— donderdag 7 januari 2010, 13:50 | 26 reacties, praat mee

Vrije nieuwsgaring verdwenen door C2000

Waarom schrijven wij als pers (Villamedia uitgezonderd) nooit over onszelf en dan met name over de problemen die we tegenkomen bij het vergaren van het nieuws? Zien we de sluipende verandering niet; of interesseert het ons niet? Zolang er maar een krant uitkomt, zolang er maar een programma kan worden uitgezonden is het blijkbaar wel goed. Waar ik het over heb? Het RECHT op vrije nieuwsgaring is sinds de invoering van C2000 (het communicatiesysteem tussen hulpdiensten) volledig verdwenen. Het politienieuws is tegenwoordig het ‘nieuws van de voorlichter’. Hoofdredacteuren, het wordt tijd voor actie!, aldus voorzitter Roel Dijkstra van de vereniging Mediabelangen.

Het gaat op de mobilofoon van de hulpdiensten voor 99,99 procent over de maatschappij en maar 0,01 procent over de politie of brandweer. En toch vindt deze minister dat wij als pers daar geen toegang toe moeten krijgen. Het politienieuws is tegenwoordig het ‘nieuws van de voorlichter’, als de voorlichter er niet is geweest dan is het niet gebeurd.
De hoofdredacties van kranten en omroepen hebben er geloof ik allemaal niet zo’n moeite mee. Uiteindelijk krijgen ze de gewone plaatjes van branden en ongelukken vaak toch wel binnen. Half Nederland loopt rond met digitale camera’s die ook nog kunnen bellen. Tientallen versnipperde websites trekken ondertussen lezers weg van de kranten want onderzoek bracht onlangs naar voren dat het gemiddelde leespubliek met name geïnteresseerd is in zeer lokaal nieuws.

Een aantal Rotterdamse en Haagse fotojournalisten en cameramensen heeft drie jaar geleden de Vereniging Mediabelangen opgericht. In Rijnmond is in samenwerking met de persvoorlichting in veertien dagen een pager-persalarm in bedrijf gesteld dat tot redelijke tevredenheid werkt. De politiemeldkamer geeft in principe met behulp van het lijstje ‘alarmwaardige meldingen’ een piep via de brandweerpieper, soms gevolgd door updates van meldkamermensen die er het nut van inzien.
We hebben intussen medelijden met de collega’s in de rest van het land. Krijgen we in Rotterdam onder normale omstandigheden meerdere tot soms tientallen meldingen per dag, in Amsterdam en Den Haag moeten ze het doen met enkele meldingen per maand. Achteraf, op het moment dat de persberichten een dag later door de politie worden verstuurd, blijkt echter voor hoeveel er niet gealarmeerd is, ook in Rotterdam overigens. Nieuwjaarsnacht? Een alarm voor een brand in Schiedam, ME inzet in Zuidland en Capelle worden niet gemeld. Wat er voor de rest gebeurd is Geen flauw idee. Genoeg, denk ik, als er blijkt dat er 157 arrestaties verricht zijn. In de regio Zuid-Holland Zuid presteren ze het om voorvallen pas te melden op het moment dat er een getuigenoproep nodig is, soms weken later.

De minister roept na de nieuwjaarsnacht dat het niet rustig maar wel beheersbaar was. Tja, wij kunnen het niet meer controleren. Zoals een voorlichter in het zuiden van het land het uitdrukt: Wij verkopen het product veiligheid, en al wat gevoelens van onveiligheid veroorzaakt of zou kunnen veroorzaken, past niet in ons voorlichtingsbeleid. Succesverhalen mogen dan in de krant, missers worden bedekt met de mantel der liefde.
Het bestuur van Mediabelangen is het afgelopen jaar bij vijf Kamerleden van de commissie BZK geweest met de vraag: ‘Is het normaal dat in een democratie de politievoorlichter uitmaakt wat nieuws is?’ Het antwoord was ronduit ‘Nee’.  Het is helaas wel de realiteit.
Neem de vliegtuigcrash bij Schiphol vorig jaar. Er is niet eens persalarm gemaakt. Je moet als fotograaf wel heel erg hebben zitten slapen als je dit gemist hebt. Maar als het om drie uur ‘s-nachts gebeurd zou zijn had het heel anders gelegen. En zo heb ik honderden, zo niet meer, klachten gekregen van collega’s uit het hele land.

