbenul betreft: waarom zou de modale journalist meer medisch benul hebben dan de gemiddelde Nederlander? Omdat hij hoger is opgeleid? Dat zijn mensen die alternatieve genezers bezoeken vaak ook en desondanks gaan ze rustig naar de acupuncturist om van hun rookverslaving af te komen, dus dat zegt vrij weinig. De redacties die tvprogramma’s bevolken, zijn meestal niet (medisch) wetenschappelijk geschoold en derhalve weinig kritisch. Zij zien juichende getuigenissen van tevreden klanten van alternatieve genezers aan voor bewijs voor de effectiviteit van een therapie. Dat hebben zij dan gemeen met de medisch ongeschoolde overige modale Nederlanders. Dat is volgens mij wat van Dam probeerde te zeggen. Daar heeft hij groot gelijk in en zelfs als je dat niet vindt, dan hoef je hem nog niet persoonlijk aan te vallen. Dat is alleen maar een teken van zwakte. De Vereniging tegen de Kwakzalverij, waarvan van Dam en ik overigens ook bestuurslid zijn, moge dan niet zachtzinnig omspringen met dr. Keppel Hesselink, dat heeft hij toch echt aan zichzelf te danken. Deze zich professor noemende medische ‘begeleider’ van het NVRV-programma ‘Uitgedokterd’, heeft er niet op gewezen dat hij zelf ook alternatief werkt en dus met een roze bril naar de prestaties van zijn collega’s in dat tvprogramma heeft zitten kijken. Hij- en de NCRV- hebben het kijkerspubliek daarmee flink om de tuin geleid.

Irene, 3 juli 2008, 14:23

Nou, boeiend allemaal. Ik wil graag iets aanvullen bij de reactie nummer 25 over vuilspuiterij door het bestuurslid en drs in het Italiaans (weten die ook al iets van geneeskunde) Jitta.
De Vereniging heeft vandaag in zijn eigen blaadje enorm veel vuil gespoten en heeft ruitelijk toegegeven dat ze vuilspuiten als strategie hebben gekozen. Ik citeer even uit de IOCOB website:

http://www.iocob.nl/maatschappij/vtdk-speelt-expliciet-op-de-man.html

VtdK speelt expliciet op de man! Vies en Voos..
Ze spelen het expliciet op de man. Niet op de inhoud, geen debat maar met modder smijten, feiten verdraaien en mensen zwart maken. Mensen, die voor iets gaan waar ze in geloven. Voor een vernieuwde geneeskunde, waarbij de patient echt centraal staat! De Vereniging tegen de Kwakzalverij maakt ze plat. Met roddels en leugens. Het is misselijkmakend. Wie pletten ze in juli 2008?
Arine Vlieger, de empatische kinderarts uit het Antonusziekenhuis, die aangetoond heeft hoe je kindjes kan helpen met hypnotherapie, kindjes, die al jaren aan buikpijn lijden.

Ines von Rosenstiel, de kinderarts die grote delen van haar tijd zieke en arme kinderen in Nepal gratis bijstaat en al haar vacanties daar aan opoffer, samen met de chirurg Karlien Bongers.

Guus van de Bie, huisarts en net geridderd, die al meer dan 30 jaar in Zeist op een rustige en prettige wijze patienten helpt, en geinspireerd is door de antroposofie.

Rene Severijnen, kinderchirurg, die zijn hele leven zijn kundige handen inzette om kinderen te opereren en met zijn empatische wijze ouders coachte.

Lex Bouter, de rector magnificus van de VU, een kundig en ervaren bestuurder die het EMGO maakte tot wat het nu is, een instituut met een wereldnaam.

En ga zo maar door. Te gek voor woorden dat papier op deze wijze bevuild wordt. 

Laster en onder de gordels

Over al deze gedreven artsen vinden we in het laatste blaadje van de vereniging artikeltjes, die gelardeerd zijn met leugens en verdraaingen. Opvallend afwezig zijn inhoudelijke arrgumenten.

Guus, Rene, en Arine zijn alledrie gedreven en geinspireerde artsen, die voor hun patienten het beste willen. Ze zetten zich in voor een komende nieuwe geneeskunde, waarbij de patient daadwerkelijk centraal staat. Guus is al ruim 30 jaar non stop huisarts in Zeist, Rene heeeft zijn hele leven kinderen geholpen met zijn kundige handen en ouders gecoacht, en Arine werkt net zoals Ines von Rosenstiel met kinderen en zoekt de beste oplossing voor hen, onafhankelijk van beperkte denkramen.

Lex Bouter is een topwetenschapper en een wijs bestuurder van een goede universiteit die jaren lang het EMGO aanstuurde en dat tot een wereldbekend topinstituut heeft gemaakt.

Wat mankeert de VtdK? Gaan ze immer door met hun laster? Ja, we vrezen van wel. Sommigen van onze IOCOB lezers en vrienden zeggen: zwijg ze dood, het is de energie niet waard. Ze lasteren toch maar door.  In in de laatste uitzending van uitgedokterd?! heeft heel Nederland gezien hoe verzuurd, belerend en negatief hun stellingname was.

Daar is wat voor te zeggen. Die strategie had IOCOB enkele jaren geleden. Maar inmiddels is duidelijk geworden dat de Nederlandse ontwikkeling rond de patient door de infiltratie van de VtdK in de media, de journalistenwereld, de KNMG en het kabinet steeds verder afglijdt naar sektarisme en fundamentalisme. Zo komt de nieuwe, Geintegreerde Geneeskunde, die onafhankelijk van uitgangspunten het beste selecteert voor de patient uit beide werelden (alternatief en regulier) niet tot ontwikkeling.

We zullen niet citeren wat de VtdK over Guus (net geridderd), Rene, Arine en Lex schrijft, maar ik kan u verzekeren, het is misselijk makend. Het is afgunstig, onder de gordel en te min voor woorden. Maar we denken dat het toch van belang is voor de hele Nederlandse gezondheidszorg om het hier aan de kaak te stellen.

Stichting IOCOB heeft keer op keer het bestuur van de VtdK uitgenodigd om elkaar te respecteren en op inhoudelijk niveau te debateren. Als heren en dames. Met respect voor elkaar. We hebben ze zelfs diverse malen op de koffie uitgenodigd in Bosch en Duin. Om van gedachten te wisselen. Nu, in het laatste blaadje dat 1 juli 2008 verscheen lezen we klip en klaar waarom dat zinloos is!

Ad Hominem, we spelen op de man!

Want wat staat in het blaadje?  Ze spelen het BEWUST op de man. Ik citeer en u mag oordelen wat de voorzitter van de VtdK schrijft, Dr C. Renckens:

.......er valt in onze tak van sport

-de bestrijding van alles wat vies en voos is in de gezondheidszorg-

niet te ontkomen aan het noemen van namen, en daarbij af en toe een persoonlijke noot toe te voegen…

Dit is het principe van de Vereniging tegen de kwakzalverij, anno 2008. 

.........Ik bedoel maar…......

David, 3 juli 2008, 14:53

Wat Jitta schrijft is weer een misse. Jan Keppel Hesselink werkt namelijk zowel als super regulier farmacoloog-adviseur en consulent voor adviezen op het gebied van nieuwe geneesmiddelenonwikkeling, als complementair arts die acupunctuur en hypnotherapie inzet.
Hij kent dus ‘beide’ kanten van binnen en is in die zin veel beter geinformeerd dat van Dam en Renckens, die alleen de een kant schijnen te kennen. 
De commentaren die hij gaf waren daarom ook uiterst evenwichtig en bestreken het reguliere veld waarin hij werkt alsmede het niet reguliere veld waarin hij werkt.

Anita, 3 juli 2008, 15:14

Beste mijnheer van Dam.
Mag ik u bij deze een aantal (gratis) Shiatsu massages aanbieden? U krijgt een fles uitstekende wijn als u zich daarna niet stukken prettiger voelt!
Mogelijk komen er daarna voor u ook meer mogelijkheden om gewoon en open met mekaar in gesprek te gaan over deze problematiek. We willen tenslotte hetzelfde: patienten zo goed mogelijk dienen.
Er is verschil tussen CURE en CARE en voor dat laatste wil ik graag wat meer aandacht in de Nederlandse zorg. Deal?

N.H. de Vries, 3 juli 2008, 15:26

De ‘klacht’ van Sophie Jitta (reactie 25) als zou tegen Frits van Dam en de Vereniging tegen de kwakzalverij uitsluitend ‘vuilspuiterij’ in stelling zijn gebracht, wordt nota bene geuit door iemand die zelf massa’s boter op haar hoofd heeft omdat zij als bestuurslid deel wenst uit te maken van die Vereniging die op dit terrein een ongeevenaard schandelijke reputatie geniet. Sophie’s notoire gebrek aan zelfkritiek leidt er dan ook toe dat zij volslagen blind is voor het onloochenbare feit dat bijvoorbeeld ook het laatste Actieblad van die Vereniging tot de rand toe gevuld is met ontoelaatbare uitlatingen en insinuaties aan het adres van met name genoemde complementair werkende artsen en medisch specialisten waarvan het grof-onrechtmatige karakter onweerlegbaar is.
Vanuit die droeve constatering houd ik Sophie Jitta dan ook de volgende twee beproefde wijsheden voor in de hoop haar voor een beschaafd debat te kunnen redden:
1. Quod licet bovi non licet jovi (wat de os geoorloofd is, is aan de ezel niet toegestaan), en
2. ‘Zij zien wel de splinter in andermans oog maar niet de balk in hun eigen oog’ (lees de Gospel er maar eens op na, Sophie).

