— vrijdag 20 november 2020, 10:11 | 0 reacties, praat mee

‘Media-werkgevers zien koppeling freelancetarieven aan cao-lonen niet zitten’

Mediaminister Arie Slob - © ANP / Koen van Weel

Werkgevers in de media zijn er merendeels op tegen om tarieven voor freelancers te koppelen aan de cao-lonen. Dat hebben ze afgelopen zomer tegen minister Arie Slob van Media gezegd, tijdens een reeks gesprekken. De werkgevers stellen dat ze binnen de huidige markt, waar veel behoefte is aan flexibiliteit, arbeidsaanbod en rendementseisen geen andere keuze te hebben dan te kiezen voor flexibiliteit tegen lage(re) kosten.

Dat schrijft Slob in zijn 12 pagina’s tellende Kamerbrief ‘Arbeidsmarkt in de mediasector’, die donderdagavond werd gepubliceerd (hier te downloaden). “Invoering van minimumtarieven zou volgens werkgevers leiden tot een kostenstijging”, schrijft Slob. “In dat geval zouden veel freelancers die nu nog wel opdrachten krijgen, hun inkomsten kwijt raken, omdat opdrachten dan alleen nog aan een beperkte groep van kwalitatief betere freelancers zullen worden gegund.”

Tarieven gekoppeld aan cao-lonen
Slob sprak gedurende de zomer met zowel commerciële mediabedrijven als gesubsidieerde instellingen. Daarnaast trad hij in gesprek met vak- en beroepsorganisaties, individuele werkgevers, facilitaire bedrijven, werknemers en zelfstandigen. Met name de vak- en beroepsorganisaties drongen er daarbij op aan dat tarieven voor freelancers gekoppeld worden aan de salarissen in de cao.

Als dat niet lukt, zou volgens hen een doorgroei in tarifering mogelijk moeten worden die aansluit bij de ervaring van zelfstandigen. Een koppeling tussen de cao en tarieven voor freelancers werd onlangs al vastgelegd in de omroep-cao, die begin november werd ondertekend. Slob stelt in zijn brief dat hij de afspraak toejuicht.

Behoefte aan flexibiliteit
Dat er een grote behoefte is aan flexibiliteit wordt volgens Slob breed gedeeld en erkend in de mediasector. Hij schrijft: “De steeds wisselende actualiteit en de noodzaak om aan te blijven sluiten bij trends en tendensen in onze samenleving, van nieuwsvoorziening tot lifestyle en entertainment, zijn drijvende factoren van de media.”

Hoewel werkenden volgens Slob begrip hebben voor een bepaalde behoefte aan flexibiliteit bij werkgevers ervaart een deel het inhuren van zelfstandigen of het gebruik van andere flexibele constructies als verdienmodel ten koste van de medewerkers. “Met name de vakbonden zien in de lage freelancerstarieven bovendien het gevaar van uitholling van de cao”, aldus Slob. “Waarom zouden werkgevers op termijn immers dure vaste krachten het werk laten doen dat ook door goedkopere zelfstandigen kan worden gedaan.”

In gesprekken met Slob benadrukken werkgevers dat de huidige situatie van flexibiliteit niet “fundamenteel afwijkt van voorgaande jaren, omdat freelance medewerkers bij uitgevers en dagbladen altijd een belangrijke plaats hebben gehad”. Ze stellen tevens dat freelancers wel andere, maar niet substantieel slechtere tarieven krijgen dan collega’s in loondienst.

Bekijk meer van

Arie Slob

Praat mee

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Dolf Rogmans
Hoofdredacteur

Marjolein Slats
Adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab
Redacteur

Lars Pasveer
Redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven
Redacteur

Anneke de Bruin
Vormgever

Marc Willemsen
Webontwikkelaar

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.