Vorige maand hebben we met de woordvoerder van de Raad van Hoofdcommissarissen gepraat over de problemen van de pers op straat. We kregen volmondig gelijk, en in een vervolggesprek dat op korte termijn moet plaatsvinden gaan we daar horen hoe ze dat aan gaan pakken.
Een van onze vragen was: ‘Hoe staat de oppervoorlichter tegenover geaccrediteerde pers op C2000?’ en na een korte inventarisatie over hoeveel mensen dat dan zou gaan (ongeveer 15 in Rotterdam) was het antwoord: ‘Dat lijkt me beheersbaar’. Een antwoord wat we ook van andere persvoorlichters bij andere korpsen kregen.
Ons voorstel: Geef geaccrediteerde pers toegang tot de meldingenkanalen van politie en brandweer. Vorm per regio een ballotagecommissie bestaande uit Hoofd Voorlichting, een hoofdredacteur en een of twee man gerenommeerde fotografen/politieverslaggevers/cameramensen. Die zouden gelijk een eerste onderzoek kunnen doen naar het al dan niet terecht hebben/krijgen van een Politieperskaart. De Stichting Politieperskaart hoeft dan bij discussiegevallen alleen nog de inkomenstoets te checken. Er zal ongetwijfeld een AIVD onderzoek volgen, een forse borg moeten worden voldaan en afspraken gemaakt moeten worden over hoe om te gaan met opgevangen meldingen waar men nog op door moet rechercheren. Niks anders dan vroeger, daar maakten we toen ook al afspraken over. Alleen nu zal gelden: niet aan de afspraken houden, portofoon inleveren. En daar kunnen wij mee leven. Zo werkt het naar volle tevredenheid in diverse Amerikaanse steden.
Want: het RECHT op vrije nieuwsgaring moet terugkeren. We laten met ons sollen en er komt snel een dag dat we terugkijken en zeggen: ‘hoe komt het dat we het niet hebben gezien?’

Stop in ieder geval met het plaatsen van getuigenoproepen, stuur ze de
advertentietarieven en vooral: vertel de politie ook waarom.

Hoofdredacteuren, het wordt tijd voor actie. Wordt het niet eens tijd dat we gezamenlijk oprukken richting den Haag? Maak eens een dag allemaal een krant met zwarte vlakken op de plek waar een ‘politienieuws’ foto zou hebben gestaan. Maak eens een actualiteitenrubriek waarin de nieuwslezer meldt: ’ De politiewoordvoerder bracht naar buiten dat eergisteren een treinongeval heeft plaatsgevonden waarbij tientallen mensen gewond zijn geraakt’  of iets dergelijks.

Roel Dijkstra is voorzitter van de vereniging Mediabelangen.

 

Bekijk meer van

Praat mee

26 reacties

Miriam, 7 januari 2010, 14:24

Accreditatie, ballotage, voorwaarden, inkomenstoets, borgsom… euh, wat is daar dan ‘vrij’ aan.

denhaag24, 7 januari 2010, 16:58

Helemaal gelijk Miriam. Bovendien heb je recht op vrije nieuwsgaaring, maar je moet er wel je bed voor uit komen

Ivar Penris, 7 januari 2010, 17:06

@Mirjam: volgens mij gaat het niet zozeer over de manier waarop dit goed geregeld zou moeten zijn, maar veel meer om het principe. Roel Dijkstra heeft dan ook groot gelijk als hij stelt dat we afglijden naar een bedenkelijk niveau van persvrijheid. Niet alleen door de selectie die brandweer en politie maken, maar ook door de hordes overheidsvoorlichters die het nieuws in goede banen (lees: propaganda i.p.v. voorlichting) leiden. Er wordt soms ronduit gelogen in persberichten, in de hoop dat wij het klakkeloos overnemen. Dat we dat niet altijd meer even goed kunnen controleren door een steeds groter gebrek aan menskracht is helaas een feit. Dat we ons zo makkelijk aan staatspropaganda (laten) onderwerpen en met ons laten sollen, klopt helaas ook maar al te vaak. Kranten met zwarte vlakken (of witte vlekken?) of de lezer lastig vallen met het feit dat de politie nu pas meldt dat er twee dagen geleden een ernstig ongeval heeft plaatsgevonden, lijkt me niet de juiste weg. Dit is ons probleem, dat wij met de overheden moeten zien op te lossen. Daar heeft de lezer terecht geen boodschap aan. Maar de hoogste tijd om er iets aan te doen, is het zeker!