Frits van Dam, 3 juli 2008, 16:03

‘De kwaliteit van de mediaberichtgeving over (bio)medisch onderzoek is ondermaats’  berichtte het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde onlangs (NTvG, 2008 21 juni;152 (25) blz. 1441). Het onderzoek waar het NTvG aan refereert had betrekking op media verslaglegging over regulier onderzoek. Mijn focus was de wijze waarop alternatieve behandelwijzen voor het voetlicht gebracht worden. Ik heb dat geïllustreerd   aan de hand van de NCRV uitzendingen over Simoncini en Uitgedokterd?! . Wat mij betreft kan daar de NCRV Netwerk uitzending van 3 juli over kwakzalverij in de plastische chirurgie aan toegevoegd worden. Dat ik daarbij stevig op de ziel ben gaan staan van alternatieve behandelaars en hun cliëntèle, het zij zo. Het illustreert tevens dat de alternatieve behandelaars geen idee hebben hoe hard het in de reguliere wereld kan toegaan. De toon die daar onderling aangeslagen wordt is minstens zo hard als de VtdK bezigt tegen de alterneuten. Ik hoef maar even de cholesterol discussie en de discussie over de behandeling MS in herinnering te brengen,  dus waar hebben we het over.  Het was mijn bedoeling om een discussie aan te gaan met journalisten en programmamakers en naar oplossingen te zoeken voor de tekortschietende kwaliteit van de mediaberichtgeving over ziekte en behandeling. Daar ben ik niet in geslaagd, ik ben in het gebruikelijke gekift met alterneuten terecht gekomen. Er heeft nauwelijks een journalist gereageerd. Ik stop met het geruzie met de niet-regulieren en hun aanhang. Tenzij er nog iemand reageert vanuit de media ziet u mij niet meer terug op dit forum.
Op het aanbod van Anita ga ik graag in, enige ontspannende shiatsu massages kan ik nu wel gebruiken.

N.H. de Vries, 3 juli 2008, 16:37

Zoals ik verwachtte verdwijnt Van Dam plotsklaps op het hoogtepunt van de gedachtenwisseling uit beeld door een snelle sprong achter de coulissen. Aldus blijven de lidmaatschappen van de leden van de toenmalige promotiecommissie van drs C.N.M. Renckens (voor)goed in het duister.
Het motief voor deze vroegtijdige en weinig heroische aftocht kan jegens mij in ieder geval niet zijn dat Van Dam het gekift met alterneuten beu is. Ik ben immers geen arts noch bedrijf ik complementaire geneeskunde anderszins.
Te hopen valt tenslotte dat de volgens Van Dam in de reguliere wereld tussen behandelaars vigerende harde omgangsvormen niet zullen penetreren in de medisch-complementaire sector. Dat deze harde onderlinge omgangsvormen tot grote schade van patienten hebben geleid blijkt reeds uit de recente dramatische gebeurtenissen op de afdeling cardiologie van het Radboud Ziekenhuis te Nijmegen en in enige andere ziekenhuizen alwaar de Inspectie voor de Gezondsheidszorg drastisch heeft moeten ingrijpen om de aldaar werkzame reguliere medici in communicatief opzicht weer ‘tot rede’ te brengen.

Anita, 3 juli 2008, 19:24

Leuk Frits! Mail me maar, dan maken we een afspraak.

rita roodbergen, 3 juli 2008, 21:13

deze discussie(?) wordt steeds onaangenamer. niemand heeft het meer over waar het artikel van Van Dam werkelijk om gaat: de wijze waarop de media met alternatief of complementair omgaat en hun kennis hiervan. Terecht dat Van Dam niet meer reageert. De reactie van De Vries is niet minder tenenkrommend dan wat hij Van Dam verwijt, ook hier staat het bol van aantijgingen en verwijzingen die weinig te maken hebben met het in het artikel veronderstelde. Hopen dat de harde aanpak niet zal doordringen in de niet-reguliere wereld; tja, elkaar de nieren proeven lijkt mij nog steeds de manier om kritisch met elkaar om te gaan en verdere ontwikkelingen mogelijk te maken. Gelukkig gebeurt dat wel in de reguliere zorg.
en shiatsu massages zijn vast heel goed voor ontspanning en een prettig gevoel, maar ik geloof niet dat je daarmee af komt van enige kwaal. Doen dus meneer van Dam

Frits van Dam, 4 juli 2008, 08:27

Anita, dan heb ik wel een email adres nodig!

Anita, 4 juli 2008, 09:41

Goedemorgen!

Mijn emailadres: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)

Je weet dat Shiatsu bij een aantal mensen valt onder de categorie ‘alternatieve geneeswijze’ en dat het werkt via (vinger-)druk op meridanen (die ECHT bestaan….)?
Ik ben overtuigd van de werking ervan, ook al ben ik geen wetenschapper en ik hoop dat je de uitdaging aangaat.

N.H. de Vries, 4 juli 2008, 10:48

Nu de gedachtenwisseling met Frits van Dam ten gevolge van diens roemloze aftocht voortijdig ten einde is, doe ik hierbij een oproep aan alle Nederlandse journalisten van gemiddeld niveau - van het bestaan van deze groep van beroepsbeoefenaren was ik overigens niet op de hoogte - en die door Van Dam incompetent worden bevonden om in hun verslaglegging de hoge gedachtenvlucht van de Vereniging tegen de kwakzalverij te begrijpen en adequaat weer te geven.
Bij U, gemiddelde journalisten, dring ik er dan ook op aan om zich voortaan goed te realiseren dat de fundamentalistische sekte van Renckens U wegens het bij U aanwezig veronderstelde medische analfabetisme heeft afgeserveerd. Pas wanneer U zich in Uw verslaglegging als een onkritische propagandist van het gedachtengoed van Renckens c.s. manifesteert,worden Uw pennevruchten alsnog
gezuiverd geacht van de primitieve           gedachtenspinsels der ongeletterden. Het is maar dat U het weet, gemiddelde journalisten.
Laat ik tenslotte hopen dat Van Dam in de (kneed)vaardige vingers van Anita eindelijk satori ten deel mag vallen.

Sophie Jitta, 4 juli 2008, 11:39

Een korte, en ook laatste, reactie: die aanvallen op de VtdK bevestigen wat van Dam zegt: er valt met alternatief-aanhangers niet inhoudelijk te discussiëren. Al dat gescheld op van Dam, Renckens, de VtdK en nu ook een minimicrobeetje op mij, leidt af van waar de discussie over zou moeten gaan. Emoties vertroebelen de kijk op de zaak en de bedoeling van een forum is, volgens mij, niet schelden maar discussiëren. Nog een tip voor de heer de Vries: even Uw Latijn opfrissen want dat iovi in quod licet iovi non licet bovi betekent niet aan de ezel (gnooti seauton, zou ik zeggen) maar aan Jupiter. Maar verder slaat U met dat aloude gezegde de spijker op de kop: de een mag meer dan de ander.
Sophie Jitta

N.H. de Vries, 4 juli 2008, 12:00

Beste Sophie Jitta,

Even jouw Nederlands opfrissen. je schrijft ten onrechte dat de persoon over wiens professoraat de discussie gaande is dit aan zichzelf ’ te danken’ heeft in plaats van ’ te wijten’.
Het tijdperk waarin, zoals jij kennelijk bedoelt,  de Vereniging tegen de kwakzalverij meer geoorloofd is dan aan haar tegenspelers is vergund, loopt ten einde. Die verzekering geef ik je hierbij.

Jan Willem Nienhuys, 4 juli 2008, 16:01

Het tijdperk waarin alternatieve denkers zo weinig gevoel voor humor hebben dat ze zelfs een bescheiden poging tot ironie kapotletterknechten is kennelijk nog lang niet voorbij.

Nog even over verschillende soorten professoren. In Nederland heb je hoogleraren in soorten en maten. De gewone hoogleraren zijn er in twee salarisklassen. Hoogleraar die buiten het gewone budget om wordt betaald heet ‘buitengewoon’. Een hoogleraar die niet door de universiteit wordt betaald, maar die namens een organisatie is aangesteld (met goedkeuring van de universiteit natuurlijk) is een bijzonder hoogleraar. In alle gevallen gaat het om iemand die daadwerkelijk in de desbetreffende instelling college geeft of onderzoek doet of beide.

De aanspreektitel van zo’n hoogleraar is professor, en die titel wordt ook gebruikt voor emeriti. Dus in Nederland is ‘professor’ toch een term die een vast en duidelijk verband met een universiteit inhoudt.

In de VS is men wat royaler, daar heb je assistant en associate en full professor, waarvan alleen de laatste overeenkomt met wat wij professor noemen. Denk ik. Wie het beter weet moet het maar zeggen.

In Duitsland is het weer anders. De extraordinarius bestaat daar allang niet meer, dat is geoon een hoogleraar in een lagere salarisklasse. Wat wij een bijzonder hoogleraar noemen heet daar en Stiftungsprofessor.

In Duitsland heb je ook nog ‘ausserplanmaessige’  professors, afkorting ‘apl. Prof’. Die hebben geen formele aanstelling of iets dergelijks. Vaak gaat het om artsen in universitaire ziekenhuizen die af en toe wat lessen moeten geven (ze moeten wel een universitaire lesbevoegdheid hebben, dus een ‘Habilitation’).

Als dus Keppel Hesselink in 1997 apl. professor in Witten Herdecke geworden is, en hij daar nu geen les meer geeft, dan is hij niet wat wij in academisch Nederland een professor noemen. Van een hoogleraar verwacht men dat hij of zij af en toe een stukje pleegt, maar daarin heeft KH zich niet erg onderscheiden.

Nederlandse universiteiten vinden goed dat er naast een promotor (een hoogleraar van de eigen universiteit) nog een co-promotor optreedt, die mag van een andere, zelfs buitenlandse instelling zijn. Als ik het wel heb, verkeert KH in de mening dat hij als co-promotor mag optreden (dat moet de promotor, bijvoorbeeld een Nederlandse hoogleraar farmacologie) dan wel goedvinden.

Niet lang geleden is er op het laatste ogenblik een promotie in Nederland niet doorgegaan, eigenlijk omdat het proefschrift niet deugde, maar formeel omdat een van de leden van de promotiecommissie niet helemaal een echte Belgische professor was. Dat vond men pas 14 dagen voor de geplande promotie uit (zo goed had de universiteit die ik uit schaamte niet noemen zal, zich van haar controlerende taak gekweten). Jammer van de tien jaar werk die erin zat, maar dan had de kandidaat maar niet aan de krant moeten vertellen dat hij een soort van Einstein was. Wie dus graag KH als co-promotor wil, zij dus gewaarschuwd: als het werkstuk door critici te licht wordt bevonden, kan dit heel vervelend voor de kandidaat aflopen.

Jan Willem Nienhuys, 7 juli 2008, 19:12

Iets nauwkeuriger: het Helios Klinikum te Wuppertal fungeert als universiteitsziekenhuis van de ca. 20 km verderop gelegen universiteit van Witten Herdecke. Acht werknemers van het Helios Klinikum zijn hoogleraar aan de universiteit, daaronder ook de directeur Prof. Dr. Petra Thürmann van het Philipp Klee-Institut für Klinische Pharmakologie. Aan dat instituut is KH verbonden met titel apl. prof. Dat klopt dus exact met mijn melding ‘Vaak gaat het om artsen in universitaire ziekenhuizen…’. Net zo min als alle andere 2500 werknemers van het Helios Klinikum kun je dus van KH zeggen dat hij ‘verbonden is aan de medische faculteit’. Hij is verbonden aan een van de 27 instituten en afdelingen van een van de zes ziekenhuizen van Wuppertal.

