Afstudeerprijs Villamedia 2019

— vrijdag 26 oktober 2018, 14:30 | 0 reacties, praat mee

Data: herstel journalistieke arbeidsmarkt zet door

Beeld: Pixabay

Het herstel op de journalistieke arbeidsmarkt zet al even door. Het aantal journalisten met een ww-uitkering liep het afgelopen jaar flink terug. Voor ouderen en vrouwen is het relatief gezien lastiger om aan de bak te komen.

Het gaat de goede kant op met de journalistieke arbeidsmarkt. Het aantal journalisten dat thuis zit met een ww-uitkering is in jaren niet zo laag geweest als nu. In augustus 2018 (de meest recente cijfers ten tijde van publicatie) kregen 1282 journalisten een ww-uitkering. Dat zijn er ongeveer evenveel als zes jaar geleden, vlak voordat de werkloosheid onder journalisten explosief steeg.

Dat blijkt uit cijfers van het UWV, die Villamedia analyseerde. Vooral het laatste jaar ziet de markt er rooskleuriger uit. Tussen september 2017 en augustus 2018 daalde het aantal journalisten in de ww met ruim 21 procent. Ervan uitgaande dat Nederland 18.000 journalisten telt (zoals Villamedia in 2015 becijferde) zit daarmee 7,1 procent van hen in de ww. Op het dieptepunt van de arbeidsmarkt, in juli 2016, was dat nog 10,4 procent.

Het artikel gaat verder onder de grafiek


50-plussers langer in de ww
De werkloosheid onder journalisten daalt in alle leeftijdsgroepen. Zowel 50-plussers als 50-minners zitten minder vaak werkloos thuis. De daling verloopt ook redelijk gelijk: in beide groepen daalde het aantal journalisten met een ww-uitkering het afgelopen jaar met ongeveer 20 procent, al was de daling onder 50-minners net iets steiler. Er zijn wel méér werkloze journalisten onder de 50 jaar dan erboven, maar dat komt ook doordat de groep werkenden in die leeftijdsklasse groter is. 56 procent van alle journalisten in de ww is jonger dan 50 jaar.

Het artikel gaat verder onder de grafiek


Ondanks dat goede nieuws blijkt het voor 50-plussers nog wel lastiger om weer aan de bak te komen dan voor hun jongere collega’s. Oudere journalisten zitten vaker langer in de ww. Bijna twee op de drie 50-plussers die in de ww komen (60 procent), zit daar langer dan een jaar in. De helft van die groep (één op de drie 50-plussers in de ww) zit er zelfs langer dan twee jaar in. Journalisten onder de 50 zijn veel vaker sneller weer aan de bak. Tweederde van hen zit korter dan een half jaar in de ww. Het beeld kan enigszins vertekend zijn doordat jongere journalisten vanwege een korter werkverleden vaak minder lang recht hebben op ww.

Het artikel gaat verder onder de grafiek


Schevere verhouding
Afgegaan op de ww-uitkeringen daalt de werkloosheid onder journalisten over de hele linie: niet alleen wanneer je kijkt naar leeftijd, maar ook wat geslacht betreft. Zowel mannen als vrouwen zitten minder vaak in de ww dan een paar jaar geleden. Maar het aantal uitkeringen loopt bij vrouwen wel wat minder snel terug dan bij mannen. Mede daardoor is het grootste deel van de ww-ontvangende journalisten vrouw. Dat is al jaren zo, maar de verhoudingen groeien wel steeds schever.

Drie jaar geleden, in augustus 2015, waren er nog net iets meer mannen werkloos dan vrouwen. Na die maand werd het gat tussen de twee geslachten telkens een beetje groter. Tijdens de laatste flinke dip op de arbeidsmarkt in 2016 kwamen er aanzienlijk meer werkloze vrouwen bij dan mannen. En mannelijke collega’s kwamen ook na die dip weer sneller aan de bak. Van alle journalisten met een ww-uitkering was in augustus 2018 55,5 procent vrouw.

Het artikel gaat verder onder de grafiek


Opvallend is dat de vrouwen vooral onder de jongere groep werklozen flink oververtegenwoordigd zijn. Het aantal vrouwelijke collega’s jonger dan 50 jaar in de ww ligt bijna twee keer zo hoog als het aantal ww-ontvangende vrouwen dat 50-plus is. Bij de mannen is dat andersom: daar zitten de 50-plussers vaker werkloos thuis dan de jongere journalisten. Maar ook hier is bij alle groepen een daling te zien. Het aantal ww-uitkeringen loopt terug onder zowel jongere als oudere mannelijke journalisten én jongere en oudere vrouwelijke collega’s.

Freelancers en studenten
Ondanks een scherpe daling is de werkloosheid onder journalisten nog altijd hoger dan in veel andere branches. De werkloosheid onder de totale beroepsbevolking was in augustus 2018 3,9 procent. Daarnaast heerst onder freelancers nog veel verborgen werkloosheid. In de meest recente editie van de Monitor Freelancers en Media gaf 38 procent van de zelfstandigen aan niet of amper rond te kunnen komen. Van alle freelancers die het onderzoek invulden, zegt 42 procent in grote tot zeer grote mate financieel afhankelijk te zijn van hun partner.

Hoewel de journalistieke arbeidsmarkt herstel laat zien, is de HBO Keuzegids niet heel positief over de baankansen. Van alle pas afgestudeerde hbo-studenten journalistiek is dan wel 85 procent aan het werk, maar veel jonge journalisten gaan volgens de gids als freelancer aan de slag. Mede daardoor ligt het bruto maandinkomen laag (2020 euro) en is slechts 34 procent van de studenten blij met hun startpositie. De HBO Keuzegids beoordeelt de baankansen voor jonge journalisten tot 2022 nog altijd als slecht.

De belangrijkste conclusies op een rij
* Het aantal journalisten dat thuis zit met een ww-uitkering is al zes jaar niet zo laag geweest.
* 7,1 procent van de journalisten zit in de ww, ervan uitgaande dat Nederland 18.000 journalisten telt.
* Het is voor 50-plussers lastiger aan de bak te komen dan voor jongere collega’s.
* Bijna twee op de drie 50-plussers in de ww zit daar langer dan een jaar in.
* Twee op de drie werkloze journalisten van 50 jaar of jonger zit maximaal een half jaar in de ww.
* Mannelijke collega’s komen sneller aan de bak dan vrouwelijke collega’s. Die verhoudingen zijn de afgelopen jaren schever gegroeid.
* 38 procent van de freelancers zegt financieel niet of amper rond te kunnen komen.
* De HBO Keuzegids beoordeelt de baankansen voor jonge journalisten als slecht.

Bekijk meer van

Werk UWV

Praat mee

VVOJ banner congres

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl
020-30 39 750

Redactie (tips?)

Dolf Rogmans
Hoofdredacteur, 020-30 39 751

Marjolein Slats
Adjunct-hoofdredacteur, 020-30 39 752

Linda Nab
Redacteur, 020-30 39 758

Lars Pasveer
Redacteur, 020-30 39 755

Trudy Brandenburg-Van de Ven
Redacteur, 020-30 39 757

Anneke de Bruin
Vormgever, 020-30 39 753

Marc Willemsen
Webontwikkelaar, 020-30 39 754

Vacatures & advertenties

Karen Bais
020-30 39 756

Sofia van Wijk
020-30 39 711

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.