denhaag24, 7 januari 2010, 18:04

@Ivar Penris

Je kan de tegenpartij niet kwalijk nemen dat ze de vuile was binnen houden, is nu eenmaal hun job. Wel kun je journalisten kwalijk nemen dat ze zich hierdoor laten stoppen

Edwin Janssen, 7 januari 2010, 18:05

Beste Miriam, dan heb je wel een controlemiddel wie er proffesioneel en seriuws met zijn vak bezig is en niet zoals hier in het Gooi waar bv amatuers rondlopen die naar een brand gaan met broertje, vader en moeder ( meerdere malen gebeurd), aanwezig met een perskaart (rellenkaart) uitgeleend door een fotograaf wel op die manier zijn kop boven water probeert te houden met de tarieven in zijn getekende contract (maar dat is weer een andere discussie)

Edwin Janssen, 7 januari 2010, 18:06

Door de invoering van C2000 ben ik de afgelopen me meer gaan toeleggen van een andere soort fotografie hetgeen nog steeds jammer is en daardoor inkomsten misloop

Ivar Penris, 7 januari 2010, 18:23

@denhaag: Dat commerciële bedrijven hun vuile was binnenhouden, akkoord. Maar sinds wanneer zijn de overheden onze tegenpartij? Voorlichting = de burger eerlijk vertellen wat er gebeurt en niet proberen nadelige effecten van beleid voor de burger verborgen houden. Dat is propaganda! Overheidsinstanties zien dat inderdaad helaas vaak als hun job…

Ron, 7 januari 2010, 23:24

Het door Roel genoemde is slechts een onderdeel van een compleet verstoorde relatie pers-overheid (lees hulpdiensten). Als we al een melding krijgen van een calamiteit, dan doet zich ter plaatse een nog groter probleem voor. De moraalridders van de politie die gaan bepalen wat wel en wat niet gefotografeert mag worden. Sinds enige tijd gaat de brandweer zich ook al op een negatieve manier opstellen tegenover de pers. Opvallend is wel dat dit is begonnen sinds de ijdele heren (en dames) zich uitgebreid laten fotograferen door hun eigen ‘Brandweerfotograaf’. Ergelijk dat deze fotograaf bij een knipklus het slachtoffer bijna in zijn holle kies mag fotograferen, terwijl de pers op ruime afstand mag staan. Ik kan nog wel even doorgaan, maar iedereen zal dit beeld herkennen. Politie die bij ieder incident zijn eigen regels er op na houdt (ze blijken meestal niet eens op de hoogte te zijn van een Politieperskaart!!!) Brandweer en GG&GD; met eigen fotografen. Voorlichters die persberichten versturen omdat het moet en anders niet. Er is nog veel werk te doen helaas. Roel, top! Ga zo door.

Kees Cornelder, 8 januari 2010, 09:50

De methode-MUIS: aanbevolen

Vrienden (m/v), laten wij in een inmiddels tot woud uitgegroeide landschap van weinig tot geen inhoudelijk benul hebbende, en (derhalve) halve en soms bewust hele onwaarheden verkopende, overheidsvoorlichters toch vooral consequent te lijf gaan. En wel volgens de beproefde en immers slagende Methode-Muis: er zijn zeker nog andere, meer methodes om deze sector vrolijk te lijf te gaan. Maar nu slechts deze methode.

Dit is (op hoofdlijnen): Zoekt en vindt iets relatief Kleins dat er bestaat aan rot en rottigheden bij bijv. een departement of overheidsdienst. MAar wel iets dat bij voorkeur van het pars-pro-tototype is.

Ga dit uit-put-tend onderzoeken in zijn beperkte omvang, krijg het dossier op eigen kracht rond en stort u dan pas op, ga dan pas doelbewust ballen aan foon en via email met de factor Voorlichters.
Dikke pret, geheid.


