— woensdag 8 juli 2009, 10:07 | 2 reacties, praat mee

Telegraaf daagt Staat om taps

De Telegraaf heeft de Staat der Nederlanden voor de rechter gedaagd om te eisen dat de veiligheidsdienst AIVD verantwoording aflegt voor "zeer vergaande opsporingsmethoden" die zijn toegepast. De Telegraaf trekt samen met journalistenvereniging NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren op. Onderzoek van De Telegraaf zou hebben aangetoond dat de AIVD niet alleen journaliste Jolande van der Graaf heeft afgeluisterd in het kader van een onderzoek naar gelekte staatsgeheimen, maar dat ook telefoons van twee leden van de hoofdredactie (te weten hoofdredacteur Sjuul Paradijs en adjunct-hoofdredacteur Joost de Haas) zijn afgeluisterd. Volgens De Telegraaf is niet eerder in Nederland een hoofdredactie op deze wijze in een onderzoek betrokken geweest. De AIVD lichtte na een artikel in maart gegevens door van mobiele telefoons die bij de Telegraaf in gebruik zijn, vanaf 15 januari. Ook werden taps geplaatst, onder meer wanneer de dienst 'onbekende nummers' was geactiveerd. Verder werden gesprekken afgeluisterd tussen journaliste Van der Graaf en buitenlandredacteur Hans Kuitert. Op 16 juli aanstaande dient het kort geding bij de Amsterdamse rechtbank.

Bekijk meer van

Praat mee

2 reacties

l ia, 8 juli 2009, 09:59

De AIVD bij monde van opperman Bouman liet in april al weten dat de Russen, Chinezen en, ach ja, ook de Marokkanen Nederland bespioneren én potverdikkie, zelfs infiltreren. Het leek me toen, en nu nog steeds, goed om vanaf nu tot een nader te bepalen datum eens alle (straf)zaken die voorkomen, te inventariseren op aard van de zaak, nationaliteit en belang, en het dan nog eens hebben over onafhankelijke rechtspraak en haar geldalswolvenverdienende belangenbehartigers de advocaten.

Rechtspraak is beleidsvolgend, de AIVD in haar volgzaamheid tegen terreur praktisch beleidsbepalend, en echte kritische journalistiek komt in dit land nauwelijks nog voor. Weer zullen talloze mensen nodeloos worden geschaad. 

Het is toch niet werkelijk dat wij denken nog in een democratisch land te leven waar onafhankelijke, dus door niets en niemand bepaald, keuzes kunnen worden gemaakt? Met bestaande machten als de AIVD, die ook de SP binnen haar invloedssferen heeft weten te krijgen, overigens niet mijn partij hoewel ik hen wel tot emotioneel onafhankelijk denken in staat acht, is het onmogelijk communiceren. De AIVD heeft de staat van emotionele onafhankelijkheid helaas nog niet bereikt. Dat geldt trouwens ook voor veel van de journalisten. Het maakt het lastig luisteren naar andere belevingen, laat staan dat er oor voor nuances is en er snel naar een kern kan worden gegaan. De kern voor de AIVD is deze: beste organisatie ooit voortgekomen uit oud-verzetsstrijders die alles voor ons land hebben gedaan tot en met moorden aan toe en na de oorlog geeerd zijn met een belangrijke baan ten behoeve van de eeuwige veiligheid van Nederland: het statendom aller landen is op z’n eind, over slechts enkele decennia zal bestuurlijk alles anders worden georganiseerd, op andere niveaus en andere schalen. Waar wij, de bevolking, nu uw belangrijke hulp voor nodig hebben, is het meedenken over de wijze waarop de democratie, en onze individuele autonomie en onafhankelijkheid gewaarborgd blijft. Aan nog meer hetzes tegen nog meer bevolkingsgroepen heeft niemand iets. Help mee mensen weerbaar en emotioneel onafhankelijk te maken opdat iedereen weet hoe zij met inachtneming van de andere mens evenwichtige eigen keuzes maken kan, en maken mág.

Kaj, 8 juli 2009, 10:49

Er klopt heel veel niet in dit land. Er is geen democratische controle op de inlichtingendiensten. Ja, de fractievoorzitters van de partijen in de Tweede Kamer worden geinformeerd, maar met die informatie mogen zij niets doen.

In werkelijkheid worden zij dus niet geinformeerd, maar medeplichtig gemaakt aan wat het ook is dat de inlichtingendiensten doen.

Zie het Irak-dossier; de fractievoorzitters weten vermoedelijk al lang hoe de vork in de steel zit, maar de commissie Davids moet voor het publiek de onderste steen boven halen. En zelfs dan is onduidelijk of de commissie werkelijk alle (geheime) informatie krijgt, want de diensten hebben een informatie-monopolie.

Aan de andere kant vind ik het wel krokodillentranen die de Telegraaf huilt. Want wie zaait, zal oogsten. Van alle kranten roept de Telegraaf al jaren om het hardst om ‘law & order’. Criminelen moeten kunnen worden afgeluisterd, bij moslims moet achter de voordeur gekeken kunnen worden, en het schedeldak van iedere pedofiel bijkans gelicht. En dat moet de overheid allemaal doen van de Telegraaf.

Maar de krant staat er niet bij stil dat iedere maatregel die genomen wordt, voor iederéén geldt. Ieder nieuw opsporingswetje dat door de Telegraaf wordt toegejuicht in het kader van de vervolging van criminelen, potentiele terroristen of anderen, kan in principe ook ge-/misbruikt worden om journalisten af te luisteren.

Is de Telegraaf soms vergeten dat Nederland figureert in de Top 5 van de landen waar de opsporingsdiensten het meest luistervinken?

Nogmaals: wie zaait, zal oogsten. De Telegraaf heeft om het hardst om zulke uitgebreide bevoegdheden geroepen. Het is bekend dat iedereen wil dat het alleen de buren allemaal overkomt, maar nu overkomt het de Telegraaf zelf ook eens.

Het is de Telegraaf daarom aan te raden dat zij zich op de eigen standpunten bezint, en zichzelf en de lezers voorhoudt dat de uitgebreide bevoegdheden a) toepasbaar zijn op iedereen, en b) dat het misschien dus minder wenselijk is, die uitgebreide bevoegdheden zonder versterkte democratische controle.

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Dolf Rogmans
Hoofdredacteur

Marjolein Slats
Adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab
Redacteur

Lars Pasveer
Redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven
Redacteur

Anneke de Bruin
Vormgever

Marc Willemsen
Webontwikkelaar

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.