— donderdag 2 september 2010, 14:38 | 8 reacties, praat mee

Persgroep niet achter wanbestuurders aan

De Persgroep Nederland gaat niet in verweer bij de Hoge Raad tegen het oordeel van de Ondernemingskamer dat bij het toenmalige concern PCM Uitgevers sprake is geweest van wanbeleid in de jaren 2004 tot 2007. Het bedrijf merkt ook op dat geen enkele betrokken partij dit heeft gedaan. Ook is de Persgroep Nederland tot de slotsom gekomen dat de mogelijkheden om een schadevergoeding te eisen van de betrokken bestuurders, commissarissen dan wel voormalige aandeelhouders van PCM Uitgevers, juridisch bijzonder beperkt zijn. Zij ziet dus tevens af van het instellen van verdere gerechtelijke procedures.

De Persgroep laat het aan alle betrokken partijen over om voor zichzelf uit te maken of zij het ethisch verantwoord vinden om de tegoeden die zij uit de leveraged buy-out transactie dan wel uit de managementparticipatieregeling hebben betrokken, voor zich te behouden en dit terwijl de Ondernemingskamer heeft vastgesteld dat de besluiten hiertoe zijn aangetast door wanbeleid.

De Ondernemingskamer stelde in het bijzonder wanbeleid vast met betrekking tot het besluit tot het aangaan van een leveraged buy-out transactie met APAX, de daarmee gepaard gaande introductie van een managementparticipatie-regeling en de vervolgens bij PCM gevoerde corporate governance.

Op grond van deze vaststellingen vernietigde de Ondernemingskamer de besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders van PCM Uitgevers tot het verlenen van decharge aan bestuurders en commissarissen, en dit over de boekjaren 2004 tot en met 2007. De Ondernemingskamer benadrukte dat deze voorziening als zodanig geen oordeel inhoudt over de persoonlijke aansprakelijkheid van de betrokken bestuurders en commissarissen.

Door niet naar de Hoge Raad te gaan, aanvaardt de Persgroep ook het oordeel dat de beleidsorganen van het toenmalige PCM bij de besluitvorming, die heeft geleid tot het aangaan van de leveraged buy-out transactie, onvoldoende oog hebben gehad voor de belangen van de vennootschap.

Bekijk meer van

PCM

Praat mee

8 reacties

Kees Cornelder, 2 september 2010, 16:39

Wanbeleid volgens de rechter, maar de rechtsopvolger van de PersCombinatie, de Persgroep, vordert de enorme uitkeringen aan de betrokken wanbeleidvoerders niet terug. Doet wel een slap appèl dienaangaande maar daarmee is dan ook wel alles gezegd.

Moraal hiervan (met een zeker ook vooruitwijzende zo niet stimulerende werking): stupiditeit, al dan niet met hebzucht gelardeerd, lóónt.

Vraagje: wie zijn “alle betrokken partijen”? Graag namen en rugnummers dus want dan is het informatieve plaatje van deze sitepagina pas echt compleet.

Jan van Capel, 3 september 2010, 09:55

Sluit me volledig aan bij de oproep van Kees Cornelder om namen en rugnummers te noemen van de figuren die verantwoordelijk zijn voor het wanbeleid. Een voorzetje. In de Telegraaf (die over de PCM-affaire door de jaren heen het meest volledig publiceerde) staat vandaag dat het onder meer gaat om: Theo Bouwman, PvdA-coryfee Wim Meijer, Erik van de Merwe, Ton aan de Stegge, Philippe Albertingk Thijm en Ben Knapen. De bekende namen, maar ze kunnen niet genoeg worden afgedrukt. De Persgroep gaat - zoals trouwens al werd verwacht - geen tijd, moeite, geld en advocaten verspillen aan een mogelijke terugvordering van de enorme bedragen die zijn rondgestrooid. Een beroep op het geweten van betrokkenen is ook kansloos. De enige genoegdoening die kan worden bereikt is dus de ouderwetse schandpaal. Deze mensen moeten zich niet meer met goed fatsoen kunnen vertonen in de krantenwereld. Ook niet in de kroeg trouwens.

herman, 3 september 2010, 15:42

Dus de lezers en de adverteerders betalen het gelag, immers er valt nogal wat terug te vorderen! Andere optie, een advocatenkantoor “no cure, no pay” inschakelen, die alles wat er te halen valt, mogen houden, zodat er in ieder geval geen cent bij de verantwoordelijken voor het wanbeleid blijft hangen!