Moraal: het initiatief is aan u. Tegen

Bert, 8 januari 2010, 10:01

Ik kan niet anders dan concluderen dat de genoemde en kennelijk in toenemende mate optredende “verstoorde relatie pers-overheid”, primair te wijten is aan de veranderingen in de pers en haar werkwijze zelf. De hijgerigheid waarmee tegenwoordig nieuws ‘gemaakt’ wordt en het enige doel dat nog lijkt te bestaan (laten we een zondebok vinden en niet rusten totdat deze persoon ‘hangt’), hebben de overheid kennelijk enorm kopschuw gemaakt. Duidelijk een geval van de wal keert het schip. Alleen in een dialoog waarin de pers zich niet alleen verschuilt achter “persvrijheid” maar ook haar eigen aanpak ter discussie wil stellen, ligt de sleutel tot een oplossing. Of het meeluisteren op C2000 overigens een goede invulling is van meer directe betrokkenheid en invulling van nieuwsgaring is maar de vraag.

Esther, 8 januari 2010, 10:46

Helemaal eens met Bert! Denk dat journalisten ook de hand in eigen boezem moeten steken; meeluisteren is een vorm van luiheid. Wat is er mis met een netwerk aan oren en ogen opbouwen in de maatschappij? Door je te conformeren aan afspraken m.b.t. tot meeluisteren op het C2000 kanaal, leg je jezelf alsnog aan banden. En is ook de oplossing niet, want als er ’ geheime informatie’  gedeeld moet worden, schakelen de hulpverleners gewoon naar een ander kanaal.
Kom op Roel, niet steeds die Calimero-houding aannemen. Zet er zelf de schouders onder en investeer in de maatschappij, dan hoef je ook niet zo verongelijkt te zijn als je niet gepiept wordt voor een fotomoment - want dan ben je er al, dankzij je contacten!

Ron, 8 januari 2010, 12:48

Het gejammer om een kanaal dat journalisten niet meer kunnen uitluisteren is ronduit lachwekkend. En het dreigement om dan maar geen getuigenoproepen dan is al helemaal ridicuul.

En voor de volledigheid: C2000 is een communicatiesysteem voor hulpdiensten. Geen tipkanaal voor journalisten. Door verbeterde techniek is het systeem beter beveiligd en niet meer te gebruiken voor anderen dan de hulpdiensten zelf. Ik neem aan dat de server met kopij van een dagblad óók beveiligd is.

Journalisten die het afschermen van een niet-openbaar communicatiesysteem kwalificeren als een poging van de overheid om voorlichting om te vormen tot propaganda, zouden bij zichzelf te rade moeten gaan.

Peter Hofman, 9 januari 2010, 16:43

Helaas is het nog steeds een drama sinds de invoering van C2000 voor de media. Er is nog steeds geen eenduidig systeem voor alarmering voor de pers. Behalve dan in Rotterdam als er dan een alternatief is voor het niet meeluisteren dan is het Rotterdamse systeem het beste. Helaas valt en staat alles met wat de voorlichter aan perslarm doet. Deze is weer afhankelijk op welk moment de meldkamer de voorlichter informeert..Tja, en bij een calamiteit dan tellen de eerste minuten uren.. en dan pas als er rust op de meldkamer is wordt de voorlichter op de hoogte gebracht. Deze geeft dan in het meest gunstige geval persalarm en dan moeten wij nog de deur uit reistijd etc. Aan de andere kant is het ook beangstigend stil aan de kant van bv ANP,WFA,SBS6, en ga zomaar door ook deze partijen hebben de afgelopen jaren niets ondernomen en als laatste de NVF . Persoonlijk al ruim voor de invoering van C2000 e-mails verstuurd aan de NVF om hen te wijzen op de mogelijke gevolgen nooit destijds een reactie gehad. Persoonlijk ben ik erg blij dat Roel de belangen echt behartigd van de doelgroep en ben dus niet voor niets lid van Mediabelangen en hoop dan ook dat 2010 een doorbraak gaat opleveren voor de persalarmering voor de media. Wat wel een aandachtspunt is de ‘ BRANDWEERFOTOGRAFEN ‘ deze mogen zoals een eerdere reactie gegeven altijd vooraan staan etc. En onder tussen wel even de foto’s doorsturen naar de krant hoezo concurrentiebeding. Voor alle duidelijk ik fotografeer sinds 1983 calamiteiten en spreek dus over de nodige ervaring.