Jan Willem Nienhuys, 7 juli 2008, 19:58

En nu staat hij ook opeens op

http://wga.dmz.uni-wh.de/medizin/html/default/personen

waar hij 5 dagen geleden nog niet stond, overigens zonder telefoonnummer, kamernummer, cv of wat dan ook, alleen huisadres. Maar dan kan natuurlijk ook nog veranderen.

N.H. de Vries, 7 juli 2008, 23:31

Beste Jan Willem Nienhuys,

Je belangstelling voor en je recherchewerk naar het professoraat van dr J.M. Keppel Hesselink heeft jou - en dit beantwoordt niet aan je verwachtingspatroon noch aan je dito SKEPTISCHE instelling - geen andere informatie opgeleverd dan die welke ook reeds door de betrokken hoogleraar naar buiten werd gebracht.
Omdat jij klaarblijkelijk grote betekenis hecht aan deugdelijk feitenonderzoek verzoek ik je hierbij vanuit hetzelfde vertrekpunt te willen onderzoeken welke de rol is geweest van Frits van Dam die het in zijn functie van byzonder hoogleraar/co-promotor voor drs C.N.M. Renckens mede mogelijk heeft gemaakt een geldig doctoraat in de medische wetenschappen te verwerven op grond van een dissertatie waaraan elke wetenschappelijke waarde moet worden ontzegd. De ware wetenschap verdraagt immers geen schertsdoctores in haar domein.
Ik reikhalzend uit naar de uitkomsten van je grondige naspeuringen.

Ko van Dijk, 8 juli 2008, 06:07

Bij deze een reactie van een medisch analfabeet en columnist. Houd u vast!

Alternatief betekent letterlijk: niet volgens het gebruik of de heersende normen. Ik had vele jaren last van brandend maagzuur en slikte tal van middelen om deze vervelende kwaal te bestrijden. Het had alles met stress en slechte eetgewoonten te maken volgens de artsen. Die slechte eetgewoonten vielen wel mee. De stress, ja dat klopte. Voor een andere aandoening moest ik op een gegeven moment verschillende antibioticakuren slikken.

Op een gegeven moment viel me op dat ik al geruime tijd geen enkele last van maagzuur meer had ondanks stress en spanningen. Jammer dat ik het verband met het overgaan van mijn maagklachten en de antibiotica niet had gelegd. Wie dat wel deden waren Marshall en Warren. Ze werden met de Nobelprijs onderscheiden.

Hooikoorts werd ik eveneens door geplaagd. Geen enkel middel hielp. Bang om vroegtijdig kaal te worden besloot ik tegen de haaruitval een half jaar lang Urticalsin (Dr.Vogel) en cilicea in te nemen. Dat was in de wintermaanden. Toen de zomer aanbrak en de mensen om me heen klaagden over de hooikoorts realiseerde ik me pas dat ik geen hooikoorts meer had. Urticalsin had me van de hooikoorts verlost of was het toeval? Mogelijk. Net zoals het puur toeval is dat haaienkraakbeen met succes mijn artritis psoriatica aan handen en voeten bestreden heeft (zonder blijvende schade aan de gewrichten).

Ben ik nu een pleitbezorger voor het alternatieve circuit? Ja en nee. Ik heb helaas nog een kwaal over waar geen enkel kruit tegenop gewassen is. Ook al roepen sommige alternatieven dat ze de de ultieme oplossing hebben gevonden, ik geloof er niet in. Neemt niet weg dat ik van mening ben dat er serieus gekeken moet worden naar behandelingen die de club van Renckens en Frist van Dam verafschuwen omdat ze er geen cent aan kunnen verdienen.

http://www.kovandijkvertelt.nl/?p=914

David, 8 juli 2008, 14:15

Jan Willem.. Kinderachtig of jaloers?
Jan is al 12 jaar hoogleraar daar…eerst binnen de natuurwetenschappen en nu bij de faculteit geneeskunde binnen de klinische farmacologie.  Ik zou je willen vragen eens inhoudelijke argumenten tegen EBM CAM te geven ipv deze morbide tendens waar je baas CR ook aan schijnt te lijden, namelijk alles zoeken in analyse van irrelevante zaken, zoals of iemand wel of niet professor is en dan doorboren tot in het absurde, ipv gewoon lekker inhoudelijk bezig te gaan!!! Inhoud is toch veel leuker en boeiender voor iedereen dan dat vage gesmijt met modder???

N.H. de vries, 8 juli 2008, 14:33

Beste Jan Willem Nienhuys,

Ik ben nog wachtende op jouw reactie op mijn oproep nr 43 in deze rubriek. Intussen veroorloof je je wel allerlei raillerend gebabbel jegens mijn persoon op de website http://www.antikwak.nl dd 7 juli 2008, dus achter de veilige coulissen van de door Renckens georkestreerde medische coterie zonder mogelijkheid van tegenspraak. Dat vind ik niet erg netjes en moedig, Jan Willem Nienhuys.
Omdat ik jou vooralsnog niet voor een bange haas houd, daag ik je hierbij uit alsnog uitsluitend op dit publieke forum met mij over de betekenis van bewezen complementaire geneeswijzen en aanverwante onderwerpen van gedachten te wisselen.
Tenslotte: ga je deze oproep andermaal uit de weg dan is het woord van Tacitus hier van toepassing:
De grootste oproermakers zijn de grootste lafaards.

N.HJ. de Vries, 9 juli 2008, 13:39

Even een inzichtgevende demonstratie van het verwerpelijke gedachtengoed en - ja, U leest het goed - de onprincipiele opstelling van C.N.M. Renckens, voorzitter van de Vereniging tegen de kwakzalverij.
In 2006 wordt Renckens door H.M. de Koningin waardig bevonden voor de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau wegens, wegens, zo luidt de officiele motivering, ‘zijn niet aflatende strijd in woord en geschrift tegen de kwakzalverij’.
Nu vergist U zich te denken dat Renckens zich bij die plechtigheid beperkt tot het uitspreken van zijn ‘diepe dankbaarheid’ voor de hem te beurt gevallen eer. Nee, de zojuist gedecoreerde begaat vervolgens de grove impertinentie publiekelijk zijn verbazing uit te spreken over het feit dat het staatshoofd de afgelopen jaren ook meermalen dezelfde eer aan ‘acupuncturisten en homeopathen’  heeft toegekend. Dat laatste had H.M., zo ligt in zijn uitlating besloten, beslist achterwege moeten laten. Op deze wijze worden dergelijke beoefenaren van complementaire geneeskunde -  aan wie volgens Renckens eigenlijk een beroepsverbod moet worden opgelegd - immers door de Kroon van even grote maatschappelijke verdiensten geacht als de beroepsgroep waarvan de zojuist geridderde deel uitmaakt. Het kan dan ook niet anders dan dat de betekenis van Renckens’ eigen decoratie ten gevolge van het evenwaardige ridderschap voor zijn professionele vijanden zodanig moet zijn geinvalideerd dat het grote verbazing wekt dat Renckens zijn koninklijke onderscheiding niettemin met ‘grote dankbaarheid’ heeft willen aanvaarden in plaats van deze op principiele gronden te weigeren. Dat noemt men opportunisme in optima forma.
Renckens verbindt tenslotte aan zijn decoratieverlening de conclusie dat de opvatting als zou zijn Vereniging bestaan uit ‘een bende fudamentalisten’ niet meer kan worden volgehouden.
Maar dan geldt voor de gedecoreerde complementair werkende artsen in dezelfde mate dat de aan hun meermalen verleende hoge onderscheidingen uitsluiten dat de acupunctuur en de homeopathie tot het domein van de kwakzalverij moeten worden gerekend.
Als Renckens de guts heeft om de ijzeren logica van dit bericht op juiste waarde te schatten, weet hij wat hem thans te doen staat: zijn onderscheiding alsnog en overwijld retourneren.

N.H. de Vries, 9 juli 2008, 18:42

Kennelijk is aan de heren Frits van Dam, Jan Willem Nienhuys en Cees Renckens thans de lust ontnomen om dit publieke forum andermaal te betreden.
Zij zijn na enkele krachtige interventies blijkbaar geheel ‘uitgedokterd’.
Het publiek oordele zelf wat aldus nog resteert van hun openbare stellingnames.

marie d., 9 juli 2008, 23:43

Geachte heer De Vries,

mijn indruk is dat wij van de betreffende club nooit en te nimmer met genoegen zullen kunnen kennisnemen dat zij buiten dat voor hen zo veilige kader treden. Het is een bolwerkje en m.i. zullen ze blijven trachten, ook ten koste van de gezondheid van de Nederlander, dat in stand houden.

De aandacht wordt door de heer Van Dam & co graag afgeleid naar niet relevante zaken maar o.a. voor mij staat nog altijd de vraag open hoe groot de vinger in de pap van de VTdK is geweest die het KWF heeft doen besluiten haar forum ‘dicht te gooien’:

http://www.kankerpatient.net/viewtopic.php?f=15&t=3570&st=0&sk=t&sd=a&hilit=sluiting+forum

Ook het KWF gaf blijk ‘lak te hebben’ aan de forumleden en deed het forum met gemak van de hand.

Het moet de heer Van Dam & co een doorn in het oog zijn geweest dat patiënten en/of familieleden op dat forum onderling ook informatie uitwisselden over hetgeen door de VtdK als ‘alternatief’ bestempeld wordt (dr. Vogl te Frankfurt, IOCOB, voedingsadviezen, HDI). Ook zijn op dat forum bepaald geen florisante uitspraken over de VtdK te lezen, foei toch !?

Gezien de verwevenheid tussen VtdK, AVL en KWF en het afhouden van het KWF van onderzoeken die niet direct binnen het reguliere VtdK-straatje passen, lijkt ook dit een uitdaging voor de journalisten die zich niet tot de door de heer Van Dam bestempelde middelmaat wensen te scharen er nader onderzoek naar te doen.

