— donderdag 4 april 2019, 12:32 | 0 reacties, praat mee

Amendement GroenLinks regelt meer inspraak journalisten en programmamakers

Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks), vorige maand tijdens een debat | Olaf Kraak / ANP

GroenLinks wil de zeggenschap van journalisten en programmamakers op het beleid van de publieke omroep vergroten, via ruimere inspraak over de benoeming van toezichthouders. Het heeft daartoe een amendement ingediend tijdens de de behandeling van de nieuwe Mediawet in de Tweede Kamer.

Het voorziet in de mogelijkheid dat de gezamenlijke ondernemingsraden van de NPO, de NOS, de NTR en de omroeporganisaties het recht krijgen om een derde van de toezichthouders te benoemen. In het reguliere bedrijfsleven hebben Ondernemingsraden dat recht al.

Er ís enkele jaren terug wel een vorm van inspraak bedacht, via de zogeheten maatschappelijke adviesraad. Die rol is op dit moment zeer beperkt, stelt Tweede Kamer-lid Lisa Westerveld.

Bij vacatures bij toezichthouders worden ze enkel gevraagd om een zienswijze te delen. “Tijdens de definitieve vaststelling van de profielschets, het benoemen van de benoemingscommissie, het selecteren van potentiële kandidaten en het voordragen en benoemen van de eind kandidaat, speelt deze maatschappelijke adviesraad geen enkele betekenis meer”, aldus Westerveld.

Dat is volgens GroenLinks geen echte inspraak te noemen. In het amendement krijgen de raden binnen de publieke omroep verruimde rechten, met een verwijzing naar hoe benoemingen in het bedrijfsleven zijn geregeld.

Westerveld: “In het bedrijfsleven hebben werknemers via de OR (ondernemingsraad) het recht om één derde van de commissarissen voor te dragen. Dat gebeurt op grond van artikel 2:268 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek. Die voordracht mag niet worden geweigerd, tenzij de Raad van Commissarissen denkt dat de persoon ongeschikt is en dat motiveert.”

Het Kamerlid noemt het treurig dat de inspraak in het commerciële bedrijfsleven op dit moment beter is geregeld dan bij de publieke omroep. Als dat binnen de publieke omroep ook zo wordt geregeld, krijgen programmamakers en de journalisten meer inspraak.

De overheid heeft een voorbeeldfunctie ten opzichte van de samenleving en het bedrijfsleven, stelt GroenLinks.

Westerveld diende nog een ander ‘journalistiek getint’ amendement in, waarin toezichthouder Commissariaat voor de Media er actief op gaat toezien dat het redactiestatuut binnen media-instellingen wordt gehandhaafd en nageleefd.

Het amendement stel dat “redacties te allen tijde onafhankelijk kunnen opereren van externe belangen en de persvrijheid wordt gewaarborgd”. Het Commissariaat krijgt expliciet de opdracht daarop te gaan toezien.

Praat mee

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Dolf Rogmans
Hoofdredacteur

Marjolein Slats
Adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab
Redacteur

Lars Pasveer
Redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven
Redacteur

Anneke de Bruin
Vormgever

Marc Willemsen
Webontwikkelaar

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.