evert, 10 januari 2010, 15:42

Het is heel simpel zie het aan de tariefstelling en contracten die Edwin ook al aanhaalde,  uitgevers hebben een doel winst maken voor aandeelhouders. Het nieuws is daar aan ondergeschikt.  Het is kortzichtig als je er intrapt en een contract tekent en werkt voor een paar euro.
Politie en andere overheidsdiensten hebben het doel vuile was binnenhouden en organisatie profileren, dat levert geld op. Journalisten en NVJ hebben zich laten beet nemen, heel simpel.
We zijn te laat, Je draait dit niet meer volledig terug. Het zou voor freelancers alleen maar goed zijn als er geen alarmering was. Alarmering zorgt er voor dat de vast voor de uitgever werkende journalist fotograaf kan gaan zitten en opkomt als het echt nodig is. Uitgever vindt het prachtig kost minder en nieuws (wat er over is) komt toch wel, zonder al te hoge kosten.
Het is heel simpel stop de alarmering, en pers, journalist, fotograaf ga je werk doen. Uitgevers moeten weer in freelancers investeren , anders hebben ze niets.

FMC, 10 januari 2010, 17:51

Ik meen dat er een landelijk persalarm zou komen zoals in Rotterdam-Rijnmond. Een aparte CAP-code voor P2000 specifiek voor de pers. Wat is de status hiervan dan?

Hunter, 10 januari 2010, 18:29

@Mirjam: Je verwart P2000 en C2000. P2000 is inderdaad “open”, maar alleen de door Roel genoemde regio Rotterdam-Rijnmond maakt hier gebruik van om de pers te alarmeren.

Ron, 10 januari 2010, 18:50

Zoals al aangehaald: p2000 is wél gewoon beschikbaar. Waarom zijn deze meldingen niet voldoende? Het berichtenverkeer van de hulpdiensten voegt weinig toe aan de melding van een woningband…

En nogmaals: Een overheidsdienst die een communicatiesysteem beveiligt heeft niets te maken met het ‘binnenhouden van vuile was’ of propaganda. Om de discussie in het juiste perspectief te plaatsen: Wekelijks lees ik berichten over de beveiliging van bankpassen, OV-kaartjes, internet, paspoorten, stemcomputers etc. en de Nederlandse politie zou gebruik moeten maken van een onbeveiligd communicatiesysteem of wel beveiligd, maar lek doordat niet-bevoegden (lees journalisten) mee kunnen luisteren.

Bert gaf het al aan: Journalisten, kijk eerst eens kritisch naar jezelf.

Erik, 10 januari 2010, 20:31

Met de meldingen van P2000 kun heel goed je werk doen. Zorg er voor dat de (belangrijkste) meldingen op je mobiele telefoon binnen komen. Op internet zijn daarvoor diverse handige tools te vinden. Daarnaast moet je beschikken over een goed netwerk. Dat kun je evnetueel aanvullen met een tipbox. SBS6 is er groot door geworden. Het mee luisteren met een portofoon van de politie heeft mijn inziens geen enkele toegevoegde waarde.