Het KWF heeft toch een kapitaal vergaard via de gehele Nederlandse bevolking en dient derhalve op een onafhankelijk/neutrale wijze gelden voor onderzoek ter beschikking te stellen. Of zou de heer Van Dam dit weer als een ‘klapvee’-gedachte bestempelen?!

Dit is toch veel interessanter dan het kinderachtige geneuzel van de VtdK-club over dr. Keppel Hesselink want dat soort stupiditeit geeft exact weer waar die club zich in feite mee bezighoudt.

Mijn dank voor uw uitermate waardevolle bijdrage in deze discussie!

Irene, 12 juli 2008, 11:16

Ik moet zeggen dat ik erg blij ben met de uiterst professionele pen van de heer de Vries, die de hele groep van de antikwakkers geheel zelve met zijn eruditie eerst in de hoek gejaagd heeft en vervolgens ze alle (niet-relevante) argumenten uit de hand geslagen heeft. Wat blijft over: een groepje principiele neen-zeggers, die weigeren een inhoudelijke discussie aan te gaan, en die anderen alleen maar zwart maken.
Ik denk dat alle journalisten die dit forum lezen nu inzien dat de vereniging tegen de kwakzalverij niet een partner is die je in de krant wil citeren. Dat gebeurde al veel te veel de laatste tijd. Vraag liever inhoudelijk commentaar aan IOCOB of aan de heer de Vries….

marie d., 15 juli 2008, 21:15

@ Irene:
heb het zojuist gelezen op de IOCOB-site.
Moest denken aan de woorden van een overleden vriendin: IOCOB is de vereniging naar mijn hart!

P.Lacebo, 15 juli 2008, 21:19

Het zal vast heel bedreigend zijn voor de leden van de VtdK , al die mondige patiënten van tegenwoordig. Die laten zich niet alles meer wijs maken door H.H. doktoren ; ze hebben internet.

Jan Willem Nienhuys, 18 juli 2008, 08:48

Ik zie dat er ondertussen weer flink is doorgepraat. N.H. de Vries en zijn kornuiten werken zich door het scheldwoordenboek en een citatenboek (maar wagen zich niet meer aan Latijn) en nodigen mij uit tot argumenteren.

Maar wat valt er te argumenteren met juristen die het over ‘bewezen complemetaire geneeswijzen’ hebben?  Er zijn behandelwijzen die onbewezen zijn, en die bewezen zijn. De eerste soort kan men onderzoeken (onder strenge voorwaarden), en als dan bewijs van werkzaamheid geleverd wordt, kunnen zij de naam ‘geneeswijzen’ verdienen, en is het ethisch verantwoord om ze op zieken toe te passen. Dus ‘bewezen complementaire geneeswijzen’ is een contradictio in terminis.

Het spreekt vanzelf dat ik met bewijs hier ‘medisch bewijs’ bedoel en niet bijvoorbeeld juridisch bewijs. Discussiant Lumeij heeft aangegeven waarom het werkzaamheidsbewijs voor acupunctuur niet goed genoeg is. Dat is wat mij
de enige zinnige bijdrage in deze discussie.

Er roeren zich ook (ex-)patiënten op dit forum die denken dat de VtdK iets tegen ze heeft. Maar de VtdK richt zich tegen de aanbieders van onbewezen behandelwijzen. Sommige van hun afnemers nemen vrijwillig de rol van geloofsverkondiger op zich. Tegen hen valt niets anders te zeggen dan ‘fijn dat u beter bent, maar het gaat om serieuze bewijzen’. Artsen hebben ruim 2000 jaar met die methode van fijne patiëntenverhalen gewerkt, en al die 2000 jaar is de aderlaterij (voor vele kwalen) in stand gebleven. Gelukkig hebben de artsen als groep hun leven gebeterd, en het kan nog veel beter, want de verleiding om toch weer op de subjectieve toer te gaan blijft groot.

De discussianten doen alsof de VtdK een klein maar machtig artsenclubje is (alsof hun clubjes zoveel groter zijn). Maar ongeveer 98 procent van de Nederlandse artsen houdt zich zo goed mogelijk aan het principe ‘eerst bewijzen, dan genezen’, maar bemoeit zich in de eerste plaats met zieken en heeft niet zoveel trek in (en tijd voor)  argumenteren met anderen.

De 98 procent is gebaseerd op de volgende berekening: er zijn ca. 64500 artsen in het BIG-register, en daarvan zijn er ca. 1250 aanwijsbaar alternatief actief. Van de ruim 11.000 tandartsen zijn er ca. 80 alternatief actief.

P.Lacebo, 18 juli 2008, 19:16

@J.W.N. Volgens de eigen website zijn er van de 64.500 Nederlandse artsen slechts 776 lid van de VtdK.

Irene, 20 juli 2008, 11:47

Jan Willem, wat een onzin, en dat weet jezelf ook best!!!

Stop dubbele standaarden! Dat was de oproep van de inmiddels wereldbekende Prof.dr. I. Chalmers. Hij vergeleek de wijze waarop alternatieve geneeskunde geevalueerd wordt met de die van reguliere geneeskunde. Iets om nu met de discussie van Uigedokterd?! nog weer even centraal te zetten. Gelijke monniken, gelijke kappen:

The double standards that exist in judging orthodox and alternative medicine should be challenged, and reliable tools that can validate both approaches need to be found.

Professor Ian Chalmers is niet een no-body. Goed om naar hem te luisteren. Zeker nu de kreten van Niet Bewezen, Valse Hoop, Alleen PLacebo Effect weer overal in de kranten te lezen zijn.

Hij gaf ook aan dat meer dan 60% van de reguliere geneeskunde niet bewezen is.  We citeren even:

Dr Iain Chalmers, the director of the UK Cochrane Centre and a vociferous proponent of systematic reviews, told delegates:

“Critics of complementary medicine often seem to operate a double standard, being far more assiduous in their attempts to outlaw unevaluated complementary medical practices than unevaluated orthodox practices.”

He said:

“These double standards might be acceptable if orthodox medicine was based solely on practices which had been shown to do more good than harm, and if the mechanisms through which their beneficial elements had their effects were understood, but neither of these conditions applies.”

It is thought that more than 60% of orthodox treatments have not been scientifically proved.

Dr Chalmers added that the aim should not be to indulge in “data free” arguments, but to find a range of reliable tools to assess the effectiveness and safety of any healthcare intervention, be it orthodox or complementary.

Bron

Double standards exist in judging traditional and alternative medicine by Hilary Bower, London, BMJ 1998;316:1694

Ik Bedoel maar!!!

Irene, 20 juli 2008, 11:56

Oh Ja, ook nog even, Jan Willem, over dat zieke gegraaf in de biografie van iemand die jullie blijkbaar niet anders dan met dat soort gegraaf hopen te ondermijnen, ik citeer even van de website van IOCOB en alles is daar volgbaar met links!!! Over Keppel Hesselink die jullie te vuur en te zwaard menen te moeten bevechten, hij is hoogleraar en daar kunnen jullie dus niet tegen. Flauw hoor, maar dit is gewoon een feit. En dan ook nog in een behoorlijk natuurwetenschappelijk deel vand e geneeskunde. Jammer he, dat hij ook veel van geneesmiddelen afweet….

Op de IOCOB website wordt voorts Gorter met zijn werk met een rood stoplicht beschreven, enorm flauw en zwak ook weer dat jullie op jullie eigen website die twee met elkaar bespreken en weer dat zwakke verhaal erbij over die hoogleraarspost. Niet tegen je verlies kunnen, Jan Willem? Of toch gewoon jaloers op zijn hoogleraarschap.

Nu even het citaat:

In de periode 1992-1995 ontwikkelde hij aan de Universiteit van Witten de blauwdruk van de post-doc opleiding Pharmaceutical Medicine. Hij werd in 1996 benoemd als buitengewoon hoogleraar moleculaire farmacologie, aan de Universiteit van Witten/Herdecke in Duitsland, binnen de faculteit voor natuurwetenschappen, met het recht om promovendi te begeleiden (‘ius promovendi’, geldend in Duitsland en ook in Nederland).

Hij geeft o.a. les in moleculaire farmacologie en geneesmiddelen ontwikkeling. Zijn benoeming werd o.a. vermeld in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG). Sinds 2007 is hij verbonden aan het instituut voor klinische farmacologie van dezelfde universiteit.

De universiteit van Witten Herdecke is de eerste prive universiteit in Duitsland en staat bekend om zijn innovatieve karakter. Deze universiteit is in Duitsland een van de beste op het gebied van o.a. geneeskunde en economie volgens het academische scoringssysteem en onderzoeken door Zeit, Stern en Spiegel.

Irene, 20 juli 2008, 12:20

Oh wat leuk Jan Willem, ik las net dat je gepensioneerd wiskundeleraar bent in Eindhoven, vandaar die kennis op het gebied van de geneeskunde en die duidelijke stellingnames!!!
A = A en B = niet A… maar Jan Willem, zo logisch zit de mens niet in elkaar, lees Blaise Pascal maar daarover….

P.Lacebo, 20 juli 2008, 22:47

Dat arrogante , misplaatste superioriteitsgevoel van de leden van de VtdK…

N.H. de Vries, 21 juli 2008, 14:10

De reactie van Jan Willem Nienhuys nr 54 noopt tot een weerwoord.

De term ‘bewezen complementaire geneeswijzen’ is geenszins, zoals Nienhuys met veel aplomb beweert, een contradictio in terminis. Er is voor een scala van complementaire geneeskunde (medisch) bewijs voorhanden inzake zijn effectiviteit als uitkomst van gerandomiseerd, dubbelblind en placebo-gecontroleerd wetenschappelijk onderzoek. Louter als gevolg van het feit dat de Vereniging tegen de kwakzalverij hier langjarig en hardnekkig de andere kant belieft uit te kijken, wordt alle complementaire geneeskunde, met inbegrip van het medisch handelen waarvoor wel degelijk wetenschappelijk bewijs bestaat doch waarvan zij geen enkele kennis wenst te nemen, door Renckens c.s. geperverteerd.
Als voorbeeld noem ik slechts de door E. Valstar in zijn studie ‘Voedingsinterventie bij kanker’ - zie tevens http://www.ngoo.nl - bijeengebrachte nutrienten waarvan niet alleen wetenschappelijk bewijs beschikbaar is voor de verzachting van de ingrijpende gevolgen van de reguliere kankeraanpak maar waarin tevens preparaten worden vermeld die curatieve gevolgen hebben voor het verloop van het kankerproces. Dus eerst een goed studeren, heren, waarbij ook het enkele jaren geleden verschenen standaardwerk ‘Nutritional oncology’, uitgeven door o.a. Harvard Medical School, U behulpzaam kan zijn.