Paul Disco, 5 september 2010, 11:38

Hmm, ja, ik begrijp de oproep tot namen and shamen in de context van de tijd, maar niet zo goed op de site van de NVJ. Daarbij

1.
tikten vrijwel alle 3.000 medewerkers aan het einde de exit-bonus af. Van een andere grootte, maar toch willens en wetens.

2.
Een schandpaal is wat overtrokken, omdat voor veel betrokkenen de regeling werd opgedrongen. Niet meedoen in de regeling in 2004 stond gelijk aan niet in het APAX geloven (dus einde baan).

3.
Daar zou je dan gebrek aan ethisch besef tegenover kunnen stellen, maar behalve Trouw omarmden alle kranten aanvankelijk de verzakelijking en zwegen daarna jarenlang. De NVJ is pas na het einde van de APAX-tijd wakker geschrokken.

4.
En ik heb gehoord dat er nog niet zo lang geleden een hoofdredacteur is vertrokken met 1 miljoen euro op zak.

Kortom, het zou erg rustig worden in de horeca als iedereen die zijn hand ophield bij bonusregelingen van PCM er geen biertje meer mag drinken. Voor alle duidelijkheid: ik ben van voor het bonustijdperk PCM.

Jan van Capel, 6 september 2010, 08:20

Dat het niet meedoen aan de bonus-regeling einde baan betekende in de Apax-tijd ben ik niet met Paul Disco eens. Divere hoofdredacteuren die niet meededen en gewoon mochten blijven bewijzen het tegendeel. Ook de collega’s die principieel hebben geweigerd de personeelsbonus te accepteren hoefden niet de poort uit. Hun aantal was echter helaas zo gering (de meeste weigeraars kwamen gelukkig uit de Volkskrant-hoek!) dat ik zonder grote financiële gevolgen en met plezier kan beloven al deze jongens en meisjes bij een ontmoeting in de kroeg volledig vrij te houden.
Ach, en een schandpaal!? Van mij mag het ook in de vorm van een lichtkrant op het dak van het INIT-gebouw.

Paul Disco, 6 september 2010, 09:07

@ Jan
Toch Jan, hoofdredacteuren konden een blok vormen. Dat was veel minder makkelijk voor mensen die ook verantwoordelijk waren voor exploitatie. Bovendien moesten die mensen, jij en ik kennen 1 uitzondering (er is over gepubliceerd), naar de bank om een lening af te sluiten voor hun inleg.
En ik wil nog wel een stapje verder: als de regeling zo abject was, waarom greep de Medezeggenschapsraad dan niet meteen in? Die zit daar toch voor?
Dat van die weigeraars, hmm, ik neem aan dat je de 3.000 personeelsleden bedoelt? Want ik geloof niet dat de Volkskranttop er anders in zat die van een andere krant. Zeg nog even hoeveel Volkskrantredacteuren hun bonus hebben geweigerd. Ik weet dat het ergens gepubliceerd is, kan het alleen niet zo snel vinden.

Ik wil tenslotte graag de architect van de ondergang van PCM in herinnering roepen: APAX. Het is zuur (ik druk me nu heel voorzichtig uit) dat zij en hun adviseurs met een complete zilvervloot wegkomen zonder dat daar nog een haan naar kraait.

Jan van Capel, 6 september 2010, 09:53

Uiteraard was de bonusregeling abject en vreselijk, Paul. En inderdaad is de lijst van schuldigen en profiteurs te lang voor woorden. En inderdaad greep niemand in. Daarom juist vind ik dat de hoofdschuldigen de grootste blaam treffen. Zij hadden de macht om in eerste instantie nee te zeggen tegen de door Apax opgedrongen regeling. Maar juist zij streken de grootste bedragen op. De stafleden zaten wellicht in een moeilijker positie. Maar dat neemt niet weg dat iedereen z’n eigen afweging kon maken. 
Ik vind nog altijd dat de PCM-ers destijds een grote kans hebben gemist. Ze hadden unaniem moeten besluiten het bloedgeld te weigeren. Ik weet dat er in ieder geval bij de Volkskrant in deze zin actie is gevoerd. Maar “slechts” 40, ruwweg één op de vijf, van de jongens en meisjes toonden zich standvastig. Voor zover ik weet bleef de teller bij de rest van PCM op 21 steken. Dus waren totaal 61 weigeraars. Heb nog altijd bewondering voor deze oud-collega’s.

Paul Disco, 6 september 2010, 12:25

Ik kan me daar alleen maar bij aansluiten, Jan. Mooi geformuleerd.

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Dolf Rogmans
Hoofdredacteur

Marjolein Slats
Adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab
Redacteur

Lars Pasveer
Redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven
Redacteur

Anneke de Bruin
Vormgever

Marc Willemsen
Webontwikkelaar

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.