evert, 10 januari 2010, 23:43

Jammer dat er steeds minder mensen zijn die weten hoe het 5 jaar geleden zat. Freelancers haalden overvallen, schietincidenten, en ga zo maar door van het radio verkeer. Veel van dat nieuws werd niet door straatfotografen gebracht. Die hadden het te druk met hollen van de ene klus naar de andere. P 2000 is alleen (lees voornamelijk) brandweer in veel regio’s. Ik blijf van mening dat je beter geen alarmering door de politie voor iedereen kan hebben als een slechte. Nu worden freelancers nog op achterstand gezet. Iedereen heeft het toch wel al komt het vaak minimaal 30 minuten na het voorval. Mijn reactie op dit citaat.‘Aan de andere kant is het ook beangstigend stil aan de kant van bv ANP,WFA,SBS6, en ga zomaar door ook deze partijen hebben de afgelopen jaren niets ondernomen en als laatste de NVF’. Dit klopt helemaal ze hebben nauwelijks geld om het af te nemen, dus waarom je druk maken als wat nodig is vanzelf komt van brandweer fotografen of van de politievoorlichters. Het is nog vaak gratis ook . Ook ik heb vanaf het begin geroepen dat we voor joker zouden komen te staan. Zelf een hoorzitting met de politie gehad met steun van de NVJ over dit onderwerp. Alle collega’s op een enkeling na deden niets,  kwam wel goed. Aangezien wij niet als een blok er tegenin gegaan zijn speelt de overheid iedereen nu uit met of zonder alarmering.
Nogmaals ik zeg nu afschaffen die alarmering, dan moet iedereen die nieuws wil brengen weer netwerken en werken. Door alarmering wordt valse concurentie in het leven geroepen en marktpartijen uitgeschakeld. (lees hier freelancers) dat is dus bijna alle fotografen.

Miriam, 12 januari 2010, 19:57

@Hunter: Ik haal C2000 en P2000 niet door elkaar, maar wil aangeven dat er voor fotografen meer wegen zijn om te weten waar je naar toe moet gaan om de plaat van je leven te maken. (Wat is het toch een zielig beroep.)

Dat fotografen geen toegang hebben tot het communicatiesysteem lijkt me even normaal als dat er tegenwoordig schermen worden neergezet om kijkers weg te houden; we hoeven niet alle ellende op de voet te volgen, al was het maar omdat de slachtoffers ook nog een beetje recht op privacy hebben. Zoals eerder gezegd: de redactieservers staan ook niet open voor iedereen - zelfs niet voor conculega-journalisten. Waarom zou C2000 dan wel voor anderen dan de hulpdiensten toegankelijk moeten zijn?

Fleur Besters, 12 januari 2010, 20:22

In deze discussie mis ik eerlijk gezegd het aspect dat de politie een overheidsinstelling is die haar burgers eerlijk en open moet voorlichten. Ik heb toevallig vandaag nog een weblog geschreven over een incident in onze regio rond het stilhouden van massale vernielingen tijdens de jaarwisseling. Natuurlijk hebben media ook een eigen inspanningsverplichting, maar het enkel melden van incidenten als er een arrestatie is verricht, is het verdraaien van de werkelijkheid. Zo kan je op een dag wel een bericht krijgen van een opgepakte fietsendief, maar hoor je als burger niet dat er die dag 100 andere fietsen zijn gestolen of een insluiper in vijf woningen is geweest.
In de regio Brabant Zuid-oost wordt trouwens zowel door fotografen, als door schrijvende en andere audiovisuele pers al jaren bezwaar gemaakt tegen het achterhouden van relevante informatie over criminaliteit in de regio en het te laat melden van ernstige incidenten en arrestaties in onder meer moordzaken. Er is regelmatig overleg met de politie, maar echte vooruitgang blijft uit. Volgens mij moet dit probleem daarom inderdaad landelijk worden aangekaart en aangepakt!

Ron, 13 januari 2010, 13:25

De discussie over de (on)volledigheid van persberichten is m.i. een andere dan die over het toelaten van journalisten op het C2000-netwerk. Maar toch: Opsporing van strafbare feiten en handhaving van de openbare orde zijn de taken van de politie. Vanzelfsprekend dient de politie ook burgers voor te lichten. Maar die voorlichting is geen doel op zich: van voorlichting wordt een stad niet veiliger. Ieder verstandig mens begrijpt dat bij het onderzoek naar een ernstig misdrijf de aandacht vooral uitgaat naar ‘opsporing’ en niet naar ‘onverwijlde voorlichting’. Bovendien zou ik me kunnen voorstellen dat door het hijgerige en aanmatigende gedrag van veel journalisten de politie terughoudend is met de berichtgeving van ernstige misdrijven.

John, 16 januari 2010, 23:00

Tja, op deze wijze duurt het gezeur C2000 nog wel een jaar of tien voort.
Ik begrijp niet dat de pers blijft zeuren.
Ook ik baal dat ik niet meer kan luisteren.

Wat naar mijn idee de pers moet doen in een club wizkids bij elkaar zetten om het C2000 weer luisterbaar te maken.