Het feit vervolgens dat ook juristen - en zelfs de Hoge Raad der Nederlanden - zich helaas somtijds moeten uitspreken over een in geding zijnd medisch bewijs heeft de Vereniging tegen de kwakzalverij louter aan zichzelf te wijten nu deze anti-kwakkers zich voor het gehele Nederlandse forum uitermate smalend en beschimpend plegen uit te laten over met naam en toenaam genoemde beoefenaren van (ook bewezen) complementaire geneeskunde. De interventie van de rechter is alsdan noodzakelijk om het straatvechtersgilde van Renckens c.s. in te tomen en zijn plaats te wijzen.
Dat Nienhuys niet inziet dat deze interventie van juristen niet nodig zou zijn indien zijn gilde zich voortaan zou tooien met de naam ‘Vereniging tegen onbewezen geneeskunde’ en haar verwerpelijke toonzetting zou afleggen, brengt aan het licht hoezeer ook hij verknocht is aan benedenmaatse discussievormen die aan een beschaafde dialoog in de weg staan.

Tenslotte nog dit. Ik beschouw de wiskundige Nienhuys in zijn betoogtrant als een sprekend voorbeeld van een priemgetal: hij deelt zijn mening slechts door zijn eigen opvatting hetgeen tot geen enkele meerwaarde leidt boven het getal 1.

Irene, 21 juli 2008, 20:05

Beste jan Willem,

Al de grote wiskundige Pascal kunnen naslaan. Bijvoorbeeld:

Qui veut faire l’ange, fait la bête.

.........

e.valstar, 23 juli 2008, 22:06

Van Dam en Nienhuys begrijpen als medisch onbevoegden minder van geneeskunde dan de gemiddelde journalist. Beiden heb ik al meermalen in de pan mogen hakken. Graag doe ik dat nog eens dunnetjes over. Met opperkwakbuster Renckens mocht ik ook al meermalen de vloer aanvegen. Gaarne verwijs ik hierbij in de eerste plaats naar mijn columns in het NvOG (voorheen De Orthomoleculaire Koerier). Ooit mocht ik op een forum van Skepsis, nadat ik in een eerder forum lekker gescoord had mijn woord niet meer doen (censuur!). Hierbij een voorbeeld van reguliere kwakzalverij : bij eierstokkanker stadium 3/4 is carboplatin met taxol in eerste aanleg niet beter dan carboplatin alleen. Zie PMID 12241653. Waarom wordt nog steeds dan de combinatie gegeven? Ja precies voor de centen!! In de reguliere geneeskunde valt door fouten elk jaar een fors aantal doden (meer dan 1750); daar hoor ik de genoemde heren ook niet over. Voornoemde heren nemen als ze dit horen zeker de laatste jaren als medisch en/of complementair medisch analfabeet maar gauw plaats op de w.c.. Met Valstar in discussie gaan durven ze niet. Wie van de heren durft nu wel?

Kees braam, 23 juli 2008, 22:19

Geachte heer van Dam, Heeft u en de VdtK niet ook geprobeerd afgelopen jaren dr. Robert Gorter in diskrediet te brengen? Als zou hij een kwakzalver zijn? We zullen u en de journalistiek verrassen. A.s. maanden zullen we een aantal videofilms presenteren van patienten die met hulp van dr. Robert Gorter en zijn behandelingen met hyperthermie en dendritische celtherapie volledig herstellen vanuit een situatie met ongeneesljke kanker. Vandaag de eerste videofilom geplaatst van oud wereldkampioen wielrennen Teun van Vliet, ooit ook gele truidrager in de Tour de France:

Aan te klikken via http://www.kanker-actueel.nl in linkerkolom d.d. 23 juli 2008 of http://www.kanker-actueel.nl/index.asp?blz=uw_ve.Teun

Videofilm van Teun van Vliet die een inoperabel recidief Glioblastoom Multiforme met hyperthermie en dendritische celtherapie overwint. Hij is nu twee jaar na de operatie klinisch kankervrij. Artikel geplaatst 23 juli 2008.

Kees Braam
webmaster http://www.kanker-actueel.nl

P.Lacebo, 24 juli 2008, 18:06

J.W.N. presteert het nu om op de website van de VtdK een foto van Karadzic te plaatsen, in zijn vermomming als alternatief genezer.
Het begint nu echt walgelijke vormen aan te nemen.

P.Lacebo, 24 juli 2008, 18:13

Hoe ziek is de Vereniging tegen de Kwakzalverij…

marie d., 24 juli 2008, 20:13

@ P. Lacebo

als het nou bij de foto alleen was gebleven…
De erbij gepubliceerde tekst van Nienhuys spreekt voor mij boekdelen over de wijze waarop de club op menig front/forum/weblog bezig is te opereren.
Het begint pathologische trekjes te vertonen ;)

Overigens hoorde ik verleden week een van die geweldige Nederlandse wielrenners in de Tour zeggen dat hij zich i.v.m. een blessure snel zou laten behandelen door de chiropractor van het begeleidende team. Topsporters en hun begeleiders denken er kennelijk anders over dan de heer Van Dam.

Jan Willem Nienhuys, 24 juli 2008, 22:44

Ik denk dat ik maar stop met reageren, en dit clubje verder gezellig onder elkaar laat zwammen. De Vries, zo zag ik, heeft zichzelf overtroffen met ad hominems, door mij volslagen gratuit voor een priemgetal uit te maken. Alleen heeft-ie daar ook weer niks van begrepen, want de eigenschap a/a=1 geldt voor elk getal. Het wezen van een priemgetal is, om het zo maar eens antropomorf te zeggen, dat je het zonder 1 te zijn toch niet kunt delen door iets anders dan 1 en zichzelf, het is zogezegd een getal uit EEn stuk. Ik zou niet weten hoe je daar een beledigend bedoelde (of wou De Vries soms grappig zijn?) metafoor uit zou kunnen destilleren. Ach, laat maar. Amuseer je maar verder fijn samen.

N.H. de Vries, 24 juli 2008, 23:46

Waarde Nienhuys/priemgetal,

Je strategie van discussieren is doorzichtig. Nu je activiteiten als koddebeier inzake het hoogleraarschap van dr Keppel Hesselink niets hebben opgeleverd, en je oneliner betreffende je ontkenning van bewezen complementaire geneeskunde ook een blindganger is gebleken, ruim je verongelijkt dit speelveld.

Ongetwijfeld zal je nu vanuit de beschutte website van de Vereniging tegen de kwakzalverij je weinig verheffende terzijdes aan mijn adres blijven produceren - hetgeen ik eerder laf en niet netjes heb genoemd - en weet je je weer veilig omringd door lieden die ten detrimente van de publieke beschaving hun obsolete geneeskundige ideologie aan de Nederlandse samenleving trachten op te leggen.

Toch zal ik je nog als boodschap meegeven dat de publieke triomftocht van je Vereniging spoedig ten einde loopt.

N.H. de Vries, 25 juli 2008, 15:46

Aan Jan Willem Nienhuys en overige leden van de Vereniging tegen de kwakzalverij,

Jullie schandelijke berichtgeving waarin munt wordt geslagen uit de recente ontmaskering van de oorlogsmisdadiger Karadzic als alternatieve genezer op http://www.antikwak.nl is vandaag plotsklaps aan het zicht onttrokken door een inderhaast aangebrachte vijgeblad van verwijdering.

Achter dat schaamtebedekkende attribuut handhaaft zich echter ten volle de broeierige sfeer van zelfherhaling waarin de bron van ziekmakende en intimiderende berichtgeving over complementaire geneeskunde onbekommerd blijft gedijen.

Dit te doorzien is van eminent belang voor alle journalisten van Nederland die integriteit en onafhankelijkheid als onopgeefbare professionele waarden beschouwen.

E.Valstar, 25 juli 2008, 23:35

Van het prime number theorema weet ik het nodige. Van geneeskunde weet medische onbevoegde Nienhuys niets. Een exact opgeleide die zonder verificatie uitgaat van de onfeilbaarheid van de reguliere geneeskunde en daarbij de onderbouwde complementaire geneeskunde bij voorbaat diskwalificeert heeft zijn exacte wortels verloochend. Van zo iemand kun je ook verwachten dat hij een foto van Karadzic plaatst.
Wie van de sekte wil met mij op TV live in debat?

Bezige Bij, 26 juli 2008, 01:46

Waarom wordt mijn bericht niet geplaatst?

Irene, 26 juli 2008, 09:51

De vereniging tegen de kwakzalverij laat zich nu wel enorm in de kaart kijken, zoals de oud rechter en P.Lacebo al laten zien. Eerst opportunisme en een oorlogsmisdagdiger aanvoeren in de strijd tegen de kwakzalverij. En dan lafhartig terugtrekken, als blijkt dat dit een faux pas is! Twee eigenschappen zou ik denken van die vereniging: opportunisme en lafhartigheid. En hoe kunnen niet medisch opgeleide mensen zoals Nienhuys, van Dam en die Italiaaanse Drs Jetta zich zo belerend opstellen in een kan dat ze niet kennen????
En dan schrijven over journalsten die medisch analfabeert zijn. Van Dam, Nienhuys, Jetta, jullie zijn allemaal medisch analfabeet en proberen als niet-artsen binnen de artsenwereld je rotte ei te leggen! Foei, Ken Uzelve!

Bezige Bij, 26 juli 2008, 12:12

Waar is mijn bericht?

JennyJo, 26 juli 2008, 14:05

@ Frits van Dam, Sophie Josephus Jitta, Jan Willem Nienhuys,

Voor zover ik het begrijp heeft de VdtK niet meer gezegd dan dat het voor iemand met een antisociale persoonlijkheidsstoornis heel makkelijk is om zich voor te doen als alternatief genezer.
Dat lijkt mij een terechte constatering.
Ik denk dat veel kwakzalvers antisociale persoonlijkheidskenmerken hebben. Ik vind het namelijk gestoord als iemand misbruik maakt van de wanhoop van ongeneeslijk zieke mensen door ze allerlei onbewezen en vaak gevaarlijke behandelingen aan te smeren.

Op het nippertje heb ik een kennis er van af kunnen houden zich door tullio simoncini te laten behandelen.
Over Robert Gorter zal ik het maar helemaal niet hebben, mijn humeur is nog redelijk op peil en dat wil ik graag zo houden.