En dan hebben we het niet over kraken, naar mij idee is de encryptie TEA2 simpele onzin, en geeft de standaard TETRA software (een open standaard) al mogelijkheden genoeg.

Niet geschoten is altijd mis!!!

Robertjan, 5 februari 2010, 00:23

Ik krijg sterk de indruk dat veel reageerders of niet in de journalistiek werkzaam zijn of in loondienst zijn en keurig wachten tot ze bericht krijgen van de voorlichters of freelancers. Dan kan je het “gezeur over C2000” makkelijk bekritiseren. Juist de freelancers zijn degenen die hun bed uit komen en gebruik maken van contacten. En als het gaat om hulpdiensten, welke contacten moeten we dan aan denken? Juist de mensen die bij de hulpdiensten werken mogen niets zeggen. Welke contacten moet je dan gebruiken?

De meeste goede niet te na gesproken hoor ik ook berichten dat sommige brandweerfotografen (soms tegen betaling) alleen hun eigen vriendjes binnen de pers informeren. Tegen de tijd dat de voorlichter zich er mee gaat bemoeien is de vriendjespers al op de hoogte en de rest van de pers boos op de voorlichter. Op die manier gaan sommige brandweerfotografen hun eigen persbeleid opleggen aan hun regio.
Net overigens als sommige agenten die bij een wegafzetting de pers tegenhouden terwijl jan en alleman met een mobieltje foto’s staat te maken. Het argument dat er verkeerde dingen op internet komen te staan is een verwijt wat de beroeps regelmatig om zijn oren krijgt terwijl het meestal de mobieltjes-fotografen die het veroorzaken. Dat een enkele agent op die manier de vrije nieuwsgaring om zeep helpt is ongrondwettelijk maar dat snappen ze niet.

Geeft een persalarm via P2000 valse concurrentie? Nee, want iedereen kan het ontvangen. Helaas ook de amateurs die hun foto gratis aan de krant willen leveren. En als het groot nieuws is komt er wel even een redacteur een amateuristsche foto maken.

Ik denk dat een persoonsgericht systeem via SMS veel beter zal werken en minder bezwaar zal geven bij de hulpdiensten. Wel de professionele pers ter plaatse maar niet de amateurs. En met de professionele pers hebben de hulpdiensten het helemaal niet zo slecht getroffen in vergelijking met sommige andere landen.

En Mirjam: Als je het een zielig beroep vind heb je volgens mij niets te zoeken in de journalistiek.

Marc, 7 juni 2010, 15:06

Ik verbaas me ook in hoge mate over de passieve houding van sommige media. Zonder te willen vervallen in een ‘vroeger was alles beter’ scenario zijn de afgelopen veranderingen m.b.t. C/P2000 niet als positief te zien.

Ik werk zelf in regio Rotterdam-Rijnmond e.o. en merk dagelijks hoe je achter dingen aan moet hollen om informatie over incidenten los te krijgen. De tijd dat je met een scanner mee kon luisteren en een beeld kon krijgen van plekken waar iets zou gaan gebeuren (autotje op de achtergrond) e.d. ben je nu allemaal kwijt. Iedereen loopt met meestal meerdere piepers rond, check’t twitterfeeds en doet andere pogingen om op de hoogte te blijven.  Kortom, meer km’s, minder info, minder foto’s en dus minder inkomsten.

Dat de politieperskaart dingen ook niet oplost blijkt wel uit een paar grote incidenten in de regio waarbij geaccrediteerde pers honderden meters op afstand werd gehouden of het tegenovergestelde. Iedereen met een camera werd toegelaten bij een zeer grote brand. Daar helpt geen ballotagecommisie of inkomenseis wat aan.

Het moet een mentaliteitsverandering van pers EN Den-Haag worden die een gezamelijke oplossing brengt voor dit probleem. Een meeluistermogelijkheid zou een oplossing kunnen zijn in mijn ogen.

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Dolf Rogmans
Hoofdredacteur

Marjolein Slats
Adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab
Redacteur

Lars Pasveer
Redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven
Redacteur

Anneke de Bruin
Vormgever

Marc Willemsen
Webontwikkelaar

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.