Iemand op dit forum heeft het over ‘bewezen’ complementaire behandelingen. Wat is er bewezen? Dat ze de beoogde effecten hebben? Laat zien dan, kom op met die bewijzen!!!

Naar aanleiding van de treurigmakende discussies over de geniale therapie van de al even geniale tullio simononci met natriumbicarbonaat als geneesmiddel tegen kanker, ben ik lid geworden van de VdtK.
De juistheid van die beslissing zie ik op dit forum weer bevestigd.

JennyJo, 26 juli 2008, 14:16

@ Marie d.

Ja, waarom zou het forum van het KWF zijn gesloten?
Misschien omdat kankerpatiënten daar, naast hun kanker, ook nog werden opgezadeld met de onophoudelijke en diepkwetsende spam van aanhangers van Ratt en Simoncini. Ze bestonden het daar zelfs om de therapie van Tulliootje aan te prijzen aan iemand die al meer dan een jaar oveleden was. Nog te lui om even het hele draadje te leveren.
Ook werd daar een jong meisje met leukemie, die aan het begin van haar chemo stond, de stuipen op het lijf gejaagd en aangeraden toch vooral geen chemo te ondergaan maar zich aan Simoncini over te leveren.
Goddank hebben anderen haar daar van kunnen afhouden.
Het forum van het KWF is totaal en volledig verziekt door de aanhangers van criminele kwakzalvers. Een pleonasme, ik weet het.

JennyJo, 26 juli 2008, 15:57

@ N.H. de Vries,

Ik heb juist de berichtgeving vanuit alternatieve hoek de afgelopen periode als ziekmakend ervaren.
Geen enkele kwakaanhanger heb ik kunnen betrappen op oprechte empathie met de kankerpatiënten. Uitsluitend de kankerpatiënten die kiezen voor een alternatieve behandeling, valt meegevoel ten deel. De mensen die kiezen voor een reguliere behandeling hoeven op enige sympathie niet te rekenen en worden kneppelhard en zonder enige scrupules bejegend. Alleen hierom al zou ik me nooit overleveren aan een alternatieve behandelaar. Hun mentaliteit en die van hun aanhangers vind ik ontzettend griezelig.

Ton Geurtsen, 26 juli 2008, 16:12

De gretigheid waarmee de Vereniging tegen de Kwakzalverij zonder steekhoudende argumentatie personen in diskrediet brengt, mag ten overvloede blijken uit het hieronder geciteerde commentaar van voorzitter Renckens. Hij schreef dat naar aanleiding van het verschijnen van de studie (2007) naar de invloed van het gebruik van anti-oxidanten op de levensverwachting. De conclusie uit dit in JAMA gepubliceerde onderzoek was dat de levensduur er niet door verlengd werd en het gebruik van enkele middelen zelfs tot vroegtijdige sterfte zou leiden. Een ieder die zich langer met natuurgeneeskunde bezighoudt, wist eigenlijk wel dat dit nooit kon kloppen, omdat de bevindingen haaks stonden op de jarenlange stroom van publicaties die opmerkelijk veel positieve resultaten van het gebruik van deze supplementen laat zien.

Al snel verschenen de kritieken die de methodologische opzet van de studie geheel onderuit haalden. Vanuit de VtdK werd natuurlijk alleen gereageerd op de studie zelf zonder de kritiek erbij te betrekken. Vervolgens veroorlooft Renckens zich zijn agressie te richten op Gert Schuitemaker, hoofdredacteur van het tijdschrift Ortho, als een van de belangrijkste pleitbezorgers van voedingssuppletie:
‘Schuitemaker zal zich na de gezaghebbende JAMA-publicatie wellicht ongemakkelijk voelen als hij denkt aan het aantal mensen dat hij mogelijk met zijn handelswaar over de kling heeft gejaagd. Ook ernstige tegenslagen kunnen (...) bij vatbare mensen tot depressie en suïcidaliteit leiden. Van Schuitemakers gemoedstoestand na de JAMA-publicatie ben ik niet op de hoogte, maar mocht hij inmiddels suïcidaal zijn, dan valt dat in zijn situatie natuurlijk alleszins te billijken.’

Het zal wel lekker klinken voor de aanhang, maar inhoudelijk heeft niemand iets aan zo’n tekst. De natuurgeneeskundig-analfabeten in deze vereniging zouden zo’n inhoudelijke tekst ook niet kunnen schrijven. Wie volwassen wordt, weet onder andere dat je je niet met grote stelligheid moet uitlaten over zaken waar je geen verstand van hebt. Die les hebben de kaderleden van de VtdK blijkbaar nog steeds niet geleerd.

JennyJo, 26 juli 2008, 18:40

@ T. Geurtsen,

Ik ken geen enkel onderzoek waarin het door u genoemde effect van supplementen wordt aangetoond, behalve onderzoeken van fabrikanten van supplementen zelf. Alle andere onderzoeken - onafhankelijke onderzoeken dus - geven andere uitkomsten.

N.H. de Vries, 26 juli 2008, 19:02

Beste JennyJo,

Noem mij een enkele publicatie of enige uitlating vanuit de complementair-geneeskundige hoek waaruit zou kunnen blijken dat - zoals je zonder blikken of blozen stelt -  kankerpatienten die (uitsluitend) de reguliere therapie volgen ‘op enige sympathie niet hoeven te rekenen en zonder scrupules worden bejegend’. Het is, beste JennyJo, precies andersom.

In de visie van Renckens c.s. worden juist kankerpatienten die naast de reguliere therapie ook een additionele therapie willen aanvatten, gekenschetst als goedgelovige lieden die zich kritiekloos in handen stellen van medische prutsers die zich gewetenloos wensen te verrijken aan de wanhoop van hun patienten. Dat is helaas de betreurenswaardige voorstelling van zaken door middel waarvan de Vereniging tegen de kwakzalverij al jaren tracht om haar primaat van een totalitaire geneeskunde ingang in de Nederlandse samenleving te doen vinden.

Mijn standpunt is dat de keuze van iedere patient voor elke door hem wenselijk geachte therapie ten volle dient te worden gerespecteerd. Die visie ligt ook ten grondslag aan de Wet BIG. Het behoeft daarbij geen betoog dat een keuze van de patient voor een therapie, hetzij regulier en/of complementair, waarvan de effectiviteit in wetenschappelijk onderzoek en dito literatuur aannemelijk is bevonden, objectief beschouwd, de voorkeur verdient.

Met vriendelijke groet, N.H. de Vries

Ton Geurtsen, 26 juli 2008, 19:16

JennyJo,
De vraag naar de bewijsvoering wordt steeds gesteld aan mensen die wel iets zien in de natuurgeneeskunde. Daarover twee opmerkingen:

a. Wie zélf de literatuur bijhoudt, ziet dergelijke bewijzen vanzelf. Wie er zelf geen studie van wil maken, moet niet aan anderen de vraag stellen waar de bewijzen zijn. Eenmaal heb ik me laten verleiden, in een schriftelijke discussie met Renckens in het blad Kleintje Muurkrant, om op zijn vraag toch wat voorbeelden van bewijsvoering te noemen. Zijn reactie daarop was voorspelbaar: hij antwoordde niet meer.

b. Omdat men, anders dan in de reguliere geneeskunde, in de ‘alternatieve’ hoek niet bulkt van het onderzoeksgeld, baseren natuurgeneeskundigen zich vooral op studies uit gerenommeerde internationale medische tijdschriften. Het eigen onderzoek neemt een bescheiden plaats in en propaganda van fabrikanten speelt in de bewijsvoering geen rol.

JennyJo, 26 juli 2008, 19:20

@ NH de Vries,

Nadat ik vorig jaar borstkanker kreeg, ben ik door een aantal toevallige factoren in contact gekomen met aanhangers van de alternatieve sector.
Toen zij er achter kwamen dat ik me regulier liet behandelen en daar ook mee door wenste te gaan, heb ik het een en ander voor mijn kiezen gekregen waar ik nu nog onthutst van ben. De mate van agressie en onfatsoen waarmee ik werd en nog steeds wordt bejegend, was volkomen nieuw voor mij. En dat alleen omdat ik het waagde te vragen naar een onderbouwing voor hun beweringen. Ik heb op een gegeven moment de overmoed gehad om te zeggen dat kanker geen schimmel is, zoals tullio simoncini beweert. Nu, dat had ik beter niet kunnen doen. Ik vond het zeer schokkend om te ervaren hoe deze mensen tekeer gaan, tegen iedereen die het niet met hen eens is, kankerpatiënten incluis.
Er zullen heus wel integere behandelaars tussen zitten, maar hun geluid gaat volkomen verloren in het agressieve geschreeuw van de kwakaanhangers.
Het grote probleem met de alternatieve sector is naar mijn mening dat er geen sprake is van zelfcorrigering en openheid, enkele goeden niet te na gesproken. Van de meesten moeten we hun verhalen geloven op woord en als we meer onderbouwing vragen zijn de rapen gaar.
Daar heb ik het dus helemaal mee gehad. Nog nooit in mijn leven ben ik zo op mijn ziel getrapt als door de aanhangers van alternatief. Dat verwijt ik u niet, maar het heeft mijn vertrouwen in de sector niet bepaald vergroot. Integendeel zelfs.

Daarom dus ben ik blij met de VdtK. Ik ben pas een paar weken lid en het is de alternatieve sector die me tot dat besluit heeft gebracht.

JennyJo, 26 juli 2008, 19:39

@ T. Geurtsen,

Quote:
a. Wie zélf de literatuur bijhoudt, ziet dergelijke bewijzen vanzelf. Wie er zelf geen studie van wil maken, moet niet aan anderen de vraag stellen waar de bewijzen zijn. Einde quote.

Hier begrijp ik niets van.

Ik denk dat het goed is als u zich realiseert dat de alternatieve sector niet alleen bestaat uit een aantal integere therapeuten die hun resultaten zo goed mogelijk registreren en mensen geen valse beloftes doen. Tot de sector behoren ook lieden als Tullio Simoncini, Hulda Clark, Jomanda, de lui van het Kushi instituut en nog veel meer gevaarlijke lieden. Er is een gekmakende overvloed aan alternatieve therapieën die beweren kanker te kunnen genezen. Hoe moet een leek hier wijs uit worden? Wordt het niet tijd dat de alternatieve sector zelf eens opruiming houdt en de rottge appels er uit smijt? Maar tot nu toe is dat niet gebeurd.
Ik ben het niet met u eens als u zegt dat elke keuze van een patiënt gerespecteerd moet worden. Er zijn keuzes die gelijk staan aan zelfmoord - een aanhangster van Simoncini prees ook de therapie van Geerd Ryke Hamer aan, om maar een voorbeeld te noemen. We respecteren het ook niet als iemand zegt dat hij zich voor de trein gaat werpen. Waarom zouden we het dan wel moeten respecteren als iemand kiest voor een behandeling die hem zeker het leven zal kosten?
We hebben het namelijk lang niet altijd over uitbehandelde patiënten, zoals vaak wordt gesuggereerd. Alsof dat iets uit zou maken overigens - die verdienen het evenmin om te worden opgelicht.

De echte, 26 juli 2008, 20:20

Ook onder reguliere behandelaars bevinden zich kwakzalvers. Deze kwakzalvers zijn echter officieel omdat ze een officiele richting volgen.
In reguliere medische behandelingen schuilt veel oplichterij. Er worden getallen in onderzoeken aangepast (bewezen praktijken) en wordt gewerkt met foute medicijnen (bewezen medicijnhistorie) en er worden bewezen ONwerkbare therapieen ingezet (neem alle reguliere behandelvormen voor de tenniselleboog).
In de regulieren medische branche wordt om geld en macht bewust de kluit belazerd. Op politiek niveau worden nieuwe zaken tegengehouden. Dit alles is ook bewezen. Journalisten worden beinvloed met mis-informatie en in Wikipedia worden stelselmatig de onderwerpen over additieve soorten behandelingen weggeedit.

Wie geloofd de Vereniging tegen de Kwakzalverij nog?
Wie geloof zijn arts nog?

Er is erg veel aan de hand in regulierenland.
En er zijn ook kwakzalvers onder additieve therapeuten. Maar steek eerst de hand in eigen boezem!

De echte

De echte, 26 juli 2008, 20:43

De uitgangspunten van Frits kloppen niet!
Neem het volgende uit zijn betoog:

Er is maar één medische wetenschap, waar inderdaad veel op aan te merken is, maar beter hebben we niet.

Nee Frits!

Het vreemde feit doet zich voor dat er in de rest van de wereld (Amerika, Engeland, Duitsland, Frankrijk om snel een paar te noemen) aan vele universitieten (Harvard, Yale, Parijs bv.) onderwijs wordt gegeven en onderzoek wordt gedaan naar acupunctuur, fytotherapie etc.

Ook de Chochrane-groep (de strengste KEMA-keur van medisch wetenschappelijk onderzoek) stelt herhaaldelijk dat er bewezen effecten van additieven therapieen wezen zijn.

Alleen in Nederland zou er 1 geneeskunst zijn?!?
Nee Frits, Nederland en Frits alleen op de wereld? Moeten we dat geloven?
De waarheid en alle wereld om ons heen kan je niet tegenhouden gelukkig.

Slechts wanneer in Nederland ook een geintegreerde geneeskunst (samenwerkende reguliere en additieve geneeskunst) opgang doet, is er weer sprake van 1 geneeskunst.
Door Frits en de zijne wordt dit nog steeds tegengehouden. Dit zijn dus de ayatollas van de nederlandse groep fundamentalisten. Met oogkleppen uitten zij begrippen uit de medicijn-middel-eeuwen.

De echte

N.H. de Vries, 26 juli 2008, 20:46

Beste JennyJo,

Voor het jou aangedane leed door een of andere (gevaarlijke/extreme) alternatieveling heb ik uiteraard geen goed woord over. Ik voel ten zeerste met je mee en hoop van harte dat je je terechte wrok - die je keuze voor de Vereniging tegen de kwakzalverij mede heeft bepaald - teboven zal komen.

Toch hebben deze tragische gebeurtenissen er bij jou toe geleid dat je - en afgezien van je onrealistische generalisaties - je ogen sluit voor een andere beeldbepalende dimensie van de Nederlandse werkelijkheid. Zodra een(kanker)patient namelijk tegenover de regulier-oncologische beroepsgroep te kennen geeft ook een complementair werkende medicus bij zijn/haar genezingsproces te willen inschakelen stuit hij/zij daarbij veelal op totaal onbegrip en afwijzing. Dit leidt er vervolgens toe dat de patient door een dergelijke keiharde en gesloten opstelling van zijn/haar oncoloog gedwongen wordt geheim te houden dat hij/zij het complementaire traject eveneens heeft betreden.
Een dergelijke voor de patient hoogst onverkwikkelijke situatie kan slechts worden voorkomen als ook in Nederland de geesten eindelijk rijp zijn voor het leggen van een solide basis voor de toepassing van de zogeheten integratieve geneeskunde, waarin het beste uit zowel de reguliere geneeskunde als uit de bewezen complementaire geneeskunde worden gecombineerd.

De integratieve geneeskunde is al jaren lang in de Verenigde Staten sterk in opmars en wordt ondermeer tevens toegepast in de Amerikaanse reguliere topkankercentra.

Ook in Nederland wijzen allerlei recente ontwikkelingen uit dat de introductie van de integratieve geneeskunde in diverse sectoren ophanden is. Ondanks de omstandigheid dat Renckens c.s. deze noodzakelijke ontwikkeling door het veroorzaken van veel tumult in medisch Rommeldam trachten te saboteren, zal het draagvlak voor de integratieve geneeskunde op afzienbare termijn niet meer te loochenen zijn.

Dan kunnen de overblijfselen van de Vereniging tegen de kwakzalverij ook eindelijk worden bijgezet op de plaats waar zij thuisbehoren:
in de urn der vergetelheid.

Met vriendelijke groet, N.H. de Vries

Ton Geurtsen, 26 juli 2008, 21:25

JennyJo:

‘Ik denk dat het goed is als u zich realiseert dat de alternatieve sector niet alleen bestaat uit een aantal integere therapeuten die hun resultaten zo goed mogelijk registreren en mensen geen valse beloftes doen. Tot de sector behoren ook lieden als Tullio Simoncini, Hulda Clark, Jomanda, de lui van het Kushi instituut en nog veel meer gevaarlijke lieden.’

Hier ligt inderdaad een probleem: een ieder die meent aan gezondheidszorg te kunnen doen maar daar niet geschikt voor is, kan zijn gang gaan. ‘De’ alternatieve sector heeft daar geen greep op. Justitie kan alleen optreden bij vermoedens van strafbare feiten en daar is ook niets op tegen. Beroepsorganisaties, die alle een tuchtreglement hebben, kunnen alleen zicht houden op hun eigen leden. Zo heeft onlangs de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) een van haar leden geroyeerd die een niet toelaatbare behandelingsmethode propageerde. Verder is bijvoorbeeld Tullio Simoncini fel aangevallen op de website kanker-actueel.nl Het is typerend dat critici van de alternatieve richting zich graag bezighouden met mensen waar een luchtje aan zit of zelfs met iemand als Jomanda die überhaupt geen gezondheidszorg bedrijft.
De VtdK grijpt oplichterij dankbaar aan om de gehele natuurgeneeskunde in diskrediet te brengen. De hiervoor genoemde Schuitemaker of de bekwame arts E. Valstar worden even hard aangevallen. In 2002 werd op een symposium van deze vereniging door een van de sprekers de vergelijking gemaakt tussen de werkwijze van natuurartsen en de medische experimenten in de nazi-concentratiekampen. En nu wordt weer de link gelegd met de van massamoord beschuldigde Karadzic. Ik begrijp werkelijk niet dat weldenkende mensen ook maar iets met deze club te maken willen hebben.
Het beste zou zijn de VtdK op te heffen en te vervangen door een organisatie die werkelijk kwakzalverij bestrijdt, ongeacht uit welke richting die komt. De VtdK doet dat niet: ze valt op basis van vooroordelen alles aan wat niet uit het eigen nest komt. Primitiever kan het niet.

De echte, 26 juli 2008, 21:53

De titel van dit onderwerp had ook kunnen zijn:

‘De gemiddelde medicus is een medisch-epimediologisch analfabeet’

Dat beweer ik omdat ik vele medici gehoord heb die totaal niet weten wat er op top nivo aan onderzoeken gedaan worden. Ze weten neit wat er onderzocht wordt, ze weten niet hoe ze het moeten lezen en ze weten al helemaal niet hoe weinig van hun eigen handelen evidence-based is.
Aangezien er weinig evidence is voor het meeste dagelijks werk van elke medicus, is het belachelijk zo van leer te trekken te additieve therapeuten omdat ze zogenaamd niets bewezen hebben.
Dat is gewoon meten met 2 maten. De VtdK is hier een ster in.
We meten met dezelfde maat;
1) er moet bewijs zijn. Er is slechts een beetje bewijs voor regulier en een beetje voor additief.
2) we moeten ons er goed bij voelen of de patienten moeten zich er goed bij voelen. Beide geldt voor regulier en voor additief.

Kortom: er is in wezen geen verschil!

En dank maar niet dat alle medici zo wetenschappelijk zijn of dat de VdtKleden zo wetenschappenlijk zijn. Ook een professor kan ouderwets zijn. Er kunne proefschriften verdedigd worden zonder onderzoek. (Dr Renkes bv)

N.H. de Vries, 26 juli 2008, 22:02

Van harte onderschrijf ik het betoog van Ton Geurtsen.

Er bestaat behalve in de complementair-geneeskundige sector ook (echte) reguliere kwakzalverij die bestreden moet worden(echte kwakzalverij is overigens iets geheel anders dan ervaringsgeneeskunde waarvan de effectiviteit door jarenlange toepassing onder beroepsgenoten, zonder wetenschappelijk onderzoek, nochtans daadwerkelijk is komen vast te staan).

Volgens de steriele definitie van de Vereniging van de kwakzalverij is ook haar voorzitter/gynaecoloog Renckens bevlekt met het virus van kwakzalverij waar deze in zijn proefschrift op bladzijde 140 te kennen geeft zelf destijds een een scala van fertiliteits-behandelingen te hebben toegepast waarvoor elk wetenschappelijk bewijs ontbrak. Renckens doet ter rechtvaardiging daarvan nog wel een beroep op de daaraan zijns inziens ten grondslag liggende ‘plausibele hypothesen’ maar als later zonneklaar blijkt dat deze medische verrichtingen ineffectief waren, wissen ook deze alsnog ondeugdelijk gebleken hypothesen de schandvlek van de kwakzalverij niet uit.

Iets om over na te denken door de fundamentalistische medici?

De echte, 26 juli 2008, 22:11

Als ik zo een paar reacties lees (oa van Geurten en van de Vries) kan ik alleen concluderen dat de VtdK zeer veel weerstand oproept.
Zullen we een Vereniging tegen de VtdK oprichten?
Het momentum lijkt me daar. Het publiek verdient goede voorlichting en ook de journalisten zijn gebaat bij objectieve informatie.

Laat de stootzender VtdK snel monddood gemaakt worden!!

Irene, 26 juli 2008, 22:44

Beste Mensen!

Er is gelukkig al een vereniging tegen de vereniging tegen de kwakzalverij!!! http://www.iocob,nl De enige organisatie met ballen die elke keer de anti-kwakkers op hun nummer zet!

De echte, 26 juli 2008, 22:45

De IOCOB levert wel objectieve en deskundige informatie maar staat tot nu toe voor een zachte lijn tegen de VtdK.
Ze voeren geen echte gerichte akties.

De echte

Bezige Bij, 27 juli 2008, 00:44

JennyJo,

: http://www.stolper.nl/artikelen/Renckens.htm

citaat:
Onwetenschappelijk
Renckens kun je zonder overdrijven een fanatiek aanhanger van het geloof in de onbeperkte mogelijkheden van de wetenschap kunnen noemen. Tegelijk is het pijnlijk te zien hoe weinig wetenschappelijk Renckens zelf denkt. Hij die de wetenschap zo hoog in het vaandel draagt, heeft tegelijk zelf die wetenschap een slechte dienst bewezen met dit proefschrift. Het is in de ogen van velen een raadsel hoe deze man heeft kunnen promoveren. Zijn antwoorden op de vragen die hij zichzelf heeft gesteld aan het begin van zijn onderzoek, kwamen niet tot stand door zo objectief mogelijk onderzoek. Die antwoorden stonden al lang vast. De methoden waarvan hij zich bediende, waren willekeurig en werden selectief toegepast. De taal die hij gebruikte, is heftig en denigrerend. Kortom, Renckens voldeed in wetenschappelijk opzicht niet aan de hoge standaard die hij van anderen verwacht. Daarom kwam hij op dwaalwegen die hij anderen verwijt.
einde citaat.

En van dit “betrouwbare” clubje ben jij lid geworden?

Bezige Bij, 27 juli 2008, 00:47

Deze link is echt een aanrader voor Dr. Renckens en Dhr. van Dam! http://www.iocob.nl/nieuws/vlog-juli-2008-ioc.html
Citaat uit deze link: Zullen we Frits van Dam en Cees Renckens eens vragen daar te gaan kijken? Kunnen ze in de VS aan de universiteit van California vertellen dat ze zich gigantisch vergissen omdat acupunctuur niet kan werken omdat meridianen niet bestaan….gaan ze daar vast heel hard lachen! Einde citaat.

JennyJo, 27 juli 2008, 01:37

Sinds wanneer is een symposium bewijs voor werkzaamheid? Ik wacht met spanning de resultaten van wetenschappelijk onderzoek af.

Om eerlijk te zijn: ik ben het hele alternatieve gedoe meer dan zat. Wat ze ook doen in Yale of waar dan ook, zolang de alternatieven niet luid en duidelijk stelling nemen tegen de oplichters, criminelen en dwaallichten in hun midden, wil ik er niks mee te maken hebben.
Maar doen jullie vooral wat je niet laten kan.

De echte, 27 juli 2008, 01:46

@JennyLo,

Die bewezen zijn er gewoon echt!
Lees bv de IOCOBsite goed door.
Of lees PubMed eens een heel stuk.
Verder alle Chochrane-sites.

Er is robuust bewijs voor een aantal additieve therapie-vormen.

Zet je bril van frustratie af.
Jij bent niet objectief in je mening door je geschiedenis. Hoe erg ook, er is meer dan jij nu weet.

Altijd bereid een discussie op inhoud met je aan te gaan.
Sterkte met je situatie! Die pijn vole jij zelf en niet de behandelaar of de geneeszer (uit welke hoek dan ook)!

Wilma, 27 juli 2008, 07:14

Quote JJ 94:
—Om eerlijk te zijn: ik ben het hele alternatieve gedoe meer dan zat. Wat ze ook doen in Yale of waar dan ook, zolang de alternatieven niet luid en duidelijk stelling nemen tegen de oplichters, criminelen en dwaallichten in hun midden, wil ik er niks mee te maken hebben.—
quote95:
—Zet je bril van frustratie af.
Jij bent niet objectief in je mening door je geschiedenis. Hoe erg ook, er is meer dan jij nu weet.
Altijd bereid een discussie op inhoud met je aan te gaan.—

Toevallig,De Echte,weet ik wat JennyJo allemaal weet en dat is meer/veel meer dan jij voorondersteld!
Wat een denigrerend toontje!
Waar het JennyJo en ook mij om gaat is dat wij niets/niet veel meer met alternatief te maken willen hebben zolang er niet luid en duidelijk stelling wordt genomen tegen oplichters, criminelen en dwaallichten IN deze sector DOOR DE SECTOR ZELF!!
M.a.w.een zeer grote schoonmaak in eigen huis zonder dat het nodig is dat de VtdK of wie dan ook moet komen controleren met een witte handschoen aan.
Patiënten hebben recht op duidelijkheid en eerlijkheid,aan b.v. een regelrechte vete hebben die geen enkele boodschap!
Ook niet aan ongenuanceerde persberichten/tv-programma’s over gezondheidszaken trouwens.
Je zult vast weten dat er inmiddels wereldwijd
2150 ‘therapieën’zijn die claimen kanker te kunnen genezen/behandelen, waarvan tegen de 700 dit op 100% zeker te weten zetten.
Ze raden meestal regulier al bij voorbaat af en komt de patiënt na een rondje kwakzalverij vaak te laat terug bij regulier.
Dat regulier kanker niet voor 100% kan genezen en ook fouten maakt is geen vrijbrief voor roeptoeters/kwakzalvers.
Dan heb ik het nog niet over alle andere aandoeningen gehad waar meneer of mevrouw Kwak een/DE remedie voor heeft.
Tegenwoordig is het vooral de kankerpatiënt die blijkbaar beschouwd wordt als loslopend wild waar met alle mogelijke middelen op geschoten mag worden.
Regelmatig waant die zichzelf terug in de middeleeuwen, want er komt toch een onvoorstelbare onzin/lariekoek langs!
Als er eerst schoon schip is gemaakt is een discussie op inhoud pas echt zinvol.
Ik hoop van harte dit nog te mogen meemaken.

Wilma, 27 juli 2008, 07:36

Ook nog in 2008 actueel:

ZWETSEN GELIJCK DE QUACKZALVERS OM HUN ZALFPOTTEN VENTEN.

Vondel

e.valstar, 27 juli 2008, 08:11

Is Jenny Jo niet gewoon een fake-patient? In ieder geval gebruikt zij al wel heel snel de onzin-terminologie van kwakbusters. Nee mevrouw in de reguliere geneeskunde vallen vele duizenden doden en er kraait geen kwakbuster naar. Zo is een paar jaar geleden in de DDH-kliniek een patient doodbestraald. Volgt er een tuchtzaak? Nee, er wordt gepraat : we komen er toch samen wel uit?
Wat dacht u van ca. 1000 doden door geen of te weinig handen wassen? Etc!! Geeft u zich maar eens bloot qua wetenschappelijke merites!!Op de NGOO website staan ruim 1400 gerandomiseerde studies die de relevantie van de complementaire geneeskunde bij kanker onderbouwen. Wie dat na bestudering van geen belang vindt, heeft of geen hersens of liegt graag.

e.valstar, 27 juli 2008, 08:20

Voor Wilma geldt : u kunt Vondel wel leuk citeren, maar de feiten zoals geponeerd in de vorige mail kunt u niet weerleggen. Bovendien :in de complementaire geneeskunde valt op jaarbasis vrijwel nooit een dode (en dan door een echte knoeier) ; in de reguliere vallen er op jaarbasis duizenden!! Wordt u nu zichzelf zat? Wat voor opleiding heeft u eigenlijk genoten? Doet uw mond maar open, dan geef ik u repliek!

Wilma, 27 juli 2008, 10:04

@Valstar 98-99
Heb ik het er ergens over gehad dat complementaire geneeskunde niet ter zake doende is/zou zijn/nooit zou worden?!
Ik maak er zelf dankbaar gebruik van.
Die 1400 gerandomiseerde studies zijn mij bekend en ik vind deze zeer hoopvol.
Wat mij een doorn in het oog is/blijft is dat die hele rits kwakzalvers benoemt worden als alternatieve genezers/behandelaars.
De handel en wandel van deze creaturen en hun promotors is nou niet bepaald een reclame voor de serieuze, nu nog, niet-regulieren zoals ik ze liever noem.
Gelukkig is bij o.a. JennyJo en mijzelf wel meer naar het hoofd gesmeten de afgelopen maanden, we kunnen intussen wel tegen een stootje.
Jammer genoeg zijn we vergeten om eerst te promoveren in zowel geneeskunde, rechten, medicijnen enz. VOORDAT we besloten om kanker te krijgen.
Als ervaringsdeskundigen hebben wij uiteraard geen recht van spreken, onze cv zal de toets niet doorstaan!
Maar het maakt niet uit hoor, we worden al goed betaald door de farmaceutische industrie en het VtdK schuift ook regelmatig wat voor onze berichten.Die laatsten wel wat weinig naar mijn smaak.
Onze hersenen zijn permanent beschadigd door de chemo en de vraag is niet of we daarvan doodgaan, maar wanneer.Het zal niet lang meer duren in ieder geval.
Verder hebben/hadden wij al afgestompte,afgebakende,verwrongen en geïndoctrineerde denkramen.
Ook zijn we gewetenloos, lasterlijk en leugenachtig onder een verwrongen hersenpan, kortom: een blamage voor de mensheid.
Uiteraard zijn wij ook nog kuddedieren, die benaming zou ik nog vergeten!
Sorrie dus dat ik/JJ jullie lastig hebben gevallen op dit forum.
We beseffen nu,ondanks de bovenstaande mankementen, dat het niveau hier voor de (kanker)patiënten zelf véél te hoog is.

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Nick Kivits, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Emiel Smit

Loes Smit

Webbeheer

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

vacatures@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.